Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. П. ГРИГОР'ЄВА
Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ІМЕНІ С. П. ГРИГОР'ЄВА
Відомство: Національна академія медичних наук України  
Область: Харківська область
Місто: Харків
  Інтернет-адреса: http://medradiologia.kharkov.ua/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Український радіологічний журнал

Інститут є провідним науково-медичним центром в Україні в області онкології та радіології. Сфера діяльності інституту включає онкохірургію, радіаційну онкологію, ядерну медицину, променеву діагностику, лікування променевої патології, радіобіологію, радіаційну гігієну та безпеку, дозиметрію і метрологію іонізуючих випромінювань в медицині.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського