Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

...
1.

БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

2.

БІБЛІОТЕКА АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

3.

БІБЛІОТЕКА БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

4.

БІБЛІОТЕКА ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

5.

БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТРАНСПОРТУ

6.

БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І УПРАВЛІННЯ

7.

БІБЛІОТЕКА ДНІПРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

8.

БІБЛІОТЕКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

9.

БІБЛІОТЕКА ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

10.

БІБЛІОТЕКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

11.

БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

12.

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.О.ЛАРОВСЬКОГО НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

13.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

14.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМЕНИ П. І. ПРОКОПОВИЧА

15.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ЗЕМЛЕРОБСТВА

16.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ КЕРАМОЛОГІЇ ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА

17.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО

18.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ

19.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА

20.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського