Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

1.

БІБЛІОТЕКА АКАДЕМІЇ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

2.

БІБЛІОТЕКА БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

3.

БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ І УПРАВЛІННЯ

4.

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ АКАДЕМІКА М.О.ЛАРОВСЬКОГО НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

5.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

6.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ БДЖІЛЬНИЦТВА ІМЕНИ П. І. ПРОКОПОВИЧА

7.

БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ЗЕМЛЕРОБСТВА

8.

БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

9.

БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ

10.

БІБЛІОТЕКА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

11.

БІБЛІОТЕКА ЧЕРКАСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ІМЕНІ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ

12.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ "КРОК"

13.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

14.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

15.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА (НБ ХНТУСГ)

16.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

17.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЛЬОТНОЇ АКАДЕМІЇ

18.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського