Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
Тип бібліотеки:  Вищого навчального закладу    
Сигла: NRLU0001159
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
Відомство: Міністерство освіти і науки
Головна установа:
 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка


Область: Сумська область
Місто: Суми
  Інтернет-адреса: http://library.sspu.sumy.ua/
Інформаційні ресурси:

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ

Наукова бібліотека Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка – провідний навчальний, науковий, інформаційний та культурно-просвітницький структурний підрозділ університету. Заснована в 1924 році при Сумських Вищих Трирічних учительських курсах. Бібліотечний фонд універсальний, загальний обсяг понад 900 тис. документів українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іншими іноземними мовами. За цільовим призначенням література наукова, навчальна, літературно-художня, зокрема книги, періодичні видання, електронні видання, дисертації, автореферати дисертацій, образотворчі та нотні видання, а також рідкісні та цінні документи. В структурі бібліотеки 6 абонементів, 6 читальних залів, 6 відділів, що розташовані в навчальних корпусах університету. З 2003 року в роботі бібліотеки використовується АІБС «УФД/Бібліотека». Бібліотекою впроваджені нові сучасні форми обслуговування користувачів: віртуальна бібліографічна довідка, електронна доставка документів, працюють медіатека, зони Wi-Fi, доступ до мережі Інтернет. До послуг користувачів веб-сайт, повнотекстові бази даних, електронний каталог, електронна бібліотека. Бібліотека підтримує ідею відкритого доступу до знань та формує електронний архів наукових публікацій спільнот університету eSSPUIR.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського