Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Тип бібліотеки:  Вищого навчального закладу    
Сигла: NRLU0001164
БІБЛІОТЕКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА ІМЕНІ КОРОЛЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
Відомство: Міністерство освіти і науки
Головна установа:
 Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького


Область: Івано-Франківська область
Місто: Івано-Франківськ
  Інтернет-адреса: http://library.iful.edu.ua/
Інформаційні ресурси:

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

Бібліотека Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького є його провідним структурним підрозділом, виконує функції науково-інформаційного, культурного, освітнього центру і забезпечує повний цикл постачання інформації, її збір, наукову обробку, систематизацію, збереження, пошук і надання послуг професорсько-викладацькому складу, аспірантам, магістрам, студентам і працівникам ВНЗ.

Бібліотечний фонд нараховує 32 407 примірників літератури + 45 електронних дисків і 353 електронних копії підручників, навчальних посібників та опорних конспектів лекцій.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського