Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Тип бібліотеки:  Вищого навчального закладу    
Сигла: NRLU0001165
БІБЛІОТЕКА КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Відомство: Міністерство освіти і науки
Головна установа:
 Київський університет імені Бориса Грінченка


Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://library.kubg.edu.ua/
Інформаційні ресурси:

БІБЛІОТЕКА ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВА

ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

ПОВНОТЕКСТОВА КОЛЕКЦІЯ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ

Бібліотека є структурним підрозділом Університету, який здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького складу Університету.

Бібліотека заснована в 1939 році як бібліотека Київського міського інституту вдосконалення вчителів. В результаті поетапного розвитку бібліотека набуває форм сучасної високотехнологічної інформаційної системи, яка на сьогодні включає : головне приміщення бібліотеки, бібліотеки-філії 4-х інститутів та Університетського коледжу.

Єдиний бібліотечний фонд становить близько 360 тис. одиниць книжкової продукції, авторефератів, монографій, підручників, посібників, матеріалів на електронних носіях. Особливу цінність становить фонд рідкісних видань (156 примірників).


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського