Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

БІБЛІОТЕКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Тип бібліотеки:  Вищого навчального закладу    
Сигла: NRLU0001196
БІБЛІОТЕКА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Область: Дніпропетровська область
Місто: Дніпро

Основними завданнями бібліотечного відділу є бібліотечно-бібліографічне, інформаційно-аналітичне та методично-консультативне забезпечення навчального процесу слухачів, студентів, аспірантів та докторантів, науково-дослідної та навчально-методичної роботи в Інституті.

Книжковий фонд бібліотечного відділу нараховує понад 41 000 примірників книг, брошур та аудіовізуальних матеріалів, 15% з яких – іноземними мовами. Щорічно відділ отримує понад 80 найменувань періодичних видань.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського