Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Тип бібліотеки:  Вищого навчального закладу    
Сигла: NRLU0001197
БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
Відомство: Міністерство освіти і науки
Область: Дніпропетровська область
Місто: Дніпро
  Інтернет-адреса: http://duan.edu.ua/uk/research_library_group/library
Інформаційні ресурси:

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА

Бібліотека університету функціонально орієнтована на забезпечення навчально-виховного та науково-дослідницьких процесів. Бібліотека залишається основним джерелом інформації для професорсько-викладацького складу та студентів.

Фонд бібліотеки складає понад 200 тис. примірників.

У фонді бібліотеки зібрана література з економіки, менеджменту, маркетингу, товарознавства, правознавства. історії, соціології, психології, філософії, культурології з філології іноземних мов (англійської, німецької, французької, польської, іспанської).

Доступно представлені автореферати, дисертації, монографії та багато цінних видань, як українських так і зарубіжних авторів.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського