ПЕРЕЛИЦЬОВАНА ЕНЕЇДА КОТЛЯРЕВСЬКОГО (1921)
ІСТОРІЯ КІНО У ЛЬВОВІ. 1896-1939 (2014)
- РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ
- ЛЕЙТЕС ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
ПОЛТАВСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА : [монографія] (1983)
- ЯШЕК МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ЛАДЕКС
- ГАПУСЕНКО ІВАН МАКСИМОВИЧ
- ПЕЧЕНІГИ
- ТОРКИ
- ФІАЛКОВА ЛАРИСА ЛЬВІВНА
- ВАХНІНА ЛАРИСА КОСТЯНТИНІВНА
- ДНІПРОВСЬКИЙ СОЮЗ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
- НАРОДОВЦІ
В БОЯХ ЗА ХАРЬКОВЩИНУ : воспоминания участников Великой Отечественной войны (1963)
ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА ДОНБАССА : [путеводитель] (1987)
- МОЛОДНЯК
- ЩУР ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
КИЕВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН (1976)
КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ, АБО Ж МАМАЙ І ЧУЖА МОЛОДИЦЯ : укр. химер. роман з нар. уст (1984)
- ІГНАТЕНКО ІРИНА ВАСИЛІВНА
- КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН
- МІРОНОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА
- БУДІВЕЛЬНИК
ГЕРОИ ПОДВИГОВ НА ХАРЬКОВЩИНЕ (1970)
- КОВПАК СИДІР АРТЕМОВИЧ
ХАРЬКОВ (1949)
- АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ПРАВОСЛАВНАЯ КНИГА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ В 1-Й ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА : из истории тип. братства Иова Почаевского Волынь - Карпаты, 1903-1944 : [монография] (2010)
- ВОРОНЬКО ПЛАТОН МИКИТОВИЧ
- ТМУТОРОКАНЬ
ИВАН ФЕДОРОВ, ПЕРВОПЕЧАТНИК (1935)
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА (ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) : навч.-метод. посіб. для студентів гуманітар. ф-тів, абітурієнтів та учнів серед. загальноосвіт. шк. (2006)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК ИЗДАВАЕМЫЙ ГАЛИЦКО-РУССКОЮ МАТИЦЕЮ. Ч. 2 (1897)
ОЧЕРК ИЗВЕСТИЙ О ПОДОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ ДО 1434 ГОДА : (преимущественно по летописям) (1885)
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АТЛАС НИЖНЬОЇ ПРИП'ЯТІ (1985)
ДНІПРОПЕТРОВСЬК : фотоальбом (1989)
НЕСТОР МАХНО: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ (1990)
АСТРОНОМИЯ В ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ЗА 150 ЛЕТ (1805-1955) : исторический очерк (1955)
ПРЕСА ТА ЇЇ ПОПЕРЕДНИКИ : історія зародження та основні закономірності розвитку (1969)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ : оповідання з історії України (1912)
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ (1899) Вып. 2. Эпоха предшествующая Великому переселению народов
АРХИТЕКТУРА УКРАИНСКОЙ ССР : Альбом Т. 1. (1954)
АРХИТЕКТУРА УКРАИНСКОЙ ССР : Альбом Т. 2. (1951)
ЗЕМЛЯКИ, ДОСТОПАМ’ЯТНІ УРОДЖЕНЦІ ЗЕМЛІ КОНОТОПСЬКОЇ (1916) Вип. 2. Петро Прокопович
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ СЛОВНИК : матеріали до української медичної термінології (1920)
КАТАЛОГ КНИГ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКОЙ ПЕЧАТИ (1908)
- КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ ОВКСЕНТІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ПРИП'ЯТЬ
- ВІК
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921. 100 РОКІВ БОРОТЬБИ
DIATOMS OF UKRAINE. INLAND WATERS (1999)
[КОНВОЛЮТ 1-4] Ч. 1. Петр Могила, митрополит Киевский (1846) Ч. 2. О книге, называемой "Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной" (1844) Ч. 3. Петр Могила, митрополит Киевский (1877) Ч. 4. Память митрополита Петра Могилы в Киевской академии 31 декабря 1754 года (1910)
ХАРЬКОВ : путеводитель для туристов и экскурсантов (1915)
ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ НАРБУТ В КОЛЕКЦІЇ МУЗЕЮ : [каталог] (1973)
ПЕРВІСНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. освіти (1999)
КАЛЕНДАРНІ ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ РІВНЕНЩИНИ : [монографія] (2008)
- РЕМБОЛОВИЧ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
- БУРТОВИЙ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ІСТОРИЧНИЙ КЛУБ ХОЛОДНИЙ ЯР
ПРАЦЯ В УРСР : (статистичний довідник) (1937)
- РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- КРАВЧУК ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
- ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
- КОЗАК ЕДВАРД ТЕОДОРОВИЧ
ЛІТЕРАТУРНА МЕДІЄВІСТИКА. Т. 1 : ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : монографія (2011)
- УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ, ГАЗЕТА
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. АВТОБИОГРАФИЯ (1989)
ІСТОРИЧНІ ПРОХОДИ ПО ЛЬВОВІ : [книжка-путівник] (2007)
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ. ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ (1909)
- БОЯРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- ІЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄЛИСЕЙОВИЧ
СВОДНАЯ ГАЛИЦКО-РУССКАЯ ЛЕТОПИСЬ С 1700 ДО КОНЦА АВГУСТА 1772 ГОДА. Ч. 1 (1887)
- МОЛОДЬ, ВИДАВНИЦТВО
УНИЯ В ДОКУМЕНТАХ : [сборник] (1997)
- ТИКТОР ІВАН МИКИТОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ПРЕСА, ВИДАВНИЦТВО
ПІДСТАВИ НАШОЇ ПОЛІТИКИ (1921)
- СТЕФАНИК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- УКРАЇНСЬКІ ВІСТІ, ГАЗЕТА (КАНАДА)
- БІЛЯЇВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ІМЕНІ Г. М. ВИСОЦЬКОГО
ЛИСТИ ДО М. Д. БІЛОЗЕРСЬКОГО (1997)
- КЕЙВАН-КРУПСЬКА МАРІЯ-АДРІЯНА ПАВЛІВНА
- ОХОТНИЦЬКІ ПОЛКИ
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ ВЛАСТЕЙ И РУССКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ МНЕНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) (2000)
УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ. УССР. 1920-1930-Е ГОДЫ : цели, методы, результаты (2006)
- ЗАЛУЦЬКИЙ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЗАКОРДОТ В СИСТЕМІ СПЕЦСЛУЖБ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : зб. док. (2000)
- ЗИБЛІКЕВИЧ ЄВГЕН
ПЕРВОЕ ВСЕУКРАИНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РАБОТЕ СРЕДИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 8-11 ЯНВАРЯ 1927 ГОДА : стеногр. отчет, резолюция, постановления и материалы (1927)
- ДЕНИЩУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ВЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ВІДНОВИТЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛЬОҐІЇ УКРАЇНИ І ПРО МОНАРХІЗМ УКРАЇНСЬКИЙ І ФРАНЦУСЬКИЙ (1926)
- ДЬОМІН МИКОЛА МЕФОДІЙОВИЧ
ВИБРАНІ ЛИСТИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ПИСАНІ (1984)
ГОЛОВНА РУСЬКА РАДА. 1848-1851 : протоколи засідань і книга кореспонденції (2002)
- ПЛАМЕНИЦЬКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЙ РУСИ (1950)
КУЛЬТУРА РУССКОГО И УКРАИНСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА КОНЦА ЭПОХИ ФЕОДАЛИЗМА (1760-1861 ГГ.) : учеб. пособие по народоведению для преподавателей сред. шк. и студентов вузов (1999)
- ГОДОВАНЮК ОЛЕНА МАРКІВНА
- КОЛОСОК БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ
- ЧЕПЕЛИК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
СПІВЕЦЬ БРАТЕРСТВА НОВОГО (1966)
- ЗАВАДА ВІКТОР ТИМОФІЙОВИЧ
- ЛОГВИН НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
- ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА
- ТОВСТЕНКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
- ДІБРІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД
ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВИХ ПАРТІЙ : з докладу, читаного 16-17/XII 1920 р., в українськім військовім таборі в Райхенберґу (1921)
- ХОДОРКОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІСААКОВИЧ
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1965)
- ТОКАРЄВА ІРИНА ГЕОРГІЇВНА
- НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ
- ТИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ГОНЧАРЕНКО МАРІЯ ІЛЛІВНА
ВІД КОМІТЕТУ ДО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ (1968)
- СЛОБОДЯН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- ЮРЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
ВІД ДЕРЖАВИ ДО КОМІТЕТУ (1970)
- КОСЕНКО ДАНИЛО ЮРІЙОВИЧ
МЕНІ 85 (1985)
- ВОДЗИНСЬКИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ
- НІКІТІН ВОЛОДИМИР АФРИКАНОВИЧ
ПРОГРАМА І УСТРІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ : затверджені Четвертим Великим Збором Українських Націоналістів в місяці серпні 1955 р. (1955)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
- БІЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- ГОЛОВАТА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
- БУГАЄВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
ЯК ЖИВЕТЬ СЯ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВИ В АВСТРІЇ (1915)
- ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ
- ГОРНО, ВИДАВНИЦТВО
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ. Т. 1 : ЦЕНТР И ОКРАИНЫ (1908)
НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ М. ДРАГОМАНОВА. ЇХ ВПЛИВ ТА ЗНАЧІННЯ (1980)
ЛИСТИ ЛЕОНІДА ЖЕБУНЬОВА ДО ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА 1907-1919 РОКИ (2005)
ПИСЬМА О КНЯЗЬЯХ ОСТРОЖСКИХ К ГРАФИНЕ А. Д. БЛУДОВОЙ (1866)
РЕЄСТР РОЗСЕКРЕЧЕНИХ АРХІВНИХ ФОНДІВ УКРАЇНИ. Т. 1, КН. 2 : РОЗСЕКРЕЧЕНІ АРХІВНІ ФОНДИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ УКРАЇНИ. ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ (2012)
ИСТОРИЯ ЛУГАНСКОГО КРАЯ : учеб. пособие (2003)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОРОКАЛЕТИЯ РИШЕЛЬЕВСКОГО ЛИЦЕЯ, С 1817 ПО 1857 ГОД (1857)
ПОГРОМЫ НА УКРАИНЕ (ПЕРИОД ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ) (1922)
- ЗАВЕРУХА БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КРАСНОВ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- БОЙКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- БРЯЗКАЛО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
- СТАРОВОЙТ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
- ВОРОНЧУК ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
- ГІСЦОВА ЛЮБОВ ЗАХАРІВНА
- ГУБНИЦЬКИЙ СЕМЕН БОРИСОВИЧ
- ЛАНДАУ ЛЕВ ДАВИДОВИЧ
- ГОРОБЕЦЬ БОРИС СОЛОМОНОВИЧ
- ЛОРТІКЯН ЕРНСТ ЛЬВОВИЧ
- ГОРОДЕЦЬКИЙ ТАРАС ЙОСИПОВИЧ
- ДІКШТЕЙН ШИМОН РАФАЇЛОВИЧ
- ХАЛІЛОВ РУСТЕМ
- КАПУСТІН МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
- ІВАНОВ ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ
- БЕРЕЗОВСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
- ГАРБАР ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
ТЕАТР ПЕРЕД ТВОЇМ ПОРОГОМ (1963)
- НА ГОРІ (ВИДАВНИЦТВО)
- РІШЕЛЬЄВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ
- ЯРЕМЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА
- ВОЛОВНИК ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА
- КОСТЕЦЬКИЙ ІГОР
- МИСТЕЦЬКИЙ УКРАЇНСЬКИЙ РУХ
- СІЧОВА ОКСАНА ВАСИЛІВНА
- КОШКІН МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
- ЛІЧКОВ БОРИС ЛЕОНІДОВИЧ
- МАЛКОШ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ШТИФ НОХЕМ
З НОВИМ РОКОМ 1924 : теперішній стан будови Української Держави і задачі західно-українських земель (1924)
- МАЗЕПА ГАЛИНА ІСААКІВНА
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ СТОСУНКИ У XIX СТОРІЧЧІ (1969)
- МІХНЕВИЧ ЙОСИП ГРИГОРОВИЧ
- КУРИЛО ВІТАЛІЙ СЕМЕНОВИЧ
О ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКОВНЫХ БРАТСТВАХ, ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ УНИИ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ, В ХVІ, ХVІІ И ХVІІІ СТОЛЕТИЯХ (1996])
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ : критико-биографический очерк (1924)
- ГРЕВС ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
ЧК НА УКРАИНЕ (1989)
АРХИТЕКТУРНЕ ОБЛИЧЧЯ ПОЛТАВИ (1919)
КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ БРОНЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ : [монография] (1986)
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ У СУДОВИХ РІШЕННЯХ (2011)
МЕНЬШЕВИКИ НА УКРАИНЕ (1917-1921) (1990)
СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ : монографія (2010)
ДРУЖИНИ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ В 1941-42 РОКАХ (1953)
- СКІФСЬКА ПЕКТОРАЛЬ
ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОГО ПОЛКА (11 ДРАГУНСКИЙ ХАРЬКОВСКИЙ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ ПОЛК) : в 2 ч. (1897)
СЛІДЧА СПРАВА М. А. МУРАВЙОВА: ДОКУМЕНТОВАНА ІСТОРІЯ (2001)
ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА УГОДА 1890-1894 РР. : [монографія] (2000)
- ХАРКІВСЬКИЙ УЛАНСЬКИЙ ПОЛК
ЯК НЕ ТРЕБА ВИКЛАДАТИ ІСТОРІЮ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1918)
АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ (1961)
СВЯТЕ ПИСЬМО НОВОГО ЗАВІТУ (1901)
- АНТИПОВИЧ КОСТЯНТИН ЄРОФІЙОВИЧ
МАЛОРУССКИЙ ВОПРОС И АВТОНОМИЯ МАЛОРОССИИ : открытое письмо проф. М. А. Грушевскому (1917)
СПИСКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОСТАВЛЕННЫЕ И ИЗДАВАЕМЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. [ВЫП.] 46 : ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ : по сведениям 1864 года (1869)
- ПАЛАМАРЧУК МАКСИМ МАРТИНОВИЧ
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 41 : ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
- ПИЛА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- СТЕЧЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- ГОРЛЕНКО ІНГА ОЛЕКСАНДРІВНА
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 10 : БЕССАРАБСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ ОУН І УПА У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СБУ. ВИП. 1 : АНОТОВАНИЙ ПОКАЖЧИК ДОКУМЕНТІВ З ФОНДУ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ (1944-1953) (2000)
- АЙДАЧИЧ ДЕЯН
- МУРАВЙОВ МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ
- АЛЬБОВСЬКИЙ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПИСЬМА О КИЕВЕ И ВОСПОМИНАНИЕ О ТАВРИДЕ (1871)
ЗАКАРПАТОУКРАИНСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (1971)
КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ : хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре (2005)
- БАЙЦУРА ТАМАРА
- АРАДЖИОНІ МАРГАРИТА АНАТОЛІЇВНА
ПО РОДНОМУ КРАЮ. УЧЕБНИК ГЕОГРАФИИ (1926)
- ШКАРІНА ВІТАЛІНА АНАТОЛІЇВНА
НАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ И ПЕСНИ ЛУБЕНСКОГО УЕЗДА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ, ЗАПИСАННЫЕ В 1888-1895 Г.
- ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
СТАРЫЙ НИКОЛАЕВ И ОКРЕСТНОСТИ (1991)
- МАРКУШ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
ЕКОНОМІЧНІ ПРИВІЛЕЇ МІСТА ЛЬВОВА XV-XVIII СТ.: ПРИВІЛЕЇ ТА СТАТУТИ РЕМІСНИЧИХ ЦЕХІВ І КУПЕЦЬКИХ КОРПОРАЦІЙ (2013)
- КОЛУБОВСЬКИЙ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
- КРЮЧКОВ ЮРІЙ СЕМЕНОВИЧ
- ІЗРАЕЛЬСОН ЯКІВ ІЗРАЇЛЕВИЧ
УКРАЇНЦІ В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ : інтернет-енциклопедія
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 33 : ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 43 : КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПОЛТАВЫ (1850)
- ІШУНІНА МАРІЯ
- БОДЯНСЬКИЙ ПАВЛО ІЛЛІЧ
З ІСТОРІЇ РЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ У ЛЬВОВІ. 1917-1939 : док. і матеріали (1957)
- БОЙКО ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
ХОЛМЩИНА І ПІДЛЯШШЯ : іст.-етногр. дослідж. : [монографія] (1997)
- ГЛУХОВ ОЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ
- АВЕРЧУК АНТОН СЕРГІЙОВИЧ
- СУХОМЛИН ІВАН ДМИТРОВИЧ
1243 ВУЛИЦІ ЛЬВОВА (1939-2009) (2009)
ЗЕМСЬКІ ТА ГРОДСЬКІ СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНІ ДОКУМЕНТАЛЬНІ ФОНДИ ЛЬВОВА (1998)
- РЯЗАНЦЕВ МИКОЛА КАРПОВИЧ
- ДЕРЖАВНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПІВДЕННЕ ІМЕНІ М.К. ЯНГЕЛЯ
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАВОД ІМЕНІ В.О. МАЛИШЕВА
- МИШАНИЧ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ПРИСЯЖНЮК АНАСТАСІЯ АДРІАНІВНА
- РАДЯНСЬКА АРМІЯ
- ПАНОЧІНІ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- РЄЗНИК ЯКІВ ЛАЗАРЕВИЧ
ЛИЦЕИ РОССИИ. КН. 1 : РИШЕЛЬЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ (1993)
- ВАЛУЄВА-МУНТ АННА ПЕТРІВНА
- АРДАШЕВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ЛИЦЕИ РОССИИ. КН. 2 : ЛИЦЕЙ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО (1994)
- ГЕОРГІЄВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
БОЛЬШОЙ КАТАЛОГ ЗЕМСКИХ ПОЧТ РОССИИ. ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (2009)
- УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО
- КОВАЛЬЧАК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
- ІЗМАЇЛ
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ. КРАТКИЙ КУРС (1948)
- ГОРЛІВКА
- ГОРСЬКИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
ЗЕМЛЯ-БЕРЕГИНЯ. ПОЛТАВЩИНОЮ - ПІДЗЕМНИМИ ХОДАМИ (2007)
КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ. [Т. 2, ВЫП. 2] : МАЛОРОССИЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ. ПОЛТАВСКАЯ, ХАРЬКОВСКАЯ, ЧЕРНИГОВСКАЯ (1915)
- ДИКАНЬКА
МУДРІСТЬ ВІКІВ : українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського : у 2 кн. (1995) Кн. 1. (1995)
КНИГА В УКРАЇНІ, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 12, ч. 2. «От-Ош» (2009)
- ЗУБКОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
- ГОРБАЧ ТИМУР СЕРГІЙОВИЧ
- СОХАНЬ СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА
- ГАЛЬЧЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
- ІВАНЧЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
НОВІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ ПРО ГРОМАДСЬКІ СПРАВИ (1764-1880) (1918)
- ГЕРАСІМОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
МИХАЙЛО ПАВЛИК : його життя і діяльність (1917)
- ІВАНОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА
- МІЦАН ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
НА ЧОЛІ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ. ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В 1917-1921 РР. (2010)
- КЛИМЕНКО ЕРІКА СТАНІСЛАВІВНА
- КОРЧЕМНА ІРИНА СТЕПАНІВНА
ТАВРУЮЧИ ВИЗВОЛЬНИЙ ПРАПОР : діяльність агентури та спецбоївок НКВС-НКДБ під виглядом ОУН-УПА (2006)
ВІД СТАЛІНА ДО ҐОРБАЧОВА (1990)
СВІТЛО УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО (1994)
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ (1946)
- БРУСИЛОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БРУСИЛОВСЬКИЙ ПРОРИВ
- МУЗЕЙ КНИГИ ТА ДРУКАРСТВА УКРАЇНИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУМЯНЦЕВА-ЗАДУНАЙСКОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ МАЛОРОССИЕЙ. Т. 1 (1913)
СЛОВО ПРО ВЕЛИКОГО РІДНОГО СТАЛІНА : склали поети визволеного народу колишньої Західної України (1939)
- ТАРАЩА
- РОМНИ
- МИРГОРОД
- РАДА, ГАЗЕТА
НИКОЛАЕВ (1973)
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 9 : ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
- НОВЕ УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ РУССКИХ РЕК И ИСТОРИИ УЛУЧШЕНИЯ ИХ СУДОХОДНЫХ УСЛОВИЙ. ПРИЛ. К 9 ВЫП. : ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ НА ДНЕПРОВСКИЕ ПОРОГИ (1906)
- МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ВОЛОЩАК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО У ХХ-ХХІ СТОРІЧЧІ
УКРАЇНСЬКЕ ГЕРАЛЬДИЧНЕ ТОВАРИСТВО : офіційний сайт
ГОРОД НИКОЛАЕВ - ХУТОР ВОДОПОЙ... : ист. очерк (1790-2000 гг.) (2003)
ИСТОРИЯ ХАРЬКОВСКОГО СЛОБОДСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА (1651-1765 ГГ.) : с прил. карты слобод. полков (1895)
АЛЕКСЕЙ САМУИЛОВИЧ ГРЕЙГ. 1775-1845 (1984)
- КУРПІТА ТЕОДОР
РЕВІЗІЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ 1732 РОКУ (2014)
- КОНДРА ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
- КУПЧИНСЬКИЙ РОМАН ГРИГОРОВИЧ
- ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛК
НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
ПІД ПРАПОРОМ ЖОВТНЯ. ВПЛИВ ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА ПІДНЕСЕННЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО РУХУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1917-1920 РР.) : док. й матеріали (1957)
ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСКИ РАБОЧЕГО, КОММУНИСТА-БОЛЬШЕВИКА, ПРОФСОЮЗНОГО, ПАРТИЙНОГО И СОВЕТСКО-ГОСУДАРСТВЕННОГО РАБОТНИКА (1996)
- ЦУРКОВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
ИМЕНОВАТЬ - ГОРОД НИКОЛАЕВ : ист.-краеведч. вып. (1989)
ЛУБЕНЩИНА И КНЯЗЬЯ ВИШНЕВЕЦКИЕ (1590-1648 ГГ.) (1896)
- ТУДОР СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ
МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ПОЛТАВЩИНИ: ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ (2009)
НИКОЛАЕВ. УЛИЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ (1988)
- ГАВРИЛЮК ОЛЕКСАНДР ЯКИМОВИЧ
- ГРАФТІО ГЕНРІХ ЙОСИПОВИЧ
- ЗАКОВОРОТНІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- ГРЕЙГ ОЛЕКСІЙ САМІЙЛОВИЧ
- ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО
- ЛОБАЧ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- РЯБЦЕВ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КИЕВСКАЯ СТАРИНА
- ХАЛЕЦЬКА ЛІЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
ПАМЯТНИКИ УКРАИНСКОГО ИСКУССТВА XVIII ВЕКА (1908)
ПОЛТАВЩИНА ОЧИМА КРАЄЗНАВЦЯ (2009)
ТЕРНОПІЛЬ У ВОГНІ : хроніка подій весни 1944 року (2011)
ПРАВОСЛАВНІ ХРАМИ ПОЛТАВЩИНИ : репродукції картин : збірник статей (2010)
ПАВЕЛ АПОЛЛОНОВИЧ ТУТКОВСКИЙ. 1858-1930 (1987)
- ДИВОСВІТ
ХРОНІКИ ВІЙНИ БІЛЬШОВИКІВ З УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ. ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ: ВИКОНАВЦІ ЗЛОЧИНУ (2016)
50 ЛІТ РІДНОЇ ШКОЛИ. 1881-1931 ([1931])
- ХАЛИМОН ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
- КРИВИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ПОВАРЕННИХ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
ОТ МОСКВЫ ДО ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА : путеводители (1861)
СТОЛЕТИЕ КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА СВ. ВЛАДИМИРА (1935)
ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ (1958)
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БОГОМОЛЕЦ (1970)
СТЕПАН ПРОКОФЬЕВИЧ ТИМОШЕНКО: 1878-1972 (1991)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПЕТРОВСКОГО ПОЛТАВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА (1840-1890) (1890)
О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1855)
УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЗА СОРОК РОКІВ (1917-1957) (1957)
К БИОГРАФИИ В. Н. КАРАЗИНА : отзыв о книге г. Н. Тихого "В. Н. Каразин. Его жизнь и общественная деятельность. К. 1905 г." и о рукописных приложениях к ней (1907)
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ПО РУКОВОДСТВУ ЧЕТЬИХ-МИНЕЙ АРХИЕПИСКОПА ФИЛАРЕТА ЧЕРНИГОВСКОГО : [в 2 кн.] (2011) январь-июнь.
КНИГА В УКРАЇНІ, 1861-1917. ВИП. 20 : ДОДАТОК А - Я (2017)
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО : літературний портрет (1958)
ІВАН ФРАНКО : життя і творчість (1956)
ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ ВЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ В ІНСТИТУТІ АРХІВОЗНАВСТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : путівник (2017)
ИЗБРАННЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ИЗЛОЖЕННЫЕ ПО РУКОВОДСТВУ ЧЕТЬИХ-МИНЕЙ АРХИЕПИСКОПА ФИЛАРЕТА ЧЕРНИГОВСКОГО : [в 2 кн.] (2011) июль-декабрь.
ЗОБРАЖЕННЯ КРІЗЬ ВІКИ: ІКОНОГРАФІЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ XVII-XVIII СТ.. Ч. 1 : МОНОГРАФІЯ (2014)
ЗОБРАЖЕННЯ КРІЗЬ ВІКИ: ІКОНОГРАФІЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ XVII-XVIII СТ.. Ч. 2 : ДОДАТКИ (2014)
ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ : підручник (2011)
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2009)
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА : посіб. для студентів юрид. вузів і юрид. ф-тів із змінами та допов. станом на 1 листоп. 2007 р. (2008)
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА : посіб. для студентів юрид. вузів і юрид. ф-тів із змінами та допов. станом на 1 листоп. 2007 р. (2008)
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2009)
УКРАЇНА 1920-1980-Х: ДЕПОРТАЦІЇ, ЗАСЛАННЯ, ВИСЛАННЯ (1994)
- СПЕКТОРСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
- ЦЕНТР НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
- МОГИЛЕВСЬКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ
ПРИЧИНКИ ДО ІСТОРІЇ РУСКОЇ СПРАВИ В ГАЛИЧИНІ В ЛІТАХ 1848-1870 (1901)
КРІВАВА КНИГА. Ч. 2 : УКРАЇНСЬКА ГАЛИЧИНА ПІД ОКУПАЦІЄЮ ПОЛЬЩІ В РР. 1919-1920 (1921)
- ФРОЛОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
- ГУМІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
СБОРНИК ВОСПОМИНАНИЙ БЫВШИХ ПИТОМЦЕВ ПЕТРОВСКОГО ПОЛТАВСКОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА, ИЗДАВАЕМЫЙ ОБЪЕДИНЕНИЕМ В ПАРИЖЕ ПО СЛУЧАЮ СТО-ДВАДЦАТИ-ПЯТИ ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОРПУСА. 1840-1965 (1965])
- ЕНГЕЛЬ ЙОГАН-ХРИСТИЯН ФОН
- КРОКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЇ ТА УКРАЇНСЬКОГО РАДИКАЛІЗМУ В ГАЛИЧИНІ (1860-1890) (2002)
- ПЕТРОВСЬКИЙ ПОЛТАВСЬКИЙ КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС
ХРИСТИЯН РАКОВСЬКИЙ. ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ (1990)
- ДЕЙЧ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ
- БЕРНС РОБЕРТ
- ДЕВЯНІН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ХИМКА ДЖОН-ПОЛ
- ВАХНЯНИН АНАТОЛЬ КЛИМОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ (2003)
ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА : матеріали Всеукр. наук. конф. 14-15 трав. 2010 р. (2010)
- СЕЛЕЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ
- ШАПОВАЛ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- БУЛГАКОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КАТАЛОГ СТАРОДРУКОВАНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІСТОРИЧНОМУ АРХІВІ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ (ЦДІАК УКРАЇНИ), 1494-1764 РР. (1999)
УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ І МОВНЕ ПИТАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: СПРОБА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (1847-1914) : зб. док. і матеріалів (2013)
- ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК
ОТРАСЛЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СБУ : путеводитель (2010)
РУССКО-ПОЛЬСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ : (Стрыйковский и его Хроника) (1966)
- ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛК
РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ 2013-2014 РР. ТА АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ : наук.-метод. матеріали (2015)
- ЧИГИРИНСЬКИЙ ПОЛК
- КАЛЬНИЦЬКИЙ ПОЛК
- КАНІВСЬКИЙ ПОЛК
- ЛІТОПИС ПОЛЬСЬКИЙ, ЛИТОВСЬКИЙ, ЖМУДСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ
- КОРСУНСЬКИЙ ПОЛК
- ПАВОЛОЦЬКИЙ ПОЛК
ЭТНОГРАФИЯ НАРОДОВ КРЫМА
СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ БЕЗКЛУБЕНКО : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. (2012)
- УМАНСЬКИЙ ПОЛК
- КРОПИВНЯНСЬКИЙ ПОЛК
- ПОПЛАВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
УКРАЇНА І ЛИТВА В XIV-XVI СТОЛІТТЯХ : політико-правові та соціально-економічні аспекти (2011)
- БЕЗКЛУБЕНКО СЕРГІЙ ДАНИЛОВИЧ
ГОЛОДОМОРИ 1921-1922, 1932-1933, 1947 РР. В УКРАЇНІ : (бібліогр. покажч.) (2008)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК БАТЬКІВЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- СКАЧЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА
- НОВГОРОД-СІВЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
- ЧЕРНІГІВСЬКА ДРУКАРНЯ
- ЧЕРЕВКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА
- ЯНІШЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
АРХІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ТА ЗАПОВІДНИКА. ВИП. 1 : ЦДІАК УКРАЇНИ. ФОНД 128, КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА : предм.-темат. покажч. (2008)
- ПОЛЯНСЬКИЙ ПАВЛО БРОНІСЛАВОВИЧ
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (1954)
НАРИСИ ЖИТТЯ ЛІТИНЩИНИ 1917-1921 РР.: РЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ ТА ПОВСЯКДЕННІСТЬ (2017)
- КАГАМЛИК СВІТЛАНА РОМАНІВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК БАТЬКІВЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ : експерт.-аналіт. доп. (2016)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
- РЕКРУТ ВАЛЕРІЙ ПИЛИПОВИЧ
- КРАСНОДЕМСЬКА ІРИНА ЙОСИПІВНА
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ РУССКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГАЛИЧИНЕ XIX-XX ВВ. (2001)
- ЛІТИН
- БОЙКО ІВАН ДАВИДОВИЧ
МУЗЕЙНИЙ ПОРТАЛ
КОБЗАР: НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПОРТАЛ
- БЕРКОВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ
- ГОЛОВНИЙ ЛИТОВСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
УКРАЇНСЬКЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО. КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ
УКРАЇНСЬКА ДРУГА СВІТОВА
НЕБЕСНА СОТНЯ
ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
ПРЕДТЕЧА. ПОЛЬСЬКИЙ РУХ ОПОРУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ 1939-1941 РР. (2002)
УКРАЇНСЬКА ЕТНОЛОГІЯ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТ. - 20-ТІ РР. ХХ СТ.) (2013)
РЕВОЛЮЦІЯ, ДЕРЖАВНІСТЬ, НАЦІЯ: УКРАЇНА НА ШЛЯХУ САМОСТВЕРДЖЕННЯ (1917-1921 РР.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) (2017)
- АРМІЯ КРАЙОВА
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
БАБИН ЯР І ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
ЗАПОРОЖСКИЕ И ЧЕРНОМОРСКИЕ КАЗАКИ В ХАДЖИБЕЕ И ОДЕССЕ (1998)
- ЧИРКОВ ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ
А. Ю. КРИМСЬКИЙ - НЕОДМІННИЙ СЕКРЕТАР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК : вибране листування (1997)
- ЧУПРІЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
А. Ю. КРИМСЬКИЙ - УКРАЇНІСТ І ОРІЄНТАЛІСТ : (матеріали ювіл. сесії до 100-річчя з дня народж.) (1974)
- ПАШАЄВА НІНА МАГОМЕТХАНІВНА
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА : навч. посіб. (2011)
- ГРЕЦЬКА МОВА
- ХАВАРІВСЬКИЙ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ХАНАС ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ (1967)
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ : посіб. для вчителів (1959)
АНТИМОНОПОЛЬНО-КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2011)
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ : навч. посіб. для студентів екон. спец. (2010)
АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ. ДИПЛОМАТИЧНІ ДОКУМЕНТИ ВІД ВЕРСАЛЬСЬКОГО ДО РИЗЬКОГО МИРНИХ ДОГОВОРІВ (1919-1921) (2016)
- ПАТРІАРШИЙ СОБОР ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
АРХІВНА УКРАЇНІКА У ФЕДЕРАЛЬНИХ АРХІВАХ РОСІЇ. РЕЄСТР АРХІВНИХ ФОНДІВ (2013)
- ТОНКАЛЬ ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ
- БАБИЧЕВ ФЕДІР СЕМЕНОВИЧ
БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1810-1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2017)
УКРАЇНСЬКІ МІСЦЯ В СВІТІ
БРАМА ЄВРОПИ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ВІД СКІФСЬКИХ ВОЄН ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ (2016)
Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ. ЖИТТЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (1972)
ДРУКОВАНИЙ ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ УКРАЇНОМОВНОЇ КНИГИ ДЕРЖАВНИХ БІБЛІОТЕК ТА МУЗЕЇВ УКРАЇНИ. 1798-1923. ВИП. 4 : 1917-1919 (2008)
ГОЛОДОМОР: СКРЫТЫЙ ХОЛОКОСТ (1985)
- АММЕНДЕ ЕВАЛЬД
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СИТУАЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ : аналіт. доп. (2015)
- ДРОБОТЬКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
- ЗОЛОТАРЕНКО ІВАН НЕЧИПОРОВИЧ
ГОЛОД НА УКРАЇНІ, 1932-1933 : вибрані статті (1985)
- РУДЧЕНКО ІВАН ЯКОВИЧ
ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА. ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ЛІТЕРАТУРНОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ (1965)
ЛИСТИ ТА ДОКУМЕНТИ (2002)
ГОГОЛЬ. КНИГА ПЕРВАЯ. НАЧАЛО: 1809-1835 (2012)
НАЗВИ СПОРІДНЕНОСТІ І СВОЯЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (1961)
СЛОВНИК ЕТНОГРАФІЧНИХ (ЕТНОЛОГІЧНИХ) ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ (2009)
- КАЧКОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ҐАЛЯТОВСЬКИЙ ІОАНИКІЙ
СЛОВ'ЯНСЬКІ ОСОБОВІ ІМЕНА УКРАЇНЦІВ : іст.-етимол. слов. (2011)
- ЗОЛОТАРЕНКО ВАСИЛЬ НЕЧИПОРОВИЧ
СЛОВНИК ВЛАСНИХ ІМЕН ЛЮДЕЙ (УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ І РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ) (1967)
- РЮККЕРТ ФРІДРІХ
СТАРЦІВСТВО: МАНДРІВНІ СПІВЦІ-МУЗИКАНТИ В УКРАЇНІ (ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.) (2007)
Н. М. МАКСИМОВИЧ-АМБОДИК (1976)
КНИГА ПАМ'ЯТИ УКРАЇНЦІВ (2000)
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ : (1903-1923) (1924)
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ БІЛЕЦЬКИЙ (1959)
ПІСНІ ТА ІГРИ ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ВІКУ (1929)
ПІД МІНАРЕТАМИ : оповідання (1905)
ГРАМАТКА (1907)
ШВЕЙЦАРСЬКА СПІЛКА (1905)
НАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА : сборник отзывов на народные украинские издания (1904)
ТУРИСТАМ ПРО КАРПАТИ : путівник та краєзнавчі відомості (2010)
УКРАЇНСЬКІ МЕТАБІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХІ СТ.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня (2012)
УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА РЮРИКОВИЧІВ І ГЕДИМІНОВИЧІВ У XII-XVI СТ. : [іст.-генеал. дослідж.] (1996)
УКРАЇНСЬКА МОВА У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ : модул. курс : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2008)
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ: ПРИРОДА, НАСЕЛЕННЯ, ГОСПОДАРСТВО : геогр. та іст.-економ. нарис : навч. посіб. з краєзнавства (1993])
ПОЛТАВСЬКІ РІЗЬБАРІ. ЯКІВ ХАЛАБУДНИЙ. ВАСИЛЬ ГАРБУЗ (1937)
СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА, СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК : наук. доп. (2015)
МИКОЛА КОСТОМАРОВ: ПОСТАТЬ ІСТОРИКА НА ТЛІ ЕПОХИ : [монографія] (2017)
СТАРОДАВНІЙ КИЇВ (1975)
ГЕРБЫ ГОРОДОВ, ГУБЕРНИЙ И ОБЛАСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ВНЕСЕННЫЕ В ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ С 1900 ПО 1914 ГОД (2013)
АННА ЯРОСЛАВНА : опера на 3 дії, 5 відслон із взаємин України-Руси та Франції в XI ст. (1969])
- ІЛЮСТРОВАНА УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 1 : ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ ; ДУХОВНИЙ СВІТ ШКОЛЯРА ; МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ КОЛЕКТИВУ (1976)
- КИЕВЛЯНИН, ГАЗЕТА
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 2 : ФОРМУВАННЯ КОМУНІСТИЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ; ЯК ВИХОВАТИ СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ ; СТО ПОРАД УЧИТЕЛЕВІ (1976)
- БУКОВИНА – ГАЗЕТА НАРОДОВЦІВ БУКОВИНИ
- ГРОМАДСЬКА ДУМКА, ГАЗЕТА
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 3 : СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ ; НАРОДЖЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ; ЛИСТИ ДО СИНА (1977)
- ХАРЬКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ДЕРЖАВА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)
- ДЕРЖАВНИЙ ВІСНИК, ГАЗЕТА
МАРИЯ БАШКИРЦЕВА : критико-библиогр. очерк : с двумя портр. (1905)
- КИЕВСКАЯ МЫСЛЬ
ЛИСТУВАННЯ ІВАНА ФРАНКА ТА МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА (2006)
ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ДОНЕЦКА : [монография] (2014)
КОНСПЕКТ ТЕОРІЇ ПИСЬМЕНСТВА (1923)
- КМ-БУКС
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК БІБЛІОТЕКИ АН УРСР (1946) Ч. 1.
ХТО З ЧОГО ЖИВЕ? (1906)
КАТЕРИНА (1905)
В КАТАКОМБАХ : драматичний ескіз ([1906])
ГРАМАТИКА (1638)
[ДРАМИ І КОМЕДІЇ] ([1903]) [Т. ІІІ]. [По-над Дніпром, драматичні картини в 5 одмінах. Хазяїн, комедія в 4-х діях. Лиха іскра поле спалить і сама щезне, драматична поема в 5 д.]
ДРАМИ І КОМЕДІЇ (1903) Т. ІV. Чумаки, комедія в 4-х діях. Сава Чалий, трагедія в 5-ти діях і 7-ми картинах. Підпанки, драма в 5-ти діях і 7-ми одмінах
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ (1939)
ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ (1947)
ВОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО С ЕГО ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИМИ И НАДГРОБНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ, РАСПИСНЫМИ ВАЗАМИ, ПЛАНАМИ, КАРТАМИ И ВИДАМИ. Ч. 1 (1848)
СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2011)
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ : монографія (2016)
УКРАЇНСЬКА АНТРОПОНІМІЯ XVI СТ. ЧОЛОВІЧІ ІМЕНУВАННЯ : [монографія] (1984)
ВІЙНИ ХУДОЖНИКІВ : роман (2016)
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ХОЛОДНЫЙ (1882-1953) (1967)
- ОПЕРАЦІЯ ВІСЛА
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ (2002)
- УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
- РУМУНСЬКА МОВА
ІСТОРІЯ МОГО ПОКОЛІННЯ : спогади учасника революційних подій в Україні (1985)
- УГОРСЬКА МОВА
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 14 : ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 42 : ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1907)
- УГОРЦІ
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 47 : ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1906)
АЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ НОРДМАН (1803-1866) (1969)
ANARCHY IN THE UKR : [роман] (2014)
МЫ - ДОНСКИЕ КАЗАКИ : документы, факты, очерки истории станицы Луганской XVII-XX ст. (2008)
СЛАВНИЙ МУЗИКА МИКОЛА ЛИСЕНКО, ЙОГО ЖИТТЯ І ПРАЦЯ (1913)
ІСТОРІЯ ЛЬВОВА : [монографія] (1984)
ЧЕРНІГІВЩИНА : енциклопед. довід. (1990)
В ХЕРСОНСЬКИХ СТЕПАХ : повість (1947)
ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА (2008)
- КАЗАКЕВИЧ ГЕННАДІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ПАСТУШЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
ПОРОХІВНИЦЯ
- САПОЖНИКОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА
ВОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО С ЕГО ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИМИ И НАДГРОБНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ, РАСПИСНЫМИ ВАЗАМИ, ПЛАНАМИ, КАРТАМИ И ВИДАМИ. Ч. 2 (1848)
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 46 : ОБЛАСТЬ ВОЙСКА ДОНСКОГО (1907)
СТАТИСТИКА ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 1905 Г.. ВЫП. 48 : ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1907)
ДОВІДНИК ПРО ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ (1939)
- ЦИГАНКОВА ЕЛЛА ГРИГОРІВНА
СБОРНИК СВЕДЕНИЙ О ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ : с картой губернии и планом г. Полтавы (1877)
- АЛФЬОРОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- БАБИШКІН ОЛЕГ КІНДРАТОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-МЕМОРІАЛ ЖЕРТВ ОКУПАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ ТЮРЬМА НА ЛОНЦЬКОГО
ПОЛТАВСЬКА БИТВА 1709 РОКУ В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНИ, РОСІЇ, ШВЕЦІЇ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., [11-12 черв. 2009 р.] (2009)
- БРОВКО ІВАН БЕНЕДИКТОВИЧ
АВТОПОРТРЕТИ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ : [комплект листівок] (1979])
КУЛЬТУРНІ ЗВ'ЯЗКИ ДОНЕЧЧИНИ З УКРАЇНСЬКИМ ЗАРУБІЖЖЯМ : (матеріали наук.-практ. конф., м. Донецьк, 17 груд. 2004 р.) (2004)
- СИДОРЕНКО ГАЛИНА КІНДРАТІВНА
- ЖУРИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- АРХІЄРЕЄВ СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ
- РЕШЕТНЯК НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
- КАВУННИК ВАЛЕНТИН ЛЕОНІДОВИЧ
ДИТЯЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА. КН. 3 : СЛАВА НЕ ПОЛЯЖЕ. КОЗАЧЧИНА : за "Історією України" І. Петренка (1961)
ЕТНОГРАФІЧНІ ПИСАННЯ КОСТОМАРОВА : зібрані заходом Акад. коміс. укр. історіографії (1930)
СВІТОВА ГІБРИДНА ВІЙНА: УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ : [монографія] (2017)
ГАЛИЧИНА И МОЛДАВИЯ : путевые письма (1868)
- ГЕЙНЕ ГЕНРІХ
ОТЧЕТ ПО УСТРОЙСТВУ ЕЛИСАВЕТГРАДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ И СОСТОЯНИЮ ЕЕ В 1899 Г. (1900)
- ГЮГО ВІКТОР
УКРАЇНСЬКА БАЛАДА : (з теорії та історії жанру) (1970)
- КЛОЧКО РОМАН
- СТАРІВ СЕМЕН МИТРОФАНОВИЧ
МАЙДАН. ХРОНІКИ НЕДОРЕВОЛЮЦІЇ (2014)
ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ЧЕСТЬ ПРОФЕСОРА ПАВЛА-РОБЕРТА МАҐОЧІЯ : до 70-річчя від дня народж. науковця (2015)
ИВАН СЕМЕНОВИЧ ОРЛАЙ. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ([1977])
- МАНН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВОЛОДАР ДУМ СЕЛЯНСЬКИХ (1968)
- ШАПОВАЛ ЛАРИСА ІВАНІВНА
ЗАКОН БОЖИЙ (КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ) (1991)
ПЕРВАЯ ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1897 Г.. Т. 3 : БЕССАРАБСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1905)
- ЛЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ
М. С. ГРУШЕВСЬКИЙ. КОРОТКА ХРОНІКА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ (1996)
- ЧЕРКАСЕНКО СПИРИДОН ФЕДОСІЙОВИЧ
LIBRARIA. АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ОНЛАЙН
- ЖАРКИХ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- БЕЗНІСКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
- МОЗГОВИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ЛАПА ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
- ХАЛАБУДНИЙ ЯКІВ РОМАНОВИЧ
- ГАРБУЗ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
- ШИНКАРУК ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА
- БАРАНОВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА
- ГОНЧАР ОЛЬГА ТРОХИМІВНА
- ПОЛТАВА ЛЕОНІД
- СУХОМЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГОРЄЛОВ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ
- РАФАЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БАШКИРЦЕВА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА
- ЗДАНЕВИЧ БОРИС ІВАНОВИЧ
- МАРКСИЗМ
- ЧАЛИЙ САВА
- МАРКС КАРЛ ГЕНРІХ
- ІЄССЕН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- АШИК АНТОН БАЛЬТАЗАРОВИЧ
- КУЧЕРЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА
- ШАЙГОРОДСЬКИЙ ЮРІЙ ЖАНОВИЧ
- КЕРСТА РОЗАЛІЯ ЙОСИПІВНА
- СТЕЦЕНКО СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
- ХОЛОДНИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
ТРОХИМ ЗІНЬКІВСЬКИЙ
- СЕМЕНЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
- РАДЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА
- НОРДМАНН ОЛЕКСАНДР ДАВИДОВИЧ
- ЖАДАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
- СИЗЕНКО АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ФЕДИЧЕВ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- ЧЕРЕПАХІН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
- СЛИВКА ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ
- СЕКРЕТАРЮК В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- БЛАКИТНИЙ КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ
ESCRIPTORIUM - АРХІВ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ І РУКОПИСІВ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ
- ШАБРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БОГДАНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА
- ПОДІЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
- БІЛАН НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- БРАЦЛАВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
КЛЮЧ
- ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА
- ТРОЙНИЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ
- КОСТАЩУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
ЧИТОМО
- НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ
- ПОСУЛЛЯ
- ГОШОВСЬКИЙ БОГДАН ДАНИЛОВИЧ
- КЕЛЬСІЄВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ПАДЯК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
- ОРЛАЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
- БАЙРОН ДЖОРДЖ ГОРДОН
- ДЕРЖАВІН ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ
- ЛАФОНТЕН ЖАН ДЕ
- ЯВОРІВ
- ЯНИЧАРИ
- ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИФ
КОБЗАР (1960)
ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ : його діяльність на полі історичної науки (з нагоди ювілею) (1906)
ДУМКИ-МЕРЕЖАНКИ (1886)
- ДРУКАРНЯ Г.Т. КОРЧАК-НОВИЦЬКОГО
- ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, ВИДАВНИЦТВО
- РУДИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ЯКОВИЧ
- ГІЛЯРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- МОЩЕНКО КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
- ПОЛТАВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРОШЕНКА
- СПАСЬКА ЄВГЕНІЯ ЮРІЇВНА
- ДЛОЖЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
- ДАНКОВСЬКА РАЇСА СЕРГІЇВНА
- ДАХНОВИЧ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ КИЇВСЬКА КАРТИННА ГАЛЕРЕЯ
- СТАШЕВСЬКИЙ ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ
- ЩЕПОТЬЄВА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- БАБЕНКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1925)
- СІБІЛЬОВ МИКОЛА ВІКЕНТІЙОВИЧ
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ЗАПОЗИЧЕНИХ СУФІКСІВ І СУФІКСОЇДІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (2014)
- КОВАЛЕНКО ІВАН ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 1 (1925)
- ДРОЗДОВ СТЕПАН ЛЕОНТІЙОВИЧ
- МОВЧАНІВСЬКИЙ ТЕОДОСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- БІЛОКУР КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
- ВАЙНШТЕЙН МАРКО ГРИГОРОВИЧ
- БРІЛІНҐ ҐУСТАВ ВОЛЬДЕМАРОВИЧ
- БОЧКОВ ДМИТРО ПАНАСОВИЧ
- ГАПЕЄВ СТЕПАН АНТОНОВИЧ
- КОЗАР ПАВЛО АНТОНОВИЧ
- КОРЕНЄВ В'ЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТИ : монографія (2018)
- СКРИННИК МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
- ВІДРОДЖЕННЯ, ГАЗЕТА
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1926)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 3 (1926)
- ВІЛЬНА ДУМКА
- БІЛИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- ДМИТРУК НИКАНОР КОСТЬОВИЧ
- РЕВУЦЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- МИЦЮК ОЛЕКСАНДР КОРНІЙОВИЧ
- АНДРІЄВИЧ РОМАН ПАВЛОВИЧ
- ОЧАКІВ
- СУМСЬКИЙ ПОЛК
- ДАРІЙ І
- ЛЕНАРТОВИЧ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
- ТУРЕЦЬКА МОВА
- БОНДАРЕНКО ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- КОВАЛЬЧУК ЄВГЕНІЯ ІВАНІВНА
- КУРДЕЛЬЧУК ДАНИЛО МАРКОВИЧ
- ЧИСЮК ЯРОСЛАВ ТРИХОНОВИЧ
- ЛУЖЕЦЬКИЙ АНТІН ЄВСТАХІЙОВИЧ
- СКОМОРОВСЬКИЙ КЕЛЕСТИН ЗАХАРОВИЧ
- ДАБАГЯН ІВЕТТА МИХАЙЛІВНА
МОЯ БОРОТЬБА ЗА МОВУ : док. висвітлення методів "історичного складання" російськомов. населення України (2017)
- МЕЛЬНИЧУК СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
- ДУНАЙ
- МОЛДОВСЬКА МОВА
UKRBOOKS.COM. УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
OPENBOOK. БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА КЛАСИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
ЮРІЙ МИЦИК. САЙТ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА ЮРІЯ МИЦИКА
ІГОР ГИРИЧ. ІСТОРИК УКРАЇНИ. ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ
АЛЕКСАНДРА ЭКСТЕР. ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К КОНСТРУКТИВИЗМУ : каталог выставки (1988)
БЕЛАЯ РУСЬ И БЕЛОРУСЫ : в поисках истоков (1994)
СЛУЖЕБНИК СВЯТИТЕЛЬСЬКИЙ (1740)
ВИДАТНІ ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ IX-XIX СТ : Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети (2002)
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ УАН-ВУАН ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ДІЯЧІВ УКРАЇНИ. 1918-1933 : Документи. Матеріали. Дослідження (2003)
ТВОРИ ([1900]) Т. ІІІ.
- ВИДАВНИЦТВО ІРИНИ ГУДИМ
- ВИДАВНИЦТВО LAURUS
- УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ БУКРЕК
- ВІДРОДЖЕННЯ, ВИДАВНИЦТВО
- ВИДАВНИЦТВО ЖУПАНСЬКОГО
- К.І.С.
- ВИДАВНИЦТВО 21
- МАПА, ВИДАВНИЦТВО
- МУЗИЧНА УКРАЇНА, ВИДАВНИЦТВО
- НАШ ФОРМАТ
- НОВА КНИГА
- ВИДАВНИЧА ГРУПА ОСНОВА
- ПАІС
ВЛАДИСЛАВ ГОРОДЕЦЬКИЙ
- ПРЕСА УКРАЇНИ
- РОГАЛЄВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
- ФАКТ
- ЧЕРВІНСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ШКОЛА
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1927)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 5 : ЮБІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ АКАДЕМИКА ДМИТРА ЙВАНОВИЧА БАГАЛІЯ. З НАГОДИ СІМДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ЖИТТЯ ТА П'ЯДЕСЯТИХ РОКОВИН НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТИ (1927)
- КАЛІНЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КИРГИЗЬКА МОВА
- ГОРОДЕЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
- ТЕВТОНТСЬКИЙ ОРДЕН
- ГАЙДАЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
- МЕОТИ
- МАЛЬТА
ТВОРИ (1903) Т. ІV.
ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАБУТТЯ: ПОРТРЕТ ВЧЕНОГО, ЖУРНАЛІСТА, ВИДАВЦЯ ВОЛОДИМИРА НАУМЕНКА (1998)
ОБЗОР ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МАЛОРУССКОЙ РЕЧИ (1889)
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19-ГО ВІКУ (1918)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1928)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 6 (1928)
УКРАЇНА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
- НОВИЙ ШЛЯХ
- УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ПРАВОСЛАВНЕ БОГОСЛОВСЬКЕ ТОВАРИСТВО В КАНАДІ
- БІЛЕЦЬКА ВІРА ЮХИМІВНА
- КАГАРОВ ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ
- КАМІНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ АРСЕНОВИЧ
- ЖУРАКІВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ
- ЦВЄТКО СЕРГІЙ ІЛЛІЧ
- КЕНГІРСЬКЕ ПОВСТАННЯ
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 7 (1928)
ГPАММАТИКА МАЛОPОССІЙСКАГО НАPЕЧІЯ ИЛИ ГPАММАТИЧЕСКОЕ ПОКАЗАНІЕ СУЩЕСТВЕННЕЙШИХ ОТЛИЧІЙ, ОТДАЛИВШИХ МАЛОPОССІЙСКОЕ НАPЕЧІЕ ОТ ЧИСТАГО РОССІЙСКАГО ЯЗЫКА, СОПPОВОЖДАЕМОЕ PАЗНЫМИ ПО СЕМУ ПPЕДМЕТУ ЗАМЕЧАНІЯМИ И СОЧИНЕНІЯМИ (1818)
- ТКАЧЕНКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
- ПАВЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ
- РОМАНЧЕНКО ТРОХИМ МИКОЛАЙОВИЧ
- БАЗИЛЕВИЧ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІСТОРІЇ ПОЧАТКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ВІКУ (1923)
КОЛЛЕГИЯ ПАВЛА ГАЛАГАНА В КИЕВЕ : (по поводу исполнившегося 1 октября текущего года двадцатипятилетия ее существования) (1896)
УКРАЇНСЬКА КАНАДІАНА : анотований покажчик видань з фонду Нац. бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2017)
- СОЛОНСЬКА НАТАЛІЯ ГАВРИЛІВНА
- БЕРЕЗИНСЬКА ОЛЬГА ОМЕЛЯНІВНА
- ТАРНОГРАДСЬКИЙ ВАЛЕР'ЯН ПЕТРОВИЧ
- КИРЧІВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЧУПРИНКА ГРИГОРІЙ АВРААМОВИЧ
- ВЕСЕЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- МАХІВ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ТРАНСИЛЬВАНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
- МАРАМОРОЩИНА
- МІЛЕНІУМ
- ПОТЕЛИЧ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ
СВІТОВИЙ ЦЕНТР ДАНИХ З НЕОІНФОРМАТИКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
- ІВАНИЦЬКИЙ СОКРАТ ОМЕЛЯНОВИЧ
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 4 (1927)
КРАЄЗНАВСТВО : щомісячний орган українського комітету краєзнавства
- ДАЛЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
КРАЄЗНАВСТВО (1927)
КОРИФЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ : нарис творчості П. Мирного (1967)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : у 2-х томах (1955) Т. 1. Дожовтнева література
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : у 2-х томах (1955) Т. 2. Радянська література
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ : біо-бібліографічний словник. У 5-ти томах (1960) Т. 1. Давня українська література (XI - XVIII ст.)
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ : біо-бібліографічний словник. У 5-ти томах (1963) Т. 2. Дожовтневий період (XIX - поч. XX ст.)
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ : біо-бібліографічний словник. У 5-ти томах (1965) Т. 4. Радянська література. А - К
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ : біо-бібліографічний словник. У 5-ти томах (1965) Т. 5. Радянська література. Л - Я
НЕВИДИМІ СТИГМАТИ (1971)
КРАКІВСЬКІ ВІСТІ : Народній часопис для генерал-губернаторства (1940)
КРАКІВСЬКІ ВІСТІ : Народній часопис для генерал-губернаторства
- СИВАЧЕНКО МИКОЛА ЄФРЕМОВИЧ
КРАЄЗНАВСТВО. № 2 (1927)
- КИРИЛЮК ЄВГЕН ПРОХОРОВИЧ
- КРАКІВСЬКІ ВІСТІ
КРАЄЗНАВСТВО. № 3 (1927)
- ПИВОВАРОВ МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ
КРАЄЗНАВСТВО (1928)
КРАЄЗНАВСТВО. № 1 (1928)
- НОВИЧЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
- ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
КРАЄЗНАВСТВО. № 4 (1928)
- МАКЕДОНСЬКА МОВА
- НОВОМОСКОВСЬК
КРАЄЗНАВСТВО. № 6-10 (1928)
- ЛЕЛЕКІВКА
ФОТОГРАФІЇ СТАРОГО ЛЬВОВА
- РУДНИЦЬКА МІЛЕНА ІВАНІВНА
- ТАВРІЙСЬКЕ
- МАЛИН
- КОЛОСОВА НАТАЛІЯ ФЕОКТИСТІВНА
- ШЕРСТЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
- ХОМ'ЯК МИХАЙЛО
- КРИВОРОТЧЕНКО МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
КРАЄЗНАВСТВО (1930)
КРАЄЗНАВСТВО. № 1-5 (1930)
ПРИЯЗНЬ : оповідання з життя волинського Полісся (1905)
БАСНИ МАСЛОВИЧА (1814)
З РОЗПУТТІВ ЖИТТЯ : (1. Під похилою вербою, 2. В затишку, 3. Степовий сокіл, 4. Тополі) (1903)
ВЕСНЯНА ПОВІДЬ : повість в двох частинах (1906)
СТАНОВЛЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМІТЕТУ ВУАН : (середина 1920-х років) (1997)
КРАЄЗНАВСТВО : щомісячний орган українського комітету краєзнавства (1929)
КРАЄЗНАВСТВО. № 3-10 (1929)
КРАЄЗНАВСТВО. № 5 (1928)
- МАСЛОВИЧ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : орган Спілки радянських архітекторів УРСР
- НЕСТУЛЯ СВІТЛАНА ІВАНІВНА
- КРАВЧЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : орган Спілки радянських архітекторів УРСР (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 1 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 2 (1938)
- ЯНАТА ОЛЕКСАНДР АЛОЇЗОВИЧ
УСІМ ТОБІ ЗАВДЯЧУЮ, ЛЮБОВЕ... (2018)
ПЕРЕДІ МНОЮ... (2018)
- ҐУБЕРНАЧУК СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 3 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 4-5 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 6 (1938)
- ГЕРИНОВИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ДАНИЛЕВСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
- ГРЕЧИНА МИХАЙЛО ГНАТОВИЧ
- ЗАБОЛОТНИЙ ВОЛОДИМИР ГНАТОВИЧ
- ГОЛОВКО ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ШЕХОНІН МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ДАМІЛОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СМИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ФЕЛЬДМАН ВАЛЕНТИН АВГУСТОВИЧ
- КАСЬЯНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ХОЛОСТЕНКО МИКОЛА В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
- АЛЬОШИН ПАВЛО ФЕДОТОВИЧ
- ГОЛОВЧЕНКО ПЕТРО ОВКСЕНТІЙОВИЧ
- ХАУСТОВ ПАВЛО ПРОКОПОВИЧ
- КОСТИРКО ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
- КИШЕНЬКИ
- МЕДВИН
- МОЛОКІН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : орган Спілки радянських архітекторів УРСР (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 4 (1940)
- ОСЬМАК ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 5 (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 7 (1940)
- ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ
- СТАДІОН ДИНАМО ІМЕНІ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО
- АДАКСІНА СВІТЛАНА БОРИСІВНА
- ГОРОНЧАРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ПАЛАЦ РОЗУМОВСЬКОГО (БАТУРИН)
- КІСТЯКІВСЬКИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТИМОФІЙ
- ЛИСТОПАДОВЕ ПОВСТАННЯ
- СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
- ІРПІНЬ, РІЧКА
- ФРАНЦУЗЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА
- БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
- НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ М. О. МАКСИМОВИЧА
- ВЕНЕЦІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
- ЄЗУЇТИ
- ГАЙСИН
- ФЕОДОСІЯ
ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ (1967)
УКРАЇНСЬКІ ГІДРОЛОГИ, ГІДРОХІМІКИ, ГІДРОЕКОЛОГИ : довідник (2004)
ЖИТТЯ : збірка віршів (1925)
ЯК ПРАЦЮВАВ ШЕВЧЕНКО (1940)
АРХИП ТЕСЛЕНКО : критико-біографічний нарис (1955)
FUTUR EXTRA : поезії (1927)
АРСЕНАЛ СИЛ : роман нової конструкції (1929)
ОДЕСА : Історія міста, 1794-1914 (1999)
ИСТОРИЯ ОДЕССКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО В ОЧЕРКАХ : 1918-2003 (2003)
ІСТОРІЯ ОДЕСИ : [історично-краєзнавчі нариси] (2002)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПЕРШИХ РОКІВ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1923 РР.) : посібник (1968)
- ШУБРАВСЬКА МАРІЯ МИТРОФАНІВНА
- ДОВГАЛЮК ІВАН ІВАНОВИЧ
- ТРОЦЕНКО ВІКТОР КАРПОВИЧ
- КОЛЕСНИКОВ АРКАДІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- ХІЛЬЧЕВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН КИРИЛОВИЧ
- НІДЕРЛАНДСЬКА МОВА
- УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
- УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
- ПІВТОРАДНІ ВАСИЛЬ ІЛЛІЧ
- СТАНКО ВОЛОДИМИР НИКИФОРОВИЧ
- ШТЕЙНБЕРГ ЯКІВ ААРОНОВИЧ
- КАРМАЗИН-КАКОВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ЯКОВИЧ
- ЧЕРЛЕНІОВСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ВЛАДИЧ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
- АЙБАБІНА ОЛЕНА АКИМІВНА
- АНТОНОВА ІННА АНАТОЛІЇВНА
- КУТАЙСОВ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- БАРАНОВ ІГОР АВЕНІРОВИЧ
- БАРМІНА НАДІЯ ІГОРІВНА
- ВНУКОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 2 (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 6 (1940)
- НІДЕРЛАНДИ
- ІРАН
- АЗЕРБАЙДЖАН
КІНО : журнал української кінематографії
КІНО : журнал української кінематографії (1926)
КІНО. № 5 (1926)
КІНО. № 6-7 (1926)
КІНО. № 9 (1926)
- ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФОТОКІНОУПРАВЛІННЯ
КІНО : журнал української кінематографії (1929)
КІНО. № 2 (50) (1929)
КІНО. № 3 (51) (1929)
КІНО. № 9-10 (56-57) (1929)
КІНО. № 11 (58) (1929)
КІНО. № 20 (68) (1929)
КІНО. № 4 (52) (1929)
КІНО : журнал української кінематографії (1930)
КІНО. № 2 (74) (1930)
ОПОВІДАННЯ (1905)
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ : біо-бібліографічний словник. У 5-ти томах (1963) Т. 3. Дожовтневий період (XIX - поч. XX ст.): Н - Я
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ : почерпнутая из достоверных писателей, и в пользу юношества выработанная (1802)
ОПЫТЫ В СТИХАХ (1818)
ОПЫТЫ В ПРОЗЕ : Разумника Гонорского с присовокуплением двух сонетов, двух романсов и одной фантазии (1818)
КІНО. № 3 (7) (1930)
КІНО. № 4 (76) (1930)
КІНО. № 5 (77) (1930)
КІНО. № 6 (78) (1930)
КІНО. № 7 (79) (1930)
КІНО. № 8 (80) (1930)
КІНО. № 9-10 (81-82) (1930)
КІНО. № 11 (83) (1930)
КІНО. № 12 (84) (1930)
БУДИНОК СЛОВО
КІНО : журнал української кінематографії (1927)
КІНО. № 1 (13) (1927)
КІНО. № 1 (73) (1930)
- БАРЗИЛОВИЧ СЕМЕН АНДРІЙОВИЧ
- НЕЙОЛОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- КОБЕЛЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- МАНУЧАРОВА НІНА ДАВИДІВНА
КІНО. № 4 (1926)
ОСНОВА : южно-русский литературно-ученый вестник
- РУБАН ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
ОСНОВА : южно-русский литературно-ученый вестник (1861)
- СКЛАБОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- ГОНОРСЬКИЙ РОЗУМНИК ТИМОФІЙОВИЧ
- ВОЛИНСЬКИЙ ПЕТРО КОСТЯНТИНОВИЧ
- РОЛІТ
- КОСТЕЛ СВЯТОГО МИКОЛАЯ
ОСНОВА. ФЕВРАЛЬ (1861)
- СЛОВО (БУДИНОК)
- БАЧЕЛІС ІЛЛЯ ІЗРАЇЛЕВИЧ
- ЗАТВОРНИЦЬКИЙ ГЛІБ ДМИТРОВИЧ
- ГРОСС ГЕОРГ
- ХРИСТОВИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
ОСНОВА. МАЙ (1861)
- ЛОПАТИНСЬКИЙ ФАВСТ ЛЬВОВИЧ
ОСНОВА. ИЮНЬ (1861)
ОСНОВА. CЕНТЯБРЬ (1861)
ОСНОВА. НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ (1861)
КІНО. № 2-3 (1926)
КІНО : журнал української кінематографії (1931)
КІНО. № 11-12 (1931)
ОСНОВА. МАРТ (1861)
ОСНОВА. АПРЕЛЬ (1861)
ОСНОВА. АВГУСТ (1861)
ОСНОВА. ЯНВАРЬ (1861)
- ОРЕЛОВИЧ СОЛОМОН ЛАЗАРЕВИЧ
- ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ
- ЛЯДІВ МИКОЛА
- НЕЧЕС ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ
- КАЛЮЖНИЙ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- БАССЕХЕС АЛЬФРЕД ЙОСИПОВИЧ
- ЛІФШИЦ БОРИС ЯКОВИЧ
- СОБОЛЬ НАУМ ФЕДОРОВИЧ
- ПРИГАРА МАРІЯ АРКАДІЇВНА