- ВИДАВНИЦТВО СТАРОГО ЛЕВА
ВЕЛИКИЙ СПІВАНИК ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ : збірник пісень стрілецьких, історичних (козацьких), побутових, обрядових, жартівливих в опрацюванні для хорів - мішаного, мужеського й жіночого a cappella (1937)
ОПОВІДАННЯ ПРО АНТОНА ГОЛОВАТОГО ТА ПРО ПОЧАТОК ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВІЙСЬКА (1901)
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛУБЕНСКОГО ОКРУГА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1858 Г.) (1890)
КРИТИЧНИЙ РОЗСЛІД НАД ТЕКСТОМ КОБЗАРЯ (1907)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКИ ДЕСНЫ ОТ УСТЬЯ ДО ВПАДЕНИЯ РЕКИ БОЛВЫ : произведенного по распоряжению Киевского округа п.с. в 1893-1897 гг (1903)
ОТЧЕТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА ДНЕВНЫХ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА 1898 ГОД (1900)
- ЛИСЬКО ЗИНОВІЙ
- ЖДАХА АМВРОСІЙ АНДРІЙОВИЧ
КОМІНТЕРНІВСЬКЕ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (1802-2002 РОКИ) : науково-популярний нарис (2002)
РІДНА МОВА - КЛЮЧ ДО ТАЄМНИЦЬ ДУШІ І ЗДОРОВ'Я : педагог. аспект (2014)
ЖИВОПИС РОМАНА БЕЗПАЛКІВА : каталог виставки (1988)
АНТИСУРЖИК. ВЧИМОСЯ ВВІЧЛИВО ПОВОДИТИСЬ І ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТИ : [навч. посіб.] (1994)
- ДОБРОСЛАВ
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО УЕЗДА (1911)
СЕМЕНІВКА - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО (2011)
- СЕМЕНІВКА (ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
РОЗУМОВСЬКІ ЗУСТРІЧІ: ЗБ. НАУК. ПР.. ВИП. 1 (2014)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О КАЖДОМ ПОСЕЛЕНИИ (1896)
ВИБРАНЕ (2009)
ҐАЛІЦІЯ : [повість] (2011)
ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ СОБОРНОСТІ : матер. відеоконф. (2009)
НАРОД МІЙ ЗАВЖДИ БУДЕ : вірші та казки (1990)
ЧЕРВОНИЙ КНЯЗЬ : таємні життя габсбурзького ерцгерцоґа : монографія (2011)
ДОЛЯ ЯК ІСТОРІЯ (2006)
СОСНИЦЯ - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО (2010)
УКРАЇНА В ЛИСТІВКАХ (1981)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ БАХМУТСКОГО УЕЗДА ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КАРТЫ (1911)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ЧЕРНИГОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1924)
СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ : [справочник] (2010)- САТУРЧАК ЛУКАШ
- ПРОХАСЬКО ТАРАС БОГДАНОВИЧ
СОБОР : роман (1989)
- САТУРЧАК ЛУКАШ
ПІДРУЧНИК ГРИ НА БАНДУРІ. Ч. 1 : ТЕОРЕТИЧНА (1930)
ВІРА ВІКТОРІВНА ПРОТОПОПОВА (2008)
- ГАРАСЕВИЧ МАРІЯ САВІВНА
ХУДОЖНИК ІНШИХ СВІТІВ : з творчої спадщини К.Піскорського (1892-1922) (2003)
ІЛОВАЙСЬК : розповіді про справжніх людей (2015)
- ІЛЬЇНСЬКА АНТОНІНА ПИЛИПІВНА
- ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
- ПІСКОРСЬКИЙ КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ПОЛОЖІЙ ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ
- ПРИГОРОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- СОЛОВЕЙ ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ
- КУЗНЕЦОВ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
НАРОДНА ВІЙНА, 1917-1932 : путівник до експозиції (2011)
ПОРІВНЯЛЬНЕ СУДОВЕ ПРАВО : навч. посіб. (2008)
ТУРИСТИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО : навч. посіб. (2003)
ДВІЧІ ГРАФИНЯ ТА ДВІЧІ ГЕНЕРАЛ : [роман] (2014)
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2005)
О. Л. КУЛЬЧИЦЬКА ЯК ХУДОЖНИК-ЕТНОГРАФ : каталог виставки (1953)
МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА КРИЧЕВСЬКИХ НА СУМЩИНІ : [буклет] (2005)
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ : монографія (2008)
МИКОЛА БУРАЧЕК (1967)
НІЖИН - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО (2010)
- ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НЕЙТРАЛІТЕТ І НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ : монографія (2002)
НИКИФОР З КРИНИЦІ : монографічний нарис (1971)
ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ В БІЛІЙ ЦЕРКВІ (1949)
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ ЗАХІДНОГО І СХІДНОГО МИСТЕЦТВА (1964)
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТРОЙ СЛАВЯН И ДВИЖЕНИЕ ИХ НА БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ В VI-VII ВЕКАХ : лекция по курсу истории южных и западных славян, читанному в Киевском государственном университете (1953)
ЧЕРТЫ ИЗ ИСТОРИИ СОСЛОВИЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГАЛИЦКОЙ (РУСИ) ХIV – XV В (1894)
ЛОХВИЦКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК (1906)
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1917-1920 РР.) (1961)
ПУТИВЛЬ И ЕГО ПОСАД В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII-ГО ВЕКА (1914)
ЖИТИЕ СКОВОРОДЫ, ОПИСАННОЕ ДРУГОМ ЕГО М.И. КОВАЛЕНСКИМ (1886)
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ : популярне викладання основ акліматизації Миколи Кащенка (1928)
ТВОРИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО : видання посмертне з життєписом (1884) Т. 1.
- КРУЦИК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
- КУЛЬЧИЦЬКА ОЛЕНА ЛЬВІВНА
- ФІҐОЛЬ ДАНИЛО ІВАНОВИЧ
ЕНЕЇДА : поема (1970)
ЕНЕЇДА : поема (2004)
- ДЮЖЕНКО ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- ЛОХВИЦЯ
- ЛЕСИЧ ВАДИМ
- МЕЛЬНИК БОГДАН ОСИПОВИЧ
- ЗОЛОТОВЕРХИЙ ІВАН ДЕМИДОВИЧ
- БОБРОВИЦЯ
- ГЛИНЯНИ
- ДУБНО
- ЗМІЇВ
- ЗОЛОТОНОША
МИХАЙЛО БОЙЧУК ТА ЙОГО ШКОЛА МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА : [альбом] (2010)
- КОВЕЛЬ
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО (2011)
- ГУСЯТИН
КОРОТКИЙ ПУТІВНИК (1928)
ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ : колект. монографія: у 2 т. (2012)
ПРОМИСЛОВІСТЬ ЛЬВОВА У ПЕРІОД ФЕОДАЛІЗМУ (ХІІІ-ХІХ СТ.) (1968)
В НЕДІЛЮ РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА : [повість] (1963)
ПЕРЕЛИЦЬОВАНИЙ СВІТ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО: ТЕКСТ - ІНТЕРТЕКСТ - КОНТЕКСТ : [монографія] (2015)
- ЖМЕРИНКА
AENEIDA (1955)
AENEIDA (2003)
- ПЕРЕСОПНИЦЬКИЙ МОНАСТИР
- ПЕРЕСОПНИЦЯ
ТВОРИ (2005)
ЕНЕЇДА. НАТАЛКА-ПОЛТАВКА. МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК (1987)
ЕНЕЇДА : [поема] (1948)
- КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИКІЛЬСЬКИЙ ПУСТИННИЙ МОНАСТИР
- ЖИДИЧИНСЬКИЙ СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ У ЛИСТУВАННІ (1994)
ПОЕТИЧНІ ТВОРИ. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ. ЛИСТИ. (1982)
КНЯЗЬ МИХАЙЛО ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ТА ЙОГО ВИКЛИК ОРДІ (1996)
КОРОП - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО : [краєзнав. нарис] (2010)
КИРИАК КОНСТАНТИНОВИЧ КОСТАНДИ. РИСУНКИ И АКВАРЕЛИ В СОБРАНИИ ОДЕССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ : каталог (2010)
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА : навч. посіб. (2013)
ШЕВЧЕНКО ХУДОЖНИК (1961)
ДЕНДРОПАРК АЛЕКСАНДРИЯ : путеводитель (1990)
ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ : альбом (1983)
ОГЛЯД ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОГО АКЛІМАТИЗАЦІЙНОГО САДУ У ВІДДІЛІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ЗА ПЕРШИЙ ПЕРІОД ЙОГО ІСНУВАННЯ (З РОКУ 1915 ПО 1921) (1927)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА В ОПІШНОМУ
- КОРОП
ТРАГЕДІЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО ([1947?])
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ (2009)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 5, КН. 2 : ПЕРШЕ ВІДРОДЖЕННЯ (1580-1610) (1995)
ІВАН ГОНЧАР (1952)
НЕЩОДЕННИЙ ЩОДЕННИК : [мемуари] (2005)
КЕЛЬТИ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ: АРХЕОЛОГІЧНА, МОВНА ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА (2010)
- ІРЛАНДІЯ
ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИЙ : роман (1975)
ОПОВІДАННЯ (1982)
ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ : матеріали наук.-практ. конф. (Чернігів, 4 жовтня 2007 р.) (2007)
ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ: ЖИТТЯ ЛЮДИНИ - ТІЛЬКИ НЕДОСКОНАЛИЙ ВІДБЛИСК ЇЇ ВЛАСНОЇ МРІЇ : бібліогр. покажч. (2015)
ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ: МАЛЮНКИ, ГРАФІКА, КЕРАМІКА, СТАТТІ (1967)
СУЧАСНИЙ СТАН КРАЄЗНАВЧИХ ФОНДІВ ПУБЛІЧНИХ (РАЙОННИХ, СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ) БІБЛІОТЕК ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ : матеріали регіон. дослідж. (2015)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР. (2007)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (КОРОТКИЙ НАРИС) : навч. посіб. (2016)
КСЕНЯ : оповідання: для мол. шк. віку (1982)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО (2015)
ЕЛІКСИР ЖИТТЯ : фантаст. оповід. (1972)
НАУКОВО-ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ 140-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ М.С. ГРУШЕВСЬКОГО (МІНСЬК, 22 ГРУДНЯ 2006 Р.) (2007)
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- БЕРЕСТЕЙЩИНА
ІНВАЗІЙНІ ВИДИ У ФЛОРІ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я (2009)
ЛЕМКІВЩИНА : матеріальна культура (1941)
ІСТОРІЯ ГУЛАГУ (2006)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОСТІР ТА УКРАЇНА : матеріали відеоконф, 24 берез. 2009 р. (2009)
ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ (2011)
ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУТНОСТІ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ СМИСЛИ АЛХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ : [монографія] (2017)
СТАТИСТИЧЕСКАЯ НАУКА В РОССИИ. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 1806-1917 : историко-критический очерк (1922)
УКРАЇНА ДАВНЯ І НОВА : народ, релігія, культура (1996)
РОЗЫСК 1666 Г. : О злоупотреблениях московских ратных людей в Малороссии (1895)
ВОЛЫНСКАЯ ТРЕВОГА 1789 ГОДА (1902)
ГРИЦЬКО ГРИГОРЕНКО (1903)
ПЕРЕД ВОЛЕЮ : драма в 5 діях (1900)
СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ ВИДАНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ЗА 1931 РІК (1932) Додаток 2.
ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717 – 1767 ГГ.) (1893) Ч. 1. 1717-1725
ДАРИНА МИКИТІВНА ДОБРОЧАЄВА У СПОГАДАХ (2016)
ЗАГУБЛЕНИЙ МІЖ ВІЙНАМИ : роман (2015)
БЕЗСМЕРТНА СЛАВА СОЛОМІЇ : біобібліогр. покажч. (2007)
ЖАНРОВО-СТИЛЬОВИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ХУДОЖНЬОГО РУХУ : монографія (2003)
ДАРИНА МИКИТІВНА ДОБРОЧАЄВА. ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ (2016)
ГОГОЛЬ НА РОДИНЕ : альбом худ. фототипий и гелиогравюр, относящихся к памяти Н. В. Гоголя ([1902 ?])
ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ - ЛЮДИНА : вірші, сонети, поеми, казки, байки (2005)
ФЛОРА ВИЩИХ СУДИННИХ РОСЛИН ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ : монографія (2008)
МНОГІЇ ЛІТА. БЛАГІЇ ЛІТА : заповіді 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в щасті і радості (2014)
КОМПЛЕКСНИЙ ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2050Р. : монографія (2006)
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ. Ч. 1 (2014)
ЗАЛІЗОМ І КРОВ'Ю. СУМЩИНА В НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. : історико-документальні нариси (2001)
ВЕЛИКИЙ НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК : з 75 репродукціями художніх творів Т. Г. Шевченка (1939)
ВОДОРОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИЙ : монографія (2013)
ЧУЖОРІДНІ ВИДИ ОХОРОННИХ ФЛОР ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ : [монографія] (2015)
ПАРТНЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ : [монографія] (2009)
ВАРВА - ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТЕЧКО (2015)
ЧУЖОРІДНІ ВИДИ ФЛОРИ УКРАЇНИ: РОКИ І АВТОРИ. ВИП. 1 (2013)
ЧУЖОРІДНІ ВИДИ ФЛОРИ УКРАЇНИ: РОКИ І АВТОРИ. ВИП. 2 (2014)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗОЛОТОНОШСКОГО КРАСНОГОРСКОГО БОГОСЛОВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ ПОЛТАВСКОЙ ЕПАРХИИ (1914)
НАУКОВІ ЗАПИСКИ вип. 3. Український національний комунізм: трагічні ілюзії (1997)
ЕВРЕИ В НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ : Исторические очерки. По данным из архива бывшего Новороссийского генерал-губернатора (1901)
КНЯЗЬ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОЧУБЕЙ 1768-1834 : очерк жизни и деятельности (1900)
МИКОЛА БОГОЛЮБОВ І УКРАЇНА (2009)
ЧУЖОРІДНІ ВИДИ ФЛОРИ УКРАЇНИ: РОКИ І АВТОРИ. ВИП. 3 (2015)
ЛИХО СТОЛІТТЯ: ПРО КОМУНІЗМ, НАЦИЗМ ТА УНІКАЛЬНІСТЬ ГОЛОКОСТУ (2007)
- БЕЗАНСОН АЛЕН
- МАРУСИК ТАРАС ПАВЛОВИЧ
КРИМ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (1940-2015) : зб. док. та матеріалів (2016)
ТРУДОВЕ ПРАВО : навч. посіб. (2011)
ГНАТ МАРТИНОВИЧ ХОТКЕВИЧ. 1877-1938 : Бібліографічний покажчик (1994)
ЗОЛОЧІВЩИНА : її минуле і сучасне (1982)
АВІРОН. ДОВБУШ : повісті, оповідання (1990)
ЄВРОПЕАНА. КОРОТКА ІСТОРІЯ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ : [роман] (2015)
ЧУЖОРІДНІ ВИДИ ФЛОРИ УКРАЇНИ: РОКИ І АВТОРИ. ВИП. 4 (2017)
ТРУДОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ : метод. матеріали для організації аудиторної та самостійної роботи студентів (2009)
УКРАИНСКИЙ БРЕСТСКИЙ МИР : путь выхода России из Первой мировой войны и анатомия конфликта между Совнаркомом РСФСР и правительством укр. Центральной Рады (2007)
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2015)
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ : навч. посіб. (2015)
ЧЕРВОНИЙ ТЕРОР: ІСТОРІЯ СТАЛІНІЗМУ (2007)
ИСТОРИЯ ЦАРСТВА ХЕРСОНЕСА ТАВРИЙСКОГО. Т. 1 : ИСТОРИЯ О ТАВРИИ (1806)
- БАБЕРОВСКІ ЙОРГ
ІСТОРИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНИ (1980)
- МИТРОФАНОВ ІГОР ІВАНОВИЧ
СПИСКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОСТАВЛЕННЫЕ И ИЗДАВАЕМЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СТАТИСТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. ВЫП. 3 : БЕССАРАБСКАЯ ОБЛАСТЬ : по сведениям 1859 года (1861)
ОГЛЯД СТАНУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ACQUIS COMMUNAUTAIRE (2007)
СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2015)
ДОКУМЕНТИ З ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕНЬ В УКРАЇНІ (2008)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ : по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г. (1917)
- ДМИТРИШИН ЮРІЙ ЛЮБОМИРОВИЧ
- ЦУБЕНКО ВАЛЕРІЯ ЛЕОНІДІВНА
КОНСТИТУЦІЙНЕ ТА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2009)
МАЙДАН ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. 45 ІСТОРІЙ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ (2015)
АКЦІЯ ВІСЛА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН ХХ СТ. : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-літтю проведення акції "Вісла" (19 квітня 1997 р.) (1999)
- КОБЗЄВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
- ТЕЛІПКО ВЛАДИСЛАВ ЕДУАРДОВИЧ
ЧЕРВОНИЙ ВИКЛИК. ІСТОРІЯ КОМУНІЗМУ В УКРАЇНІ ВІД ЙОГО НАРОДЖЕННЯ ДО ЗАГИБЕЛІ. КН. 2 (2013)
ВАЖЛИВІ БОТАНІЧНІ ТЕРИТОРІЇ ПРИАЗОВ'Я (2012)
ОСВІТНЄ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. (2011)
- КОВТУНОВИЧ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
- ПРИВАЛКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
- КОЛОМІЙЧУК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
- ВАЛЄЄВ РУСЛАН ГЕЛЬМАНОВИЧ
- ОНИЩЕНКО ВІКТОР АЛІМОВИЧ
50 РІДКІСНИХ РОСЛИН ЛУГАНЩИНИ : атлас-довідник (2014)
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ : [підруч.] (2004)
- ГЕНИК МИКОЛА АНТОНОВИЧ
- ПЕРЕГРИМ МИКИТА МИКОЛАЙОВИЧ
ШЛЯХ СЕРА ВАЛЬТЕРА СКОТТА НА УКРАЇНУ : [літ.-крит. нарис] (1993)
ФЛОРА ГРИБОВ УКРАИНЫ. БОЛЬБИТИЕВЫЕ И КОПРИНОВЫЕ ГРИБЫ : [монография] (2015)
ЗАБОРОНА УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА В РОСІЇ : реферат Петербурзької акад. наук (1916)
- ВІННИК ОКСАНА МАР'ЯНІВНА
КНИГА ПАМ'ЯТІ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Т. 2 : ЗРУЙНОВАНІ ХРАМИ СУМЩИНИ : мартиролог втрачених святинь (2007)
- БОГУШ-СЕСТРЕНЦЕВИЧ СТАНІСЛАВ
НАРОДНІ ПІСНІ ВОЛИНІ, ПОДІЛЛЯ І ХОЛМЩИНИ : нотне видання (2014)
ІНДЕКСАЦІЯ РАЙОНОВИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ (1931)
КРИЗИС ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (1928)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІГРАЦІЇ (1992)
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОДЕССКОЙ ГУБ.. ВЫП. 5 : ТИРАСПОЛЬСКИЙ УЕЗД (1922)
- КОЗИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ШТЕЙФОН БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СТОЛЯРЧУК БОГДАН ЙОСИПОВИЧ
ОЧЕРКИ НАРОДНОГО БЫТА : из этнограф. экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьков. губернии (1902)
МИНУЛЕ КАНЕВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ (1971)
МОНЕТЫ НЕЗАВИСИМОГО ХЕРСОНЕСА IV-II ВВ. ДО Н. Э. (1997)
- ПРИДЮК МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
АТЛАС ЗАПОВІДНИХ ОБ'ЄКТІВ ЛУГАНЩИНИ (2009)
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ БОСПОРА И ХЕРСОНЕСА (1941)
АНЕКСІЯ: ОСТРІВ КРИМ. ХРОНІКИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ (2016)
- ДУДКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
СУМЩИНА ПОРЕФОРМЕНА (1861-1916 РР.) : монографія (2002)
- БЕРЕЗОВЕЦЬ ТАРАС ВАЛЕРІЙОВИЧ
ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЫП. 1 : СКАЗАНИЯ, ЛЕГЕНДЫ, ПОВЕСТИ, СКАЗКИ, ПРИТЧИ (1860)
ПРИРОДНІ ТА АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНІ ЕКОСИСТЕМИ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ У ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД : матеріали міжнар. наук. конф. "Природні та техногеннозмінені екосистеми прикордонних територій у постчорнобильський період" та міжнар. наук.-практ. студент. конф. "Структурно-функціональна організація природних і антропогенно трансформованих екосистем прикордонних територій" (9-11 жовт. 2014 р., Чернігів, Україна) : зб. ст. (2014)
ЗАМКИ ТА ФОРТЕЦІ СУМЩИНИ XVII-XVIII CТ. : ілюстр. довід. (2015)
СЕЛО БІЛКА (2014)
ОБРЯДОВІ ПІСНІ СЛОБОЖАНЩИНИ (СУМСЬКИЙ РЕГІОН) (2005)
ОЛЕНА КУЛЬЧИЦЬКА (1933)
- ДУБРАВІН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ОСАДЧИЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
ОНУФРІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ БІЗЮКОВ: ВИСТАВКА ЖИВОПИСУ : каталог (1971)
ХУДОЖНИК ИВАН ПАДАЛКА : информ-блок : электрон. изд. БУЛ (2014)
СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ ШИШКО: НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УРСР : каталог (живопис, рисунок) (1972)
- МУШКЕТИК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- БІЗЮКОВ ОНУФРІЙ ТЕРЕНТІЙОВИЧ
ЯКІВ ПАДАЛКА. КЕРАМІКА : каталог виставки творів (1990)
СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ : життя й творчість (1927)
ІВАН АПОЛЛОНОВ. ХУДОЖНЄ СКЛО : каталог виставки (1984)
- ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР ЛОГОС УКРАЇНА
- КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
- ПОКРОВСЬКИЙ КРАСНОГІРСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР
- ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИЙ АНСАМБЛЬ ВОРОНЦОВА (МОШНИ)
- БІЛКА (ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН)
- ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ К. С. СТАНІСЛАВСЬКОГО
- ДЕСНЯНСЬКО-СТАРОГУТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
- ВАРВА
- МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ МОНАСТИР
НАРОДНА КЕРАМІКА ГАВРИЛА ТА ЯВДОХИ ПОШИВАЙЛІВ. МАЛЬОВАНИЙ ПОСУД, СКУЛЬПТУРА, ІГРАШКА : твори з фондів Нац. музею-заповідника укр. гончарства в Опішному, Нац. музею нар. архіт. та побуту України, Музею укр. нар. декор. мистецтва, Полтавського краєзн. музею, НЦНК "Музей Івана Гончара", Колекції Л.Сморжа, Приват. колекції родини Пошивайлів: набір подарунково-поштових листівок ([2009?])
- ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ
АНДРІЄНКО: ТЕКСТ ВОЛОДИМИРА СІЧИНСЬКОГО (1934)
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА НЕЛЕДВА : каталог выставки произведений (1984)
КОСТЯНТИН БОГАЄВСЬКИЙ : альбом (1973)
ПЕРСОНАЛЬНА ВИСТАВКА ТВОРІВ ХУДОЖНИКА Ф. Ф. МАНАЙЛА : каталог (1962)
- ПАДАЛКА ЯКІВ ІВАНОВИЧ
ОНУФРІЙ БІЗЮКОВ : нарис про життя і творчість (1977)
ПОЕЗІЇ РОЗБУРХАНИХ СТИХІЙ : зб. поезій (2019)
ПЕЛАГЕЯ ГЛУЩЕНКО : комплект листівок (1981)
ЛІРИЧНИЙ ЩОДЕННИК МИКОЛИ ГЛУЩЕНКА (1972)
ПАМ'ЯТІ ЛИПИНСЬКОГО : [спогади] (1931)
ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ І ПРОЦЕСИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : навч. посіб. (2011)
- ГЛУЩЕНКО ПЕЛАГЕЯ ІВАНІВНА
СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : зібр. ред. журн. " Кіевская старина" : т. I-IV (2010)
ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСЬКИЙ В КОЛЕКЦІЇ ОДЕСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ : [альбом] (2012)
ОФОРТИ ОЛЕКСАНДРА ДАНЧЕНКА : комплект листівок ([1965?])
ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УРСР ВОЛОДИМИР МИКИТА : каталог виставки живопису (1979)
ВИСТАВКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА : провідник (1930)
ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ АДОЛЬФ ІВАНОВИЧ ЛОЗА : каталог виставки творів (1993)
РОСЛИНИ З РЕГІОНАЛЬНОГО ПЕРЕЛІКУ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСОБЛИВІЙ ОХОРОНІ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (2013)
ВІКТОР СИДОРЕНКО : [каталог] (2013)
- ЛОЗА АДОЛЬФ ІВАНОВИЧ
- ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- УНІО
- БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ АКАДЕМІКА ОЛЕКСАНДРА ФОМІНА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА КИЕВА, ПОСТРАДАВШИЕ В 1918 ГОДУ (1918)
БЕРЕЗІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ, ДОСВІД : [монографія] (2012)
ОЛЕКСАНДР ВЕНІАМІНОВИЧ ХВОСТЕНКО-ХВОСТОВ (1962)
ФЕДІР ПАНКО : альбом (1978)
- МИКИТА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ЛЬВІВСЬКА АРХЕОЛОГІЯ XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ: ДОСЛІДНИКИ, НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕЇ : [монографія] (2014)
ЛЬВІВЩИНА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ (1941-1945) : зб. док. і матеріалів (1968)
- ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ
ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: УСНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 1920-30X РОКІВ
БЕНЕФІС З НЕБУТТЯ. Т. 1 : КАНТАТА-РЕКВІЄМ ВОЛИНЬ-43 : для симфон. оркестру, солістів та мішаного двомовного 8-голосного хору (2013)
БЕНЕФІС З НЕБУТТЯ. Т. 2 : СИМФОНІЧНА ПОЕМА. СТРУННИЙ КВАРТЕТ (2013)
БЕНЕФІС З НЕБУТТЯ. Т. 3 : ТВОРИ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО, ОРГАНУ (2013)
БЕНЕФІС З НЕБУТТЯ. Т. 4 : ПІСНІ, РОМАНСИ (2012)
БЕНЕФІС З НЕБУТТЯ. Т. 5 : ХОРОВА МУЗИКА (2014)
БЕНЕФІС З НЕБУТТЯ. Т. 6 : ТРАНСКРИПЦІЇ ПОПУЛЯРНИХ ТВОРІВ ВІДОМИХ КОМПОЗИТОРІВ ДЛЯ ВОКАЛЬНОГО ОКТЕТУ (ХОРУ) (2014)
- МІРЕЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ АДАМОВИЧ
- СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТОВАРИСТВО НАДСЯННЯ
ТАЄМНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО РУКОМЕСЛА (1996)
СТАРОЖИТНОСТІ ТРОСТЯНЕЧЧИНИ : історична монографія (2002)
ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ СЛОВА О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ) : [монографія] (2010)
ШАРОВАРНО-ГОПАШНА КУЛЬТУРА ЯК ДЖЕРЕЛО СВІТОВОГО АВАНГАРДУ (2008)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ КІНОМИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (2006)
ГУЦУЛЬСЬКА КЕРАМІКА (1956)
ПОГЛЯД У МИНУЛЕ. ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА КОНОТОПЩИНИ (2008)
ПЕЩЕРНЫЕ ЛАБИРИНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВЕДНИКА : фоторассказ (1974)
ПЛОЩА РИНОК У ЛЬВОВІ : фотоальбом (1977)
ОРАНТА НАШОЇ СВІТЛИЦІ : розвідки й нариси з народознавства. (2011)
ПЕЛАГЕЯ ГЛУЩЕНКО : альбом (1977)
ПОЛТАВСЬКІ САМОЦВІТИ : фотонарис (1982)
ОТЧЕТ О РАСКОПКАХ В ХЕРСОНЕСЕ ЗА 1935-36 ГГ. (1938)
ОЛЬГА ПЕТРОВА : біобібліогр. покажч. (2001)
У СОРОЧИНЦІ НА ЯРМАРОК : фотонарис (1978)
УКРАЇНСЬКІ КАХЛІ ІХ-ХІХ СТ. (1993)
ДОКИ СОНЦЕ ЗІЙДЕ, РОСА ОЧІ ВИЇСТЬ : драма в 4-ох діях (1921)
ИССЛЕДОВАНИЯ ХЕРСОНЕСА-ХЕРСОНА. РАСКОПКИ, ГИПОТЕЗЫ, ПРОБЛЕМЫ. Т. 2 : ВИЗАНТИЙСКИЙ ГОРОД : монография (2008)
ФАУНА РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН. Т. 1 : МОЛЛЮСКИ РУССКИХ МОРЕЙ : моллюски Черного и Азовского морей (1916)
КІНОЛІТОПИС : анот. каталог кіножурналів, док. фільмів, кіносюжетів (1896-1939) (2009)
ПОСЕЛЕННЯ ТА ЖИТЛО УКРАЇНЦІВ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ ТА БУКОВИНИ (1992)
АРХІТЕКТУРА КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ ПО ДЕРЕВОРИТУ 1699 РОКУ : реферат (1923)
ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ КУРГАНИ (1971)
ГАЛЕРЕЯ АЙВАЗОВСКОГО : путеводитель (1971)
ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОГО ХЕРСОНЕСА. ВЫП. 3 : ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ХЕРСОНЕСА В VI-X ВЕКАХ ПО Р. ХР. (1908)
З МИНУЛОГО КІНО НА УКРАЇНІ 1896-1917 (1959)
- ГІНЗБУРГ ОЛЬГА ПЕТРІВНА
АРХЕОЛОГІЧНА НАУКА У ЛЬВОВІ. ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ (2012)
ЦЕРКВА СВЯТОГО ЮРА. XV-XVII СТ., ДРОГОБИЧ (2012)
- СЛОНЧАК НІНА МИКОЛАЇВНА
ПЕТРИКОВКА : [альбом] (1975)
УКРАЇНСЬКІ МАЙСТРИ КІНОПЛАКАТА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ : альбом (2014)
- ЖУРОВ ГЕОРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
- ЦЕРКВА СВЯТОГО ЮРА (ДРОГОБИЧ)
Т. Г. ШЕВЧЕНКО І КИЇВ : путівник-довідник (1962)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО : альманах ч. ІІ (1947)
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ І УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА. КНИГА РЕАЛІЗМ ТА СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОМУ ЖИВОПИСУ РАДЯНСЬКОГО ЧАСУ. ІСТОРІЯ. КОЛЕКЦІЯ. ЕКСПЕРИМЕНТ : матеріали наук. конф. 3 березня 1999р. Київ. (1999)
- ГОГОЛЕВЕ
УКРАЇНСЬКА ПОРЦЕЛЯНА (1952)
АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЛАКАТА ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (2012)
БУКОВИНСЬКИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ОДЯГ (1994)
- ГЛУХЕНЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ГЕРОЇ КРУТ: ТРАГІЧНІ ПОДІЇ 29 СІЧНЯ 1918 РОКУ ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ (ДО 91-Ї РІЧНИЦІ ПОДІЙ) : документи, фотодокументи та публікації преси (2009)
ПОЗДНЕТРИПОЛЬСКИЕ ПЛЕМЕНА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : монография (1974)
- КОРЕЦЬКА ПОРЦЕЛЯНОВА МАНУФАКТУРА
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ 1848-1914 НА ПІДСТАВІ СПОМИНІВ (1926)
- БАРАНІВСЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД
НАРОДНА КЕРАМІКА НАДДНІПРЯНЩИНИ : [альбом] (1969)
- ГОРОДНИЦЬКИЙ ФАРФОРОВИЙ ЗАВОД
- ВОЛОКИТИНСЬКА ПОРЦЕЛЯНОВА МАНУФАКТУРА
КИЕВСКАЯ РУСЬ КАК ЦИВИЛИЗАЦИЯ : монография (2010)
МОНУМЕНТАЛЬНИЙ ЖИВОПИС НА УКРАЇНІ ХVІІ-ХVІІІ СТ. : монографія (1988)
- ОБУХІВ
- ГНИЛЕЦЬКИЙ МОНАСТИР
- ЛУЦЬКЕ ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКЕ БРАТСТВО
- ГНИЛЕЦЬ
- МОРИНЦІ
- ШЕВЧЕНКОВЕ
- ВІЛЬШАНА
- МОНАСТИР КАРМЕЛІТІВ БОСИХ (БЕРДИЧІВ)
- КАРМЕЛІТИ
- СКОМОРОХИ (ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН)
- СУРСЬКО-МИХАЙЛІВКА
- СКЕЛЬКИ (ВАСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН)
- ЖАБОТИН
- ГУСТИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
- БЕНЕДИКТИНЦІ
- ДОМІНІКАНЦІ
- ФРАНЦИСКАНЦІ
- ТРИНІТАРІЇ
- МОТРОНИНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ПРЕПОДОБНОГО ФЕОДОСІЯ МАНЯВСЬКОГО
- МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ
- СПІЛКА МИТЦІВ БЕРЕГ ОВІДІЯ
- УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ
- ДЕМОКРАТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ ІМЕНІ ІЛЬКА КУЧЕРІВА, ФОНД
- ЗЕМСТВА
- ПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ В КИЄВІ
- СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
- НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЯЧІВ УКРАЇНИ
- УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ У ВІДНІ
- ОРГАНІЗАЦІЯ ОБОРОНИ ЧОТИРЬОХ СВОБІД УКРАЇНИ
- ВЕЛИКІ СОРОЧИНЦІ
- ФЛЯНДРІВКА
- ПОРЦЕЛЯНА
- ЗОЛОТАРСТВО
- ГРУНЬ
- ПРОВІЗОРИЧНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В РУСЬКІЙ МОВІ
- ЧЕТЬЇ МІНЕЇ
- КОМІСІЯ ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКОМУ СТУДЕНТСТВУ
- ЧЕРТЕЖ
- АНДРЕЙКАНІЧ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА
- ДАНЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНІВНА
- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ ТКУМА
- КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ, ГАЗЕТА
- ОВІДІЙ
- УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АРХІТЕКТУРИ
- УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ
- СКОП ЛЕВ АНДРІЙОВИЧ
- ХАРКІВСЬКИЙ БУЗОК, КІНОФЕСТИВАЛЬ
- ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
- ЛУЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- БЕРЕЖНИЙ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
- БІЛОРУСЬКЕ ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ ВАТРА
- МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КОЛОМИЇ
- КОЛОМИЙСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ
- НАРОДНИЙ МУЗЕЙ ОСВІТИ ПРИКАРПАТТЯ
- ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
- АКАДЕМІЧНЕ БРАТСТВО
- МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ ЧОРНОМОРСЬК
- ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
- ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА У ХАРКОВІ
- ПОСОЛЬСТВО ДЕРЖАВИ ІЗРАІЛЬ В УКРАЇНІ
- ПОСОЛЬСТВО ШВЕЦІЇ В УКРАЇНІ
- ПОСОЛЬСТВО США В УКРАЇНІ
- ДЕРЖПЛАН УРСР
- СМІЛЯНСЬКИЙ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
- МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
- БУДИНОК-МУЗЕЙ ІМЕНІ М. К. РЕРІХА
- ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАДУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
- ЛІРА, ВИДАВНИЦТВО (УЖГОРОД)
- ДОБРОГОСТІВ
- ЛАВОЧНЕ
- ГЕРАСИМЕНКО ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- ГНІЗДОВСЬКИЙ ЯКІВ ЯКОВИЧ
- ЛУГОВЕ
- ДАШКІЄВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ДЕНИСЮК ІВАН ОВКСЕНТІЙОВИЧ
- ДОЛЯК НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
- ЇЖАКЕВИЧ ІВАН СИДОРОВИЧ
- ЗАЗДРІСТЬ (ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
- КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- БАШТЕЧКИ
- КРИЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- КОСТАНДІ КИРІАК КОСТЯНТИНОВИЧ
- КРИЧЕВСЬКА-РОСАНДИЧ КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА
- ГОЛІЦИНСЬКА ОЛЕНА ГНАТІВНА
- ШРАГ ІЛЛЯ ЛЮДВИГОВИЧ
- ШРАГ МИКОЛА ІЛЛІЧ
- ЯЦКІВ МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
- ЧУМАЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
- КОЧУБЕЙ ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
- ШЕВЧУК ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
- КУЛЬЧИЦЬКИЙ ЮРІЙ-ФРАНЦ
- КУРНОСОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- СОЮЗ РУСИНІВ-УКРАЇНЦІВ СЕРБІЇ
- ПАМ'ЯТНИК ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКУ В ВІННІПЕЗІ (КАНАДА)
- ДОМБ'Є (КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР)
- КОДЕКС ГАНКЕНШТАЙНА
- ОЛДРІДЖ АЙРА ФРЕДЕРІК
- ЛАЦИС МАРТИН ІВАНОВИЧ
- ВИДУБИЦЬКИЙ МОНАСТИР
- НАРОДНИКИ
- БЕРДЯНСЬК
- НІКОПОЛЬ
- ТАВОЛЖАНИЙ
- МАРИНИЧ ОЛЕКСАНДР МЕФОДІЙОВИЧ
- СТАДНИК ЙОСИП ДМИТРОВИЧ
- РУБЧАК ІВАН ДЕМ'ЯНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЧО-ФЕРМЕРСЬКИЙ ДІМ
- СТАДНИКОВА СОФІЯ АНДРІЇВНА
- МИШУГА ОЛЕКСАНДР ПИЛИПОВИЧ
- РОМАШКИ
- АНТИЧНЕ ГОРОДИЩЕ БІЛЯ СЕЛА КОШАРИ
АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИКА ОЛЕНИ АПАНОВИЧ В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО : БІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ : НАУКОВИЙ КАТАЛОГ (2019)
- ЩЕРБА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА
- ДУДКО ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ
ВИСТАВКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ : каталог (1932)
ЮРІЙ ІВАНОВИЧ ВЕНЕЛІН : [монографія] (1968)
КАТАЛОГ V ВИСТАВКИ (1931)
ИВАН ФРАНКО : [монография] (1987)
- СПОКІЙ (ГУРТОК)
ВІЙНА У КАМ'ЯНИХ ДЖУНГЛЯХ : міська партизанська війна як феномен збройної боротьби та спеціальної діяльності (1945-2005): монографія (2006)
КИЕВСКИЕ ПЕЩЕРЫ И КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА (1864)
ЖИТТЯ В ПЛАСТІ : посібник для українського пластового юнацтва (1997)
СІЛЬСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ГАЛИЦЬКОГО ПРИКАРПАТТЯ У XVI-XVIII СТОЛІТТЯХ : історичні нариси (2004)
ПРО ЖИТЄ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1914)
ПОЛЬСЬКА МОВА : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (2010)
ІННА КОЛОМІЄЦЬ. СКУЛЬПТУРА. : каталог (1968)
МИХАЙЛО ТКАЧЕНКО : альбом (1981)
- КУЛЬЧИЦІ
ОПОВІДЬ ПРО ІКОНУ (2000)
ДЕТАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДОНЕЦКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО БАССЕЙНА : описание планшета VII-21 (1932)
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ (1930)
ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККЛИМАТИЗАЦИОННОГО САДА ПРОФЕССОРА Н. А. КАЩЕНКО В Г. КИЕВЕ (1917)
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЛИМАТИЗАЦИОННОГО САДА ПРОФЕССОРА Н.Ф. КАЩЕНКО В Г. КИЕВЕ ПО ОТДЕЛУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (1915)
НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ В ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В XIX СТ. 1808-1867 : по архивным данным (1913)
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ДНЕПРОВСКО-БУГСКОГО ЛИМАНА : сообщение, прочитанное офицерам Одесского гарнизона (1902)
БАХЧИСАРАЙ И ЕГО ОКРЕСНОСТИ : культурно-исторические экскурсии (1927)
ЩОДЕННИК. Т. 4 : 1929–1934 : упоряд. текстів і прим. О. Мотиля (2012)
СЛАВА КОБЗАРЕВІ : сценічна картина, присвячена памяти Тараса Шевченка (1923)
ВІКТОР ЗАРЕЦЬКИЙ (1925-1990). ЖИВОПИС. ГРАФІКА : каталог виставки творів (1991)
- ВЕНЕЛІН ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
РУСЬ И КРЫМ: ОТ СОЮЗА К ПРОТИВОСТОЯНИЮ. КОНЕЦ XV-НАЧАЛО XVI ВВ. (2001)
ЩОДЕННИК. Т. 3. : 1926–1938 (2010)
- МАСЛЯНЧУК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС, РОССИЯ И АНТАНТА (1918)
УКРАЇНЦІ В АРГЕНТИНІ : монографія про суспільно-організаційне і релігійне життя української спільноти в Аргентині (1979)
БРАТСТВА І ПРОСВІТНА СПРАВА НА ВКРАЇНІ ЗА ПОЛЬСЬКОГО ПАНУВАННЯ ДО Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1907)
ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ. ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : 1861-1996 (1996)
ПЕРНАТІ ДРУЗІ (1977)
ПАВЛО ФЕДІВ. ЖИВОПИС : каталог (1991)
РАЙКОВЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ (1950)
СЕРГІЙ ГНАТЧУК : живопис (2017)
- ВАВРИСЕВИЧ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
- СКАКУН ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
ЦАРСЬКИЙ МАНІФЕСТ 17-ГО ОКТЯБРЯ 1905 РОКУ (1906)
ВОРОГ НАРОДОВІ : комедія на 4 дії (1907)
ПІДПОРИ ГРОМАДЯНСТВА : комедія на 4 дії (1907)
ДЕКАБРИСТИ НА УКРАЇНІ (1926)
ПРИМАРИ : драма на три дії (1907)
ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ (2017)
ВАЛЕРІЙ ФРАНЧУК. ТИША СТАРОГО МІСТА : живопис (2007)
- МАНІФЕСТ 17 ЖОВТНЯ 1905
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ В Г. РОМНЫ ПОЛТАВСКОЙ ЕПАРХИИ : ко дню двухсотлетнего юбилея со времени разрешения на постройку (1900)
МОВНА ШИЗОФРЕНІЯ : guo vadis, Україно? (2015)
ПОРТРЕТИ УКРАЇНСЬКИХ КОБЗАРІВ О. СЛАСТІОНА : [альбом] (1961)
- МАСОНСТВО
КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ: ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА : посіб. для студ. (2012)
- ПОВСТАННЯ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ПОЛКУ
РІДНА МОВА (2010)
- КИЇВСЬКА МІСЬКА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ ЛАВРА
- ВОЗНЕСЕНСЬКА ЦЕРКВА (РОМНИ)
- СМОГОРЖЕВСЬКИЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СИТНИК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
- ФРАНЧУК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- DISCURSUS
- РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНІ
СЛОВНИК ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ (1973)
ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД УКРАЇНИ (1995)
КИЇВ : довідна книга (1929)
ПАМ'ЯТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА : збірник доповідей, читаних на ювілейній Шевченківській сесії Академії наук УРСР 9 і 10 березня 1943 р (1944)
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ШКІЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ : проект (1928)
ПУТЬ ИЗ БУЛГАРА В КИЕВ (1992)
В. Д. ОРЛОВСЬКИЙ : набір листівок (1982)
АРТЕМ НА УКРАИНЕ : документы и материалы (1961)
УКРАЇНСЬКО-КРИМСЬКОТАТАРСЬКИЙ РОЗМОВНИК (2006)
ХАРЬКОВ. ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ : путеводитель (2008)
- ОРЛОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ДОНАТОВИЧ
ОПАНАС СЛАСТЬОН : життя і творчість: нарис (1973)
- ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА (ГАЗЕТА)
- ПАРАМОНОВ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- КРИМСЬКОТАТАРСЬКА МОВА
- ПІЛЬГУК ІВАН ІВАНОВИЧ
ИСАРЫ : очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма: [монография] (1990)
ЧУМАЦЬКІ ПІСНІ : пісенник (1989)
УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСЛІБРІС : [альбом] (1964)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАСЛУЖЕННАЯ КАПЕЛЛА БАНДУРИСТОВ УССР (1990)
ПЕТРО ЛЕВЧЕНКО (1856-1917) : комплект репродукцій (1978)
ГЕОРГІЙ СТЕПАНОВИЧ МЕЛІХОВ (1962)
- В'ЮНИК АНДРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЕКСЛІБРИС
- ІВАНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА ЗАСЛУЖЕНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г.І. МАЙБОРОДИ
- ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНИХ ХУДОЖНІХ ВИСТАВОК
- МЕЛІХОВ ГЕОРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. И. ЖУКА : каталог (1977)
- АЛУШТА
- ГУРЗУФ
- ПАРТЕНІТ
МАРФА ТИМЧЕНКО : альбом (1974)
ОЛЕНА ПОБОЖІЙ. ГРАФІКА, ЕКСЛІБРИСИ : каталог виставки (1991)
ИСТОРИЯ ПОГРОМНОГО ДВИЖЕНИЯ НА УКРАИНЕ 1917-1921 ГГ.. Т. 1 : АНТИСЕМИТИЗМ И ПОГРОМЫ НА УКРАИНЕ 1917-1918 ГГ. (1923)
ЮЖНАЯ РУСЬ: ОЧЕРКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАМЕТКИ. Т. 1 (1905)
ЮЖНАЯ РУСЬ: ОЧЕРКИ, ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАМЕТКИ. Т. 2 (1905)
- ТУРБАЇВСЬКЕ ПОВСТАННЯ
СТЕПАН ЧАЙКА (1968)
- ГОРОХІВ
ПУТИВЛЬ : фотопутеводитель (1992)
КИЕВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1884-1885 Г : высокосный год (1883)
ОПОВІДАННЯ (1907) Т. 1. Оповідання різдвяні
ОЛЬГА ПЕТРОВА: МАЛЯРСТВО, ГРАФІКА : [альбом] (1995)
ЩО ТО ЕСТЬ УКРАИНОФИЛЬСТВО? ЕГО ИСТОРИЯ И ТЕПЕРЕШНЯЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (1912)
ІВАН ТРУШ
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ АРТЕК
ЗІНОВІЙ ТОЛКАЧОВ : живопис, графіка ([2007?])
СОФІЯ КАРАФФА-КОРБУТ : альбом (1973)
- ТОЛКАЧОВ ЗІНОВІЙ ШЕНДЕРОВИЧ
- ПЕТРОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
- ЛІНОГРАВЮРА
ОКСАНА : драма у 3-х діях (1907)
- РІДНИЙ КРАЙ, ЖУРНАЛ
АЛЕКСАНДР ДУБОВИК: ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО : [каталог] (1988)
УКРАИНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ : указатель литературы 1992-2001 гг. (2002)
УКРАЇНА: QUO VADIS - КУДИ ЙДЕМО? : науково-популярне видання (2017)
ПЕРЕДІСТОРІЯ УКРАЇНИ X-V ТИС. ДО Н. Е. (1998)
- ТКАЧЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
ГОД 1941. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ДОКУМЕНТЫ (1975)
УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ (УВО) В 1920-1928 РР. : короткий нарис (1998)
- ДУБОВИК ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
РЕЛІГІЙНА СИМВОЛІКА : навч. посіб. (2008)
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : сб. науч. трудов (1982)
- ЧЕХОВИЧ СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО КРЫМА (1999)
БОРИС МАРТОС : коротка розвідка його науково-економічної, політичної і загальногромадської праці (1977)
ПАВЛО КОВЖУН (1896-1939) : каталог виставки (1991)
ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УРСР ГРИГОРІЙ ДОВЖЕНКО : каталог виставки творів (1983)
УКРАЇНСЬКІ ЛІТЕРАТУРНІ АЛЬМАНАХИ І ЗБІРНИКИ ХІХ-ПОЧАТКУ ХХ СТ. : бібліогр. покажч. (1967)
ЩЕРБАК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ. СУЧАСНІСТЬ. ПЕРСПЕКТИВИ : [монографія] (2009)
ANNO DOMINI: ЛАТИНСЬКІ НАПИСИ ЛЬВОВА : приватна колекція (2008)
ОЛЕКСАНДР САЄНКО: НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УРСР: ДЕКОРАТИВНІ ПАННО, ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ, ЖИВОПИС, ТКАНИНИ, КЕРАМІКА : каталог виставки творів (1983)
УНСО: ПЕРШИЙ ПОСВИСТ КУЛЬ (ВІЙНА У ПРИДНІСТРОВ'Ї, 1992 РІК) : військові мемуари (2016)
АНТИЧНЫЙ МИР И ВАРВАРЫ НА ЮГЕ РОССИИ И УКРАИНЫ: ОЛЬВИЯ. СКИФИЯ. БОСПОР : сб. ст. (2007)
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ВБРАННЯ : [набір листівок] (2006)
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС : [комплект листівок] (1989)
ВІТАЛІЙ ГУБЕНКО: ГРАФІКА, СОНЕТИ : [каталог] (2006)
ПАМ'ЯТІ ІВАНА БАГРЯНОГО (1993)
ВОЗМУТИТЕЛЬ ТРЕХ КОНТИНЕНТОВ : выставка живописи Давида Бурлюка (2009)
КНИГАРЬ : літопис українського письменства (1920)
КНИГАРЬ. СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ (1920)
ВИБРАНІ ПОЕЗІЇ (1989)
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ : [монографія] (1977)
- ТАТАРБУНАРИ
- УНА-УНСО
ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДЕЙ НА УКРАЇНІ (1878)
ЕТНОПСИХОЛОГІЯ : Навч. посібник (2002)
НАЗВА УКРАЇНА (1951)
КИЇВ. СТАТТІ І ПОЕЗІЇ ПРО УКРАЇНСЬКУ СТОЛИЦЮ : антологія (1984)
ЩО ПРИНЕСЛА УКРАЇНІ УНІЯ: СТАН ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ВІД ПОЛОВИНИ Х‎VІІ ДО КІНЦЯ ХVІІІ СТ. (1991)
ОЛЕКСА СТЕФАНОВИЧ (1970)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ДОГОВІР 1654 Р. : міфи і реальність (1994)
ДО ІСТОРІЇ КОЗАЦЬКОГО РУХУ НА УКРАЇНІ В 1917-1918 РР. (1923)
- АНТОНОВИЧ-РУДНИЦЬКА МАРИНА ДМИТРІВНА
- ЛЬОВОЧКІНА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА
УКРАЇНСЬКА ХАТА 1909–1914 РР. (1955)
- БУРЛЮК ДАВИД ДАВИДОВИЧ
ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ, ОТКРЫТИИ ПАМЯТНИКА ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ В 1849 ГОДУ, И ШВЕДСКАЯ МОГИЛА В ПОЛТАВЕ (1849)
БОЙКІВЩИНА : історико-етнографічне дослідження (1983)
- УКРАЇНСЬКА ХАТА, ЧАСОПИС
- БОГАЦЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УКРАЇНА В ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛЬСЬКИХ ЕТНОГРАФІВ ХІХ СТ. : [монографія] (1976)
БОРОТЬБА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ І УКРАЇНИ ПРОТИ ЕКСПАНСІЇ ВАТІКАНУ ТА УНІЇ (Х - ПОЧ. XVII СТ.) : зб. док. і матеріалів (1988)
НАЦІОНАЛЬНА АРХІВНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР АРХЕОГРАФІЧНА УКРАЇНІКА : арх. док. ресурси та наук.-інформ. системи (1995)
- БОЛТАРОВИЧ ЗОРЯНА ЄВГЕНІВНА
- ГЕРАСИМЧУК РОМАН ПЕТРОВИЧ
- ГУБЕНКО ВІТАЛІЙ ПЛАТОНОВИЧ
НАЦИСТСЬКЕ ЗОЛОТО З УКРАЇНИ: У ПОШУКАХ АРХІВНИХ СВІДЧЕНЬ : вип. 2: матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей (2000)
- КОСМІНА ОКСАНА ЮЛІЇВНА
ТЕОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ТАНЦЮ (2008)
ВАСИЛЬ ПАШНИЦЬКИЙ: ПЕДАГОГ, КРАЄЗНАВЕЦЬ, БІБЛІОФІЛ (2003)
- ГАВРИЛЮК НАДІЯ ОКСЕНТІЇВНА
- ВЕРХОВИНЕЦЬ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ І. ФРАНКА
КРАКІВСЬКА ІСТОРИЧНА ШКОЛА В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ : монографія (2010)
СЛОВ'ЯНСЬК У ВІЙНІ 2014 РОКУ (2016)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: ТВОРЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (2006)
СПИСОК ДВОРЯН, ВНЕСЕННЫХ В ДВОРЯНСКУЮ РОДОСЛОВНУЮ КНИГУ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1898)
СТАНДАРТНЫЕ МОНЕТЫ УКРАИНЫ 1992-2005 (2006)
ЕТНОНІМІЯ ГЕРОДОТОВОЇ СКІФІЇ : монографія (1988)
- СЛОВ'ЯНСЬК
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
- НЕВРИ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1898)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 1 (1898)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 2 (1898)
УЧОРАШНЄ : зб. поезій (2019)
АНАТОЛІЙ КОС-АНАТОЛЬСЬКИЙ (1986)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 4 (1898)
ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХАРЬКОВСКОГО НАМЕСТНИЧЕСТВА (1788)
ТРУДЫ ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ДЕЛА В РОССИИ. Т. 2, Ч. 2, ОТД. 5 : СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХАРЬКОВСКОГО РАЙОНА (1879)
УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР : підруч. (2004)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1899)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 5, КН. 1 (1899)
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ-ХХІ СТ.: СОЦІОАНТРОПОНІМІЧНИЙ АСПЕКТ : зб. наук. пр. (2015)
УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ-БІОЛОГИ : метод. посіб. для педагогів шкіл та позашкільних закладів (2015)
ЧАТЫР-ДАГ : путеводитель (1987)
ЖИЛЫЕ ДОМА АНТИЧНЫХ ГОРОДОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (VI В. ДО Н. Э.- IV В. Н. Э.) (1982)
ЖИЛИЩЕ КРЫМСКИХ ТАТАР В СВЯЗИ С ИСТОРИЕЙ ЗАСЕЛЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА : материалы и вопросы (1925)
ПРАКТИЧНИЙ ПІДРУЧНИК ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ТА ПОЛЬСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ (2013)
МАРУСЯ БОГУСЛАВКА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ : історико-літературний нарис (1901)
ВИСТАВКА КАРТИН МУЗЕЙНОГО ФОНДУ : [каталог] (1926)
ПРО НАРОДОПРАВСТВО (1907) Кн. 1.
БОРЦЫ ЗА ЗЕМЛЮ И ПРАВДУ : роман-былое из социальной жизни на Украине. Эпоха 1881-1905 гг (1908)
- ОСАДЧИЙ ТИХІН ІВАНОВИЧ
НАРОДНА ДЕМОНОЛОГІЯ БОЙКІВЩИНИ : монографія (2015)
ОСНОВИ НАУКИ ПРО МОВУ УКРАЇНСЬКУ (1917)
ПАПСТВО И УКРАИНА : политика римской курии на украинских землях в XVI-XVII вв.: монография (1989)
ПАВЛО ВОЛОКИДІН : комплект репродукцій (1980)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ: НАРИС. 1 : СТАРИННІ І СЕРЕДНІ ВІКИ (1919)
АНАТОЛЬ ПЕТРИЦЬКИЙ : нарис творчості (1971)
ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАЦІЙ : домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі (2015)
КАТЕРИНА БІЛОКУР. ПОРТРЕТ З НАТУРИ : етюд-монографія (2012)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ. Т. 1 : ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ: ВІД ЖУРНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ (2003)
МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. Т. 1 (1975)
- УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
МАТЕРІЯЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. Т. 2 (1988)
ШТЕТЛ БАХМУТ - ФЕНОМЕН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА В ДОНБАССЕ : ист.-культурол. очерк (2013)
ТЕОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНЬОГО ТАНКА (1919)
- УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ
- ДУЛІБИ, ВИДАВНИТЦВО
- НОВА ЗЕЛАНДІЯ
- КОЛОМИЙКИ
- СТАРІ САНЖАРИ
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТИПАЖІ В МАЛЮНКАХ ІВАНА ГОНЧАРА : комплект листівок (1990) Вип. 1.
- ВЕСНЯНКИ
ОПИСИ КОРОЛІВЩИН В РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XVI ВІКУ. Т. 4 : ЛЮСТРАЦІЯ КОРОЛІВЩИНИ В РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ КОРОНИ З 1570 Р. (1903)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 2, Ч. 1 : ПИСЬМЕННИКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
П. І. ЧАЙКОВСЬКИЙ І УКРАЇНА : зб. матеріалів (1990)
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. КРИТИКА. Т. 1 : УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (2007)
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС. ЯРИНА ПИЛИПЕНКО : комплект листівок (1983)
ВІЛЬГЕЛЬМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ КОТАРБІНСЬКИЙ, 1849-1921 : живопис і графіка з музеїв України та приват. колекцій Києва (2010)
- СНЯТИН
- ЛЮБОМЛЬ
- ХМІЛЬНИК
- СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКА
- ГОРОДОК (ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ)
ЗОВНІШНЯ МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ : причини, наслідки, стратегії (1997)
ИВАН СИДОРОВИЧ ИЖАКЕВИЧ (1955)
- ПРИЛБИЧІ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РЕЙХСЛЯЙТЕРА РОЗЕНБЕРГА В ОККУПИРОВАННОЙ ЕВРОПЕ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ : справочник-указатель арх. док. из киев. собраний (2006)
ІДІОТИЗМИ СТАЛІНСЬКОЇ ЯРИЖКИ У ДЕРЖАВНІЙ МОВІ УКРАЇНИ (2016)
УКРАЇНСЬКИЙ ПУТІВНИК ПО СЛОВАЧЧИНІ : історико-краєзнавчі нариси (2007)
ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНЕ ПРАВО. Ч. 2 (2017)
ВОСТОЧНОУКРАИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕЙ И ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ( ІІ ТЫС. ДО Н. Э.) : монография (2001)
РОСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ (1990-2016 РР.): ВІД ПОЛІТИКИ ШАНТАЖУ І ПРИМУСУ ДО ВІЙНИ НА ПОГЛИНАННЯ ТА СПРОБИ ЗНИЩЕННЯ : [монографія] (2017)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 5, КН. 2 (1899)
УКРАИНСКОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО : [альбом] ([1912?])
ВАЛЕНТИН МОРОЗ: ПРАПОР УКРАЇНСЬКОГО ДИСИДЕНТСТВА : [монографія] (2018)
- ЗЕМЛЯК ВАСИЛЬ СИДОРОВИЧ
КАРТА Ф. ФОН МІҐА (1779-1782РР.) ЯК ДЖЕРЕЛО ДО МІСТОЗНАВСТВА ГАЛИЧИНИ (2006)
У КАРНАВАЛІ ІСТОРІЇ : свідчення (2002)
ПОЧВЫ УКРАИНЫ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПЛОДОРОДИЯ. Т. 1 : ЭКОЛОГИЯ, РЕЖИМЫ И ПРОЦЕССЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ГЕНЕТИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ (1988)
- ПИЛИПЕНКО ЯРИНА УЛЯНІВНА
ПРАВДА ПРО УНІЮ : док. і матеріали (1981)
- ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО
- ФОЛІАНТ
СЯ КНИЖКА ОЛЕНИ КУЛЬЧИЦЬКОЇ : комплект листівок (1969)
КИЇВ ОЧИМА ХУДОЖНИКІВ : комплект листівок (1981)
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК : комплект листівок (1977)
КНИЖНЫЕ ЗНАКИ ГЕОРГИЯ НАРБУТА (1924)
ПАВЛИНА ЦВІЛИК : альбом (1982)
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС (З ФОНДІВ ДНІПРОПЕТРОВ. ХУД. МУЗЕЮ) : [комплект листівок] (1992)
- ДНІПРОВСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
- БАЛТА
- БЕРЕЖАНИ
- НОРИЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ
- БЕРЕСТЕЧКО
ОЛЕКСІЙ КАКАЛО: ЖИВОПИС : [каталог] ([2006])
КРИВЕ ДЗЕРКАЛО ВІЙНИ: МІФИ ТА ЗАГАДКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945) (2016)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ: ЗЛОЧИНИ ВЛАДИ - ТРАГЕДІЯ НАРОДУ : док. і матеріали (2008)
- КАШШАЙ ОЛЕНА СТЕПАНІВНА
- АРІЙ, ВИДАВНИЦТВО
- КАКАЛО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
МАЛОРУССКИЙ ПОЛК В АДМИНИСТРАТИВНОМ ОТНОШЕНИИ : историко-юрид. очерк (1909)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1923)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1924)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1925)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ : громадсько-політичний і літературно-науковий місячник (1926)
ГРИГОРІЙ СВІТЛИЦЬКИЙ : [комплект листівок] (1984)
ТРЕТЄ ОКО. МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ : моногр. зб. ст. (2015)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 1 (1923)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 2 (1923)
- СВІТЛИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
- БОГУСЛАВ
- БРАЦЛАВ
- ВАСИЛЬКІВ
- ГОСТОМЕЛЬ
- ДЕРАЖНЯ
- ЗБАРАЖ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 6, КН. 4 (1899)
- ЦВІЛИК ПАВЛИНА ЙОСИПІВНА
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 3 (1923)
- СЛОБОДЯН ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 8, КН. 10 (1899)
- ЗІНЬКІВ
- КОПАЙГОРОД
ПУТЕШЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ ВАСИЛЬЯ ЗУЕВА ОТ С. ПЕТЕРБУРГА ДО ХЕРСОНА В 1781 И 1782 ГОДУ (1787)
ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА КРЫМА : путеводитель (2006)
КВАДРИГА : Невипадкові думки з Високого Верху. Побіч рудого метелика (2009)
РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ : собрание узаконений и распоряжений правительства, относящихся к сельскому общественному управлению (1896)
ГЕТЬМАНЩИНА І ДИРЕКТОРІЯ : спогади (1958)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА (2014-2017 РОКИ) : короткий нарис (2017)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 4/5 (1923)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 6/7 (1923)
- КОВАЛІВСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
- ВІТИК СЕМЕН ГНАТОВИЧ
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 8 (1923)
- ГРИНЬКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС. ДЖЕРЕЛА : [комплект листівок] (1982)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 1/2 (1924)
ВІТАЛІЙ КИРЕЙКО : [нарис] (1979)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 50-70-Х РОКІВ ХІХ СТ. (1959)
- ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ, ЖУРНАЛ
МАГІЯ ГІР. ЧАРІВНЕ В ЖИТТІ ГУЦУЛІВ (2012)
ДІЄСЛОВО - РУХ, ДІЯ, ОБРАЗ (1977)
- МУСІХІНА ЛІЛІЯ ІВАНІВНА
РУССКИЕ ТРАКТЫ В КОНЦЕ XVII И НАЧАЛЕ XVIII ВЕКОВ И НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О ДНЕПРЕ ИЗ АТЛАСА КОНЦА ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ (1876)
- КИРЕЙКО ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
- ЛЕТИЧІВ
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 3 (1924)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 4/5 (1924)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 6 (1924)
- МЕДЖИБІЖ
КИЕВ В 1684-85 ГОДАХ ПО ОПИСАНИЮ СЛУЖИЛОГО ИНОЗЕМЦА ПАТРИКИЯ ГОРДОНА (1875)
САМОУЧИТЕЛЬ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА (1993)
- СТАРА СИНЯВА
АРКАДІЙ ФІЛІПЕНКО ([1973])
ДЕНИС СІЧИНСЬКИЙ (1980)
ОЛЕКСАНДР БІЛАШ ([1979])
СВЯЩЕННА КРАЇНА ХЛІБОРОБІВ : міста й селища Трипільської цивілізації у міжріччі Південного Бугу і Дніпра та околиць (2006)
- ТАЛЬНІВСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ
- ФАСТІВ
ЛЕКСИКОН СЛОВЕНОРОСЬКИЙ ПАМВИ БЕРИНДИ : пам'ятки української мови XVII ст. (1961)
ОТЗЫВ О СОЧИНЕНИИ А. Н. МАЛИНКИ : cборник материалов по малорусскому фольклору (1907)
JABIEDA, TO JEST PIENIACTWO : komedya satyryczna w pięciu aktach (1808)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1900)
ПОЧВЫ УКРАИНЫ И ПОВЫШЕНИЕ ИХ ПЛОДОРОДИЯ. Т. 2 : ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОЧВ, ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ, МЕЛИОРАЦИЯ, ЗАЩИТА ПОЧВ ОТ ЭРОЗИИ И УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ (1988)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 9, КН. 1 (1900)
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСТОРИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ И УГОДИЙ В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ (ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ) ([1884])
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 10, КН. 4 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 7, КН. 9 (1899)
ВЛАДА ТЬМИ І ТЕМНИКІВ : Хрестоматія з політичної цензури в Україні. 2001-2004 (2005)
КРЕПОСТЬ В СУДАКЕ (1983)
СЕМЕЙСТВО РАЗУМОВСКИХ. Т. 3, Ч. 1 : СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ КИРИЛОВИЧ (1882)
- МАЙБУРОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА
- КІПІАНІ ВАХТАНГ ТЕЙМУРАЗОВИЧ
- ТЕН БОРИС
УБИВСТВО У МЮНХЕНІ. ПО ЧЕРВОНОМУ СЛІДУ (2016)
ДНІПРО ВПАДАЄ В ЧОРНЕ МОРЕ (1949)
ОПИСИ КОРОЛІВЩИНИ В ЗЕМЛЯХ РУСЬКИХ XVI ВІКУ. Т. 1 : ЛЮСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ГАЛИЦЬКОЇ І ПЕРЕМИСЬКОЇ (1895)
КРУТИ: 29 СІЧНЯ 1918 Р. (2007)
ПРИДНЕПРОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД : ист. очерк (1997)
ЛИТЕРАТУРА О ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ : библиогр. указатель 1705-1880 (1886)
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ УКРАИНСКИХ КРЕСТЬЯНСКИХ ЯРМАРОК : описание Лубенской Покровской ярмарки (1892)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 7 (1924)
- ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМСТВА В ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С 1866 ПО 1892 ГОД : краткий очерк (1894)
ЗАГАДКОВА ГУЦУЛЬЩИНА : [краєзнавчий нарис] (2010)
С. ЛЮДКЕВИЧ (1974)
- ЯРМАРОК
ГИДРОГЕОЛОГИЯ СССР. Т. 5 : УКРАИНСКАЯ ССР (1971)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 8/9 (1924)
ТАЄМНИЙ ЛЕГІОН УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ : документально-публіцистичні нариси (2015)
СОВРЕМЕННАЯ МАЛОРУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ. Т. 1 (1893)
- КРАСНОГРАД
ТРИ УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКОВНІ УНІЇ (2010)
МІСТИЧНІ ІСТОТИ, ЗАГАДКИ І ТАЄМНИЦІ КАРПАТ (2016)
ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СТЕПНОГО КРЫМА (1970)
ШКОЛА А РЕЛІГІЯ : реферат, виголошений на з'їзді укр. академ. молодіжи у Львові в липні 1909 року (1910)
- VIVAT, ВИДАВНИЦТВО
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 10 (1924)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 11/12 (1924)
- ПОЛТАВСЬКО-ХАРКІВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ
СОВРЕМЕННАЯ МАЛОРУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ (1897)
ДЕРЖАВА І ПОЛІТИЧНЕ ПРАВО. Ч. 1 (2017)
БАТЬКО МАХНО : мемуары белогвардейца (1990)
БУДІВНИЧИЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ : хрестоматія політолог. ст. І. Франка (2006)
ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ В ЕКЗИЛІ : статті і матеріали (1993)
- ПАЗУНЯК НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
ХУДОЖНІ МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ : монографія (2014)
ПОЛІТИЧНІ ПЛАКАТ І КАРИКАТУРА ЯК ЗАСОБИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ 1939-1945 РР. : [монографія] (2018)
ЗБОРІВЩИНА: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ : історико-краєзнавчий нарис (2008)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 1/2 (1925)
ВЕЛЕСОВА КНИГА - ВОЛХОВНИК (2007)
МИ, ДОРОГИ І КУЗЬМА (2016)
ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО ЧИТАЧА: ЯК В УКРАЇНІ ВИДАВАЛИСЯ КНИЖКИ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА (ПОГЛЯД У 60-80-І РР. ХХ СТ.) (2016)
МИНУЛЕ ЗАЛИШИТИ БОГОВІ. УНІЯ ТА УНІАТИЗМ В ЕКУМЕНІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ (1998)
- МАЄВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
СЕРГІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ : [комплект листівок] (1984)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 3 (1925)
АНТРОПОЛОГИЯ ВЛАСТИ. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО : монография (2010)
КАТЕРИНА БІЛОКУР : каталог виставки творів до 100-ліття від дня народження (2000)
БОГДАН СОРОКА. ГРАФІКА : каталог виставки (1990)
- КУЗЬМА СКРЯБІН
УКРАЇНА В 1985-1991 РР.: ОСТАННЯ ГЛАВА РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІЇ : монографія (2018)
ЧЕЛОВЕК И ГОРОДСКАЯ СРЕДА. БРОНИСЛАВ НАФТУЛОВИЧ ТУТЕЛЬМАН : каталог персональной выставки (живопись, графика) (1990)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 4 (1925)
ОЛЕКСАНДР БОГОМАЗОВ (1880-1930) : каталог (1991)
- КАЧУРА ЯКІВ ДЕМ'ЯНОВИЧ
КОСТЯНТИН ТРУТОВСЬКИЙ : [комплект листівок] (1976)
ВІКТОР КОЗИК : [комплект листівок] (1994)
В ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЯ КРЫМА. [ВЫП. 3] : 1. ГЕНУЭЗЦЫ В КРЫМУ. 2. ИСАЙ, ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ МАНГУПА. 3. МЕНГЛИ ГИРЕЙ ХАН (1883)
В ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЯ КРЫМА. [ВЫП. 4] : 1. ЛУЧШИЙ ХАН КРЫМА КЕРИМ-ГИРЕЙ. 2. ПОСЛЕДНИЙ ХАН КРЫМА ШАГИН-ГИРЕЙ (1883)
МАРК КАРМІНСЬКИЙ (1981)
ДАНИЛО БЕЗУГЛИЙ : каталог (1967)
В ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЯ КРЫМА. [ВЫП. 2] : 1. МИТРИДАТ ПОНТИЙСКИЙ В КЕРЧИ. 2. АНАН САМАРЯНИН ХЕРСОНЕСА ТАВРИЙСКОГО. 3. ГИКИЯ ПАТРИОТКА ХЕРСОНЕСА. 4. В. К. ВЛАДИМИР В ХЕРСОНЕСЕ (1883)
В ПАМЯТЬ СТОЛЕТИЯ КРЫМА. [ВЫП. 1] : 1. ПЕРВЫЕ ГОДЫ НАШЕГО ГОСПОДСТВА В КРЫМУ. 2. ЛЕГЕНДЫ КРЫМА. 3. ТИПИЧНОСТЬ КРЫМСКИХ ТАТАР (1883)
УКАЗАТЕЛЬ К ИЗДАНИЯМ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ КИЕВСКОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ (С 1845 ПО 1877 ГОД). Т. 1 : ИМЕНА ЛИЧНЫЕ (1878)
Ф. Ф. МАНАЙЛО НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УРСР 1910-1978 : каталог персональної виставки (1985)
- КОНДАРАКІ ВАСИЛЬ ХРИСТОФОРОВИЧ
ГЛУЩЕНКО : [каталог] (1934)
СЕСТРИ ГОМЕНЮК : комплект листівок (1978)
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК УССР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГУБАРЕВ : каталог выставки (1983)
МАЙДАН. ТАЄМНІ ФАЙЛИ (2017)
СЕВАСТОПОЛЬ : страницы истории (1783-1983): справочник (1983)
ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ (1963)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО: МОЄ ПЕРЕБУВАННЯ В МОСКВІ (2007)
- ГЛУЩЕНКО МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА В ЕКСЛІБРИСАХ ХАРКІВ'ЯН (2001)
СЕМЕЙСТВО РАЗУМОВСКИХ. Т. 4, Ч. 2 : СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ АНДРЕЙ КИРИЛОВИЧ (1887)
ТАЄМНИЦІ ВОЛОДАРІВ РУСІ (ВІД ОЛЕГА ДО ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА) (2003)
ТІЛО В ТЕКСТАХ КУЛЬТУР : матеріали конференції (2003)
ЖИВОПИС НА СКЛІ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ : каталог виставки (1988)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАРТИНА : комплект листівок ([2010?])
- СЛІПУШКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
- ВАСИЛЬЧИКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ОТКОВИЧ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
- РОЗУМОВСЬКИЙ АНДРІЙ КИРИЛОВИЧ
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ : история и современность (2007)
МИ, ГРОМАДЯНИ ЄВРОПИ? : Кордони, держава, народ (2006)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІКОНА : комплект листівок ([2009?])
СИДІР ВОРОБКЕВИЧ (1982)
МИХАЙЛО ОСІНЧУК. МИСТЕЦЬ, МАЛЯР. : [каталог виставки] (1967)
МИХАЙЛО РОМАНИШИН : альбом (1979)
ВАРШАВСЬКИЙ ДОГОВІР В СВІТЛІ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ КРИТИКИ (1950)
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ УКРАИНЫ В ВОПРОСЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ ОТ БОЛЬШЕВИКОВ НА ОСНОВАНИИ ОПЫТА 1918-1920 ГГ. (1937)
ГОРОДА СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА : монография (1984)
АЛУПКА : очерк-путеводитель (1975)
ПИСЬМО І ШРИФТ : посібник (1978)
ЗАПИСКИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ. Т. 2 : с 4 картами и 4 схемами (1928)
КНИГА РЕКОРДІВ УКРАЇНИ : людина і суспільство. У світі науки і техніки (2002)
ПРО МИСТЕЦТВО (1966)
ЗАПОВІДНИМИ СТЕЖКАМИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ : науково-допоміжний бібліографічний покажчик (2014)
ПОЕТИКА (САД ПОЕТИЧНИЙ) (1973)
ПРО КРАСУ : збірник (1968)
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И СЛАВЯНЕ (1978)
- БАЛІБАР ЕТЬЄН
- БІЛИНСЬКА МАРІЯ ЛЕОНТІЇВНА
UKRAINA LITHUANICA. Т. 3 (2015)
МАТЕМАТИКИ. МЕХАНИКИ : биогр. справочник (1983)
UKRAINA LITHUANICA. Т. 4 : НА ПОШАНУ МИКОЛИ ФЕДОРОВИЧА КОТЛЯРА З НАГОДИ ЙОГО 85-РІЧЧЯ (2017)
THE LIFE AND SOLO PIANO WORKS OF THE UKRAINIAN COMPOSER MYROSLAV SKORYK (2010)
КРАСА І СЕКРЕТИ ТВОРЧОСТІ : ст., дослідж., листи (1980)
ПРО МИСТЕЦТВО І ЛІТЕРАТУРУ : збірник (1981)
ПРО ЛІТЕРАТУРУ І МИСТЕЦТВО : зб. (1986)
ПРО МИСТЕЦТВО : збірник (1984)
ПРО ХУДОЖНІЙ ІДЕАЛ ПРЕКРАСНОГО : зб. (1990)
АВГУСТА КОХАНОВСЬКА : з колекції Чернівецького обласного художнього музею (2013)
ЗБРОЄЮ СЛОВА : зб. (1987)
МИКОЛА РОКИЦЬКИЙ : [каталог] (1933)
ПАМЯТНИКИ ХРИСТИАНСКОГО ХЕРСОНЕСА. ВЫП. 1 : РАЗВАЛИНЫ ХРАМОВ (1905)
- СТЕБУН ІЛЛЯ ІСАКОВИЧ
AVE. ДО 100-ЛІТТЯ ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО (2018)
БАТЬКО НАРОДІВ ОЧИМА ЧАСУ : цитатний детектив (2004)
БАЖАЄМО ДО УКРАЇНИ : змагання за українську державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) (2008)
ОЧАКОВ : краткий ист. очерк воен. действий рус. морских и сухопутных сил у стен Очаковской твердыни (1901)
КОБЗАРІ : комплект листівок (1991)
- РОКИЦЬКИЙ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
- ЧЕНДЕЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
БЕЗСМЕРТНА ПАМ'ЯТЬ : 60-річчю визволення України присвячується (2004)
ВОСПОМИНАНИЯ ОБ АКАДЕМИКЕ Н. Н. БОГОЛЮБОВЕ : к 100-летию со дня рождения: сб. ст. (2009)
ІВАН ЧЕНДЕЙ У КОЛІ СУЧАСНИКІВ : зб. спогадів, ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел (2017)
ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ : іст.-біогр. довід. (2015)
УКРАЇНА ПРАБАТЬКІВЩИНА ЛЮДСТВА (2018)
СОНЯЧНІ БАРВИ : нариси для серед. і ст. шк. віку (1978)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 5 (1925)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 6/7 (1925)
АНДРІЙ БЛУДОВ. ПРОЗОРА МІФОТЕКА : каталог виставки (1995)
NIKOLAI GOGOL : between Ukrainian and Russian nationalism (2007)
ЖИВОПИСЬ XVI- НАЧАЛА XX ВВ. : каталог (1997)
МОСКОВСЬКА ЦЕРКВА - НЕХРИСТИЯНСЬКА АНТИРУСЬКА (2012)
ПОЛЕСЬЕ (ЛИНГВИСТИКА, АРХЕОЛОГИЯ, ТОПОНИМИКА) (1968)
МИСТЕЦТВО ОПІШНІ (1952)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 8 (1925)
ВІТАЛІЙ КОВАЛИНСЬКИЙ : бібліогр. покажч. (2016)
УСАДЬБЫ МАЛОРОССИИ (2011)
ГОЛОД 1932-1933 ГОДОВ В СССР : Украина, Казахстан, Северный Кавказ, Поволжье, Центрально-Черноземная область, Западная Сибирь, Урал (2009)
ІЛЛЯ РЄПІН І СУМЩИНА : монографія (2009)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КИЕВУ : фот. и описания лучших достопримечательностей и архитектурных памятников Киева (2010)
РЕПИН: БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ, ПАРИЖСКОЕ КАФЕ, КРЕСТНЫЙ ХОД, ПОРТРЕТ МУСОРГСКОГО, ПОРТРЕТ СТАСОВА, ИВАН ГРОЗНЫЙ, ВЕЧОРНИЦІ, ТОЛСТОЙ НА ПАШНЕ, ‎ЗАПОРОЖЦЫ, ПОРТРЕТ ТРЕТЬЯКОВА, ЧЕРНОМОРСКАЯ ВОЛЬНИЦА, ГАЙДАМАКИ, ИЛИ ОСВЯЩЕНИЕ НОЖЕЙ, ГОПАК, ПОРТРЕТ ЗВАНЦЕВОЙ : биогр. роман в пьесах (2017)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 9 (1925)
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : довід. (2004)
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ В ІМЕНАХ XVII- XVIII СТ. : енциклопед. вид. (2001)
ГРОМАДІВСЬКИЙ РУХ 60-Х РР. ХІХ СТ. В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ, ІДЕОЛОГІЯ (1999)
- ОСІНЧУК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- КІРАЛЬ СИДІР СТЕПАНОВИЧ
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 10 (1925)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 11/12 (1925)
- ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ
- АЛУПКИНСЬКИЙ ПАРК
- АЛУПКА
- ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ Ф. ПОТУШНЯКА
ПРО АВТОНОМІЮ (1908)
LEONHARDI GORECII, EQUITIS POLONI, DESCRIPTIO BELLI IVONIAE, VOIVODAE VALACHIAE, QUOD ANNO M D LXXIIII, CUM SELYMO II, TURCARUM IMPERATORE, GESSIT. HUIC ACCESSIT IO. LASICII HISTORIA DE INGRESSU POLONORU[M] IN VALACHIAM CUM BOGDANO, ET CAEDE TURCARUM (1578)
- ТИЩЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 1 (1926)
ПАЦИФІКАЦІЯ: ПОЛЬСЬКІ РЕПРЕСІЇ 1930 РОКУ В ГАЛИЧИНІ (2012)
РОМАН. ОПОВІДАННЯ. НАРИСИ (1985)
БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ. АФОРИЗМИ (1972)
ОСМАНСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ СТЕПОВЕ ПОРУБІЖЖЯ В ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ XVIII СТ. (2015)
ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ КРЫМСКИХ ТАТАР (1992)
СЛОВО І ЗБРОЯ : антологія української поезії, присвяченої УПА і революційно-визвольній боротьбі 1942-1967 (1968)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 2 (1926)
УКРАИНСКИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ : сб. ст. (1954)
- СКАКУН РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ
СОЧИНЕНИЯ. Т. 1 : АБСОЛЮТИЗМ ИЛИ РЕЛЯТИВИЗМ? (2012)