ТАЙНЫ ПОЛЬСКИХ КРЕСОВ (БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКИХ ОКРАИН ПОЛЬШИ) : из материалов ЦК МОПРА (1925)
МИКОЛАЇВЩИНА : погляд крізь століття. Нарис історії (1994)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 3 (1926)
- НОРА-ДРУК
- ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
- ДНІПРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНІЙ КОЛЕДЖ
- ГРИГОР'ЄВА ПОВСТАННЯ
UKRAINA (MDCDXVIII [1918])
- ПАЦИФІКАЦІЯ
БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ (1596) (1916)
УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: МІФИ ТА ІСТИНА (2015)
СІЛЬСЬКЕ ЖИТЛО ПОДІЛЛЯ КІНЕЦЬ ХІХ - ХХ СТ. : істор.-етнограф. дослідж. (1980)
УКРАЇНА. ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АТЛАС : атлас-монографія (2006)
ГАЛИЦЬКИЙ РЕЛІГІЙНИЙ ЦЕНТР: ПРОБЛЕМИ І ФАКТИ (2001)
- ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ БОГОСЛОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО
- УСПЕНСЬКИЙ СОБОР (ГАЛИЧ)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 4 (1926)
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН : зб. арх. док. і матеріалів (1994)
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ : географ. атлас (2002)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА (КВІТЕНЬ - ГРУДЕНЬ 1918 РОКУ). ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. Т. 1 (2015)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА (КВІТЕНЬ - ГРУДЕНЬ 1918 РОКУ). ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. Т. 2 (2015)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV-XVI СТ. : Апокрифи. Агіографія. Палом. твори. Історіограф. твори. Полем. твори. Переклад. повісті. Поет. твори (1988)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. : Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика (1987)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XVIII СТ. : Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори (1983)
УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА ЕМІГРАЦІЯ В США І КАНАДІ (КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.) (1960)
НОВІ МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ПСЕВДОНІМІВ (1999)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 5/6 (1926)
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА. КН. 1 : РЕНЕСАНС. РАННЄ БАРОКО (2004)
МУЗА РОКСОЛАНСЬКА. КН. 2 : РОЗВИНЕНЕ БАРОКО. ПІЗНЄ БАРОКО (2005)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА : навч. посіб. для вищ. навч. закл. (2010)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 7/8 (1926)
ЖУРНАЛІСТИ СТРІЛЯЮТЬ НЕ КУЛЯМИ (2013)
НАЦІОНАЛІЗМ І РЕЛІГІЯ : Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920-1930-ті роки) (2011)
ПУШКИН И УКРАИНА: УКРАИНСКИЕ СВЯЗИ ПОЭТА, УКРАИНСКИЕ МОТИВЫ В ЕГО ТВОРЧЕСТВЕ : монография (1982)
СЛОВАРЬ РУССКО-УКРАИНСКИХ ФАМИЛИЙ ТЮРКСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (2009)
ПОШТОВІ МАРКИ УКРАЇНИ : каталог поштових марок 1850 - 2009 років, які мали обіг на теренах України (2010)
КРИЛА НАД ГАЛИЧИНОЮ : нариси з історії повітроплавання та авіації у Галичині кінця XVIII-поч. XX ст. (2012)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 9 (1926)
РІДНЕ МІСТО : харківські письменники до річниці визволення Харкова (1944)
ПІВТОРИ ТИСЯЧІ РОКІВ РАЗОМ : спільна історія українців і тюркських народів (2018)
ПРИВАТНІ ЛИСТИ XVIII CТ. (1987)
ИСТОРИЯ РУССКО-УКРАИНСКОГО БАПТИЗМА : учеб. пособ. (1995)
РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В ЕВРАЗИИ: 50-Е ГОДЫ XVII ВЕКА (2000)
МІСТО КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ В 30-Х РОКАХ XV-XVIII СТОЛІТЬ: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, ДЕМОГРАФІЧНОГО, ЕТНІЧНОГО ТА ІСТОРИКО-ТОПОГРАФІЧНОГО РОЗВИТКУ. МІСЬКЕ І ЗАМКОВЕ УПРАВЛІННЯ : монографія (2012)
- ФЛОРЯ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
- ЗАБІЛА НАТАЛЯ ЛЬВІВНА
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ РОМАНСИ (1961)
ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ УКРАЇНСЬКИХ ПАСІЧНИКІВ КАРПАТ І ПРИКАРПАТТЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧ. ХХ СТ.) : монографія (2006)
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА : монография (2013)
- БАПТИЗМ В УКРАЇНІ
СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В УКРАИНЕ. ВВЕДЕНИЕ В УКРАИНСКОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО : монография (2006)
ТРАДИЦІЙНЕ ХЛІБОРОБСТВО УКРАЇНИ: АГРОТЕХНІЧНИЙ АСПЕКТ (1991)
РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ УКРАИНСКОГО ГЕТМАНА ИВАНА САМОЙЛОВИЧА В 1681-1687 ГГ. : монография (2012)
ЧЕРВОНИЙ ШЛЯХ. № 10 (1926)
ХОЛОКОСТ В УКРАИНЕ : Рейхскомиссариат "Украина", Губернаторство "Транснистрия": монография (2016)
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (2013)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УКРАИНСКОЙ ССР И РСФСР В 1917-1922 ГГ. (1957)
НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ НАПРЯМІ 1941-1943. КН. 1 (1984)
ЗДРАСТВУЙ, ХАРКІВ! : [зб. поезій] (1943)
УКРАИНСКОЕ СЕЛО НА ПУТЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОСЧЕТЫ (1989)
СЕМЕН ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ (1973)
АНДРІЙ ШТОГАРЕНКО (1973)
УКРАИНСКАЯ ГРАММАТИКА ДЛЯ УЧЕНИКОВ ВЫСШИХ КЛАССОВ ГИМНАЗИЙ И СЕМИНАРИЙ ПРИДНЕПРОВЬЯ. Т. 2, ВЫП. 1 (УРОКИ I-V) (1907)
ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1917-1920 РР. (ДОБА ДИРЕКТОРІЇ УНР) : навч. посіб. (1997)
УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ІСТОРИЧНА ДУМКА ГАЛИЧИНИ (1830-1894 РР.): РЕЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ (2006)
ГАЛИНА МАЗЕПА (1982)
- РОМАНИШИН МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
- КУЦИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
- АНДРУСИШИН БОГДАН ІВАНОВИЧ
- ШТОГАРЕНКО АНДРІЙ ЮХИМОВИЧ
- ВИНОГРАДОВ ГЛІБ СЕРАФИМОВИЧ
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ КОНДОР
- ДЖУРА, ВИДАВНИЦТВО
ОДЕССКАЯ ШКОЛА ПРАВА. ВВЕДЕНИЕ В УКРАИНСКОЕ ПРАВО (2016)
ЛОХВИЦЬКА РАТУШНА КНИГА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ. : зб. акт. док. (1986)
- МІНІСТЕРСТВО СПОВІДАНЬ
РИТУАЛ І ТІЛО : структурно-семантичний аналіз обрядів українського родинного циклу (2011)
- ТРАНСНІСТРІЯ
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ УКРАИНСКО-РУССКИХ СВЯЗЕЙ (XVI - ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVII В.) : учеб. пособие (1985)
СОЧИНЕНИЯ. Т. 1 : ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ. ОБ УМОЗРЕНИИ И ОТНОШЕНИИ УМОЗРИТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ К ОПЫТУ (2012)
ІНФОРМАЦІЙНА ЕКОНОМІКА: СТАНОВЛЕННЯ, СТРУКТУРА ТА ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ : монографія (2016)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : хронолог. справ. (1990)
СОЧИНЕНИЯ. Т. 1 (2013)
БОРИС ЛЯТОШИНСЬКИЙ (1973)
ВІКТОР КОСЕНКО (1973)
УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ, УКРАИНИЗАЦИЯ И УКРАИНСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НА КУБАНИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ- НАЧАЛО ХХІ ВЕКА) (2014)
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В УКРАИНСКОЙ ССР : современный этап, проблемы, перспективы (1988)
- ЧОРНОБАЙ
ОЛЕКСАНДР МУРАШКО : каталог (2000)
СОЧИНЕНИЯ. Т. 1 (2013)
ЗАКАРПАТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ : набор открыток (1977)
- ДОБРОМИЛЬ
ІВАН ПОХИТОНІВ (1850-1923) (1925)
ИЗ ИСТОРИИ АРМЯНО-УКРАИНСКИХ, ВЕНГЕРСКИХ И МОЛДАВСКИХ ОТНОШЕНИЙ : (сб. ст. и материалов) (2012)
ВОЛИНСЬКА ШЛЯХТА У РЕЛІГІЙНИХ РУХАХ (КІНЕЦЬ ХVІ - ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.) : монографія (2008)
- САМОСТІЙНА УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
- УСТИЛУГ
АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. Т. 1 (1930)
"ЧЕРЕЗ ТРУПЫ ВРАГА НА БЛАГО НАРОДА". "КУЛАЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ" В УКРАИНСКОЙ ССР 1937-1941 ГГ.. Т. 1 : 1937 Г. ПОДГОТОВКА ПРИКАЗА № 00447, ПЕРВЫЙ ЭТАП КУЛАЦКОЙ ОПЕРАЦИИ (2010)
"ЧЕРЕЗ ТРУПЫ ВРАГА НА БЛАГО НАРОДА". "КУЛАЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ" В УКРАИНСКОЙ ССР 1937-1941 ГГ.. Т. 2 : 1938-1941 ГГ. ВТОРОЙ ЭТАП РЕПРЕССИЙ. ЗАВЕРШЕНИЕ БОЛЬШОГО ТЕРРОРА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАКОННОСТИ (2010)
ФЕДІР КОНОВАЛЮК : [каталог] (1990)
ОПЫТ ИСТОРИИ ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Т. 2 : С 1815 ПО 1835 ГОД (1904)
- МАКІЇВКА
КОЧОВИКИ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В Х-ХVII СТОЛІТТЯХ : монографія (2011)
ШАНУЙМО І БЕРЕЖІМО СВІЙ РІДНИЙ КРАЙ (1919)
ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗАКОНИ ВЕРСИФІКАЦІЇ (ВІРШУВАННЯ) (1922)
ПИСЬМЕННИКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : альбом портретів (1928)
ЗУСТРІЧ НА ПЕРЕХРЕСНІЙ СТАНЦІЇ : розмова трьох (1927)
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (2006)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ТАНЦІ (1969)
- ДРУКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ПРАВЛІННЯ
- ВІРСЬКИЙ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
ФОТІЙ СТЕПАНОВИЧ КРАСИЦЬКИЙ: ВИСТАВКА ТВОРІВ, ПРИСВЯЧЕНА 100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ : каталог (1975)
ФЕОДОСИЯ : фотоальбом (1970)
ГРИГОРІЙ ДОВЖЕНКО : каталог виставки творів (1983)
ФРАНСИСК ОЛЕНСЬКИЙ - ЛЬВІВСЬКИЙ СКУЛЬПТОР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. : каталог виставки (1995)
ФК ДИНАМО КИЇВ (1991)
ВИЗНАЧНІ ЖІНКИ УКРАЇНИ (1950)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС ОЛІМПІЙСЬКИЙ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 7 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 8 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 9 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 10-11 (1938)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 12 (1938)
ALEXANDER BOGOMAZOV (1880-1930) : The Lost Futurist (2019)
ДІЯЧІ НАУКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ : нариси життя та діяльності (2007)
- БУДІВЛЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ШЕВЕЛЬОВ (ЮРІЙ ШЕРЕХ) : матеріяли до бібліографії (1998)
ІВАН СНІГУР. А ТАЯ ЛОЗИНА - ЯК СВІТЛАЯ ДНИНА : каталог творів (2004)
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В ЦИФРАХ : метод. посіб. (2004)
ІВАН АНДРЕЙКАНІЧ. СКУЛЬПТУРА : альбом (2014)
КРИЛА УКРАЇНИ : Військово-повітряні сили України, 1917-1920 рр. (2008)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ЖИТТЄПИСАХ ВИЗНАЧНІШИХ ЇЇ ДІЯЧІВ (1918)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО АНДРЕЕВСКОМУ СПУСКУ (2000)
ПУШКИН В КИЕВЕ (1999)
- КРАМАТОРСЬК
НАРЦИС АБО ШТРИХИ ДО ПОЛІТИЧНОГО ПОРТРЕТУ ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА (2001)
МОДЕСТ СОСЕНКО (1875-1920) (1927)
- ПЛЕЯДИ, ВИДАВНИЦТВО
- ХАРКІВСЬКИЙ ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР
- СОСЕНКО МОДЕСТ ДАНИЛОВИЧ
СЛЬОЗИ (1915)
КАНАДА : ЗАМІТКИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ (1925)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ НА УКРАЇНІ (1956)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 8 (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 9 (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 10 (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 11 (1940)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 12 (1940)
ІКОНОСТАС XVI-XVIII CТОЛІТТЯ ІЗ СЕЛА СТАРОЇ СКВАРЯВИ : альбом (2009)
ДРУГА ЧЕРГА (1978)
ПОЗА КНИЖКАМИ І З КНИЖОК (1998)
ДАВНІ КИЛИМИ УКРАЇНИ : альбом (1925)
ВІДРОДЖЕННЯ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ (1917-1930) (1959)
100 ЕВРЕЙСКИХ МЕСТЕЧЕК УКРАИНЫ. ВЫП. 2 : ПОДОЛИЯ (2000)
ІСТОРІЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ. Ч. 1 (1920)
- БЕРШАДЬ
- ГОРОДКІВКА (ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ПІЩАНКА
- ТОМАШПІЛЬ
- ЧЕЧЕЛЬНИК
- ЯМПІЛЬ
- ЛИПКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
- ВАПНЯРКА
- МОХ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ВЕЛИКА КІСНИЦЯ
- ПЕЩАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- ВЕРХІВКА (ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ТРОСТЯНЕЦЬ (ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН)
- АНДРУХОВИЧ ЮРІЙ ІГОРОВИЧ
- ДЖУРИН (ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН)
РАССКАЗЫ М. Т. СИМОНОВА (НОМИСА) (1900)
- ДЗИГІВКА
- ЖАБОКРИЧ
- ТИМАНІВКА (ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН)
- КОДИМА
- КОМАРГОРОД
- ЛАДИЖИН
- ОБОДІВКА (ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ОЛЬГОПІЛЬ (ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН)
- СОБОЛІВКА (ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ЦЕКИНІВКА
- ЛЬВІВСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
- ЛИСИЧАНСЬК
- НЕАПОЛЬ СКІФСЬКИЙ
ГЕОМОРФОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : учеб. пособие (1990)
МИ, УКРАЇНСЬКІ РАДИКАЛИ... : [монографія] (2012)
НА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ НАПРЯМІ: 1943-1945. СПОГАДИ КОМАНДАРМА. КН. 2. (1984)
ВІТАЛІЙ ГУБАРЕНКО (1972)
КИММЕРИЙЦЫ И СКИФЫ СТЕПНОГО КРЫМА (ПОДКУРГАННЫЕ ПОГРЕБЕНИЯ СТЕПНОГО КРЫМА НАЧАЛА ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА) (2000)
НЕСТОР НИЖАНКІВСЬКИЙ (1972)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 2 (1926)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1929)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК. № 8 (1929)
КІНО. № 8 (1926)
КІНО. № 10 (1926)
- МОСКАЛЕНКО КИРИЛО СЕМЕНОВИЧ
- ЯВОРСЬКИЙ ЕДУАРД НИЧИПОРОВИЧ
- ГУБАРЕНКО ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- НИЖАНКІВСЬКИЙ НЕСТОР ОСТАПОВИЧ
ОПЕРНИЙ ТЕАТР РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : історія і сучасність (1988)
КРИВАВИМИ СТЕЖКАМИ ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ НА ГУЦУЛЬЩИНІ 1939-1955 РР. (2002)
ПРАВОСЛАВНА ХРИСТОВА ЦЕРКВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1951)
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. Ч. 1 (1997)
НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ. Ч. 2 (1997)
ВІД ДЕНІКІНА ДО БІЛЬШОВИКІВ : фрагмент споминів з Радянської України (1921)
- СТАНІШЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОСІВ
- ВЕРХОВИНА
УКРАЇНСЬКИЙ КІНОПЛАКАТ 1947-1994 РОКІВ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : наук. кат. (2018)
ОДНО СЛОВО : оповідання тубільця з півночі (1908)
СЕМЕЙСТВО РАЗУМОВСКИХ. Т. 1 (1880)
СЕМЕЙСТВО РАЗУМОВСКИХ. Т. 2 (1880)
65-А РІЧНИЦЯ ПРОГОЛОШЕННЯ АКТУ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 30 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ : зб. мат. і док. (2006)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ. Т. 1 КОРПУСУ : ТЕКСТИ №№1-13 І ВСТУП К. ГРУШЕВСЬКОЇ (1927)
- ЛОБУЗІНА КАТЕРИНА ВІЛЕНТІЇВНА
- ЮХИМЕЦЬ ГЛІБ МИКОЛАЙОВИЧ
- РОМАНИШИН ОЛЕГ
- ЦЬОКАН ІЛЛЯ ІЛАРІОНОВИЧ
ОЛЕКСАНДР ШУМСЬКИЙ. ЖИТТЯ, ДОЛЯ, НЕВІДОМІ ДОКУМЕНТИ : дослідження, архівні матеріали (2017)
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ (1952)
РОМАН ШУХЕВИЧ - СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ : [монографія] (2011)
- АНОЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА І ПРОЦЕС НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ (1990)
ЗВУКОЛІРНІСТЬ : поезії (1921) Кн. 2.
СОБОР СВЯТОГО ЮРА У ЛЬВОВІ (2008)
- ЛОМАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ЛУКИЧ
НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ : український досвід єврорегіонів (2000)
ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ (1997)
БАЛЕТНИЙ ТЕАТР РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1925-1985 : шляхи і проблеми розвитку (1986)
ЗАКАРПАТСЬКІ МЕДІА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕТНОТОЛЕРАНТНОСТІ : монографія (2019)
ВИБРАНЕ (2016)
ОРГАНИ ВЛАДИ І ПРАВО В ГАЛИЧИНІ У СКЛАДІ ПОЛЬСЬКОГО КОРОЛІВСТВА (1349-1569 РР.) : монографія (2009)
- ПОЛІЩУК КЛИМ ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
- ЯБЛОНСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
- БОЙКО ІГОР ЙОСИПОВИЧ
УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА : етапи розвитку і проблематика (1968)
В'ЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ (2017)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ. Т. 2 КОРПУСУ : ТЕКСТИ №№14-33 (1931)
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ И ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА УКРАИНСКОГО НАРОДА : монография (1971)
СЕРГІЙ ГРИГОР'ЄВ : альбом (1973)
ТЕТЯНА НИЛІВНА ЯБЛОНСЬКА : альбом (1958)
- ЯБЛОНСЬКА ТЕТЯНА НИЛІВНА
- ТИХИЙ НАУМ МИРОНОВИЧ
- ГРИГОР'ЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СМАК ОСІННЬОГО ВІТРУ : поезії (1996)
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. (1965)
БУДЕНЬ ВІЧНОЇ ВУЛИЦІ : поезії (1976)
СТЕЖКАМИ ХОЛОДНОЯРСЬКИМИ : спогади 1918-1923 рр. (1973)
БУДІВНИЧІ : поезії (1952)
СЕДМИЦЯ : сім драматичних поем (1995)
ІСТОРІЯ ПОЛТАВСЬКОГО ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМ. М. В.ОСТРОГРАДСЬКОГО, 1940-2010 (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ОСОБАХ: ХІХ - ХХ СТ. (1995)
СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН : монографія (2016)
ПЕДАГОГІКА: ІНФОРМАТИВНИЙ ВИКЛАД : навч. посіб. (2015)
БУДЬ СЛАВЕН ДЕНЬ : вибрані поезії (1980)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА. Т. 2 (1919)
УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД І ЙОГО НЕПРОШЕНІ ОПІКУНИ (1915)
МУЗИЧНІ ТВОРИ (ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) (2009)
НАРОДНА МЕДИЦИНА І МАГІЯ УКРАЇНЦІВ (2016)
ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ : навч. посіб. (2017)
ІСТОРІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА : з нагоди 75-річчя його заснування 1873-1948 (1949)
- БАРАБОЙ АБРАМ ЗІНОВІЙОВИЧ
- НЕСЕНЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
КІНО. № 11 (1926)
КІНО. № 12 (1926)
КІНО. № 5 (53) (1929)
КІНО. № 6 (54) (1929)
КІНО. № 7 (54) (1929)
В 50-РІЧЧЯ УСС : 12 кольорових карток (1965)
ОЛЬГА РАПАЙ. СКУЛЬПТУРА (1968)
В ДОРОГУ ВЫХОДИ НА РАССВЕТЕ : роман (1960)
СТАТУС УСРР ТА ЇЇ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З РСФРР: ДОВГИЙ 1920 РІК : монографія (2012)
ВІДЕНЬ 1683. КОЗАКИ І КУЛЬЧИЦЬКИЙ (1983)
НАРИСИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ (2006)
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ И ЕГО ЭПОХА : сборник (2008)
- ШАФОВАЛ МИКОЛА
- РАПАЙ ОЛЬГА ПЕРЕЦІВНА
- ЯМІНСЬКИЙ БОРИС
ОБРАЗКИ З ГАЛИЦЬКОЇ КАЛЇФОРНІЇЇ (1913)
КРАЄЗНАВСТВО. № 1 (1927)
- КОВАЛІВ СТЕФАН МИХАЙЛОВИЧ
- БОРИСЛАВ
ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО, ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО : листування 1902-1929 роки (2010)
КРАЄЗНАВСТВО. № 1-2 (1929)
ШКІЛЬНА СПРАВА ТА ШКІЛЬНА ПОЛІТИКА В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ УКРАЇНА 1941-1944 У СВІТЛІ НІМЕЦЬКИХ ДОКУМЕНТІВ (2008)
КРАЄЗНАВСТВО. № 2-3 (1928)
СВОД ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ, АРХИТЕКТУРЫ И КУЛЬТУРЫ КРЫМСКИХ ТАТАР. Т. 1 : Г. БАХЧИСАРАЙ (2016)
СТЕПОВИЙ ЩИТ ЛИТВИ. УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКО ГЕДИМІНОВИЧІВ (XIV-XVI СТ.) (2011)
САМБІР : краєзнавчий нарис (1989)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 1 (1940)
АНТИФЕОДАЛЬНІ РУХИ НА УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1654 РР. (1989)
- ЄРЖАБКОВА БЛАНКА
- КРАУС НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 3 (1940)
- РАЦУЛ АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ : орган Спілки радянських архітекторів УРСР (1941)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 1 (1941)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 2 (1941)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 3 (1941)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 4 (1941)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 5 (1941)
АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ. № 6 (1941)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ І ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ ФЕОДАЛІЗМУ В КИЇВСЬКІЙ РУСІ (1939)
ТВОРИ. Т. 2 (2005)
- ДНІПРОВСЬКА ГЕС
- ТЕРЕБЛЕ-РІЦЬКА ГЕС
ЧОРНОБИЛЬ. ДОКУМЕНТИ ОПЕРАТИВНОЇ ГРУПИ ЦК КПУ (1986-1988) (2017)
МАРГІНАЛІЇ В СТАРОДРУКАХ КИРИЛИЧНОГО ШРИФТУ 15-17 СТ. : з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
КОМПУТ І РЕВІЗІЯ МИРГОРОДСЬКОГО ПОЛКУ 1723 Р. (2004)
ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ : зб. вибр. пр. і матеріалів (До 100-річчя від дня народж.) (2014)
ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО : навч. посіб. (2006)
ФРАНКІЯНА ВАСИЛЯ ЩУРАТА : листи, статті, спогади (2013)
ФРАНКО-СКИФСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. Т. 1 (1975)
- ДИМЕР
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : навч. посіб. (2006)
ЮНАКИ З ОГНЕННОЇ ПЕЧІ (2003)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ VI СТОЛІТТЯ : [понад 13000 слів] (2017)
- МАРМУС ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- МАРМУС МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- РОСОХАЦЬКА ГРУПА
- ВИННИЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- ШЕЙКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
- ГЕТИ
- ТИШЕВСЬКА ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА
- КАСПРОВИЧ ЯН
- БАТУРІНА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
- БРАМА ЗАБОРОВСЬКОГО
В ДОРОГУ ВИХОДЬ НА СВІТАННІ : роман (1985)
СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПІЗНІЙ СТАЛІНІЗМ І ХРУЩОВСЬКА ДОБА : колект. монографія (2014)
СТО НАЙВІДОМІШИХ УКРАЇНЦІВ : зб. ст. (2002)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО ОЧИМА ЖУРНАЛІСТІВ : монографія : анот. бібліогр. покажч. 1989-2014. : до 200-річчя Кобзаря : студент. проект (2015)
КРЫМСКАЯ ВОЙНА (2010)
УКРАЇНСЬКІ ЛІТНІ ОБРЯДИ ТА ПІСНІ : навч. посіб. з музич. фольклору та етнографії (2008)
- ХИЖИНЦІ (ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН)
СЛАВНИЙ ДЛЯ ВСІХ ЧАСІВ ЧОЛОВІК: КНЯЗЬ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ ОСТРОЗЬКИЙ : [монографія] (2009)
- ЮРКІВКА (ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН)
- МІСТ ПАТОНА
- ЛЬВІВСЬКО-САНДОМИРСЬКА ОПЕРАЦІЯ
- ЖИТОМИРСЬКО-БЕРДИЧІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ
- НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ
WOJNA DOMOWA ПОЛЬСЬКОГО ХРОНІСТА С. ТВАРДОВСЬКОГО ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ТА ПАМ'ЯТКА ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ : [монографія] (2011)
КАФЕДРА ЕТНОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД (1910-1947) : [монографія] (2016)
СИМВОЛИ НЕСКОРЕНОЇ ДЕРЖАВИ. НАГОРОДИ УРЯДУ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ : [іст.-краєзнав. нарис] (2016)
ЧЕРНИГОВ И ЕГО ОКРУГА В ІХ-ХІІІ ВВ. : сб. науч. тр. (1988)
УКРАЇНСЬКИЙ АРХІВ. Т. 1 : ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ СТАРОДУБСЬКОГО ПОЛКУ (1929)
- ТАРНАВСЬКИЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ
- БАБЕЛЬ ІСААК ЕММАНУЇЛОВИЧ
- ЗАЛІЗНИЙ ХРЕСТ УНР
СОРОЧИНСКАЯ ТРАГЕДИЯ (ПО ДАННЫМ СУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ) (1907)
- КОРОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ГАЛАКТІОНОВИЧ
- ЛУСПЕКАЄВ ПАВЛО БОРИСОВИЧ
- ЗАВАЛЬНЮК АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
- ТВАРДОВСЬКИЙ САМУЕЛЬ
- АМПІР В УКРАЇНІ
ДЕНИСОВА: МАЛЯРСТВО : альбом (1995)
ПЕТРО ЛЕВЧЕНКО (1927)
ПЛАТОН МАЙБОРОДА (1978)
УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ : [зб. пр.] (1964)
- ЛИШЕГА ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ
- АБРИС
ПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКЕ КЕРІВНИЦТВО УСРР ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РР.: ВОЖДІ. ПРАЦІВНИКИ. АКТИВІСТИ : зб. док. та матеріалів (2013)
РАДЯНСЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ (1918-1991 РР.): ІСТОРІЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ : матеріали круглого столу, 19 груд. 2013 р., м. Київ (2014)
- ДЕНИСОВА НІНА МИХАЙЛІВНА
- ІСЛАНДІЯ
- КУЗИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
- РІЗУН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВИБРАНЕ : поезії (1990)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ. 1903 Г. (1902)
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: МАТЕРІАЛИ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИП. 1 : КИЇВСЬКЕ ПОЛІССЯ. 1994 (1997)
ВІЙСЬКОВА ЦЕНЗУРА В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ЛИПЕНЬ 1914 Р. - ЖОВТЕНЬ 1917 Р.) : монографія (2016)
УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА. ПРОТОКОЛИ II-IV СЕСІЙ. ДОКУМЕНТИ. (КВІТЕНЬ - ЖОВТЕНЬ 1917 Р.) (2015)
УКРАЇНОФОБІЯ. П'ЯТА КОЛОНА ТА ЇЇ ЛЯЛЬКОВОДИ : зб. ст. (2008)
МОЗАИКА : сб. поэзий и цитат (2020)
ЗОБРАЖЕННЯ ГЕТЬМАНА І. МАЗЕПИ (КІНЕЦЬ ХVII - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ) (2010)
- МАСТЄРОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
- ГРЮНВАЛЬДСЬКА БИТВА
- БРОВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
- ВЕРТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ЖУЛИН
- ДОВГОЛУКА
З УСІХ ДОРІГ : вірші та поеми (1968)
- СЕМИГИНІВ
- ВЕРЧАНИ
- ГОЛОС АМЕРИКИ
- РАДІО СВОБОДА
- ЛЬВІВСЬКЕ ПОВСТАННЯ
- БЕРДЯЄВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- МОЛДАВСЬКА АВТОНОМНА РАДЯНСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РЕСПУБЛІКА
- САРАТА
- ТАРУТИНЕ
- КРЕМЕНЕЦЬКИЙ КОЛЕГІУМ
- СЛОБОДЯНИК ГНАТ ЯКОВИЧ
- ПОРАЙ-КОШИЦЬ БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОСНОВИ ПРАВОСУДДЯ (ТЕРМІНОЛОГІЯ. ФІЛОСОФІЯ. ПРАКТИКА) (2020)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ХХ СТОЛІТТЯ : навч.-метод. посіб. (2014)
ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ. ІДЕЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ : монографія (2011)
- ПЕРЕМИЛЬ
МІСТО БЕЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ : Коломийська фуга Великої війни (2014)
МИРГОРОДЩИНА КОЗАЦЬКА І ГОГОЛІВСЬКА (2009)
- БІГУН В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
К ИСТОРИИ КРЫМА И КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА : по данным яфетической теории акад. Н. Я. Марра (1936)
- РОЗСОХА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
НЕКРОПОЛИ СЕВАСТОПОЛЯ (2012)
ОСОБЛИВОСТІ МІЖЕТНІЧНИХ ВЗАЄМИН У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ РЕГІОНІ В МОДЕРНУ ДОБУ : монографія (2007)
ОБРЯДЫ И ВЕРОВАНИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ : сб. науч. тр. (1990)
РОЗВІДНИКИ, НАРОДЖЕНІ В УКРАЇНІ (2011)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ (1925)
НАСТРОЇ ТА ПОВЕДІНКА НАСЕЛЕННЯ ПОДІЛЛЯ В УМОВАХ СТАЛІНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ЗГОРИ, 1928-1940 : зб. док. та матеріалів (2013)
НАЦІОНАЛЬНІ ПАПЕРОВІ ГРОШІ УКРАЇНИ 1918-1920 (1992)
- СЛЮНІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
- ДРОЗД ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
ПОНАД ОЗИМИМ ПОЛЕМ : вірші та поеми (1984)
- ЯРЕСЬКИ
- ПРАЗЬКА УКРАЇНСЬКА ПОЕТИЧНА ШКОЛА
ВІЙСЬКО КАРЛА НА ПІВНОЧІ УКРАЇНИ (2017)
ДЕВЯТЬ ГУБЕРНИЙ ЗАПАДНО-РУССКАГО КРАЯ В ТОПОГРАФИЧЕСКОМ, ГЕОГНОСТИЧЕСКОМ, СТАТИСТИЧЕСКОМ И ИСТОРИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИЯХ : с картами девяти губерний края (1866)
- ШИШАКИ
СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ : поетичний пам'ятник руської писемності ХІІ віку (1876)
- СКРИПНИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- СТОЛПЯНСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
КОНОТОПСЬКА БИТВА 1659 Р. : тріумф в час Руїни (2008)
РУССКО-МАЛОРОССІЙСКІЙ СЛОВАРЬ. Т. 1 : А. - О. (1897)
АРХЕОЛОГІЯ (2007)
ВИСТАВКА ТВОРІВ ЄВГЕНІЇ ПЕТРІВНИ ГЕНИК : каталог (1983)
ОСЬ ДЕ, ЛЮДИ, НАША СЛАВА : провідні діячі та старшини ОУН-УПА: комплект портретів (2003)
- ВИДАВНИЦТВО ТЕРЕН
- КИРІЄНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
- ГЕНИК ЄВГЕНІЯ ПЕТРІВНА
- КАНЮС МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- ЗОЛОТАРЬОВ ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
- РОМАНЕЦЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- ШУЙСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЦІЛУЮ ХЛІБ ТВІЙ : вірші та поема (1972)
- ТРИГУБ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ДІДИЗНА : альбом (2017)
РОЗМОВА З ДРУЗЯМИ : поезії (1947)
ЄВГЕН ЛЕЩЕНКО : альбом (1993)
- ЧЕРЛЮНЧАКЕВИЧ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
АРХІВНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ : створення, функціонування, доля документальних колекцій (2008)
ПАТЕТИЧНИЙ ФРЕГАТ. РОМАН ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО МАЙСТЕР КОРАБЛЯ ЯК ЛІТЕРАТУРНА МІСТИФІКАЦІЯ (2002)
НАРИСИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XVII - ПОЧАТКУ XVIII СТОЛІТЬ(ДОСЩИ НАД ЛІТОПИСОМ САМОВИДЦЯ) (1930)
- АНДРЕЙКАНІЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ЛЕЩЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕТНОЛОГІЯ : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищих навч. закл. (2004)
- БОВИЧ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЗАЛІЩИКИ
- ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ-АРХІВ АРМІЇ УНР
- ВЕПРИК
- БОРЩІВ
ARCHIPENKO : katalógus (1980)
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: МАТЕРІАЛИ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. ВИП. 3 : У МЕЖИРІЧЧІ УЖА І ТЕТЕРЕВА. 1996 (2003)
- КОПИСТИРИН
- КРОГУЛЕЦЬ
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ СКИФОВ (2008)
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМЫ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. В ЛАТИНОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVII ВЕКА (1983)
ПАВЛО КОВЖУН (1896-1939) (1943)
ДМИТРО КРВАВИЧ : каталог виставки (1986)
- УЖ (ПРИТОКА ПРИП'ЯТІ)
ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)
ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ БАТЬКО : роман у 2 ч. (1991)
- СОНАТ, ВИДАВНИЦТВО
UKRAINIAN FOLK GLASSWARE : catalog (1975)
НАШ ДАВИД БУРЛЮК (2007)
АНАТОЛИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ ПЕТРИЦКИЙ : монография (1971)
ІГОР ГРИГОР'ЄВ (1934-1977) : каталог (1972)
- КИБИНЦІ
- ВЕЛИКА БАГАЧКА
- ПЕТРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГАЛАКТІОНОВИЧ
ПОЛТАВСКАЯ БИТВА И ЕЕ ПАМЯТНИКИ : с рисунками, планом города и картами военных действий (1895)
ЗЛАКИ УКРАИНЫ (АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ, КАРИОСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) : монография (1977)
КИЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ XVIII-XIX ВВ. (1997)
ДИНОТЕРИИ УКРАИНЫ : монография (1974)
НАРИСИ ІСТОРІЇ ПАПЕРОВИХ ГРОШЕЙ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ХХ СТ. (З КАТАЛОГОМ) (2000)
- ГОРБАЧОВ ДМИТРО ОМЕЛЯНОВИЧ
ПОЛТАВСКАЯ ВИКТОРИЯ : ко дню ее 250-летия (1959)
- ТХОРЖЕВСЬКИЙ РОБЕРТ ЙОСИПОВИЧ
- СТАРКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОЛЕТАРСЬКОГО ТУРИЗМУ І ЕКСКУРСІЙ
- ГОРБУРОВ КИРИЛ ЄВГЕНОВИЧ
- УКРМЕДКНИГА
- УКРПОВІТРОШЛЯХ
- ЧЕНЦОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
- АРХІРЕЙСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БАЛИЦЬКИЙ ВСЕВОЛОД АПОЛЛОНОВИЧ
ДЕКАБРИСТИ ТА ЇХ РЕВОЛЮЦІЙНІ ТРАДИЦІЇ НА УКРАЇНІ (1975)
РУСЬ І ВАРЯГИ. ІСТОРИКО-ЕТИМОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ : [монографія] (2006)
РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ XVIII СТ. : за матеріялами Володимирського собору 1715 р. (2008)
ПОКУТЬ (1992)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ (1927)
- ГРИГОР'ЄВ ІГОР ПАВЛОВИЧ
М. А. БЕРКОС. ЖИВОПИС. ГРАФІКА : каталог (2011)
- КУНКІНА РАЇСА ЗАХАРІВНА
- БЕРКОС МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
- ТРІАДА ПЛЮС, ВИДАВНИЦТВО
- ДЕНИСЕНКО ОЛЬГА ЙОСИПІВНА
ЛЕОНІД ЧИЧКАН : альбом (1972)
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ І КРИТИКА (1990)
РАЗОМ, АЛЕ МАЙЖЕ ОКРЕМО. ВЗАЄМОДІЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ АКТОРІВ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1867-1914 РР. : монографія (2010)
АНАЛИЗ АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. : учеб. пособие (1988)
- ТЕПЛЯКОВ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- ЧИЧКАН ЛЕОНІД ІЛЛІЧ
- ШПАКОВ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
- РЕВУЦЬКИЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ КЛУБ
ОЗЕРО МОЕЙ МЕЧТЫ : сб. песен (2020)
ЛЕОНІД ПЕРФЕЦЬКИЙ : монографія (1990)
- ARTHUSS
- ПЕРФЕЦЬКИЙ ЛЕОНІД
- УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ В АРГЕНТИНСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
ЛИСТІВКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ (2008)
ДРОГОБИЧ : ілюстр. краєзнав. нарис (1979)
КАМ'ЯНІ СТАРОЖИТНОСТІ КОСМАЧА (2007)
СІМІОН ФЛОРЯ МАРІАН - ЕТНОГРАФ БУКОВИНИ (2003)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ВИП. 2 : УКРАЇНА ПІД ЛИТОВСЬКИМ ПАНУВАННЯМ І ЗАХОПЛЕННЯ ЇЇ ПОЛЬЩЕЮ (З XIV СТ ПО 1569 Р.) (1939)
СКИФЫ (1966)
НА НАРОДНІЙ СЛУЖБІ : спогади (2001)
ЛИСТИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ (2012)
МАР'ЯН МАЛОВСЬКИЙ (ГРАФІКА, АКВАРЕЛЬ) : каталог виставки творів (1984)
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКАЯ РУСЬ. ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД. КНЯЗЬ, БОЯРЕ И ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА (2001)
- ГЕЙДЕК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- МОЙСЕЙ АНТОНІЙ АРКАДІЙОВИЧ
КОРОТКИЙ ОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА ВІД ХІ ДО ХVІІІ СТ. ДЛЯ УЖИТКУ МОЛОДІЖИ (1917)
- МАРІАН СІМІОН ФЛОРЯ
- МАКУХ ІВАН ІЛЛІЧ
- ГУНЯ ДМИТРО ТИМОШЕВИЧ
- ІВАНЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- МАКАРУШКА ОСТАП
- МАЛОВСЬКИЙ МАР'ЯН МАРТИНОВИЧ
РАБІВ ДО РАЮ НЕ ПУСКАЮТЬ : нариси, оповідання (2015)
ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА : нариси історії козацьких полків (2004)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛ-ДЕМОКРАТІЇ (1918-1929). Т. 1 (2002)
ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РУССКО-УКРАИНСКО-АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК (1999)
- АКВАРЕЛЬ
НАВІЧНО КУВАЛИ КАЙДАНИ : факти, док., комент. про русифікацію в Україні (1995)
КУЛЬТУРА НОА НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ (2006)
- БОВШІВ
- КРЕМ'ЯНЧАНКА НЕОНІЛА ІГОРІВНА
- КАРДИНАЛОВСЬКА РОКСОЛАНА ІВАНІВНА
- ЧОРТОВЕЦЬ
- НАЛЕПИНСЬКА-БОЙЧУК СОФІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- СТЕЦІВКА (КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН)
- ТАРАН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- ЛИЗАНЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- РОМАНЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
- ВЕЛИКІ ЧОРНОКІНЦІ
КРЫМСКАЯ ГОТИЯ : история и судьба (2015)
- ГОРОДНИЦЯ (КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН)
КИЇВСЬКЕ ПОЛІССЯ : етнолінгв. дослідж. (1989)
- ЛОЄВА
УКРАЇНСЬКЕ ВЕСІЛЬНЕ ВБРАННЯ : етнограф. реконструкції (1989)
ПЕРУНОВЕ ПОЛУМ'Я. МІФОЛОГІЯ ТА ОБРЯДОВІСТЬ СЛОВ'ЯНСЬКИХ ГОНЧАРІВ : монографія (2012)
МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ ЛЬВІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ІМФЕ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО АН УРСР. ФАРФОР : комплект лист. (1989)
- ФЕОДОРО, КНЯЗІВСТВО
ALMA MATER: УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА НАПЕРЕДОДНІ ТА В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920. КН. 1 : УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА МІЖ ДВОМА РЕВОЛЮЦІЯМИ (2000)
- ВОЛЯ (ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
- ВАСІНА ЗІНАЇДА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ПЕТРЯКОВА ФАЇНА СЕРГІЇВНА
- РАХНО КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ
- КИЗИЛОВ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
- КУЗЬМЕНКО МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
НАРИСИ ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА ДАВНЬОЇ РУСІ (2010)
МИСТЕЦЬКО-ТЕХНІЧНИЙ ВИШ. Т. 1 (1928)
ЗАПИСКИ КАПИТАНА ФИЛИППА ИОГАННА СТРАЛЕНБЕРГА ОБ ИСТОРИИ И ГЕОГРАФИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. СЕВЕРНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ЕВРОПЫ И АЗИИ. [Т.] 1 (1985)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА. 1918-1923 : історія (2001)
ВІДГОМІН КАРНИКСІВ. ВІЙСЬКОВІ ТРАДИЦІЇ ДАВНІХ КЕЛЬТІВ НА ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ ІV-І СТ. ДО Н.Е. (2008)
ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ, ІСТОРІОСОФІЯ І СОЦІОЛОГІЯ (1903)
ФОРМУВАННЯ ЕТНО-КОНФЕСІЙНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.) : монографія (2010)
ТЕАТР І ДРАМА : зб. ст. (1989)
ПІСЛЯ ТЕАТРАЛЬНОГО РОЗ’ЇЗДУ : нотатки театр. критика (1979)
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ І КРИТИКА (КИЇВ, 20-30-І РР.) (1990)
ДУМКИ ПРО ТЕАТР (1955)
ЖИТТЯ І СЦЕНА : нариси про майстрів театру (1956)
МІРТАЛА США : скульптура 1991 р.: [каталог виставки] ([1992 ?])
МИХАЙЛО СЛАБЧЕНКО В ЕПІСТОЛЯРНІЙ ТА МЕМУАРНІЙ СПАДЩИНІ (1882-1952) (2004)
МИХАЙЛО ФІГОЛЬ : альбом (1989)
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ГОНЧАРСТВО : програма-запитальник для дослідження традиційного гончарства та збирання етнографічних матеріалів (1988)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МАЙОЛІКА (1974)
Т. Г. ШЕВЧЕНКО - ХУДОЖНИК (1963)
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (1834-1924 РР.) : монографія (2009)
МИКОЛА СТРИНАДЮК : художнє дерево (2017)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. ХХХV Т. 1. Колядки і щедрівки (1914)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. XXXVI Т. ІІ. Колядки і щедрівки (1914)
ПЕРЕТВОРЕННЯ : [есе-нариси] (2011)
ЗАКАРПАТСЬКІ ВТІКАЧІ В СРСР : через табори ГУЛАГу і Бузулук до рідних Карпат. 1939-1949: арх. док. і матеріали (2011)
ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ (1960)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР : конспективний історичний нарис (1923)
OLEXA NOVAKIVSKYJ : zo súkromnej zbierky Mykolu Mušinku (1996)
СТАРАЯ ОДЕССА. ТОРГОВЛЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ : книга-альбом (2009)
ПИШЕ ПИСАНКИ БАБУНЯ, ПИШЕ МАМА, ПИШУ Я : [альбом] (1993)
ПОЛЬЩА І ЗАКАРПАТТЯ: 1938-1939 : монографія (2012)
ДЗВОНИ ДЕРМАНЯ : зб. спогадів та док. (1998)
СЕМЕН КАПЛАН. ЖИВОПИС, ГРАФІКА : каталог виставки творів (1987)
- СТРАЛЕНБЕРГ ФІЛІП ЙОГАН ФОН
- МЮНХЕНСЬКА УГОДА
- КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
- КАРЄЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У МИНУЛОМУ І ТЕПЕР (1950)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ІДЕЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ : монографія (2012)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. УКРАЇНА - УКРАЇНЦІ. КН. 2 (2019)
РЕСПУБЛІКАНСЬКА ХУДОЖНЯ ВИСТАВКА : комплект листівок (1979)
УКРАЇНСЬКА МІСЬКА ГЕРАЛЬДИКА (1998)
ДАВНЯ АРХІТЕКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА : етнограф. нарис (2008)
НА ДОПОМОГУ КРАЄЗНАВЦЯМ - ДОСЛІДНИКАМ ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ (1992)
- ДАНИЛЮК АРХИП ГРИГОРОВИЧ
- КАПЛАН САМУЇЛ СОЛОМОНОВИЧ
- ДОМБРОВСЬКИЙ ДАРІУШ
- СНІГУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
- ЗЄЛИК СОФІЯ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-1923 РР.. Т. 2 : УКРАЇНСЬКА ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА 1918 РОКУ (1930)
РУСЬ-МАЛОРОСІЯ-УКРАЇНА: НАЗВА І ТЕРИТОРІЯ (2017)
ХАЗАРСКО-ЕВРЕЙСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Х ВЕКА (1997, 5757)
ГУЦУЛЬЩИНА : історико-етнографічне дослідження (1987)
ДОБРОБАТИ : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] (2016)
КОРШІВ : іст.-краєзнав. нарис (2010)
- ЛИЗОГУБ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ
- КОРШІВ (КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН)
- ОКРЕМИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НГУ АЗОВ
- КИЇВСЬКИЙ ЛИСТ
- БАЗАК МАРТА ІВАНІВНА
- ГЛАДКА КАТЕРИНА ПАВЛІВНА
- АВАКОВ АРСЕН БОРИСОВИЧ
- ГОЛБ НОРМАН
СЛОВО - ОБРАЗ - ФОРМА: У ПОШУКАХ ХУДОЖНОСТІ : літературознавчі ст. і дослідж. (2000)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КУЛІНАРІЯ : історико-етнограф. дослідж. (1977)
ГАЛИЦЬКІ УКРАЇНЦІ У ПОЛЬЩІ 1920-1939 (ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ ДО ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1920-1930-ТІ РР.) (2009)
МОДЕРНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ : глобальні катастрофи та як їм зарадити (2015)
ЛАНДСКНЕХТИ ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (2012)
НЕСТОР МАХНО (2008)
- ВЕЛИКА РАЧА
- РАДОМИШЛЬ
АРХЕОЛОГИЯ ДРЕВНОСТЕЙ - ПЕРИОД ЗАРОЖДЕНИЯ НАУКИ (КОНЕЦ ХVIII - 70-Е ГОДЫ XIX В.) (1992)
- ГЕНІНГ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
- ГОЛОВАНОВ ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ
МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ И СТАЛИНЫМ. УКРАИНСКИЕ ПОВСТАНЦЫ (2018)
АРТЕҐРАУНД. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ІСТЕБЛІШМЕНТ : [зб. ст.] (2006)
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1648-1654 ГГ.) (1962)
- ТИМЧЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
ШКІРЯНІ ПРОМИСЛИ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) : монографія (1986)
ГОРОДА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ОЦЕНОЧНОМУ ОПИСАНИЮ. Г. КРЕМЕНЧУГ С ПОС. КРЮКОВЫМ. : материалы для оценки недвижимых имуществ по закону 1893 г. (1908)
- БУХАРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР (1812)
- ГОЛОБОРОДЬКО ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
- ГОГУН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- ПОДЕРВ'ЯНСЬКИЙ ЛЕСЬ
- ІРВАНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
СЕРГІЙ КОНОНЧУК : каталог виставки (1980)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК (1909)
Л. П. СИМИРЕНКО І КРИМ (2005)
ДЕКОРАТИВНІ РОЗПИСИ ІРИНИ І СОФІЇ ГОМЕНЮК : каталог (2000)
ЗАГАДКА СТАРОДАВНЬОГО ГЕЛОНА (2010)
ГАДЯЦЬКА УНІЯ 1658 РОКУ : [зб. наук. пр.] (2008)
- ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
ІРИНА БЕКЛЕМІШЕВА : альбом (1978)
ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛОН ТА ІНТЕРНУВАННЯ. 1939-1956. ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ 60 РОКІВ : матеріали міжнар. конф., 2-4 червня 2006 року (2008)
ВОЛИНСЬКІ ГРАМОТИ XVI СТ. (1995)
- ВОЛЬВАЧ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
СКИФСКИЕ ГОРОДИЩА (1989)
- СИМИРЕНКО ЛЕВКО ПЛАТОНОВИЧ
ВИСТАВКА ТВОРІВ РОМАНА ЖУКА, ІВАНА ЧАБАНА. ГУТНЕ СКЛО : каталог (1989)
- СИМИРЕНКО ФЕДІР СТЕПАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ НА СЛОВА ШЕВЧЕНКА : комплект листівок (1963)
- СИМИРЕНКО ПЛАТОН ФЕДОРОВИЧ
- ГАВРИШ ПЕТРО ЯКИМОВИЧ
- СИМИРЕНКО ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
- СИМИРЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕВКОВИЧ
МАРТА БАЗАК : [каталог] (2011)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 1917-1923 РР.. Т. 1 : ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (1932)
МОНАСТЫРИ УКРАИНЫ : справ. (2013)
МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ БОЖІЙ (1963)
МИСТЕЦТВО: ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ. Т. 1 : А - Л (2008)
СТУДІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА АНТРОПОЛОГІЇ (1928)
НОВА ХАТА : журнал присвячений модам і справам домашнього жіночого господарства
НОВА ХАТА : журнал присвячений модам і справам домашнього жіночого господарства (1925)
НОВА ХАТА. № 3 (1925)
НОВА ХАТА. № 4 (1925)
ГРИЦЬКО СКОВОРОДА, СЛАВНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МУДРЕЦЬ (1722-1794) (1922)
ЄЛИЗАВЕТА МИРОНОВА, ЛЕОНІД ЯВОРСЬКИЙ. ДЕКОРАТИВНИЙ РОЗПИС, ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ, ЖИВОПИС : каталог виставки творів (1988)
ПЕРЛИНИ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА НА ДОНЕЧЧИНІ (2008)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Ч. 1 (1948)
Г. С. СКОВОРОДА. ЗАПОВІДНІ МІСЦЯ НА ХАРКІВЩИНІ : до 240-річчя з дня народження (1962)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1927)
НОВА ХАТА. № 6 (1927)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1929)
НОВА ХАТА. № 7 (1929)
ІСТОРІЯ ПЕРВІСНОГО СУСПІЛЬСТВА : підруч. для студ. гуманіт. спец. вузів (1999)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1930)
НОВА ХАТА. № 6 (1930)
НОВА ХАТА. № 9 (1930)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1931)
НОВА ХАТА. № 4 (1931)
НОВА ХАТА. № 10 (1931)
- УКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ФОНД
- НАЦІЯ В ПОХОДІ, ЖУРНАЛ
- ПРОБОЄМ
- НІЖЕНЕЦЬ АНАСТАСІЯ МАКСИМІВНА
- ПОВСТЕНКО ОЛЕКСА ІВАНОВИЧ
- НОВА УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
- ВИДАВНИЧЕ ТОВАРИСТВО СІЯЧ
- ОГНЄВА ЛЮДМИЛА РАДІОНІВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК СОФІЯ КИЇВСЬКА
- МИРОНОВА ЄЛИЗАВЕТА ФЕДОРІВНА
- ЯВОРСЬКИЙ ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ
- ВЕЛІГОЦЬКА НІНА ІВАНІВНА
- САЄНКО НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- БОЖІЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ ТЕХНІЧНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ
- UKRAINISCHE NACHRICHTEN
- REVUE UKRAINIENNE
- ТОВАРИСТВО ОПІКИ НАД УКРАЇНСЬКИМИ ЕМІГРАНТАМИ
- НАРОДНА ВОЛЯ, ГАЗЕТА (США)
- САЛТІВСЬКО-МАЯЦЬКА КУЛЬТУРА
- САВУР-МОГИЛА
- СИНЮХА (ПРИТОКА ПІВДЕННОГО БУГУ)
- ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
- ШАПОШНИКОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
- ДЯТЛОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
- КУТКІН ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
- КАНІВСЬКІ ГОРИ
- РОСЬ
- МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ДЕСЯТИННОЇ ЦЕРКВИ
- КОЗЮБА ВІТАЛІЙ КОНСТЯНТИНОВИЧ
- ЖУК РОМАН ІВАНОВИЧ
- ВИСОТСЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
- ЗАДОРОЖНИЙ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ
- ДЕСНА
- СУЛА
- ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКИЙ ЛИМАН
- ДНІСТРОВСЬКИЙ ЛИМАН
- БІЛОЗЕРСЬКИЙ ЛИМАН
- МАТВІЄНКО АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА
- ПОТИЛЬЧАК ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
- МІЩЕНКО ІЛАРІЯ СТЕПАНІВНА
- БЕКЛЕМІШЕВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
- АСОЦІАЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
- ПЛОСКА МОГИЛА (КУРГАН)
- ТРИ БРАТИ (ПАМ'ЯТКА ПРИРОДИ)
- ЧЕРВОНА РУТА (ФЕСТИВАЛЬ)
- НОГАЙЧИНСЬКИЙ КУРГАН
- КОЛОДЗЄЙЧИК ДАРІУШ
- МИШКІВЦІ
- КЕМПА ТОМАШ
- БОБЯТИНСЬКИЙ КОНРАД
- КОПИЛ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ГОМЕНЮК ІРИНА ОСТАПІВНА
- ГОМЕНЮК-МЕЛЬНИК СОФІЯ ОСТАПІВНА
- СЕЙТУМЕРОВ ШУКРІ СЕЙТМЕМЕТОВИЧ
- САЛІХОВ РАДІК РІМОВИЧ
- ГІДРОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК БОЛОТО МОХОВАТЕ
- САТАНІВ
- САТАНІВСЬКИЙ ЗАМОК
- ХУСТСЬКИЙ ЗАМОК
- КОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК
- НОВОМАЛИНСЬКИЙ ЗАМОК
- ДУБРОВСЬКИЙ ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ
- КОНОНЧУК СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ
- БОНДАР АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ДНІСТРОВИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ТКАЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ДРУЦЕ ІОН ПАНТЕЛІЙОВИЧ
- СУДАЦЬКА ФОРТЕЦЯ
- МАНГУП
- КАРАЇМИ
- ЧУФУТ-КАЛЕ
- ПАЛАЦ КНЯГИНІ ГАГАРІНОЇ
- БЕРЕЖНИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ЧИГИРИНСЬКА ФОРТЕЦЯ
- МЕДЖИБІЗЬКИЙ ЗАМОК
- ФУНА (ФОРТЕЦЯ)
- ТЕПЕ-КЕРМЕН
- ЖОВКІВСЬКИЙ ЗАМОК
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА У ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : Дослідження. Документи (2016)
- СЕБТА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
- ПОМОРЯНСЬКИЙ ЗАМОК
- СВІРЗЬКИЙ ЗАМОК
- ПАЛАЦ БРУНИЦЬКИХ (ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ)
- ОЛЕСЬКИЙ ЗАМОК
- АЛУСТОН (ФОРТЕЦЯ)
- ДВОЄГЛАЗОВ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- ДЖУС СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
- ДЖУС ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА
- ПІДГОРЕЦЬКИЙ ЗАМОК
- ТЯСМИН
- ШАРІВКА (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН)
- ШАРІВСЬКИЙ ПАЛАЦ
- ПАРХОМІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
- БАКЛА
- КИЗ-КЕРМЕН
- ЕСКІ-КЕРМЕН
- ЄНІ-КАЛЕ
- КАЛАМІТА
- ДРУКАРНЯ ПІЛЛЕРІВ
- КНИГОСПІЛКА (США)
- КНИГОСПІЛКА, ВИДАВНИЦТВО
- СЮЙРЕНСЬКА ФОРТЕЦЯ
- КАРАСАН
- КУДРИНЕЦЬКИЙ ЗАМОК
- ШЛЯХ МОЛОДІ, ЖУРНАЛ
- МАЄТОК ГАНСЬКИХ
- РУЖИН
- БАХЧИСАРАЙ
- УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЄДНІСТЬ У ФРАНЦІЇ
- СВІТОВА ФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
- ЧЕРВОНОГОРОДСЬКИЙ ЗАМОК
- ЗОЛОЧІВСЬКИЙ ЗАМОК
- ХМІЛЬНИЦЬКИЙ ПАЛАЦ
ЄВРОАТЛАНТИЧНИЙ ВЕКТОР УКРАЇНИ : національна доповідь (2019)
- ПИРОЖКОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- ЧИЛТЕР-МАРМАРА
- ШУЛДАН
- УСПЕНСЬКИЙ АНАСТАСІЇВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР (БАХЧИСАРАЙ)
- ЧОРНА РІЧКА
- СЕРЕДНЯНСЬКИЙ ЗАМОК
- ПРУТ, ВИДАВНИЦТВО
- ДОВКІЛЛЯ-К
- ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
- ДРУКАРЬ
- ВОРОНОВИЦЬКИЙ ПАЛАЦ
- ПАЛАЦ ГРЕДЛІВ
- П'ЯТНИЧАНСЬКА ВЕЖА
- СКАЛАТСЬКИЙ ЗАМОК
- НЕВИЦЬКИЙ ЗАМОК
- ІМЕКС-ЛТД
- ЧЕМБАЛО (ФОРТЕЦЯ)
- СИДОРІВСЬКИЙ ЗАМОК
- ПАЛАЦ АРХІЄПИСКОПІВ (ОБРОШИНЕ)
- ЯЗЛОВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ
- БУЧАЧ
- ОСТРОЗЬКИЙ ЗАМОК
- ДУБЕНСЬКИЙ ЗАМОК
- ОЛИЦЬКИЙ ЗАМОК
- СТАРОСІЛЬСЬКИЙ ЗАМОК
- ГЕНУЕЗЬКА ФОРТЕЦЯ (ФЕОДОСІЯ)
- КРИВЕНКО МИХАЙЛО ІЛЛІЧ
- КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- МЕДВЕЦЬКИЙ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ
- СТОЛЯРЕНКО ПЕТРО КУЗЬМИЧ
- ХИТРИКОВ ВАСИЛЬ ПИМОНОВИЧ
- ЮГАЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- АНТОНЧИК МИХАЙЛО ВЛАДИСЛАВОВИЧ
- РАКОВЕЦЬ (ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН)
- ПІДТЕМНЕ
- КУГАЇВ
- ЯКТОРІВ
- РАКОВЕЦЬКИЙ ЗАМОК
- АХВЛЕДІАНІ ВАХТАНГ ГЕОРГІЙОВИЧ
- ВЕЛЕСИК ПЕТРО ЯКОВИЧ
- ДЕМ'ЯНЧУК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- НАГОРНА ІННА ЄВГЕНІВНА
- СТУПНИЦЬКИЙ ЛЕОНІД ВЕНЕДИКТОВИЧ
- БЕЛЬСЬКИЙ МИРОН РОМАНОВИЧ
- БИЦКО МИХАЙЛО
- АНДРІАНОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
- ПАГІРЯ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- ГУБКІВСЬКИЙ ЗАМОК
- ПАЛАЦ ФРЕДРІВ-ШЕПТИЦЬКИХ
- ДОБРОМИЛЬСЬКИЙ ЗАМОК
- ПАЛАЦ ГРАФІВ ШЕНБОРНІВ
- ЧИНАДІЇВСЬКИЙ ЗАМОК
- ЖИЖКО СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ЖИТКОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ТРЕЩАКІВСЬКИЙ ЛЕВ
- ЛАВРІВСЬКИЙ ЮЛІАН ГРИГОРОВИЧ
- БАЧИНСЬКА ТЕОФІЛІЯ ЙОСИПІВНА
- БАЧИНСЬКИЙ ОМЕЛЯН ВАСИЛЬОВИЧ
- МОЛЕНЦЬКИЙ АНТОН МАТВІЙОВИЧ
- РОМАНОВИЧ ТЕОФІЛА ФЕДОРІВНА
- БІБЕРОВИЧ ІВАН
- ТЕАТР РУСЬКОЇ БЕСІДИ
- ПНІВСЬКИЙ ЗАМОК
- ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ ЗАМОК
- БЕРЕЖАНСЬКИЙ ЗАМОК
- ПАЛАЦ ОРЛОВСЬКИХ (МАЛІЇВЦІ)
- ГАЛИЦЬКИЙ ЗАМОК
- ВИШНІВЕЦЬКИЙ ПАЛАЦ
- ЗАМОК ОСТРОЗЬКИХ (СТАРОКОСТЯНТИНІВ)
- ЗОЛОТОПОТІЦЬКИЙ ЗАМОК
- БУШАНСЬКА ФОРТЕЦЯ
- ГРИНЕВЕЦЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
- ГУБЧАК МИХАЙЛО ІГНАТОВИЧ
- ПІДВИСОЦЬКИЙ КОСТЬ ОСИПОВИЧ
- БУЧАЦЬКИЙ ЗАМОК
- НЕМИРІВСЬКИЙ ПАЛАЦ
- НЕМИРІВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
- КОСТЕЛ СВЯТОГО ЮЗЕФА В НЕМИРОВІ
- РУБЧАКОВА КАТЕРИНА АНДРІЇВНА
- ОСИПОВИЧЕВА АНТОНІНА
- ЮРЧАК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- ПЛОШЕВСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ-КАЗИМИР
- ПАЛАЦ МЕЗЕНЦЕВА У НОВОГРАДІ-ВОЛИНСЬКОМУ
- ПАЛАЦ ГРАФИНІ ПАНІНОЇ
- КАЧІ-КАЛЬОН
- ПАЛАЦ ПОТОЦЬКИХ (ТУЛЬЧИН)
- ЛЕТИЧІВСЬКИЙ ЗАМОК
- ПАЛАЦ ТЕРЕЩЕНКІВ У ЧЕРВОНОМУ
- СТЕЧИНСЬКИЙ АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- БІБЕРОВИЧ ІВАННА АНТОНІВНА
- ЛОПАТИНСЬКА ФІЛОМЕНА МИКОЛАЇВНА
- ЯНОВИЧ СТЕПАН ПИЛИПОВИЧ
- АНТОНІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ
- ЮРІЙ ДОЛГОРУКИЙ
- ГАМАЛІЯ СЕМЕН ІВАНОВИЧ
- БААЛ ШЕМ ТОВ
- ДОВГАНЬ КОСТЯНТИН АНДРІЙОВИЧ
- ШПІЛЕВИЧ ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА
- ФРІДЬЄВА НАДІЯ ЯКІВНА
- ПАЛАЦ ТЕРЕЩЕНКІВ У ДЕНИШАХ
- ПАЛАЦ ТЕРЕЩЕНКІВ У ТУРЧИНІВЦІ
- ЖВАНЕЦЬКИЙ ЗАМОК
- МІХНІК АДАМ
- МЕНЬОК ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА
- РЕЧИЦЬКИЙ ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БИСТРИЦЬКИЙ ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ХОМЯК РОСТИСЛАВ
- ЧЕРЕВАТЕНКО ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
- КОВАЛИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- БОГОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
- ДЮЛЬБЕР
- ЮСУПОВСЬКИЙ ПАЛАЦ
- ЛАСТІВЧИНЕ ГНІЗДО
- МАСАНДРІВСЬКИЙ ПАЛАЦ
- МИХАЙЛІВСЬКА БАТАРЕЯ (СЕВАСТОПОЛЬ)
- ВАСИЛІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК САДИБА ПОПОВА
- ЧУДНІВ
- ОСТРОЖЕЦЬ (ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН)
- ТОВСТЕ
- ЯРМОЛИНЦІ
- ОЛИКА
- БУСЬК
- СМОТРИЧ
- ПАРИШІВ
- ВАРОВИЧІ (ПОЛІСЬКИЙ РАЙОН)
- НАРОДИЧІ
- ВИСТУПОВИЧІ
- БРУСИЛІВ
- ЯСНОГОРОДКА (ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН)
- ЧОРНОГОРОДКА
- ПОЛОННЕ
- БИХІВ
- ВЕРБОВЕЦЬ (МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
- СЕЛИЩЕ (ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН)
- МИРОЛЮБНЕ
- ГНАТІВЦІ
- ТРИПІЛЛЯ
- СТАЙКИ
- ЛЮБАР
- ЯХНИ
- ДУНАЇВЦІ

БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ (2012)
ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ. Т. 2; КН. 1 : ЛИСТУВАННЯ : А-Г (2011)
ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ. Т. 2 ; КН. 2 : ЛИСТУВАННЯ : Д-Я, Ч. 2 : О-Я
ЛИСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКИМИ ВЧЕНИМИ. Т. 2 ; КН. 2 : ЛИСТУВАННЯ : Д-Я (2012) ч. 1. Д-Н
В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА. Т. 1 ; КН. 2 : ВИБРАНІ ПРАЦІ (2011)
В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ І УКРАЇНА (2011) Т. 1 ; кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921)
ЮВІЛЕЙНА СЕСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ, ПРИСВЯЧЕНА 150-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2013)
В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ. ВЧЕНИЙ. МИСЛИТЕЛЬ. ГРОМАДЯНИН. ПРАЦІ ВЧЕНОГО ТА ЛІТЕРАТУРА ПРО НЬОГО З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : бібліогр покажч. (2003)
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ (1992)
В. И. ВЕРНАДСКИЙ И КРЫМ : люди, места, события (2004)
ДНЕВНИКИ 1917-1921: ЯНВАРЬ 1920- МАРТ 1921 (1997)
ДНЕВНИКИ: МАРТ 1921- АВГУСТ 1925 (1999)
ДНЕВНИКИ 1926-1934 (2001)
ДНЕВНИКИ. 1935-1941 : в 2 кн. (2008) Кн. 2. 1939 - 1941
ДНЕВНИКИ. 1935-1941 : в 2 кн. (2008) Кн. 1. 1935 - 1938
ДНЕВНИКИ. 1941 - 1943 (2010)
В.І.ВЕРНАДСЬКИЙ І ПОЛТАВЩИНА: ФАКТИ, ДОКУМЕНТИ, БІБЛІОГРАФІЯ (2008)
ПЕРЕЖИТОЕ И ПЕРЕДУМАННОЕ : [сборник] (2007)
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИДЕИ В. И. ВЕРНАДСКОГО В НАШИ ДНИ: К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ В. И. ВЕРНАДСКИМ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1987)
ВЕРНАДСКИЙ, 1863-1945 (1988)
СТРАНИЦЫ АВТОБИОГРАФИИ В. И. ВЕРНАДСКОГО (1981)
В. И. ВЕРНАДСКИЙ. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УКРАИНЕ (1988)
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ (1988)
ВЕРНАДСКИЙ: ЖИЗНЬ, МЫСЛЬ, БЕССМЕРТИЕ : (к 125-летию со дня рождения) (1988)
В. И. ВЕРНАДСКИЙ: PRO ET CONTRA : антология лит. о В. И. Вернадском за сто лет (1898-1998) (2000)
- ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
- ГІНЦІВСЬКА ПАЛЕОЛІТИЧНА СТОЯНКА
- ГІРСЬКА ЩІЛИНА (САДИБА)
- БАТИЛИМАН
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ : бібліографічна база даних (2012)
- ЗАГОРОДНІЙ АНАТОЛІЙ ГЛІБОВИЧ
- НОВОСЬОЛОВА ЛАРИСА СЕМЕНІВНА
- УСТИНОВСЬКИЙ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БОНДАРЕНКОВЕ
- ЗАМОК У БІЛОМУ КАМЕНІ
- ЧОРНОКОЗИНСЬКИЙ ЗАМОК
- ЯНШИН ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ
- ЛАПО АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
- МИКОЛАЇВСЬКИЙ МИЛЕЦЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР
- ХОРЛУПИ
- ЖАБЧЕ (ЛУЦЬКИЙ РАЙОН)
- ГУБИН (ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ГУБИН (СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН)
- ДОРОГОБУЖ
- СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА (ДОРОГОБУЖ)
- БАЛАНДІН РУДОЛЬФ КОСТЯНТИНОВИЧ
- ЩЕРБАК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
- СИТНИК КОСТЯНТИН МЕРКУРІЙОВИЧ
- КЕДРОВ БОНІФАТІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ГУМІЛЕВСЬКИЙ ЛЕВ ІВАНОВИЧ
- КРИЛІВ