НЕБО ЛЕВКА МАЦІЄВИЧА : нарис (2009)
ОБРАНА ПУБЛІЦИСТИКА: ІСТОРІЯ ТА ПОЛІТИКА ([2020-?])
ОСТАННІ НА ПОЛІ СЛАВИ: З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ КІНЦЯ 40 – ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ НА ТЕРЕНІ ЧОРТКІВСЬКОЇ ОКРУГИ ОУН (2009)
ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. : монографія (2005)
ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ МІСТА ПОКРОВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗВОДУ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ) (2020)
ПАМ‘ЯТКИ ТУСТАНІ В КОНТЕКСТІ ОСВОЄННЯ КАРПАТ У ДОІСТОРИЧНУ ДОБУ ТА В СЕРЕДНЬОВІЧЧІ; ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ: МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ, 7—8 КВІТНЯ 2016 Р. ЛЬВІВ, УРИЧ : зб. ст. (2016)
- КОСТЕЛ СВЯТОГО АПОСТОЛА ВАРФОЛОМЕЯ (ДРОГОБИЧ)
- СОЛОКІЯ
ІСТОРИЧНО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ ТА ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ (1930)
DIE SCHICKSALE DER RUTHENEN (1887)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОСТІ ТА ПРАВОВІ ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ : довідник (2013)
ЇДЕ, ЇДЕ ЗЕЛЬМАН, ІЛІ ГАЇЛКИ : буковинсько-руський обхід на Воскресіння Христове (1910)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2005)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 1 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2006 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2005)
- ЛИМАН
- СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА
- КУБАНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБІЛКА
- КУРЩИНА
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2006)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 2 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2007 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2006)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2007)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 3 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2008 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2007)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2008)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 4 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2009 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2008)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2009)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 5 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2010 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2009)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2010)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 6 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2011 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2010)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2011)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 7 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2012 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2011)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2012)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 8 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2013 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2012)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2013)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 9 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2014 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2013)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2014)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 10 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2015 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2014)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2015)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 11 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2016 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2015)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2016)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 12 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2017 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ : [довідник] (2016)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2017)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 13 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2018 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2017)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2018)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 14 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2019 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2018)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2019)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 15 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2020 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2019)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2020)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 16 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ НА 2021 РІК. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ : Етюди у червоному, чорному та синьо-жовтому кольорах про участь єлисаветградців у революції 1917-1921 рр. (2020)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ (2021)
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ВИП. 17 : ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР КІРОВОГРАДЩИНИ. ЛЮДИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. 2022 РІК. : Нариси та розвідки з історії художнього життя краю: Земська рисувальна школа, митці, колекціонери, виставки, картини, ікони. (2021)
ЖИТТЄПИСИ ВЕЛИКИХ УКРАЇНЦІВ (1999)
УКРАЇНСЬКІ ПРАВНИКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ВІДРОДЖЕННІ ГАЛИЧИНИ (1996)
ДИКОРОСЛІ ОТРУЙНІ РОСЛИНИ МІСТА ВАТУТІНЕ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ (2017)
ТВОРИ. Т. 1 : СТЕПОВИЙ СФІНКС : суспільно-філософічні нариси (1972)
ВИЗНАЧНІ ПАМ'ЯТКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (2008)
- ВАССИЯН ЮЛІАН ІВАНОВИЧ
СІЧОВИЙ СПІВАНИК (1921)
УГОРСКАЯ РУСЬ И ЕЕ РУССКИЕ ЖИТЕЛИ : книжечка для народа с образками и картою (1897)
МАЛАНКА. НАРОДНЫЙ ОБХОД В НАВЕЧЕРИЕ СВ. ВАСИЛИЯ И НОВОГО ГОДА (1907)
ЕТНОДЕМОГРАФІЯ СХІДНИХ СЛОВ'ЯН . КН. 1 : ОСНОВИ ЕТНІЧНОЇ ДЕМОГРАФІЇ (2002)
СБОРНИК ВЕЛИКОРУССКИХ И МАЛОРОССИЙСКИХ УЗОРОВ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ (1877)
СТАРОВИННІ ПАМ'ЯТКИ ВОЛИНІ (1975)
ЛЕГЕНДИ ТА МІФИ УКРАЇНИ (2005)
ПТАХИ ФАУНИ УКРАЇНИ : (польовий визначник) (2002)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ. СТУДІЇ ТА ДЖЕРЕЛА. КН. 2 (2019)
МЕЧ І ТРИЗУБ. РОЗВІДКА І КОНТРРОЗВІДКА РУХУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ТА УПА. 1920-1945 (2006)
- БЕРЕЖНЮК ІВАН ГРИГОРОВИЧ
- НОСАЛЬ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
ЛЮДИНА НА ВІЙНІ: УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПЕРШОЇ ТА ДРУГОЇ СВІТОВИХ ВОЄН : історичні нариси (2021)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. КН. 1 : ДОДАТКОВИЙ ТОМ. А-Я (2021)
Н. Д. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК, ФІЛОСОФ, АРХЕОЛОГ : біобібліографічний покажчик (2003)
- БУТКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ТОДОРОВ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ
- ЗАМОРОВ ВЕНІАМІН ВЕНІАМІНОВИЧ
- БУХЕНВАЛЬД
- ГОТЕНЛАНД
- ЗЕМЛЯНКА (ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ: ПОСТАТЬ НА ТЛІ ДОБИ : бібліографічний покажчик літератури (2007)
УКРАЇНСЬКЕ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО ХХ СТОРІЧЧЯ : бібліографія (2013)
КОЗАЦТВО В ПІСЛЯКОЗАЦЬКУ ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (КІНЕЦЬ ХVІІІ-ХІХ СТ.) : [монографія] (2009)
ВІНЕЦЬ МОЇХ СВІЧАД, ЩО ЗНАЮТЬ ГЕТЬ УСЕ...: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СВІТ ЛЕОНІДА УШКАЛОВА : [біобібліогр. довід.] (2020)
КРИМ: ШЛЯХ КРІЗЬ ВІКИ. ІСТОРІЯ У ЗАПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ (2014)
САМІ ПРО СЕБЕ : автобіографії видатних українців XIX-го століття (1989)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : підручник (2009)
МОВА ТВОРІВ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА : (збірник "Зачарована Десна") (1959)
- ВЕРБОВИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 2 : ЛІТЕРИ Г, Д, Е, Є (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 4 : ЛІТЕРИ М, Н (2016)
- РАДІОНОВ ДЕНИС БОРИСОВИЧ
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 6 : Р - С (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 8 : ЛІТЕРИ - У, Ф, Х (2016)
- КОРОТКИЙ ТИМУР РОБЕРТОВИЧ
- ХЕНДЕЛЬ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- ГРЕЧУХА МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
Т. ШЕВЧЕНКО В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ : библиографический указатель материалов для изучения жизни и произведений Т. Шевченко (1903)
ALEXANDER ARCHYPENKO VON ERICH WIESE (1923)
МІГРАЦІЇ В ІСТОРІЇ І ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ : одес. етногр. читання: зб. наук. пр. (2017)
ЗАБУТА ПЕРЕМОГА. КРИМСЬКА ОПЕРАЦІЯ ПЕТРА БОЛБОЧАНА 1918 РОКУ (2018)
ЛІТОПИСИ СЕМИСВІТТЯ. КН. 1 : ДІТИ ПЕРЕСТУПУ (2017)
КНИЖКИ І ЛЮДИ (ДРУГА СЕРІЯ) (1953)
МАРІЯ. ЧОГО НЕ ГОЇТЬ ОГОНЬ. ВІДНАЙДЕНИЙ РАЙ (2009)
НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ : літературно-критичні статті і есеї (1964)
- МЕДВИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ
ПОЕТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГЕРОЇ МАЙДАНУ. Т. 1 (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 1 : ЛІТЕРИ А, Б, В (2016)
ПОЛІТИКА І МИСТЕЦТВО. ІСТОРИЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК : монографія (2017)
ПРО ІДЕЇ, ГЕРОЇВ І ПОЛІТИКУ : відкритий лист до В. Липинського з додатками (1929)
ПРОПАГАНДИВНИЙ РЕЙД УПА В ЗАХІДНУ ЄВРОПУ (2014)
РЕЛІҐІЯ І ЦЕРКВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1933)
ROOTS OF RUSSIA`S WAR IN UKRAINE (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 3 : ЛІТЕРИ Ж, З, І, К, Л (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 5 : ЛІТЕРИ О, П (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 7 : ЛІТЕРИ С - Т (2016)
ПОЛІТОЛОГІЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. КН. 9 : ЛІТЕРИ Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я (2016)
ПРАВІЧНИЙ ДУХ МОВИ. УКРАЇНІССІМО (ІЗ БЛОКНОТА) (2018)
ЩОДЕННИК МАЙДАНУ ТА ВІЙНИ (2018)
- АЛБАНСЬКА МОВА
ПРОСКУРІВСЬКИЙ ПОГРОМ 1919 РОКУ В ДОКУМЕНТАХ: МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ (2019)

РІЧКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (2010)
ТАТАРИ ВОЛИНІ. ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, КОНТАКТИ : [монографія] (2018)
РОСІЯ: ІДЕНТИЧНІСТЬ АГРЕСОРА : монографія (2016)
THE SETTLEMENT OF THE SOUTHERN UKRAINE (1750-1775) (1955)
РОЗМОВА З ВАТНИКОМ (2017)
- ОСТРОЗЬКИЙ КОРАН
- СЛОВ'ЯНОСЕРБІЯ
СПОГАДИ КОТА СИВКА : казки та оповідання (1993)
ШЕВЧЕНКО, ЙОГО ЧИТАЧІ Й НЕЧИТАЧІ У XIX СТОЛІТТІ : монографія (2021)
СХІД І ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ: ЧАС, ПРОСТІР, СОЦІУМ. Т. 1 (2014)
СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ВЧЕННЯ : метод. посібник (2017)
SZLACHTA NA UKAINIE : udzial jej w zyci narodou ukrainskiego na tle jego dziejow (1909)
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 : А-В (2013)
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 3 : І-Л (2013)
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 5 : ПЕ-С (2015)
ТРАКТОРОГРАД (1931)
ТУРЕЦЬКИЙ МАНДРІВНИК ЕВЛІЯ ЧЕЛЕБІ ПРО ФОРТЕЦІ ПОЛТАВЩИНИ СЕРЕДИНИ XVII СТ. (2005)
- ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД
- ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ В. П. ФІЛАТОВА НАМН УКРАЇНИ
ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ - ЛЮДИНА? : [поезія] (2017)
ТЕПЛІ ІСТОРІЇ ДО КАВИ (2013)
THE UKRAINIANS UNEXPECTED NATION (2015)
UKRAINE IN CONFLICT : An Analytical Chronicle (2017)
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 2 : Г-З (2012)
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 4 : М-ПА (2013)
UKRAINE. WHAT WENT WRONG AND HOW TO FIX IT (2015)
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 6 : Т-Я (2015)
ТРАМВАЇ У ЯРАХ : нариси (1931)
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА, СТВОРЕНА АКТОМ 30 ЧЕРВНЯ 1941 (1996)
УКРАЇНСЬКА МОВА. ПРАКТИЧНИЙ ПОРАДНИК (2008)
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ, АРХІВ, СТУДІЇ. Т. 3 : УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ 1657-1659. ЗАМІТКИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В XVII-ІМ СТОЛІТТІ (1991)
ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ ТА МОНОГРАФІЇ. Т. 3 : УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ 1657-1659. ЗАМІТКИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В XVII-ІМ СТОЛІТТІ (1920)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917-1921: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР (2021])
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО : вибрані неопубліковані праці (1995)
УКРАЇНСЬКИЙ РУХ ОПОРУ В 1921-1939 РР. (2004)
УЛЮБЛЕНІ ВІРШІ ПРО КОХАННЯ. ЖІНОЧИЙ ПРИМІРНИК (2007)
ВІЙНИ ТА НАРОДОНАСЕЛЕННЯ КРАЇН СВІТУ У XX-XXI СТОЛІТТЯХ (1900-2016 РР.). СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ : монографія (2018)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 36 : ЯНВАРЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 36 : ФЕВРАЛЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 36 : МАРТ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 37 : АПРЕЛЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 37 : МАЙ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 37 : ИЮНЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 38 : ИЮЛЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 38 : АВГУСТ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 38 : СЕНТЯБРЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 39 : ОКТЯБРЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 39 : НОЯБРЬ (1892)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 39 : ДЕКАБРЬ (1892)
UKRAINE`S ORANGE REVOLUTION (2005)
UKRAINE-RUS AND WESTERN EUROPE IN 10TH-13TH CENTURIES (1964)
ВОЇНИ. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА (2020])
УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 4 : [Н - О] (2016)
УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ НА ПОДІЛЛІ (ЛИПЕНЬ 1919 - ТРАВЕНЬ 1920 РР.) : монографія (2013)
ВИБРАНЕ. ... МІЙ ЗАДУМ ЗЛОЖИТИ ОЧЕРК ІСТОРІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ НА УКРАЇНІ (1991)
ЯК УКРАЇНА ПЕРЕЙШЛА ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ДЕМОКРАТІЇ (2009)
УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНОМУ СВІТІ : ювілейна книга Українського народного союзу (1894-1954) (1954)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ, АГРЕСІЯ РФ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО : [монографія] (2014)
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ СЛОВНИК МІЖМОВНИХ ОМОНІМІВ І ПАРОНІМІВ (2008)
ЮРІЙ ЛУЦЕНКО. ПОЛЬОВИЙ КОМАНДИР (2007)
ЗАПИСКИ КОМЕНДАНТА. ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ДОМУ - ФОРТЕЦІ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (2005)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ: ЕТНІЧНИЙ ПОЛЯК, ПОЛІТИЧНИЙ УКРАЇНЕЦЬ : монографія (2012)
ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ В ЄВРОПІ, 1905 – 1956 РР. (2005)
ВОКЗАЛ ЖИТТЯ: СТО ДУМОК НА ПЕРЕХРЕСТІ : поетичні мандри (2018)
ВИБРАНІ ТВОРИ (1939)
ЄВРЕЇ УКРАЇНИ: РЕВОЛЮЦІЯ Й ПІСЛЯРЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ. ПОЛІТИКА. КУЛЬТУРА. СУСПІЛЬСТВО : зб. ст. (2018)
УКРАЇНСЬКА ЗАМОРСЬКА ТВЕРДИНЯ : ювілейний альманах у 75-річчя Українського народного союзу 1894 – 1969 (1969)
- СТЕШЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
ЖМЕНЯ ЗЕМЛІ : галицькі легенди (1921)
- КОМАРНІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
ЖИТТЯ ТА ДОЛЯ МИХАЙЛА ДЯЧЕНКА - МАРКА БОЄСЛАВА (2010)
- КОРОТКОВ АНАТОЛІЙ ЄГОРОВИЧ
- ІВАНЮК ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ
- КОРЖИК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ
ЗИМА НАБЛИЖАЄТЬСЯ : чому потрібно зупинити Володимира Путіна та ворогів вільного світу (2016)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА СЕЛІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДО ВОЗЗ'ЄДНАННЯ (1918-1939) (1978)
МАТЕРІАЛИ ДРУГОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ ТЮРКОМОВНИХ НАРОДІВ УКРАЇНИ: ГАГАУЗІВ, УРУМІВ, КАРАЇМІВ, КРИМЧАКІВ І КРИМСЬКИХ ТАТАР (2010)
ЛІТОПИС ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА (СТАНІСЛАВА) : історична хроніка міста з 1662 року (1998)
КРЕМЛІВСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ: РОЗДУМИ В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ : монографія (2017)
УКРАЇНА У КРИМСЬКІЙ ВІЙНІ 1853-1856 РР. : (До 150-річчя Східної війни) (2006)
ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ СОФІЇ ФЕДОРІВНИ РУСОВОЇ (1856-1940) (2016)
УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДИ ЗАРУБІЖЖЯ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: АКЦІЇ ДОПОМОГИ НАРОДУ УКРАЇНИ (1997)
ЗОЛОТІ ДЖМЕЛІ : вибрані твори (2010)
АНОТОВАНИЙ СПИСОК УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВИХ НАЗВ ПТАХІВ ФАУНИ УКРАЇНИ (З ХАРАКТЕРИСТИКОЮ СТАТУСУ ВИДІВ) (2007)
НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. Т. 1, ВИП. 1 : ЛІТОПИСИ (1923)
ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА УПА : зб. наук.-попул. ст. про генералів УПА (2010)
ВТРАТИ ОУН В ЧАСІ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ АБО ЗДОБУДЕШ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ АБО ЗГИНЕШ У БОРОТЬБІ ЗА НЕЇ (1991)
ІСТОРІЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН (1970)
- СКІЛЬСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
УГРО-РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1885)
ВИБРАНІ ТВОРИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ (2009)
- БУДЖАК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- ТОКАРЮК АЛЛА ІЛАРІОНІВНА
- БІЛОКОНЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
МИКОЛА ЛЕОНТОВИЧ. ЛИСТИ, ДОКУМЕНТИ, ДУХОВНІ ТВОРИ : До 130 річниці від дня народження (2007)
- АВРАМ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- ГОНЧАРУК ВАЛЕНТИНА АНАТОЛІЇВНА
- ЙОВЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА
- МАМЧУР НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА
ПЕЧЕРА МЛИНКИ. ПЕЧЕРА УГРИНЬСЬКА (2012)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ МЕЛОДІЇ. Ч. 2 : КОМЕНТАР (2005)
ВИШИВКА РІДНОГО КРАЮ. ХОДОРІВЩИНА : [альбом] (2005)
ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СЛОВ'ЯНСЬКИХ НАРОДІВ В ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА XVII - ПОЧАТОК ХХ СТ.) (2005)
- МЛИНКИ, ПЕЧЕРА
СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1991-2016 РОКИ) : монографія (2018)
ДЕРЖАВНА ЦЕРКВА І ДЕРЖАВНА ВЛАДА: ПІВДЕННА УКРАЇНА (1775-1861) (2004)
- БАРКУЛАБІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
ХРИСТИЯНСЬКА ЦЕРКВА В УМАНІ КІНЦЯ ХVІІІ - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ : монографія (2012)
В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ - ІСТОРИК, ДЕРЖАВНИК, ПАТРІОТ (ДО 140-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) : бібліографічний список (2022)
- ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ФРОЛІВСЬКИЙ МОНАСТИР
ПРИРОДА КИЄВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ : (фізико-географічна характеристика) (1956)
- ГАГАУЗЬКА МОВА
СПОГАДИ. РОЗДУМИ. ПУБЛІЦИСТИКА (2012)
МЕТАМОРФОЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ (1569-1649) : монографія (2000)
КАРМАЛЮК В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПІСНІ (1926)
ЦЕРКВА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ (1993)
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ. СТУДІЇ ТА ДЖЕРЕЛА. КН. 1 (2018)
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : монографія (2016)
ОХОРОНА БІЛОГО ЛЕЛЕКИ В ПОЛЬЩІ, УКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ (2010)
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1648-1658 РР.. Т. 1 : 1648-1649 РР. (2012)
ДІВЧАТА ЗРІЗАЮТЬ КОСИ : книга спогадів / російсько-українська війна (2018)
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ПОДОЛЬСКИХ УКРАИНЦЕВ (1928)
ИЗБРАННОЕ (1966)
ЛЮЛЬКА В ІСТОРІЇ ТА ГОНЧАРСТВІ УКРАЇНИ. КН. 1 : ГЛИНЯНІ ЛЮЛЬКИ ХVІІ-ХVІІІ СТОЛІТЬ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПОЛТАВЩИНИ) : [монографія] (2008)
КОВАЛЬСТВО НА УКРАЇНІ (ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) (1991)
КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ, НАУКОВІ ОСНОВИ (2005)
ВОДНІСТЬ ДНІПРА (1960)
ЦЕРКВА В ІМ'Я ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В МІСТЕЧКУ НІКОПОЛЬ : архіт.-іст. нарис, бібліографія (2011)
ЧЕРНОБЫЛЬ. ДНИ ИСПЫТАНИЙ : книга свидетельств (1988)
КОРОТКИЙ ЖИТТЄПИС АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ГРАБОВЕЦЬКОГО (ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) (1998)
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (1775-1781) (2004)

ОЧЕРК ИСТОРИИ ЛИТОВСКО-РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ДО ЛЮБЛИНСКОЙ УНИИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО : с приложением текста хартий, выданных великому княжеству Литовскому и его областям (1915)
- ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ
- ХРАМ РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (НІКОПОЛЬ)
- ІНСТИТУТ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
ЧЕРВОНА КНИГА ЗБАРАЖЧИНИ (2004)
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1945 Р. - ПОЧАТОК XXI СТ.) : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2011)
ОПОВІДІ ПРО ДЕРЕВА (1991)
ТВОРИ (1965)
ТРАВЕРТИНОВІ СКЕЛІ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТРОВ'Я : посібник-путівник (2004)
- ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВУАН
- ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО
- ЯРМОШИК ІВАН ІВАНОВИЧ

КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 40 : ЯНВАРЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 40 : ФЕВРАЛЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 40 : МАРТ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 41 : АПРЕЛЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 41 : МАЙ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 41 : ИЮНЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 42 : ИЮЛЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 42 : АВГУСТ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 42 : СЕНТЯБРЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 43 : ОКТЯБРЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 43 : НОЯБРЬ (1893)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 43 : ДЕКАБРЬ (1893)
ПЕСОЧИНСКИЙ КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ : монография (2005)
ЕТНОПОЛІТИКА : підруч. для студ. іст. ф-ту (2013)
ПРАВНИК І ПРОСВІТИТЕЛЬ: ДО 160-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО : біобібліограф. досьє (2019)
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ВЫПУСКНИКОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: 1819-1920-Е ГГ.. Т. 1 : А - Й (2014)
НОВА ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У СИСТЕМНОМУ ФОРМАТІ (1648-1918) : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2009)
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ : посібник-довідник (2003)
КОПАНА (ASSOCIATION FOOTBALL) (1900) Зошит перший.
АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ДОПОВІДІ ДИРЕКТОРІВ ДЕПАРТАМЕНТІВ ТА АГЕНТІВ (ЧЕРВЕНЬ 1918 - СІЧЕНЬ 1922) (2019)
ДІЯЛЬНІСТЬ УНР 1920-1930 РОКІВ МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ РОЗВІДКИ. Ч. 2 (2019)
СЛОВО ДО МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ ПРО ЗДОРОВЕ ТІЛО І ЗДОРОВОГО ДУХА, ПРО ЛЮБОВ ТА ІДЕАЛИ ЖИТТЯ (1937)
ДО АРКТИКИ ЧЕРЕЗ ТРОПІКИ ([1932])
АНДРІЙ ЛІВИЦЬКИЙ. ЛИСТУВАННЯ (1919-1953 РОКИ) (2019)
ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Х – ХІІІ СТ. (2015)
НАРОДНА ПРОСВІТА (ПОРАДНИК ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ) (1927)
ЯК БУДУЄТЬСЯ ОПОВІДАННЯ. АНАЛІЗА ПРОЗОВИХ ЗРАЗКІВ (1928)
ПІДРУЧНИК ПЛЕКАННЯ Й ЛІЧЕННЯ ДОМАШНІХ ЗВІРЯТ (1928)
ЯК СТАТИ ПОПУЛЯРНИМ ТА БАГАТИМ : версія Михайла Поплавського (2007)
ПРАКТИЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (1926)
ТУРИСТИЧНЕ ЛЬВОВОЗНАВСТВО. Ч. 1 : МІЩАНСЬКІ ҐМЕРКИ ТА ШЛЯХЕТСЬКІ ГЕРБИ В АРХІТЕКТУРІ МІСТА ЛЬВОВА (2017)
1000 КРИЛАТИХ ВИРАЗІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (1964)
КУЛЬТУРОЛОГІЯ : Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. (2003)
ЛИСТИ КОСТЯ МАЦІЄВИЧА ДО СИМОНА ПЕТЛЮРИ (1920-1923 РР.) (2009)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ЖИВОПИС, ГРАФІКА : альбом (1986)
ІСТОРІЯ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 1900-1991 : навч. посіб.: Пер. з фр. (2001)
СОНЕТ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ : історично-теоретичний нарис (1930)
ЯКІ Є ЛЮДИ НА ЗЕМЛІ? (1916)
ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (1954)
- РІЗУН ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ
- ФЕСЕНКО ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- КУЦОКОНЬ ЮЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА
УКРАЇНА АТОМНОГО ВІКУ. Т. 2 (1988)
УКРАЇНА АТОМНОГО ВІКУ. Т. 1 (1987)
- МАРЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ : фотоальбом (1979)
ПЕРНАТІ ДРУЗІ (1978)
КРИЛА РОЖЕВОЇ ЧАЙКИ : оповідання (1982)
ПРИГОДИ УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКИ (1972)
МАРТИРОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ. Т. 2 : УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА : Документи, матеріали, християнський самвидав України (1985)
СРІБНІ ТІНИ : про фільмове мистецтво ([1929])
ДІВЧИНА З ЛЕГЕНДИ МАРУСЯ ЧУРАЙ (1974)
ЗБІРНИК НАРОДНИХ ПІСЕНЬ І ДУМ ([1919?])
НОВИЙ ЗБІРНИК НАРОДНИХ ПІСЕНЬ, ДУМ, ДУМОК, КОЛОМИЙОК І ПІСЕНЬ ВЕСІЛЬНИХ ([1922-?])
ІВАН МАЗЕПА : художньо-документальна книжка (1992)
ОПЕРАЦІЯ ОРГАНІВ НКВС УРСР ПРОТИ СІОНІСТІВ. 1937-1938 (2021)
МАФІЯ І УКРАЇНА (2002)
ВАСИЛЬ ШЕВЧЕНКО. РИСУНКИ І НАЧЕРКИ (2021)
КАМ'ЯНА ДОБА НА ТЕРИТОРІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ХІІ - ІІІ ТИС. ДО Н. Е.) (2009)
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОЇ ЛТАВИ: ІВАНОВА ГОРА. Ч. 1 (2015)
ПЕРВІСНЕ МИСТЕЦТВО І КУЛЬТУРА ВОЛИНІ : навч. посіб. (2013)
ПРОГРАМА НАЦІОНАЛ-КОНСЕРВАТИВНОЇ ПАРТІЇ БУЛАВА (2013)
ДОГМАТИКА ВІРИ В КАФОЛІЧНІЙ ЦЕРКВІ Й ЗАПРОВАДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА У ДАВНІЙ РУСІ (КІНЕЦЬ IX - СЕРЕДИНА XI СТ.). НАРИС ІСТОРИКО-ГЕРМЕНЕВТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ : [монографія] (2015)
ПОВНИЙ ЗБІРНИК ТВОРІВ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (1914)
РИБИ КАРПАТСЬКИХ ВОДОЙМ (1982)
КИЕВ. ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА ХІ – ХІХ ВЕКА. ВИЗАНТИЙСКОЕ ЗОДЧЕСТВО. УКРАИНСКОЕ БАРОККО (1999)
ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ ПРОТИВ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В 1920-Е - 1930-Е ГОДЫ : [монография] (1998)
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ : навч. посіб. (1999)
ВІДКРИТТЯ НОВОГО ВИДУ ПАЛЬМИ НА УКРАЇНІ, FLABELLARIA NOV. SP. (1923)
ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (2011)
СТАРОЖИТНОСТІ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОДНІПРОВ'Я : зб. пр. і матеріалів Х наук.-практ. семінару "Охорона та дослідження пам'яток археології", (м. Комсомольськ, 14-16 серп. 2010 р.) (2010)
ІСТОРИК НА ЗЛАМІ ЕПОХ. СТАНІСЛАВ КУЛЬЧИЦЬКИЙ: МАТЕРІАЛИ ДО БІОБІБЛІОГРАФІЇ. ІНТЕРВ'Ю. СПОГАДИ : [бібліограф. покажч. 1955-2016 рр., історіограф. нарис, статті, інтерв'ю, спогади] (2016)
КИЇВСЬКІ ОБРІЇ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ НАРИСИ (1997)
СХІДНІ КЕЛЬТИ: КУЛЬТУРИ, ІДЕНТИЧНОСТІ, ІСТОРІОГРАФІЧНІ КОНСТРУКЦІЇ : [монографія] (2015)
ОБЛОГА НОЧІ : роман (1935)
ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ СССР НАЧАЛА НАШЕЙ ЭРЫ (1967)
БІОГРАФІЧНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ ТА СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ (1819-1924) : [зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук. конф.] (2016)
- АРХАНГЕЛЬСКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
- РЕЙМСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ
ШЛЯХ У ЧОТИРИ СТОЛІТТЯ : матеріали Міжнародної наукової конференції "Ad fontes – До джерел" (2016)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДМІСТЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ (2016)
ЗАКАРПАТТЯ ЗА ДОБИ РАННЬОГО ЗАЛІЗА (2006)
АРХЕОЛОГІЯ ЗАКАРПАТТЯ: ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ : [монографія] (2013)
ХТО Є ХТО НА ЗАПОРІЖЖІ : біографічний довідник 2008 рік (2009)
- СУХОБРУС ГАЛИНА СЕМЕНІВНА
- ВИНОГРАДОВ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЧИЧЕРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- КАБАШНИКОВ КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ
- КАЦ ЕЛІНА ЯКІВНА
ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ : навч. посіб. (2005)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2017)
КРЫМ С СЕВАСТОПОЛЕМ, БАЛАКЛАВОЮ И ДРУГИМИ ЕГО ГОРОДАМИ. С ОПИСАНИЕМ РЕК, ОЗЕР, ГОР, ДОЛИН; С ЕГО ИСТОРИЕЮ, ЖИТЕЛЯМИ, ИХ НРАВАМИ И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ (1855)
КРЫМ И КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ : очерки с рисунками (1911)
СЕРЕДНЬОВІЧНІ ТА РАННЬОМОДЕРНІ СТАРОЖИТНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ : матеріали XVII Міжнародної студентської наукової археологічної конференції (Чернігів, 13-15 квітня 2018 р.) (2018)
У ПОШУКАХ ІСТИНИ : зб. на пошану проф. Володимира Антофійчука (2015)
ЗУНР – ЗО УНР: СТАНОВЛЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (1918-1919 РР.) (2018)
- ЧЕЧЕЛЬ ІРИНА ДМИТРІВНА
ОТЕЦЬ ІВАН: ХРИСТОВИЙ ВОЇН НА ЧУЖИНІ... (2008)
АЛЕ ТАКИХ БАГАТО НЕ БУВАЄ, БО ЛЕГКИМ І КРАСИВИМ БУЛО Б ЖИТТЯ : на пошану І. С. Винокура з нагоди його 85-річчя (2015)
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ВЫПУСКНИКОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: 1819-1920-Е ГГ.. Т. 3 : Р - Я (2019)
- ТЕДЄЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- ВИНОКУР ІОН СРУЛЬОВИЧ
- ТРУБЛАЇНІ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ВЫПУСКНИКОВ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ: 1819-1920-Е ГГ.. Т. 2 : К - П (2015)
НОВІТНЯ ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА (НЕОЛОГІЗМИ, ОКАЗІОНАЛІЗМИ ТА ІНШІ НОВОТВОРИ) : енциклопедичний словник-довідник (2015)
ЧЕТВЕРТА КНИЖЕЧКА : українська читанка для четвертої кляси (1931)
ДИПЛОМАТІЯ. УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН : словник-довідник : навчальний посібник (2007)
ДІЯЛЬНІСТЬ УНР 1920-1930 РОКІВ МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ РОЗВІДКИ. Ч. 3 (2019)
- ЧЕКАЛЕНКО ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА
- ШЛІХТА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
- ПОЛТАВЕЦЬ-ОСТРЯНИЦЯ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК МЕЖИБІЖ
- ПОЛТАВСЬКА ФОРТЕЦЯ
ДІЯЛЬНІСТЬ УНР 1920-1930 РОКІВ МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ В АРХІВНИХ ДОКУМЕНТАХ РОЗВІДКИ. Ч. 1 (2019)
ІСТОРІЯ НОВІТНЬОГО ЧАСУ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 1944-1994 РР. (1995)
ДО АРКТИКИ ЧЕРЕЗ ТРОПІКИ. ВЕЛИКИЙ РЕЙС НАКРИЖНИКА ЛІТКЕ (1931)
- ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
- ЦЕРКОВНИЙ УСТАВ ЯРОСЛАВА
- ГЕРМАНЦІ
УКРАЇНСЬКИЙ СПІВАНИК. 100 ПІСЕНЬ З НОТАМИ (1904)
- ЛАТВІЙЦІ
ФОРТЕЦІ ТА МІСТА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я (XV - XVIII СТ.) : монографія (2018)
АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ЗВІТИ ДЕПАРТАМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВАРТИ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (1918-1922) (2018)
СУСПІЛЬНІ ІДЕАЛИ ТА УЯВНІ ПРОЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ДІЮЧИХ ГЕНЕРАЦІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ ХХ - ПОЧ. ХХІ СТ. (2019)
- СТОГНІЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- МОВЧАН ЄГОР ХОМИЧ
- МАР'ЯМОВ ОЛЕКСАНДР МОЙСЕЙОВИЧ
- САВЧУК КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ І ВЛАСНИЙ ШТАБ ГЕТЬМАНА ВСІЄЇ УКРАЇНИ: БОРОТЬБА ЗА ВЛАДУ І ДЕРЖАВНІСТЬ (2019)
ЛІТОПИСНІ СЛОВ'ЯНИ ПЕРЕДОДНЯ УТВОРЕННЯ ДАВНЬОЇ РУСІ: ТВАРИННИЦТВО ЧИ МИСЛИВСТВО : монографія (2021)
AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST UKRAINE: ETHNONATIONAL DIMENSION AND CIVILIZATIONAL CONFRONTATION (2018)
ЧОМУ МОВЧАТЬ СУРМИ КЛІО? АНАТОМІЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІОГРАФІЇ ЗАКАРПАТТЯ. ФРАГМЕНТИ : монографія (2015)
ЧОРНОБИЛЬСЬКА ТРАГЕДІЯ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (1996)
ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛОЧКУ І СРІБЛЯСТУ РИБКУ : казка (1953)
ГОЛОДНИЙ РІК... ГОЛОДНИЙ ДЕНЬ... ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 РОКІВ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (2008)
ІСТОРІЯ РОГІЗНОГО ЄДНАЄ ПОКОЛІННЯ : краєзнавчий нарис (2016)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (2018)
КНИГА СПОСТЕРЕЖЕНЬ : статті про літературу (1997)
КИЇВСЬКИЙ ТОПОНІМІКОН (2014)
НАРИСИ З СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ: СУБДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ : колект. монографія (2019)
ТЕАТР УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ: ОБРАЗНА ЛЕКСИКА (2016)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 44 : ЯНВАРЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 44 : ФЕВРАЛЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 44 : МАРТ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 45 : АПРЕЛЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 45 : МАЙ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 45 : ИЮНЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 46 : ИЮЛЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 46 : АВГУСТ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 46 : СЕНТЯБРЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 47 : ОКТЯБРЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 47 : НОЯБРЬ (1894)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 47 : ДЕКАБРЬ (1894)
ПОСТЧОРНОБИЛЬСЬКИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ (2001)
ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО І ТОРГІВЛЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛ. ХІХ СТ.) : монографія (1989)
ГАЛИЦЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ В РИЗІ 1920 Р. : спомини учасника (1930)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 48 : ЯНВАРЬ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 48 : ФЕВРАЛЬ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 48 : МАРТ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 49 : АПРЕЛЬ (1895)
НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДОЗНАВСТВА : посібник для вчителів (1995)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 49 : МАЙ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 49 : ИЮНЬ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 50 : ИЮЛЬ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 50 : АВГУСТ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 50 : СЕНТЯБРЬ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 51 : ОКТЯБРЬ (1895)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 51 : НОЯБРЬ (1895)
СИНТАКСИС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ : навчальний посібник (1994)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 51 : ДЕКАБРЬ (1895)
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛІЕТНІЧНЕ СУСПІЛЬСТВО КАНАДИ (2006)
НОВИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ПРОВІДНИК АБО САМОУК : для вивчення читати, писати і говорити по англійськи з вимовою без помочі учителя (1948)
СПОГАДИ (2012)
ОТАМАН БОЛБОЧАН ТА ІНШІ : роман майже документальний (2017)
МОЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ: ІЗ ДОСВІДУ САМОПІЗНАННЯ (2014)
УКРАЇНСЬКІ ДЕКАБРИСТИ ЧИ ДЕКАБРИСТИ НА УКРАЇНІ?: РУХ ДЕКАБРИСТІВ ОЧИМА ІСТОРИКІВ 1920-Х РОКІВ (2011)
АРХІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ. СПРАВОЗДАННЯ ГУБЕРНІЯЛЬНИХ СТАРОСТ І КОМІСАРІВ (1918 - 1920) : [збірник] (2017)
ВІЙНИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕПОХИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ КУРС : монографія (2021)
ВЕЛИКИЙ ЕСПЕРАНТСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : близько 100 000 слів та словосполучень (2015)
СОФІЯ РУСОВА: З МАЛОВІДОМОГО І НЕВІДОМОГО. Ч. 1 : НЕСТОРКА УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ... (2006)
ЛІБЕРАЛІЗМ. УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ : науково-популярне есе (2011)
ЖИТТЯ ТА ДОЛЯ УЛЯНИ КРЮЧЕНКО (2008)
НАРИСИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ : навчальний посібник (2009)
КРИВОРІЖЖЯ: БІЛЬШОВИЗМ ПРОТИ ПРАВОСЛАВ'Я (1920-1930) : збірник документів і матеріалів (2005)
КОЛЕКЦІЯ ПИСАНОК ВОЛОДИМИРА ЯСТРЕБОВА - КОНСОЛІДУЮЧИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР : (до 155-річчя від дня народження В. М. Ястребова) (2010)
ХУДОЖНЄ ВИШИВАННЯ : альбом (1989)
ЧОРНОБИЛЬ - ТРАВА ГІРКА : документальна повість : для серед. та ст. шк. віку (1988)
ПОТОЦЬКИЙ І БОБЖИНСЬКИЙ. ЦІСАРСЬКІ НАМІСНИКИ ГАЛИЧИНИ 1903-1913 (1987)
ХРАМ СОНЦЯ : поезії (1988)
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 1 : ДЕКАБРИСТИ В УКРАЇНИ (2012)
КЕДЬ СОБІ ЗАСПІВАМ : збірник народних пісень для дитячих, молодіжних і жіночих хорів в обробці Юрія Сенька (1993)
ДЕПОРТАЦІЇ. ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ КІНЦЯ 30-Х – ПОЧАТКУ 50-Х РР.. Т. 1 : 1939 - 1945 РР. (1996)
ИССЛЕДОВАНИЕ О ТОРГОВЛЕ НА УКРАИНСКИХ ЯРМАРКАХ (1858)
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ. ОТДЕЛЕНИЕ 4 : ЧУГУЕВСКИЕ ОКРУГИ ВОЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ; УЕЗДЫ ЗМИЕВСКИЙ И ВОЛЧАНСКИЙ (1857)
СТАРИННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЦЕРКВИ НА ВОЛЫНИ (1910)
СТІННІ РОЗПИСИ НА УМАНЩИНІ (1926)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КИЕВУ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯМ С АДРЕСНЫМ ОТДЕЛОМ, ПЛАНОМ И ФОТОТИПИЧЕСКИМИ ВИДАМИ Г. КИЕВА (1897)
ВІД РОСЛИНИ - ДО ЛЮДИНИ : розповіді про лікувальні та лікарські рослини України (1995)
ОЧЕРК ЛЬВОВА. ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (1915)
ПУСТУНИ НА ПАРОПЛАВІ : оповідання : для дошк. віку (1984)
ЗАКАЗНИК ЛЮБЧЕ. ПРИРОДНІ УМОВИ, БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ : [монографія] (2001)
ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 20 берез. 2009 р. (2009)
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ, 1936-1991. КН. 2 : 1947-1991 (2021)
КОРОТКА ІСТОРІЯ ЗБОРОВА ДО ПОЧАТКУ ХІХ В. (1929)
ТЕРЕБОВЛЯ (1927)
КНЯЖИЙ ГОРОД ГАЛИЧ (1923)
- БАЙКЄНІЧ ГАННА ВАСИЛІВНА
- ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗПИСИ ХАТ В С. ХОДОРОВЦЯХ НА КАМ'ЯНЕЧЧИНІ (1928)
СУДЬБА ОДНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАХОДКИ (1913)
ІЛЮСТРОВАНИЙ ПРОВІДНИК ПО НАЦІОНАЛЬНІМ МУЗЕЄВІ У ЛЬВОВІ (1913)
ОПИСАНИЕ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ В КИЕВЕ (1872)
СВ. СОФИЯ КИЕВСКАЯ НЫНЕ КИЕВО-СОФИЙСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (1901)
ДАЧНИК : дачные местности вблизи г. Киева (1909)
ГОРОДА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО ОЦЕНОЧНОМУ ОПИСАНИЮ. ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД ГЛИНСК (РОМЕНСК. У.) : материалы для оценки недвижимых имуществ по закону 1893 г. (1909)
ПОСЕЛЕНИЯ И ПОСТРОЙКИ КРЕСТЬЯН ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1902)
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕПАРХИИ. КН. 5 : ГУБ. ГОРОД ЧЕРНИГОВ. УЕЗДЫ: ЧЕРНИГОВСКИЙ, КОЗЕЛЕЦКИЙ, СУРАЖСКИЙ, КРОЛЕВЕЦКИЙ И ОСТЕРСКИЙ (1874)
КИЕВСКИЙ ТРАМВАЙ ЗА СОРОК ЛЕТ 1892-1932 (1933)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 52 : ЯНВАРЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 52 : ФЕВРАЛЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 52 : МАРТ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 53 : АПРЕЛЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 53 : МАЙ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 53 : ИЮНЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 54 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 54 : СЕНТЯБРЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 55 : ОКТЯБРЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 55 : НОЯБРЬ (1896)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 55 : ДЕКАБРЬ (1896)
НАУКОВИЙ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ ([20-?])
ЯКЩО НЕ Я, ТО ХТО? : біобібліографічний покажчик наукових праць Тамари Іванівни Гундорової (2015)
КАФЕДРА КОНСТРУКТИВНОЇ ГЕОГРАФІЇ І КАРТОГРАФІЇ : присвячено 10-річчю заснування кафедри (2010)
ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТОПИСНОЇ ЛТАВИ. ІВАНОВА ГОРА. Ч. 2 (2015)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 56 : ЯНВАРЬ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 56 : ФЕВРАЛЬ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 56 : МАРТ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 57 : АПРЕЛЬ (1897)
НАЩАДКИ ВОЇНСЬКИХ РОДІВ : з історії околичної шляхти Овруччини (2008)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 57 : МАЙ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 57 : ИЮНЬ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 58 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1897)
НАРИСИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДОБИ БРОНЗИ : [монографія] (2016)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 58 : СЕНТЯБРЬ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 59 : ОКТЯБРЬ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 59 : НОЯБРЬ (1897)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 59 : ДЕКАБРЬ (1897)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТІЯ Й МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УРЯДІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ГЕТЬМАНАТУ) ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР (1917-1922 РР.) : [монографія] (2016)
КИЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ : путеводитель (дооктябрьский период) (1965)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ УССР : фотопутеводитель (1988)
АРХЕОЛОГИЯ СССР. СВОД АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ. ВЫП. Е 1-44 : РУССКИЕ ДАТИРОВАННЫЕ НАДПИСИ XI-XIV ВЕКОВ (1964)
ВІЛЕН ГОРСЬКИЙ: ДОТИКИ, СМИСЛИ, СПОГЛЯДАННЯ : [зб. наук. пр.] (2011)
МУЗЕЇ НА УКРАЇНІ (1929)
СЕРЕДНЬОСТОГІВСЬКА КУЛЬТУРА ЕПОХИ МІДІ : [монографія] (1973)
ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ: МІЖ НАУКОЮ ТА ІДЕОЛОГІЄЮ (2008)
З АВСТРІЇ НА КОЛИМУ : спогади дивізійника (2010)
РОЗРИТА МОГИЛА (1996)
УКРАЇНСЬКІ ВАРТІВНИЧІ СОТНІ ПРИ БРИТАНСЬКІЙ АРМІЇ В ПІВНІЧНІЙ НІМЕЧЧИНІ : зб. (1981)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗДАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В Г. КИЕВЕ И СТАНЦИИ КИЕВ-ТОВАРНЫЙ ЮГО-ЗАПАДНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (1909)
О СТАРИННОМ ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ КОЗАЦКОЙ ПОРЫ И ЕГО СТРОИТЕЛЕ, КОШЕВОМ НИЗОВОГО ЗАПОРОЖСКОГО ВОЙСКА, ПЕТРЕ КАЛНЫШЕ (1908)
ЗЕМЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО МІСТА КИЄВА (1929)
ГУЦУЛЬСЬКІ ВИШИВКИ КАРПАТ: МИСТЕЦТВО ОРНАМЕНТУ
ГЕОРГИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА РУДКИ, ЧЕРНИГОВСКОГО УЕЗДА И РУДЧАНСКИЙ ПРИХОД : историко-статистический очерк (1907)
РОМАНСЬКІ І ГОТИЧНІ БУДІВЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ (1923)
ПАМЯТНИКИ ЦЕРКОВНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ ХАРЬКОВСКОЙ ГУБ. (1900)
НАСЕЛЕНИЕ ПОЛЕСЬЯ В МЕЗОЛИТЕ : [монография] (1991)
СТЖИЖОВСЬКА КУЛЬТУРА: ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА МИСТЕЦЬКИЙ АСПЕКТИ : монографія (2017)
КЕРІВНИКИ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ (1939-2011 РОКИ) : біографічний довідник (2011)
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ДЕОКУПАЦІЇ ТА РЕІНТЕҐРАЦІЇ КРИМУ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ШТРИХИ ДО ПРОБЛЕМИ Й НАПРЯМКИ РОЗВ'ЯЗАННЯ : експертно-аналітична доповідь (2017)
ІСТОРІЯ МУЗЕЙНОЇ АРХЕОЛОГІЇ УСРР (1919-1934) : [монографія] (2016)
АРХЕОЛОГІЯ БУКОВИНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ : тези доп. наук. семінару (м. Чернівці, 15 груд. 2017 р.) (2017)
ВОЛОДАРІ КАРПАТ : [лірика] (2016)
ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЇ : монографія (2022)
ДІЖДАТИСЯ ВЕСНИ : поезії (2022)
ТРОИЦЕ-ПАРАСКЕВИЕВСКИЙ ТОПЛОВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ В КРЫМУ : с рисунками (1894)
РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПРАВДА І ВИГАДКИ, ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ : [зб. наук.-аналіт. пр.] (2018)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ХХ СТОРІЧЧЯ : [монографія] (2009)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 60 : ЯНВАРЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 60 : ФЕВРАЛЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 60 : МАРТ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 61 : АПРЕЛЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 61 : МАЙ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 61 : ИЮНЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 62 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 62 : СЕНТЯБРЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 63 : ОКТЯБРЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 63 : НОЯБРЬ (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 63 : ДЕКАБРЬ (1898)
- ШМІГЕР ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ФІАЛКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ҐЄРШЕВСКА БАРБАРА
- КРИЩЕНКО ВАДИМ ДМИТРОВИЧ
- ЛУГОВОЙ ОЛЕКСІЙ ЄВГЕНОВИЧ
- ОЗЕНБАШЛИ ЕНВЕР МЕМЕТ-ОГЛУ
- ШИХАНОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ
- ПАНЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СТАРООБРЯДНИЦТВО ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: СОЦІАЛЬНІ СТРУКТУРИ ТА СТАТИСТИКА (1825-1917 РР.) : [монографія] (2018)
ВСПОМИНИ ЧАСІВ ЕПОХИ ВЕЛИКОЇ СХІДНЬОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ПОЧАТКА 1917-19 РР. (ІЗ ОКОПІВ ДО ТЮРМИ). ЗАПИСКА КНИЖЕЧКА. 1919 РІК (2018)
СІМЕЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4 квіт. 2018 р.) (2018)
ОСТАРБАЙТЕРИ З КИЇВЩИНИ: ВЕРБУВАННЯ, ПРИМУСОВА ПРАЦЯ, РЕПАТРІАЦІЯ (1942-1953) : [монографія] (2009)
ПАМ'ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКОГО РАЙОНУ : (каталог-довідник) (2017)
УСНА ІСТОРІЯ (НЕ)ПОДОЛАНОГО МИНУЛОГО: ПОДІЯ - НАРАТИВ - ІНТЕРПРЕТАЦІЯ : матеріали міжнар. наук. конф., [м. Одеса] 8-11 жовт. 2015 р. (2016)
СИМВОЛИ ТА ЕМБЛЕМИ КЛАСИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ XX - ПОЧАТОК XXI СТ.) : [монографія] (2018)
ПЕДАГОГ І ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : до 50-річчя від дня народж. та 25-ї річниці пед. і наук. діяльності проф. О. В. Потильчака : біогр. та бібліогр. наук. вид. (2015)
ФІЛОСОФСЬКА І БОГОСЛОВСЬКА СПАДЩИНА КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ (1819-1924): ДОСВІД АРХЕОГРАФІЧНИХ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИХ СТУДІЙ : [зб. наук. пр.] (2019)
ПІДПРИЄМСТВА Й СУСПІЛЬСТВО В ЗАВОДСЬКИХ І ШАХТАРСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ДОНБАСУ ТА ПРИДНІПРОВ'Я В 1870-1917 РОКАХ : монографія (2019)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1890 ГОД (1890)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1858 ГОД (1858)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1891 ГОД (1891)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1893 ГОД (1893)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1895 ГОД (1895)
ПРОЩАННЯ З ІМПЕРІЄЮ. УКРАЇНСЬКІ ДИСКУСІЇ ПРО ІДЕНТИЧНІСТЬ : авторизований переклад з польської (2005)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1897 ГОД (1897)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1900 ГОД (1899)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1902 ГОД (1901)
НЕКРОПОЛЬ И КЛАДБИЩА ХЕРСОНЕСА - ХЕРСОНА: МАТЕРИАЛЫ К ИССЛЕДОВАНИЯМ (2020)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1905 ГОД (1904)
ПАМЯТНАЯ КНИЖКА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ НА 1914 ГОД С ПРИЛОЖЕНИЕМ АДРЕС-КАЛЕНДАРЯ ГУБЕРНИИ (1914)
ПЛАН КИЕВА, СОСТАВЛЕННЫЙ В 1695 Г. (1893)
УКРАЇНА: ФІНАНСИ І ПОЛІТИКА (1917-1922 РР.) : [монографія] (2021)
ПІСЛЯ ВІЙНИ... СПОГАДИ (2015)
ИСТОРИЯ БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО (1999)
ХХ РОКІВ ТЕАТРА ІМ. ІВ. ФРАНКА ([1940])
КИЕВ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА: ПРОСТРАНСТВО ИСТОРИЧЕСКОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ : диссертация (2010)
СБОРНИК СНИМКОВ С ПРЕДМЕТОВ ДРЕВНОСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В Г. КИЕВЕ В ЧАСТНЫХ РУКАХ. СЕРИЯ 2. ВЫП. 2 (1893)
ДРЕВНИЕ ОБИТАТЕЛИ СРЕДНЕГО ПРИДНЕПРОВЬЯ И ИХ КУЛЬТУРА В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА (ПО РАСКОПКАМ) (1913)
- САВЧУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
ЧОРНОБИЛЬСЬКА МОЛИТВА. ХРОНІКА МАЙБУТНЬОГО : [роман] (2016)
ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО МУЧЕНИЦТВА ПІД ПОЛЬЩЕЮ : бесіда українського священника перед судом польських наїздників у Галичині (1921)
- БИБИК ЯРОСЛАВ
- ДОРОШЕНКО ЯРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
РОЗСИПАНЕ ЗОЛОТО ЛІТЕР : збірка роздумів, цитат, віршів (2023)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО. Ч. 1 : АРХІТЕКТУРА (1962)
ГЕОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 1 : [АА - ГЯМЪ-МАЛИКЪ] (1863)
ІСТОРІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ВОЛИНІ : [монографія] (2010)
ІСТОРІЯ РОСІЇ. ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО НАШИХ ДНІВ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 64 : ЯНВАРЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 64 : ФЕВРАЛЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 64 : МАРТ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 65 : АПРЕЛЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 65 : МАЙ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 65 : ИЮНЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 66 : ИЮЛЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 66 : АВГУСТ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 66 : СЕНТЯБРЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 67 : ОКТЯБРЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 67 : НОЯБРЬ (1899)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 67 : ДЕКАБРЬ (1899)
АГРАРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : підруч. (2000)
АРХЕОЛОГІЯ ТА СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій (1992)
КІРОВОГРАДЩИНА У ДЗЕРКАЛІ ЧАСУ: АРХІТЕКТУРНЕ МИСТЕЦТВО : фотоальбом (2013)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭТНОГРАФИИ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ (1916)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА (XVII СТ. – 1917 Р.) (1955)
ДМИТРО ІВАНОВИЧ ЧИЖЕВСЬКИЙ І ЙОГО СУЧАСНИКИ. ЛИСТИ, СПОГАДИ (2013)
ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА : робота журналіста і редактора у нових ЗМІ (2007)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПИСАННІВ АКАДЕМІКА А. Е. КРИМСЬКОГО (1926)
- ПАНЧЕНКО ПЕТРО ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
- ЧМИХОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕКЗОТИ КАРПАТ (1982)
ГАЛИЦЬКА АРМІЯ НА ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ (СПОМИНИ З ЧАСУ ВІД ЛИПНЯ ДО ГРУДНЯ 1919) (1921)
ГЕТЬМАН УКРАЇНИ ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ. КН. 2 (2007)
ІСТОРІОЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : (збірник статтей) (1959)
- НАДЄЖДІН АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
КАЛЬНИЦЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК (1648-1711 РР.) : [монографія] (2011)
Б'Є ДВАНАДЦЯТА : (спогади й матеріали до діяння ОУН напередодні німецько-московської війни 1941 р.) ([1963?])
УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА : (відбитка з Загальної Української Енциклопедії - з найконечнішими доповненнями) (1993)
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО (1846-1847) (1959)
ЕТНОГРАФІЧНО-ФОЛЬКЛОРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РУСЬКОЇ ТРІЙЦІ : [монографія] (1990)
У ГРІШНИЙ СВІТ : оповідання (1905)
- ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ
КОРОПЕЦЬ. ІСТОРІЯ І СПОГАДИ (2004)
УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР : навчальний посібник (2012)
ЖЕРТВА УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ТРАГІЧНА ДОЛЯ ПОЛКОВНИКА П. БОЛБОЧАНА (2005)
ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ : навчальний посібник (2018)
СЛЮСАР ІЗ ДЕПА (1934)
ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ ПОЛТАВСЬКОГО ПОЛКУ 1729–1730 (2007)
ТЕАТР ЯК ДОЛЯ: ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (КАРПЕНКО-КАРИЙ) (2012)
КАВАЛЕРІЯ: ВІД ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ОФІЦЕРСЬКОГО КАВАЛЕРІЙСЬКОГО УЧИЛИЩА ДО УКРАЇНСЬКОЇ КІННОТНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ШКОЛИ ІМ. БУДЬОННОГО (1850-1930 РР.) : книга-альбом (2015)
СИМВОЛІКА КІРОВОГРАДЩИНИ : альбом (2008)
Б'Є ДВАНАДЦЯТА (СПОГАДИ Й МАТЕРІАЛИ ДО ДІЯННЯ ОУН НАПЕРЕДОДНІ НІМЕЦЬКО-МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ) ([1963])
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНІСТИКА В РОСІЇ: ІСТОРІЯ, СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, 11-12 ЛИСТОПАДА 2009 Р. (2010)
KRYVYI RIH. UKRAINE (2018)
ПЕРВОБЫТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПОЛЕСЬЯ (1962)
МИСТЕЦТВО І СОЦІАЛІЗМ (1920)
В ТАКІ ХВИЛІ : поезії (1902-1906) (1906)
ПОЛИНОВИЙ МЕД. ЄВГЕН МАЛАНЮК, ОЛЕКСАНДР СЕМЕНКО, КИРИЛО ЕМАНУЕЛЬ: ПОЕЗІЇ – СПОГАДИ – ЛИСТИ (2011)
- ХИМИНЕЦЬ ЮЛІАН
ТІНІ ЗАБУТОГО ПАРКУ. КН. 1 (2007)
- МАРУНЯК ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
МАНДРІВКА ПО ТЕРЕБОВЛІ І ТЕРЕБОВЛЯНЩИНІ : історичний нарис-путівник (1998)
ЗАСЕЛЕНИЕ НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ И ПОТЕМКИН (1901)
ОРГАНИ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (2014)
ВАДИМ КРИЩЕНКО. ПОСТ СКРИПТУМ АБО ДАЛІ БУДЕ (2019)
ВАДИМ КРИЩЕНКО ОСІНЬ, МЕНЕ ІЩЕ НЕ КЛИЧ... : [альбом світлин] (2022)
ЛАХТАК : повість (2015)
ВІЙНА ДИТЯЧИМИ ОЧИМА : [добірка спогадів очевидців] (2005)
ЗАБУТТЯ УКРАЇНЦІВ (2008)
КАТАЛОГ : книжки для дітей і молодіжи (1924)
СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ : історична повість з часів зруйнованої Запорозької Січі (1955)
THE CULTURAL RENAISSANCE IN UKRAINE : polemical pamphlets, 1925–1926 (1986)
ІДЕЯ ЄВРОПИ В СУСПІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : монографія (2019)
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 2 : ДЕКАБРИСТОЗНАВСТВО (2012)
AUSGEWÄHLTE GEDICHTE (1939)
УКРАЇНСЬКИЙ ФУТБОЛ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ (2006)
СПОГАДИ. ЛИСТИ. ДОСЛІДЖЕННЯ. Т. 2 (2002)
СПОГАДИ. ЛИСТИ. ДОСЛІДЖЕННЯ. Т. 4 (2007)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 68 : ЯНВАРЬ (1900)
BÍLÉ MRAKY, ČERNÁ MRAČNA. VÝBOR Z VERŠŮ (1977)
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА НА БУКОВИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.. Ч. 1 : МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА (2000)
СУРМА І МЕЧ : [зб. етнополіт., іст.-літ. та культурол. есеїв і ст.] (2012)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 68 : ФЕВРАЛЬ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 68 : МАРТ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 69 : АПРЕЛЬ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 69 : МАЙ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 69 : ИЮНЬ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 70 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1900)
BLIŹNIAKI (1986)
MEDIAEVALIA UCRAINICA: МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ ІДЕЙ. Т. 2 (1993)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 70 : СЕНТЯБРЬ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 71 : ОКТЯБРЬ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 71 : НОЯБРЬ (1900)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 71 : ДЕКАБРЬ (1900)
ДАЛЕКИЙ І БЛИЗЬКИЙ ШЕВЧЕНКО : [пер. вибр. творів Т. Шевченка кримськотат. мовою] (1999)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 72 : ЯНВАРЬ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 72 : ФЕВРАЛЬ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 72 : МАРТ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 73 : АПРЕЛЬ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 73 : МАЙ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 73 : ИЮНЬ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 74 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 74 : СЕНТЯБРЬ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 75 : ОКТЯБРЬ (1901)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 75 : НОЯБРЬ (1901)
DER KÜNSTLER : aus dem Russischen (1939)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 75 : ДЕКАБРЬ (1901)
DER KÜNSTLER : autobiographischer Roman (1912)
DER KOBSAR : Mit Illustrationen nach Originalen des Autors (1962)
DIE HAIDAMAKEN UND ANDERE DICHTUNGEN (1951)
ДУМИ І ПІСНІ (1918)
ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ (2015)
MEDIAEVALIA UCRAINICA: МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІСТОРІЯ ІДЕЙ. Т. 5
TRZECIA WOJNA SWIATOWA? BITWA O UKRAINE (2014)
ТУЧИНСЬКЕ ПОГОРИННЯ: МИНУВШИНА ТА СЬОГОДЕННЯ (2010)
УКРАЇНА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ. ХТО ЗА І ПРОТИ? (2003)
УКРАЇНЦІ ВІД БОГА : рух за встановлення Української Автокефальної Православної Церкви на Бориспільщині в 1920–1930-х роках (2020)
КОБЗАРЬ ОСТАП ВЕРЕСАЙ, ЕГО МУЗЫКА И ИСПОЛНЯЕМЫЕ ИМ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ (1874)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС В ТАБЛИЦЯХ І СХЕМАХ : навчальний посібник (2008)
ЗА ЯКУ УКРАЇНУ (1934)
ВОРОНЦОВ (2004)
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 5 : ДЕКАБРИСТОЗНАВЧІ СТУДІЇ (2013)
ВИБРАНІ ТВОРИ. Т. 3 : ІСТОРІОГРАФІЯ РУХУ ДЕКАБРИСТІВ (2012)
ОЛЕКСАНДР ЗАГАРОВ І УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР (1969)
ЯК ПОВСТАЛА РЕЛІГІЯ І ВІРУВАННЯ В БОГІВ (1922)
ДИТЯЧИЙ КОБЗАР (2012)
GEDICHTE : begleitet von Wiedergaben aus seinem künstlerischen Schaffen (2002)
ARTYSTA (1975)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 76 : ЯНВАРЬ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 76 : ФЕВРАЛЬ (1902)
AUSGEWÄHLTE GEDICHTE (1994)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 76 : МАРТ (1902)
ГАЙДАМАКИ : поема (1935)
KAPITANOWA (1978)
KOBZAR : Français : le livre est illustré de reproductions de dessins, de croquis, d'ébauches de compositions, d'eau-fortes et de tableaux de Taras Chevtchenko (2014)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 77 : АПРЕЛЬ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 77 : МАЙ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 77 : ИЮНЬ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 78 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 78 : СЕНТЯБРЬ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 79 : ОКТЯБРЬ (1902)
ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКЕ ПОВІТОВЕ ЗЕМСТВО 1865-1919. ПОДІЇ – ФАКТИ – ПОСТАТІ (2015)
ЯКБИ МИ ВЧИЛИСЬ ТАК, ЯК ТРЕБА ... РОЗМОВИ ПРО НАБОЛІЛЕ
КРАЇНОЗНАВСТВО. Ч. 1 : КУЛЬТУРА НАРОДІВ СЛОВ'ЯНСЬКИХ КРАЇН (2002)
МУЗЕЙ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ И ДРЕВНОСТЕЙ ИМПЕРАТОРСКОГО ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (1904)
БАТУРИНСКИЙ ДВОРЕЦ, ЕГО ИСТОРИЯ, РАЗРУШЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ (1912)
ЧЕРНИГОВЩИНА (1919)
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РАЗВАЛИНАХ АККЕРМАНСКОЙ КРЕПОСТИ (1913)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 79 : НОЯБРЬ (1902)
- КОВАЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОНУФРІЙОВИЧ
КИЕВО-МИХАЙЛОВСКИЙ ЗЛАТОВЕРХИЙ МОНАСТЫРЬ В ЕГО ПРОШЕДШЕМ И НАСТОЯЩЕМ СОСТОЯНИИ (1884)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 79 : ДЕКАБРЬ (1902)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1903)
О ДРЕВНЕЙШЕМ ПЛАНЕ ГОРОДА КИЕВА 1638 ГОДА (1898)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 80 : ЯНВАРЬ (1903)
ЛИЗОГУБІВСЬКА КАМ'ЯНИЦЯ У М. СЕДНЕВІ : провідник (1932)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 80 : ФЕВРАЛЬ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 80 : МАРТ (1903)
- СТРАЖЕСКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 81 : АПРЕЛЬ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 81 : МАЙ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 81 : ИЮНЬ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 82 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 82 : СЕНТЯБРЬ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 83 : ОКТЯБРЬ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 83 : НОЯБРЬ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 83 : ДЕКАБРЬ (1903)
КОБЗАР : [скороч. варіант] (2011)
KOBZAR : poetry of Taras Shevchenko in Ukrainian, English and French (2014)
ГАМАЛІЯ (1917)
НОВЫЙ ХРАМ В СТАРОМ УКРАИНСКОМ СТИЛЕ : Покровская церковь в селе Плишивци Полтавской губ. (1907)
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В МУЗЕЕ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. Т. 1 : СКУЛЬПТУРА (1870)
ГРАЙ ЖЕ, МОРЕ! : [для дошк. віку] (1969)
КОБЗАРЬ (1908)
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В МУЗЕЕ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ХАРЬКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. Т. 3 : ГРАВЮРЫ, ОФОРТЫ, ХРОМОЛИТОГРАФИЯ И ПРОЧ. (1883)
КОБЗАР (1960)
ЛУБЕНСКИЙ МУЗЕЙ Е. Н. СКАРЖИНСКОЙ. ПРОГРАММА ДЛЯ СОБИРАНИЯ НАРОДНЫХ ПИСАНОК (1895)
НАРИС ІСТОРІЇ СУМЩИНИ. ВИП. 2 : ВІД СЕРЕДИНИ XVII ДО КІНЦЯ XVIII СТ. (2000)
О ФРЕСКАХ ЛЕСТНИЦЫ КИЕВО-СОФИЙСКОГО СОБОРА (1888)
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПОРТРЕТНОЙ ЗАЛЫ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ (1874)
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ. ОТД. 5 : ИЗЮМСКИЙ, КУПЯНСКИЙ И СТАРОБЕЛЬСКИЙ УЕЗДЫ; КУПЯНСКИЕ И СТАРОБЕЛЬСКИЕ ОКРУГИ ВОЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ (1858)
УКРАИНСКАЯ ИКОНОПИСЬ И СКУЛЬПТУРА В ЧЕРНИГОВСКОМ ЕПАРХИАЛЬНОМ ДРЕВЛЕХРАНИЛИЩЕ : заметка (1914)
О ХЕРСОНЕСЕ. КРЕСТООБРАЗНЫЙ ХРАМ. КРЕЩАЛЬНЯ. КРЕПОСТНАЯ ОГРАДА (1907)
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ СТЕНА ХЕРСОНЕСА : пояснительная записка к плану юго-западного участка оборонительной стены древнего Херсонеса (1909)
ДЕРЖАВНІ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ УСРР : альбом (1932)
АРГОНАВТИ ВСЕСВІТУ : роман (1935)
ЦЕРКВИ РУССКИЕ В ГАЛИЦИИ И НА БУКОВИНЕ В СРАВНЕНИИ СО ЗДАНИЯМИ И ХРАМАМИ У ИНЫХ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДРЕВНИХ НАРОДОВ : с 85 изображениями (1877)
АПОКРИФИ І ЛЕҐЕНДИ З УКРАЇНСЬКИХ РУКОПИСІВ. Т. 4 : АПОКРИФИ ЕСХАТОЛОГІЧНІ (1906)
ВОЛИНСЬКІ ДЕРЕВЛЯНІ ЦЕРКВИ (XVII-XVIII СТ.) (1935)
ІСТОРІЯ ОДНОГО СЕЛЯНИНА 1789 РІК (1908)
БЕЛЗ - БУСЬК - ЗВЕНИГОРОД (1927)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 84 : ЯНВАРЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 84 : ФЕВРАЛЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 84 : МАРТ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 85 : АПРЕЛЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 85 : МАЙ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 85 : ИЮНЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 86 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 86 : СЕНТЯБРЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 87 : ОКТЯБРЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 87 : НОЯБРЬ (1904)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 87 : ДЕКАБРЬ (1904)
- ЛЕВИЦЬКА ЗІНАЇДА КОСТЯНТИНІВНА
- ВЛАДКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 88 : ЯНВАРЬ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 88 : ФЕВРАЛЬ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 88 : МАРТ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 89 : АПРЕЛЬ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 89 : МАЙ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 89 : ИЮНЬ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 90 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 90 : СЕНТЯБРЬ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 91 : ОКТЯБРЬ (1905)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 91 : НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ (1905)
ІЗ ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСІВ (1981)
ЛЕГЕНДИ НЕСКОРЕНОЇ ЗИМИ : роман (2016)
МОЙСЕЙ. MOSES (2002)
ЛИСТУВАННЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО : листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори (2008)
МОСКВА ОРДИНСЬКА (XIII–XVI СТОЛІТТЯ) : історичне дослідження (2011)
НА КОЖНИЙ ДЕНЬ : перша книжка на місяць січень ([1922-?])
НАРИС ІСТОРІЇ "УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ". Ч. 1 (1923)
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ: ОСОБИСТІСТЬ, ПИСЬМЕННИК, МИСЛИТЕЛЬ. Т. 1 : ЖИТТЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША (2007)
- УХАЧЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ
НЕЗАБУТНЯ ЛЕМКІВЩИНА У ВЕРХІВ'Ї РІКИ ВИСЛОКИ (2004)
ОКСАМИТ НЕЗДАВНЕНИХ ЛІТ (2001)
- УГРИН-БЕЗГРІШНИЙ МИКОЛА
ПАМЯТНАЯ КНИГА ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНИИ, ИЗДАННАЯ ТАВРИЧЕСКИМ ГУБЕРНСКИМ СТАТИСТИЧЕСКИМ КОМИТЕТОМ. ВЫП. 1 (1867)
ОСОБИСТІСТЬ У ЛОКАЛЬНОМУ ІСТОРИЧНОМУ ПРОСТОРІ: ПЕРЕЯСЛАВЩИНА : мат-ли круг. ст. "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" 15 жовтня 2020 р., м. Переяслав (2020)
З ІСТОРІЇ МІСТА СОКАЛЯ (1929)
- НАГАЙКО ТАРАС ЮРІЙОВИЧ
ВІДБУДОВА ЗНИЩЕНИХ ОСЕЛЬ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ. Ч. 2 : УКРАЇНСЬКА ЗАГОРОДА. ПРОЕКТИ ХАТ І БУДИНКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ (1916)
ПРОШЛОЕ ПОЛТАВСКОЙ ТЕРРИТОРИИ И ЕЕ ЗАСЕЛЕНИЕ : исследования и материалы : с картами (1914)
ПОЛТАВА В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА. ВЫП. 1 : ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО КНЯЗЯ А. Б. КУРАКИНА (1802-1808 Г.) (1902)
РАЗВАЛИНЫ ЦЕРКВИ СВ. СИМЕОНА И КОПЫРЕВ КОНЕЦ ДРЕВНЕГО КИЕВА : с планом Киева XVIII столетия и церкви на Кудрявце (1879)
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО Г. КИЕВУ (1903)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1906)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 92 : ЯНВАРЬ (1906)
ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ Г. КИЕВА : материалы по вопросу об артезианском водоснабжении г. Киева (1909)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 92 : ФЕВРАЛЬ (1906)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 92 : МАРТ - АПРЕЛЬ (1906)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 93 : МАЙ - ИЮНЬ (1906)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГАЛИЦИИ И ЕЕ КУРОРТАМ (1913)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 93 : ИЮЛЬ - АВГУСТ (1906)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 93 : СЕНТЯБРЬ (1906)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 94 : ОКТЯБРЬ (1906)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 94 : НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ (1906)
ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕПАРХИИ. ОБЩИЙ ОБЗОР (1861)
ТРИЗНА : на память 9-го ноября 1843 года, княжне Варваре Николаевне Репниной (1844)
PICTORAL HISTORY OF THE RUSSIAN WAR 1854-5-6 (1856)
МАТЕРІАЛИ ДО СЛОВНИКА ГУЦУЛЬСЬКИХ ГОВІРОК (КОСІВСЬКА ПОЛЯНА І РОСІШКА РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) (2005)
- КУЇНДЖІ АРХИП ІВАНОВИЧ
KOBSAR : Deutsch (2014)
KOBZAR (2015)
КОБЗАРЬ (1884)
КОБЗАРЬ (1919)
А. А. РЯБИНИН-СКЛЯРЕВСКИЙ: МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ (2000)
ПОЛІСЬКИЙ ПОХОВАЛЬНИЙ І ПОМИНАЛЬНІ ОБРЯДИ. Т. 1 : ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ (2007)
НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА ТА ЗАРУБІЖНИЙ СВІТ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВИМІРАХ XVII – XVIII СТ.. (2022)
РОСЛИНА ТА ЇЇ ЖИТТЯ (1922)
ПОЛЕСЬЕ И ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН : предварительные материалы и тезисы конференции (1983)
ПОЛЕСЬЕ. МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА (1988)
ІЄРАРХІЯ ЦІННОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ СХОДУ ТА ПІВДНЯ УКРАЇНИ: ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ : монографія (2021)
ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ 20-Х - 30-Х РР. ХХ СТ. НА СУМЩИНІ. Т. 1 (2011)
КОБЗАР (2011)
КОБЗАР. ВПЕРШЕ ЗІ ЩОДЕННИКОМ АВТОРА (2012)
ДРЕВНЕЙШИЕ ОБЩНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ И СКОТОВОДОВ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ (V ТЫС. ДО Н.Э – V ВЕК Н. Э.) (2002)
KOBZARIUS (1993)
ЗВІРІ УРСР (МАТЕРІАЛИ ДО ФАУНИ) (1938)
ЛУЧЕСЬК X-XV СТ. : монографія (2006)
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР : пособие для 9-10 классов средней школы (1972)
KOBZOS : válogatott költemények (2006)
KSIĘŻNA. WARNAK (1979)
LE PEINTRE : récit suivi de Fragments du Journal (1964)
ІМПЕРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРІВНЮВАННЯ. НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМ У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ (1923–1939 РОКИ) (2013)
МАЛОРОССИЙСКИЙ ПРИКАЗ: ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ, ШТАТЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2015)
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРЕСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917–1920 РР. (2003)
НАРИСИ ІСТОРІЇ ЗЕМЛІ БУРИНСЬКОЇ. [КН. 1] (2014)
ВІД РЕЙХСТАГУ ДО ІВОДЗІМИ. У ПОЛУМ'Ї ВІЙНИ : Україна та українці у Другій світовій (2017)
ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2013)
КІСТКА ШАМАНА : нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризму (2016)
БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК АСКАНІЯ-НОВА - ПРИРОДООХОРОННА НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА МІЖНАРОДНОГО ЗНАЧЕННЯ (МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів (2010)
ХУДОЖНЄ ВИШИВАННЯ : альбом (1983)
ІСТОРІЯ СЕЛА ДВОХ БРАТІВ (БРАТКІВЦІ) (2002)
МАЛИЙ КОБЗАРЬ ДЛЯ ДІТЕЙ : з малюнками (1911)
...МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ. ВИБРАНІ ТВОРИ (2008)
MEINE LIEDER, MEINE TRÄUME : Gedichte und Zeichnungen (1987)
NAJEMNICA (1870)
NAJEMNICA ([1882])
ПЕРЕЛОМ: ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ У ЧАСОВИХ ПЛАСТАХ І ПРОСТОРАХ МИНУВШИНИ. ДІАЛОГИ З ІСТОРИКАМИ. КН. 1 (2022)
ПЕРЕЛОМ: ВІЙНА РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ У ЧАСОВИХ ПЛАСТАХ І ПРОСТОРАХ МИНУВШИНИ. ДІАЛОГИ З ІСТОРИКАМИ. КН. 2 (2022)
НАРОДНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ З ГОЛОСОМ (50 ПІСЕНЬ І 5 ДОДАТКІВ) (1868)
МОВНА СВІДОМІСТЬ: СТРУКТУРА, ТИПОЛОГІЯ, ВИХОВАННЯ (2012)
СВІТЛО І ТІНІ НАУКОВОГО СТИЛЮ : монографія (2016)
ПРИМАРНИЙ МИР. 1945. НЕЗАВЕРШЕНА ВІЙНА (2012)
МАЛЕНЬКІ ТРАГЕДІЇ (1949)
NAJMITKA (1981)
NIESZCZĘŚLIWY (1980)
OBRAS ESCOGIDAS. POESIA Y PROSA : con reprod. de cuadros de T. Shevchenko ([1964])
POEZJE (1936)
АРХІВ І БІБЛІОТЕКА ВИДАТНОГО ДІЯЧА УКРАЇНСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА Б. Д. ГРІНЧЕНКА : з фондів НБУВ (2008)
POESIAS ESCOGIDAS : [traduccion del ucraniano] (1986)
- БОГОЛЮБОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- МАНІН ВІТАЛІЙ СЕРАФИМОВИЧ
- ВИСОЦЬКА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ПОЕЗІЇ. [Ч.] 1 (1940)
ПОЕЗІЇ. [Ч.] 2 (1940)
ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ. Т. 1 : ПОЕЗІЇ (1939)
ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ. Т. 2 : ПОЕЗІЇ (1939)
ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ. Т. 3 : ПОВІСТІ (1939)
ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ. Т. 4 : ПОВІСТІ. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1939)
ПОВНА ЗБІРКА ТВОРІВ. Т. 5 : ЩОДЕННИК (1939)
ГЕОПОЛІТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНА ОРІЄНТАЦІЯ КРАЇН СНД : навч. посіб. (2011)
САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ : вірші : для ст. дошк. та мол. шк. віку (1985)
SELECTED WORKS. POETRY AND PROSE (1979)

КАТЕРИНА. НАЙМЫЧКА : две поэмы (1911)
КАТЕРИНА (1940)
КАВКАЗ (1939)
KOBZAR (2013)
КОБЗАРЬ (1874)
КОБЗАРЬ : народне видання з поясненнями і примітками д-ра Василя Сімовича (1921)
МАЛИЙ КОБЗАР : вибір для дітей з образками (1923)
КОБЗАР (1933)
ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА : [для дошк. віку] (1963)

ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА : [для дошк. віку] (1974)
ПОЕЗІЇ (1938)
РІДКІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ. МАЛА ЧЕРВОНА КНИГА ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ (2012)
ПОЛІТИЧНІ ПОЕМИ : ("Три літа") (1925)
- ПОЛТАВЕЦЬ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
- КОМПАНЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ЧМИРЬОВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
МУЗИЧНІ ВІЙНИ, АБО ТАЛАН ВІКТОРА ГУЦАЛА (2004)
ЗАПИСКИ ОДЕССКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ И ДРЕВНОСТЕЙ. Т. 6 (1867)
ЗАХАР БЕРКУТ : образ громадського життя Карпатської Русі в ХІІІ віці (1918)
ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ : основные этапы исторического развития в античную эпоху (1997)
ЛІТОПИСНІ МІСТА СУМЩИНИ : з нашої давнини (1994)
PRZEJAŻDŻKA Z PRZYJEMNOŚCIĄ I NIE BEZ MORAŁU (1983)
РІК В САДКУ І ОГОРОДІ : підручник до систематичного ведення господарки садівничої та городової у формі вічного календаря (1922)
КИЇВ-86 : роман (2016)
РАНОК : вірші, казки та оповідання класиків Української літератури : для дітей мол. віку (1947)
В ЯРУ : чотири оповідання (1923)
ПОЕТИКА : підручник по теорії поезії (1923)
ВОДЯНІ ЗНАКИ НА ПАПЕРІ УКРАЇНСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ XVI І XVII ВВ. (1566–1651) (1923)
ПРОГРАММА ДЛЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЫЧАЕВ И НАРОДНЫХ ВОЗЗРЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ С ПРЕДИСЛОВИЕМ О МЕТОДЕ СОБИРАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЫЧНОМУ ПРАВУ (1878)
SELECTED WORKS : poetry and prose : with reproductions of paintings by T. Shevchenko ([1964])
SELECTIONS. POETRY. PROSE (1988)
- ВЕРХОВИНЕЦЬ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- ГУЦАЛ ВІКТОР ОМЕЛЯНОВИЧ
- ЖОЛДАК БОГДАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ. Ч. 3 : ХІХ СТОЛІТТЯ (2001)
- ДМОХОВСЬКИЙ СТЕФАН
- КАМИШ МАРКІЯН
- ГАЙДАМАКА ГАЛИНА ГАВРИЛІВНА
- СЕМИНОЖЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ИЗБРАННОЕ : стихотворения и поэмы (1977)
ЧЕРВОНА ЗІРКА : букварик і читанка (1923)
ХОРОЛЬЩИНА ТА НАВКОЛИШНІ ЗЕМЛІ В ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЛІДСТВІ ПРО МАЄТНОСТІ 1729-1731 РР. (2014)
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ (1954)
УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ : моніторинг реалізації закону України "Про громадські об'єднання" та регіональних програм розвитку громадянського суспільства у 2013 році (2014)
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ НА ЗАХОДІ. 1920-1923 (1981)
ТВАРИННИЙ СВІТ СУМЩИНИ: СИСТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XXI СТ. (2016)
КІРОВОГРАДЩИНА: МИ – УКРАЇНЦІ : фотоальбом (2012)
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1648-1657 : зб. за док. актових книг (2008)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТВОРИ (2015)
НАШ ГЕРБ. УКРАЇНСЬКІ СИМВОЛИ ВІД КНЯЖИХ ЧАСІВ ДО СЬОГОДЕННЯ : альбом (2018)
НОВЕ РІЗДВО : збірник, присвячений святкуванню різдва сельосередками КСМУ (1923)
ХТО ТАКИЙ БУВ ВАСИЛЬ ДОМАНИЦЬКИЙ (1920)
СУДИ Й СУДОВИЙ ПРОЦЕС СТАРОЇ УКРАЇНИ : нарис історії (1990)
ОУН І УПА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2009)
ЙОСИФІНСЬКА (1785-1788) І ФРАНЦИСКАНСЬКА (1819-1820) МЕТРИКИ : перші поземельні кадастри Галичини. Покажчик населених пунктів (1965)
КИЇВ. ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ : фотопутівник (1987)
УКРАЇНСЬКІ ПРАДАВНІ ОБЕРЕГИ : Земля. Вода. Вогонь. Рослини. Рушник. Одяг (2007)
РАДІО В ЖИТАХ : поезії 1922-1923 (1923)
ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: АНГЛО-УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ (2007)
ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО (1814-1861) : к 200-летию со дня рождения : библиографический указатель (2015)
ТВОРИ. Т. 2 : ПОВІСТІ (1955)
ТЕЧЕ ВОДА СПІД ЯВОРА ([1938])
ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА : [для дошк. віку] (1948)
ТРИ ЛІТА : поезії : для серед. та ст. шк. віку (1987)
ТВОРИ. Т. 1 : [ПОЕТИЧНІ ТВОРИ. 1837-1847] (1970)
ТВОРИ. Т. 2 : ПОЕТИЧНІ ТВОРИ. 1847-1861 (1970)
ТВОРИ. Т. 3 : [ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ. ПОВІСТІ] (1971)
ТВОРИ. Т. 4 : [ПОВІСТІ] (1971)
ТВОРИ. Т. 5 : [АВТОБІОГРАФІЯ. ЩОДЕННИК. ВИБРАНІ ЛИСТИ] (1971)
НАРОДНЫЕ ЮЖНОРУССКИЕ СКАЗКИ. ВЫП. 1 (1869)
ІРЖА НА ЛЕЗІ : лівобережне козацтво і російсько-турецька війна 1735-1739 років (2009)
КАТОЛИЦТВО І ПРАВОСЛАВІЄ : в 900-і роковини поділу Христової Церкви (1054-1954) (1955)
ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ВІД ХМЕЛЬНИЧЧИНИ ДО СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Т. 5, ВИП. 2 (1929)
СМЕРТЬ БОГІВ : літературно-науковий збірник (1923)
РУССКАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА ВЕЛИКОРУССКАЯ И МАЛОРУССКАЯ (1888)
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ (1889)
АВТОБІОГРАФІЯ ([1978?])
ХЛЕБ В ОБРЯДАХ И ПЕСНЯХ (1885)