- РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
- УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
- БАЧИНСЬКИЙ ЮЛІАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
- ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ
- КИРИЧУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЄГИПЕТ
- КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
- ОНАЦЬКИЙ ЄВГЕН ДОМЕТІЙОВИЧ
МОНОЛОГ АТЕЇСТА (1973)
ПРАКТИЧНА КУХНЯ (1992)
ЖИТТЯ ТА ПРАЦЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА (1911)
УКРАЇНА В ЦІКАВИХ ФАКТАХ : книга рекордів України (1992)
УКРАЇНСЬКІ ПОЕТИ-РОМАНТИКИ : поет. твори (1987)
- КНИШ ЗИНОВІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ДОВБУШ ОЛЕКСА ВАСИЛЬОВИЧ
- ОПРИШКИ
- ФЕДЬКОВИЧ ЮРІЙ АДАЛЬБЕРТОВИЧ
- РЕЄНТ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- ВОВЧОК МАРКО
- АФАНАСЬЄВ-ЧУЖБИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
- ШУЛЬГИН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
- ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ДЗЮБА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- СВЕРСТЮК ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОЦЮБИНСЬКА МИХАЙЛИНА ХОМІВНА
- ГОРИНЬ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
- ЖАБОТИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
- КУРАС ІВАН ФЕДОРОВИЧ
- СОЛДАТЕНКО ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
- ЛОЗКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА
ЙОГО ПОКЛИКАННЯ : до 125-річчя від дня народж. акад. АН УРСР Макса Мойсейовича Губергріца : біобібліогр. покажч. літ. (2011)
- МАҐОЧІ ПОЛ РОБЕРТ
- НАГАЄВСЬКИЙ ІСИДОР ДМИТРОВИЧ
УРБАНІЗАЦІЯ: ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР (1861-1904 РОКИ) : [монографія] (2010)
- УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВЦІ УКРАЇНИ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ : метабібліографія (2010)
- ІТАЛІЯ
- СЛІПИЙ ЙОСИФ ІВАНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
КОЗАЦЬКІ ВІЙНИ КІНЦЯ XVI СТ. В УКРАЇНІ : [монографія] (1996)
- УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
- УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА (2008)
- ВАСИЛІЙ ВЕЛИКИЙ
ЕСТЕТИКА УКРАЇНСЬКОГО РУКОПИСНОГО ШРИФТУ (2007)
- ШЕПТИЦЬКИЙ АНДРІЙ
- ВАСИЛІЯНИ
ІВАН ФРАНКО: ТЕКСТИ. ФАКТИ. ІНТЕРПРЕТАЦІЇ. ВИП. 1 : ОГЛЯДИ. СТАТТІ. ТВОРИ. ЛИСТУВАННЯ. СПОГАДИ. БІБЛІОГРАФІЯ (2011)
ПОХІД БОЛБОЧАНА НА КРИМ : спогади сотника Армії УНР та його бойових побратимів : [мемуари] (2014)
- НАЛИВАЙКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
- ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
- РУДНИЦЬКИЙ АНТІН ІВАНОВИЧ
- ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- ГРУШЕВСЬКИЙ МАРКО ФЕДОРОВИЧ
- КУЗЕЛЯ ЗЕНОН ФРАНЦИСКОВИЧ
- БАЖАН МИКОЛА ПЛАТОНОВИЧ
- ГОРОБЕЦЬ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
- МОНЧАЛОВСЬКИЙ ОСИП АНДРІЙОВИЧ
- УЛЬЯНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ПОЛЬОВИЙ РЕНАТ ПЕТРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРАВЛІННЯ
- СТЕЦЬКО ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ
- АКТ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
- КЕНТІЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
- БОДЯНСЬКИЙ ОСИП МАКСИМОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- ГРИНІВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
- ПАВЛЮК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
- ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
- СУШИНСЬКИЙ БОГДАН ІВАНОВИЧ
- КАУФМАН ОЛЕКСАНДР АРКАДІЙОВИЧ
- ГУНИ
- ГОТИ
- ТАВРИ
- КРИМЧАКИ
- ХОЗАРИ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 1 : А-ЖЮРІ (1953)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 2 : З-Н (1958)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 3 : О-ПОДАРУНОЧОК (1961)
УКРАЇНА ТА РОСІЯ: ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН : зб. наук. пр. (2003)
ЗБРОЙНИЙ ЧИН УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 1920-1956. Т. 1 : ВІД УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 1920-1942 (2005)
ЗБРОЙНИЙ ЧИН УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 1920-1956. Т. 2 : УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ ТА ЗБРОЙНЕ ПІДПІЛЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ. 1942-1956 (2008)
УКРАЇНА, ІМПЕРІЯ, РОСІЯ : вибр. ст. з модерної історії та історіографії (2011)
- БУТНИК-СІВЕРСЬКИЙ БОРИС СТЕПАНОВИЧ
- ТЕОДОРОВИЧ ІВАН
- ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- ГРИЦКЕВИЧ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
- САС ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
- ПАЛІЄНКО МАРИНА ГЕННАДІЇВНА
- ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
- ГУРЖІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
- ТОЛОЧКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
- ГАНЖА ОКСАНА ІВАНІВНА
- ДЗЮБА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
- ВЕРИГА ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ПЕТРОВ ВІКТОР ПЛАТОНОВИЧ
- КНИЖКОВА ПАЛАТА ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА
- ДРУКАРНЯ ІВАНА ФЕДОРОВА
- СВЯТО-УСПЕНСЬКА ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
- ПОЧАЇВСЬКА ДРУКАРНЯ
- КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
- ПОЧАЇВ
- СЛАЩЕВ ЯКОВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СЕРДЮК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА КОРОЛЕНКА
- ЛУК'ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
- СІРОПОЛКО СТЕПАН ОНИСИМОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ ВИСОКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
- ЛЕЗЮР ШАРЛЬ-ЛУЇ
- ШОНК-РУСИЧ КОСТЯНТИН
- КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- ЛОЗИНСЬКИЙ РОМАН МАР'ЯНОВИЧ
- СОХОЦЬКИЙ ІСИДОР ЙОСИПОВИЧ
- ТАЄМНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ПЛЕТІННЯ
- БОНГАРД-ЛЕВІН ГРИГОРІЙ МАКСИМОВИЧ
- ГРАНТОВСЬКИЙ ЕДВІН АРВІДОВИЧ
- ПАТРИЛЯК ІВАН КАЗИМИРОВИЧ
- ВЕРХРАТСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
- ВИСОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
- ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
- ГАЛАЙЧУК БОГДАН-ТАДЕЙ
- УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА КРОК
- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА
- ДЗИГОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ПІРКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
- УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
- ДОНЕЦЬК
- ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
- ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО
- КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- БАРАН ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВИЧ
- БАРАН ВОЛОДИМИР КІНДРАТОВИЧ
- ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
- КОГУТ ЗЕНОН
- СКАБА АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ
- БАБІЙ БОРИС МУСІЙОВИЧ
- САВЧЕНКО ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
- МЕЛЬНИК ІГОР АНДРІЙОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА
- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЮРІЙ
- СОМКО ЯКИМ СЕМЕНОВИЧ
- ТЕТЕРЯ ПАВЛО
- БРЮХОВЕЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
- МНОГОГРІШНИЙ ДЕМ'ЯН ГНАТОВИЧ
- ХАНЕНКО МИХАЙЛО
- САМОЙЛОВИЧ ІВАН
- КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО
- РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
- АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
- ХОТИН
- ХОТИНЩИНА
- ХОТИНСЬКА БИТВА
- ЛИТОВЦІ
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1918-1919 РР. (1998)
- БОЙКИ
- БОЙКІВЩИНА
ІСТОРІЯ КОЗАЧЧИНИ ДЛЯ НАРОДА І МОЛОДІ (1922)
РУССКИЕ ДРЕВНОСТИ В ПАМЯТНИКАХ ИСКУССТВА. ВЫП. 1 : КЛАССИЧЕСКИЕ ДРЕВНОСТИ ЮЖНОЙ РОССИИ : с 145-ю рис. в тексте (1889)
РУССКИЕ ДРЕВНОСТИ В ПАМЯТНИКАХ ИСКУССТВА. ВЫП. 4 : ХРИСТИАНСКИЕ ДРЕВНОСТИ КРЫМА, КАВКАЗА И КИЕВА : с 168-ю рис. в тексте (1891)
МОРСЬКІ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ (2007)
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ХV-ХVІІІ СТ. КОРДОНИ ВОЄВОДСТВ У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ : [монографія] (1993)
- ТАТАРИ
Н. С. ХРУЩЕВ (1999)
- ТУРКИ
ГАБСБУРЗЬКА МОНАРХІЯ 1809-1918. ІСТОРІЯ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА АВСТРО-УГОРЩИНИ (2002)
- КУДРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
- ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 4 : ПОДАТЕЛЬ-П'ЯТЬ (1961)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 5 : Р-С (1962)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК. Т. 6 : Т-Я (1963)
СЕВЕРИН НАЛИВАЙКО (1962)
ЗА ЧАСІВ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА : перше вид. з 90 іл. ([1997?])
ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (1999)
ВІЧНИЙ РЕВОЛЮЦІОНЕР. ПОЕЗІЇ (1979)
ҐІАЦИНТОВЕ СОНЦЕ : поезії (2010)
- СМИРНОВ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
- ШАРАНЕВИЧ ІЗИДОР
- ДАШКЕВИЧ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
- ДАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
- ЯКИМОВИЧ БОГДАН ЗІНОВІЙОВИЧ
- СОФОНОВИЧ ФЕОДОСІЙ
- ХРОНІКА З ЛІТОПИСЦІВ СТАРОДАВНІХ
- СТЕПАНКОВ ВАЛЕРІЙ СТЕПАНОВИЧ
- КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
- ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА
- ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
ВОЄННА ІСТОРІЯ ГАЛИЧИНИ ТА ЗАКАРПАТТЯ : наук. зб. : матеріали Всеукр. наук. військ.-іст. конф. (2010)
ДАВНЬОІНДІЙСЬКІ ІМЕНА, НАЗВИ, ТЕРМІНИ: ПРОЕКЦІЯ НА УКРАЇНУ : довідник (2009)
ТВОРИ. Т. 1 : ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. КРИТИКА. ЖУРНАЛІСТИКА (2002)
ТВОРИ. Т. 2 : ПРАВОСУДДЯ ЧИ РЕЦИДИВИ ТЕРОРУ?. ЛИХО З РОЗУМУ (ПОРТРЕТИ ДВАДЦЯТИ ЗЛОЧИНЦІВ). ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ 1966-1968 РР. (2003)
- РАЗІН СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
ТВОРИ. Т. 3 : УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК. ВИПУСКИ I-VI (2006)
- ШЕЛУХІН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ
- УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ
ОПИС УКРАЇНИ (1998)
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ГАЛИЦКОЙ И УГОРСКОЙ РУСИ. Ч. 1 : ДУМЫ И ДУМКИ (1878)
- УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНО-РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ
- УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ГАЛИЦКОЙ И УГОРСКОЙ РУСИ. Ч. 2 : ОБРЯДНЫЕ ПЕСНИ (1878)
- ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
- КАСЬЯНОВ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ПРОКОПОВИЧ В'ЯЧЕСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
- МАЗЕПА ІСААК ПРОХОРОВИЧ
- БЕВЗ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ГАЛИЦКОЙ И УГОРСКОЙ РУСИ. Ч. 3 : РАЗНОЧТЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (1878) Отд-ние 1. Думы и думки (1878)
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ГАЛИЦКОЙ И УГОРСКОЙ РУСИ. Ч. 3 : РАЗНОЧТЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (1878) Отд-ние 2. Обрядные песни (1878)
МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И ТУРЦИЕЙ С ДРУГОЙ (1918)
- СТЕЦЮК КАТЕРИНА ІСАКІВНА
ВИБОРЧІ СИСТЕМИ ТА УКРАЇНСЬКЕ ВИБОРЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО : [монографія] (2011)
ВИДАННЯ КОБЗАРЯ У ФОНДАХ ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ М. ГОРЬКОГО : бібліогр. покажч. (2005)
УКРАЇНСЬКА САКРАЛЬНА ДЕРЕВ'ЯНА АРХІТЕКТУРА : іл. слов.-довід. (2006)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА ТА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ, РОСІЇ І ЗАХОДУ (1772-1918). Т. 1 (1958)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА ТА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ, РОСІЇ І ЗАХОДУ (1772-1918). Т. 2 (1958)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА. НАРИС ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЗБРОЙНОЇ І ДИПЛОМАТИЧНОЇ ОБОРОНИ В 1918-1923. Т. 3 (1959)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА. НАРИС ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЗБРОЙНОЇ І ДИПЛОМАТИЧНОЇ ОБОРОНИ В 1918-1923. Т. 4 (1960)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА. НАРИС ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЗБРОЙНОЇ І ДИПЛОМАТИЧНОЇ ОБОРОНИ В 1918-1923. Т. 5 (1960)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА. НАРИС ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ЗБРОЙНОЇ І ДИПЛОМАТИЧНОЇ ОБОРОНИ В 1918-1923. Т. 6 (1961) Кн. 1. (1961)
УКРАЇНА І ПОЛЬЩА В ДОКУМЕНТАХ. 1918-1922. Ч. 1 (1983)
УКРАЇНА І ПОЛЬЩА В ДОКУМЕНТАХ. 1918-1922. Ч. 2 (1983)
ЗАХІДНЯ УКРАЇНА. ЗБРОЙНА І ДИПЛОМАТИЧНА ОБОРОНА В 1918-1923. Т. 6 (1961) Кн. 2. (1961)
- ШАХМАТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЖОВТОБРЮХ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
- ПЛОТТО КАРЛ
- АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАН УКРАЇНИ
- УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
- ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
- ЯЦИК ПЕТРО ДМИТРОВИЧ
- МЕЛЬНИЧУК ОЛЕКСАНДР САВИЧ
- БОЛДИРЄВ РОСТИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
- АКАДЕМІЯ НАУК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
- ДУБРОВІНА ЛЮБОВ АНДРІЇВНА
- НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
- ЛОТОЦЬКИЙ АНТІН ЛЬВОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
- ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОМІТЕТ
- ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
- РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА
- ЧЕРНЯКОВ ІВАН ТИХОНОВИЧ
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
- ШВЕЦІЯ
- РОМАНЕНЧУК БОГДАН
- ШАБУЛЬДО ФЕЛІКС МИХАЙЛОВИЧ
- ЯРЕМЧУК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
- ШИЛОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЛЕВИЦЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
- НОВАКІВСЬКИЙ ОЛЕКСА ХАРЛАМПІЙОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКА МИСТЕЦЬКА ШКОЛА
- ВОРОНИЙ МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
- ХМУРИЙ ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ
- ВИХОВАНЕЦЬ ІВАН РОМАНОВИЧ
- ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
- БИБИК СВІТЛАНА ПАВЛІВНА
- ЄРМОЛЕНКО СВІТЛАНА ЯКІВНА
- СЮТА ГАЛИНА МИРОСЛАВІВНА
- ГОРОДЕНСЬКА КАТЕРИНА ГРИГОРІВНА
- РУСАНІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАКАРОВИЧ
- ГОЛОВАЩУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- КИРИЧЕНКО ІЛЛЯ МИКИТОВИЧ
- ЗАЙЦЕВА ТЕТЯНА ВАРФОЛОМІЇВНА
- СКЛЯРЕНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
- НІМЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- ПУРЯЄВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- БЕВЗЕНКО СТЕПАН ПИЛИПОВИЧ
- САМІЙЛЕНКО СТЕФАН ПИЛИПОВИЧ
- ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- СЛИНЬКО ІЛАРІОН ІЛАРІОНОВИЧ
- ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
- ЧЕРНІВЦІ
- КОВАЛИК ІВАН ІВАНОВИЧ
- ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
- СТЕФАНИК ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
- СТЕФАНИШИН МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
- БІЛОДІД ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ
- АНДЕРШ ЙОСИП ФРІДРІХОВИЧ
- ТИМОШИК МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
- КОНОНЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
- КАДОМЦЕВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
- МАЦЬКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
- КОНОНЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
- БУТИЧ ІВАН ЛУКИЧ
- СОХАНЬ ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
- МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
- ЗІМЕНКОВСЬКИЙ БОРИС СЕМЕНОВИЧ
- ҐЖЕҐОЦЬКИЙ МЕЧИСЛАВ РОМАНОВИЧ
- ФІГУРНИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
- НАЛИВАЙКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
- ГУСЛИСТИЙ КОСТЬ ГРИГОРОВИЧ
- ПЕТРОВСЬКИЙ МИКОЛА НЕОНОВИЧ
- ЗАЙЦЕВ ЮВЕНАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
- ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМЕНІ О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО
- ЄФІМЕНКО ГЕННАДІЙ ГРИГОРІЙОВИЧ
- КУЗЬО ТАРАС
- МАРПЛЗ ДЕЙВИД
- ПОЛЯН ПАВЛО МАРКОВИЧ
- АРСЕНЬЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- СЕРГІЙЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ПАВЛИШИН АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ
- БЄЛОВ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
- ШАПОВАЛОВ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ
ЧУЖИНЦІ ПРО УКРАЇНУ (1991)
В БОРНІ ЗА УКРАЇНУ. (МОСТИЩИНА) (2006)
ГОВІРКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ : систем. опис (1999)
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1959-1989 РР.: ЕТНОМОВНІ НАСЛІДКИ РОСІЙЩЕННЯ : [монографія] (2008)
СТЕПАН БАНДЕРА У ДОКУМЕНТАХ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ (1939-1959). Т. 1 (2009)
СТЕПАН БАНДЕРА У ДОКУМЕНТАХ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ (1939-1959). Т. 2 (2009)
НАУКОВА СПАДЩИНА ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА (2008)
НОМЕНКЛАТУРА: КЕРІВНА ВЕРХІВКА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ (1917-1938 РР.) : монографія (2008)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОУН У БОРОТЬБІ З НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ : (док. та матеріали) (2010)
- СИНЕЛЬНИКОВЕ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ПРОЕКТ НОВОРОСІЯ. 1764-2014 РР. ЮВІЛЕЙ НА КРОВІ (2014)
- ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- БЕРЛИНСЬКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ
- БАРСОВ ЄЛПІДИФОР ВАСИЛЬОВИЧ
- СЕРБИН РОМАН
- БОВУА ДАНІЕЛЬ
- ЯКОВЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
- УКРАЇНА-РУСЬ
- ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА
- ТЕРЛАК ЗЕНОВІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- СЕРБЕНСЬКА ОЛЕКСАНДРА АНТОНІВНА
- ГРИНЧИШИН ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
- ГУМЕЦЬКА ЛУКІЯ ЛУКІЯНІВНА
- КЕРНИЦЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- ДЕМСЬКИЙ МАР'ЯН ТИМОФІЙОВИЧ
- ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
- БУРЯЧОК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ДРОГОБИЧ
- БАЖАНСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- ПЛАСТ
- БІЛІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР БРОНІСЛАВОВИЧ
- ВЕСЕЛОВА ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА
- КУЛЬЧИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
КНЯЗЬ РЮРИК (2014)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 10, Ч. 1 : КИЕВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1848)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 10, Ч. 2 : ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1849)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 10, Ч. 3 : ВОЛЫНСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1850)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 11, Ч. 1 : ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1849)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 11, Ч. 2 : ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1849)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 11, Ч. 3 : БЕССАРАБСКАЯ ОБЛАСТЬ (1849)
- БУРДС ДЖЕФРІ
- ШИТЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
- ВІДНЯНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
- КОРСАК ІВАН ФЕОДОСІЙОВИЧ
- ПРОКОПОВИЧ МАР'ЯНА ІВАНІВНА
- ДАНИЛЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
- АБРАМЕНКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
- ЮХНОВСЬКИЙ ІГОР РАФАЇЛОВИЧ
- ГАРАНЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЄВТУХ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
- ГАЛАСА ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- РУСАНОВА ІРИНА ПЕТРІВНА
- ТИМОЩУК БОРИС ОНИСИМОВИЧ
- СІЦІНСЬКИЙ ЮХИМ ЙОСИПОВИЧ
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА (^1^2^3^4^5история миста Киева з найдавниших часив до 2000 року^6^7^8Хронологичний литопис миста Киева)
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА (^1^2^3^4^5история миста Киева з найдавниших часив до 2000 року^6^7^8Хронологичний литопис миста Киева)
- СЕНЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- СКРЖИНСЬКА ОЛЕНА ЧЕСЛАВІВНА
- СКРЖИНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
- ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА
- ЧУГУЄНКО МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ
- ВАКУЛЕНКО ЛІАНА ВАСИЛІВНА
- СУЛЯК СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- РУСИНИ
- ТОЇЧКІН ДЕНИС ВІТАЛІЙОВИЧ
- ЙОВ ПОЧАЇВСЬКИЙ
- ДОРОФЕЙОВИЧ ГАВРИЛО
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 11, Ч. 4 : ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1850)
- ОСТРОЗЬКА ДРУКАРНЯ
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 12, Ч. 1 : ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1850)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 12, Ч. 2 : ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1851)
ВОЕННО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Т. 12, Ч. 3 : ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1848)
- ІОАНН ТОБОЛЬСЬКИЙ
- КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ С. І. ГЕОРГІЄВСЬКОГО
- СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ
- БАЛИКА ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
- ІГНАТІЄНКО ВАРФОЛОМІЙ АНДРІАНОВИЧ
- СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
- РОСКОВШЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- СЕМЕНТОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ
- ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- УКРАЇНКА ЛЕСЯ
- ДУМИТРАШКО КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ
- АНДРУСІВ СТЕФАНІЯ МИКОЛАЇВНА
- БОГАЧЕВСЬКА-ХОМЯК МАРТА ДАНИЛІВНА
- ВОЛОШИН ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КАРА-ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ВАЛЕРІЇВНА
- ВОЛКОВИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- РОМАНЬКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
УКРАЇНСЬКА МУЗА : поетична антологія : од початку до наших днів
УКРАЇНСЬКА МУЗА : поетична антологія : од початку до наших днів (1908)
КРИВАВА КНИГА : передрук вид. 1919 та 1921 років (1994)
УКРАЇНА - ПОЛЬЩА 1920-1939 РР.: З ІСТОРІЇ ДИПЛОМАТИЧНИХ ВІДНОСИН УССР З ДРУГОЮ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ : док. і матеріали (2012)
- ВЕСЕЛОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- НОГАЙ
- ВІДЕЙКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
- ВЕЛЬЯМІНОВ-ЗЕРНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ДУБРОВІН МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ДЯДИЧЕНКО ВАДИМ АРХИПОВИЧ
- БУГО-ДНІСТРОВСЬКА КУЛЬТУРА
УКРАЇНА: ПРАВА ЛЮДИНИ В ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД (2001)
УКРАЇНА - ЗЕМЛЯ КОЗАКІВ : подорож. щоденник (2009)
ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА ([1917])
УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. 1 (1926)
- ДАНИЛЕНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
- ДНІПРО-ДОНЕЦЬКА КУЛЬТУРА
УКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. 3 (1930)
ІВАН ВАГИЛЕВИЧ - ІСТОРИК І НАРОДОЗНАВЕЦЬ : [монографія] (1993)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА (ВІД КНЯЖИХ ЧАСІВ ДО 20-Х РОКІВ ХХ СТ.) (1992)
- АРМСТРОНГ ДЖОН
- ШЕВЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
- ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
- ЛИПА КАТЕРИНА АНАТОЛІЇВНА
- НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ І МІСТОБУДУВАННЯ
- КУЧЕРУК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ
- ФЕДОРОВА ЛАРИСА ДАНИЛІВНА
- ГОЛЕМБОВСЬКА ЛІДІЯ СЕРГІЇВНА
- КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ІМЕНІ МИХАЙЛА БОЙЧУКА
- УДОД ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
- КОВАЛЕВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
- ЗАХАРКІН СТЕПАН АНАТОЛІЙОВИЧ
- СЕРГЕЄВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
- КАЗОВСЬКИЙ ГІЛЕЛЬ
- ІЗРАЇЛЬ
- САЦЕВИЧ ВІКТОР
- БІНЯШЕВСЬКИЙ ЕРАСТ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- АРУТЮНЯН АШОТ
- ВІРМЕНІЯ
- ВІРМЕНИ
- ІСАЄВИЧ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
- МОЦЯ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- РУСИНА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
- АНДРІЄВСЬКИЙ ВІКТОР НИКАНОРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ДЕМОКРАТИЧНО-ХЛІБОРОБСЬКА ПАРТІЯ
- БАРАНОВСЬКА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
- БЕРДИХОВСЬКА БОГУМІЛА
- БІЛОУС ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
- СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ГАМРЕЦЬКИЙ ЮРІЙ МАРКОВИЧ
- ТЕРЕЩЕНКО ЮРІЙ ІЛАРІОНОВИЧ
- ОСТАШКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
- ВЕРМЕНИЧ ЯРОСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА
- ДМИТРУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ГАЛИЧ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
- ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
- ЛУГАНСЬК
- КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
- КРОПИВНИЦЬКИЙ
- КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
- ГРИЦЮК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО
- ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ ІВАН ДАНИЛОВИЧ
- ПРИЛУЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- ГРИНЕВИЧ ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
- ПІНЧУК ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА
- ДЕНИСЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРІВНА
- НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ
- ДЕРЕЙКО ІВАН ІВАНОВИЧ
- МУРЗІН В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
- СИМОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БУНЯТЯН КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
- АНДРОЩУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ВАЩУК ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
- БЛАНУЦА АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- МОШАК МИРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
- КОЛЯСТРУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- ЛААС НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- ВРОНСЬКА ТАМАРА ВАСИЛІВНА
- АРКУША ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА
- КРУПИНА ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- БОНДАРЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ТЕОРІЇ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ (1999)
- КРИМСЬКИЙ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
- ДРАЧ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
ПІВНІЧНО-ЗАХІДНА УКРАЇНА (1917)
- ЄМЕЦЬ ВАСИЛЬ КОСТЬОВИЧ
- ЗАЛЕСЬКИЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
- СКАДОВСЬК
- УКРАЇНСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ (1968)
- ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК У НІМЕЧЧИНІ
- РУСЯЄВА АННА СТАНІСЛАВІВНА
- ОТРОЩЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ІВАНУЩЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- КАРАБАН В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
- ФЕДОРУК ОЛЕКСАНДР КАСЬЯНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
- БАЛАБІНА ВІРА ІГОРІВНА
- МІЩУК РОСТИСЛАВ СОФРОНОВИЧ
ТВОРИ. Т. 5 : ПУБЛІЦИСТИКА, ДОКУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ СПРАВИ № 196 (1970-1984) (2007)
- ІВАНОВ ВАЛЕРІЙ ФЕЛІКСОВИЧ
ТВОРИ. Т. 6 : ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ (ЛИСТОПАД 1985 - КВІТЕНЬ 1990) (2009)
- АНДРУХ СВІТЛАНА ІВАНІВНА
- КРИЖОПІЛЬ
- ЧОРНИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
В. ЛИПИНСЬКИЙ ЯК ІДЕОЛОГ І ПОЛІТИК : [зб. ст.] (1931)
- ІСАКОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
- ВЄДЄНЄЄВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
- ДИПЛОМАТИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
- МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ
- МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
- РУБІЖНЕ
- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
- ДРАЧУК ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
- ЗБІГНЄВ КАРПУС
- КУБІЧЕК ПАВЛО
- КОВАЛЬ АЛЛА ПЕТРІВНА
- ХОМА ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
- ГОЛОВКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
- КОВАЛЬОВА СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
- ДУБИНА КУЗЬМА КІНДРАТОВИЧ
- ШЕВАЛЬЄ П'ЄР
- КОМПАН ОЛЕНА СТАНІСЛАВІВНА
- УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
- БАЛУШОК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
- БАГРОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
- КРИМСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
- БОКОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- БАГРОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
- КОЧЕРГАН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАРОДНОЕ ИСКУССТВО ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ (1925)
- ТЕРЛЮК ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
- БАЖАН ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
- КРУПНИК ЛЮБОВ ОРЕСТІВНА
ІСТОРІЯ ЛЬВОВА В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ : зб. док. і матеріалів (1986)
- ПЕТРУХІН ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
- БЄЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВІВНА
- БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ЯКОВИЧ
СТАТТІ Й ПРОМОВИ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ (1974)
- ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
- УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ
ГИМНАЗИЯ ВЫСШИХ НАУК И ЛИЦЕЙ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДКО (1881)
- КУДЛАЙ ОЛЕКСАНДРА БОРИСІВНА
- МЕЛЬНИК ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
- ПРИСЯЖНЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
- МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
- УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПАРТІЯ
- ПАРТІЯ РЕГІОНІВ
- КУЗИЧ-БЕРЕЗОВСЬКИЙ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- МОТИЛЬ ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО (2005)
- ГАЛУШКО КИРИЛО ЮРІЙОВИЧ
- НАУКОВЕ ГУМАНІТАРНЕ ТОВАРИСТВО
- ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
- КУРИЛО ОЛЕНА БОРИСІВНА
- ЦЕНТР СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО
- СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО
- ГРИГОР'ЄВА ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА
- ПИРІГ РУСЛАН ЯКОВИЧ
- КУЧЕР ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ІВАНЕНКО БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
- БАЖАН ОЛЬГА ВІКТОРІВНА
- СКОРОПАДСЬКИЙ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
- ШВЕЙЦАРІЯ
- ЖУКОВСЬКИЙ АРКАДІЙ ІЛАРІОНОВИЧ
- СУБТЕЛЬНИЙ ОРЕСТ МИРОСЛАВОВИЧ
- ЛАНОВИК МАР'ЯНА БОГДАНІВНА
- ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
- ТРОЇЦЬКИЙ СОБОР (НОВОМОСКОВСЬК)
- ЗБЕНОВИЧ ВОЛОДИМИР ГЕЦЕЛЕВИЧ
- ГОЛОВАЦЬКИЙ ІВАН ДМИТРОВИЧ
- КНИШ ЮРІЙ-ДМИТРО
- ЛУКОМСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ КРИСКЕНТІЙОВИЧ
- МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
- НАРБУТ ГЕОРГІЙ ІВАНОВИЧ
- МАКАРЧУК ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- ЛЄУТА ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- БЕЦЕНКО ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
- СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ А. С. МАКАРЕНКА
- МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ
- МАНДЗЯК ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ
АВИАКОНСТРУКТОР ИГОРЬ ИВАНОВИЧ СИКОРСКИЙ. 1889-1972 (1989)
- ВЕПРИК (ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН)
- МЕЛЬНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- МОВЧАН ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
- МАРОЧКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
ПРЕДСКИФСКИЙ ПЕРИОД НА ДНЕПРОВСКОМ ПРАВОБЕРЕЖЬЕ (1961)
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ ОДЕССЫ И ОДЕСЩИНЫ. ВЫП. 1 (1957)
РУКОПИСИ АРХІВУ М. С. ШАШКЕВИЧА : опис (1979)
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК ГРЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я (XVIII-XIX СТ.) (1998)
У ВЕЛИКОМУ РЕЙДІ (2000)
- МОЛЕВ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ІЛЬЮШИН ІГОР ІВАНОВИЧ
- ДЗЬОБАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- МОРГУН ФЕДІР ТРОХИМОВИЧ
- МИЦИК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
- КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ
- ШТЕПА ПАВЛО
- МОНОЛАТІЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
- АДАМЕНКО ДМИТРО
- НИТЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- НАЙМАРК НОРМАН
- НЕБЕЛЮК МИРОСЛАВ
- ФІНБЕРГ ЛЕОНІД КУШЕЛЕВИЧ
- ГНАТЮК ОЛЕКСАНДРА ЄВГЕНІВНА
- ХАРЧУК РОКСАНА БОРИСІВНА
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 1900-2000 : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. (2000)
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА. СПЕЦВИП. : УКРАЇНА ЯК СУБ'ЄКТ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (2011)
ФАХОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ І ПРОФЕСІЙНЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ, НАЦІЄТВОРЧИХ І ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ВЧЕНИМИ ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ ННДІУ МОН УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ : [монографія] (2011)
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ НАРОДОВ АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ : возникновение и развитие, конец XVIII в. - 1849 г. (1980)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
К ИСТОРИИ ПОЛЕМИКИ МЕЖДУ МОСКОВСКИМИ И МАЛОРУССКИМИ УЧЕНЫМИ В КОНЦЕ XVII ВЕКА (1885)
- СУШКО РОМАН КИРИЛОВИЧ
- НАКОНЕЧНИЙ ЄВГЕН ПЕТРОВИЧ
- НАРУШЕВИЧ АДАМ
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ЗАПОРОЖСКИХ КОЗАКОВ И НОВОРОССИЙСКОГО КРАЯ (1889)
- ЛІСОВИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
- ПРОЦЕНКО ОЛЕГ
- ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОГО КОНСАЛТИНГУ
- НЕТРЕБСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ
- ІЛЛЯШ МИКОЛА МАКСИМОВИЧ
- ЗАМЛИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
- КУК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
- ГРИНЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
- ТРОФИМУК МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
- ПЛЮЩ МАРІЯ ЯКІВНА
- ПАВЛОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА
- ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
- ПОЛЮГА ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
- ПОППЕ АНДЖЕЙ
- КАПРАЛЬ МИРОН МИКОЛАЙОВИЧ
- ШУСТ РОМАН МАР'ЯНОВИЧ
- ВИРСЬКИЙ ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧ
- РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- СЛАБЄЄВ ІГОР СЕМЕНОВИЧ
- СЕМЧИНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СОССА РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ
- ПАЇК ВОЛОДИМИР
- ТИТОВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
- ШЕКЕРА ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- ТРЕТЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- КУНІК АРИСТ АРІСТОВІЧ
- ЛИННИЧЕНКО ІВАН АНДРІЙОВИЧ
- ПТАШИЦЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЛЬВОВИЧ
- СТАРИЙ САМБІР
- БИКОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
- БОЙКО ОЛЕНА ДМИТРІВНА
- УРИВАЛКІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ФАБРИЦІУС ІРИНА ВАСИЛІВНА
- БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ФІЛОНЕНКО СОФІЯ ОЛЕГІВНА
ОЧЕРКИ ЮЖНО-РУССКИХ АРТЕЛЕЙ И ОБЩИННО-АРТЕЛЬНЫХ ФОРМ (1881)
- ПАНКЄЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- ХИЖНЯК ЗОЯ ІВАНІВНА
- ЦИНКАЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- БУРДО НАТАЛІЯ БОРИСІВНА
- МАГОМЕДОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ
- МАКСИМОВ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ ХХ-ХХІ СТ. : [монографія] (2014)
А. Е. КРЫМСКИЙ, КАК УКРАИНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ([1903])
- БОЛЕБРУХ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
ИСТОРИЯ КРЫМА ([2002])
ФУНДАТОР СУЧАСНОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА : зб. матеріалів і наук. пр. : на пошану 80-річчя Петра Кононенка (2011)
З ІСТОРІЇ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ. 1803-1920 РР. : зб. док. (2013)
- ВОРОНОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- ГНАТЮК ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
- КОГУТ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ГОНЧАРУК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
- ВАСИЛЬЄВА НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА
- БРАЙЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
- ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
- ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
- ЮЩЕНКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ
- НАША УКРАЇНА
ДЕРЖАВА І ВЛАДА: ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (2001)
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА СПРАВА (2004)
ВИБРАНІ СТАТТІ, ВИСТУПИ : У 2 т (2001) Т.2. Україна - європейська держава. 1999-2001 (2001)
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008) Кн.1. Подолання кризи радикальні економічні реформи 1994-1999 роки
ПОДІЯ ІСТОРИЧНОЇ ВАГИ : 10 років незалежній Україні (2008)
УКРАИНА - НЕ РОССИЯ (2003)
УКРАЇНА - НЕ РОСІЯ (2004)
ВИБРАНІ СТАТТІ, ВИСТУПИ : У 2 т (2001) Т.1. Вірю в український народ. 1994-1999 (2001)
ВІРЮ В УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД : Вибрані статті, виступи: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 (2000)
КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 1994-2004 РОКИ : доп. та виступи Президента України: офіц. док.: у 2 кн (2008) Кн.2. Утвердження механізмів сталого розвитку. Системне поглиблення трансформаційних реформ 2000-2004 роки
УКРАЇНА - СНД: НОВІ РЕАЛІЇ : Вибрані виступи, інтерв'ю, прес-конференції (2003)
СВОЇМ ШЛЯХОМ : Роздуми про економічні реформи в Україні (2004)
ПОСЛЕ МАЙДАНА : Записки Президента: 2005-2006, Киев - Конча-Заспа (2008)
КУРС РЕФОРМ - ВИВАЖЕНА І ПОСЛІДОВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА : Виступ на VII з'їзді УСПП 25 травня 1999 року (1999)
УКРАЇНА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР : Вибрані виступи (2003)
УКРАЇНА: ШЛЯХОМ РЕФОРМ : Вибрані виступи (2003)
ШЛЯХОМ РАДИКАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ (1994)
ВІКТОР ЮЩЕНКО. 100 ДНІВ ПРЕЗИДЕНТСТВА: ПРЯМА МОВА (2005)
28 ТИЖНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (2003)
ВІКТОР ЮЩЕНКО: ВІРЮ В УКРАЇНУ (2004)
ГРОШІ: РОЗВИТОК ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ (1998)
ДЕНЬГИ: РАЗВИТИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ : 2.изд., испр. и доп (2000)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ (1999)
ДО НАЦІЇ : вибр. промови, [виголошені упродовж 2005-2010 рр.] (2010)
...И ГОД У ВЛАСТИ : от кризиса - к экономическому росту (2007)
ГОД В ОППОЗИЦИИ. В ПОЛИТИКЕ НЕ БЫВАЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПОБЕД И ПОРАЖЕНИЙ : статьи, интервью, выступления, 2005 год (2006])
...І РІК ПРИ ВЛАДІ : від кризи - до економічного зростання (2007)
МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО : Спогади і роздуми (2002)
ОДНА УКРАЇНА, ЄДИНИЙ НАРОД : політичні роздуми над записами в щоденнику (2010)
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ : Навч. посібник для студ. екон. спец. вузів (1998)
Є ТАКА ДЕРЖАВА УКРАЇНА : Матеріали з виступів, інтерв'ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання (1992)
ОСТАННІ ДНІ ІМПЕРІЇ... ПЕРШІ РОКИ НАДІЇ : Запис бесіди С.О.Кичигіна (1994)
ВІЗИТ ДОБРА І ЗЛАГОДИ : : виступи та промови Президента України Леоніда Кучми і Глави Держави Ватикан Папи Римського Іоанна Павла II під час візиту Святійшого Отця в Україну 23-27 червня 2001 року (2001)
ЗЛАГОДА ТА ПОРОЗУМІННЯ (1998)
ЗЛАМАНЕ ДЕСЯТИЛІТТЯ (2010)
УТВЕРДЖУВАТИ ІННОВАЦІЙНУ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ : Виступ Президента України Л.Д.Кучми на наук.-практ. конф. 21 лютого 2003р (2003)
ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ : Навч. посіб. для студ. вузів (1998)
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ : Навч. посіб. для студ. екон. ф-тів вищих навч. закладів (1999)
ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ І ПЕРСПЕКТИВИ : лекція (2008)
ГОЛОС НАЦІІ (2010)
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА В СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТА УКРАИНЫ (1996)
РОЗВИТОК ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ НА ГРОШІ В УКРАЇНІ : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 (1998)
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В УГОЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ (2009)
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ (1999)
І МОЖНА ЗДІЙСНИТИ МРІЮ . . . (2008?])
ГРОШІ: РОЗВИТОК ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ В УКРАЇНІ (2000)
ЯК УКРАЇНІ ДАЛІ ЖИТИ : статті, виступи, роздуми (2008)
ВЕРЮ В УКРАИНУ (2004)
РЕШЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЗАКРЫТИИ УГОЛЬНЫХ ШАХТ (2002)
СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (2004-2015 РОКИ) ШЛЯХОМ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (2004)
КАК УКРАИНЕ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ : статьи, выступления, размышления (2008)
ПРАВИТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ: ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ (2006)
ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА (1999)
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ (2002)
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 (2000)
УРЯД УКРАЇНИ: ПЕРШІ 100 ДНІВ (2006)
ШАХТЕРСКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ (1999)
- КРАВЧУК ЛЕОНІД МАКАРОВИЧ
- КУЧМА ЛЕОНІД ДАНИЛОВИЧ
- ЯНУКОВИЧ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
- СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ (ОБ'ЄДНАНА)
- КРИВОШЕЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО
- КРИВОШЕЯ ІРИНА ІВАНІВНА
- УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
- ЯРУГА (МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
- СОТНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИ
- ТАРНАВСЬКА МАРТА ТЕОДОЗІЇВНА
- ОУП СЛОВО
- ТИМЧЕНКО ЄВГЕН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ВОЙТОВИЧ ЛЕОНТІЙ ВІКТОРОВИЧ
- БРЕХУНЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ГУРБИК АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СВАРНИК ІВАН ІВАНОВИЧ
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ (ЛЬВІВ)
- УКРАЇНСЬКЕ ГЕРАЛЬДИЧНЕ ТОВАРИСТВО
- ЧЕРКАС БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ГОРБИК В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КАТАРГІНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
- ЯКОБСОН АНАТОЛІЙ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ
- ПАНЧУК МАЙ ІВАНОВИЧ
- ВОЙНАЛОВИЧ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- АНТОНОВИЧ МАРКО ДМИТРОВИЧ
- ГАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ГОРБАНЬ ТЕТЯНА ЮРІЇВНА
- УМАНЦЕВ ФЕДІР САМІЙЛОВИЧ
- ЧАПЛЕНКО ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ
- ЧУБАТИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
- ЄЛЬНИЦЬКИЙ ЛЕВ АНДРІЙОВИЧ
- ЯНЕВСЬКИЙ ДАНИЛО БОРИСОВИЧ
- ШУЛЬЖУК КАЛЕНИК ФЕДОРОВИЧ
- РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ІЛЛІНСЬКА ВАРВАРА АНДРІЇВНА
- МЕНГІН ВІЛФРІД
- СНАЙДЕР ТІМОТІ
- ТАРНАВСЬКИЙ ЮРІЙ
- КИЛИНА ПАТРИЦІЯ
- НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА
- БОЙЧУК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
- ПОЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
- НІМЧУК ІВАН
- УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ
- СОФРОНІВ-ЛЕВИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
- ГНАТЕВИЧ БОГДАН ПЕТРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
- ІВАНЕЦЬ ІВАН ЙОСИПОВИЧ
- ЛЕПКИЙ ЛЕВКО СИЛЬВЕСТРОВИЧ
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО ПОД ВЕРХОВЕНСТВОМ ОТОМАНСКОЙ ПОРТЫ ДО НАЧАЛА XVIII ВЕКА (1887)
ПЛАН ЗАВОЕВАНИЯ КРЫМА, СОСТАВЛЕННЫЙ В ЦАРСТВОВАНИЕ ГОСУДАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА УЧЕНЫМ СЛАВЯНИНОМ ЮРИЕМ КРИЖАНИЧЕМ (1891)
РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 РОКУ: НОВИЙ ПОГЛЯД (2008)
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО ПОД ВЕРХОВЕНСТВОМ ОТОМАНСКОЙ ПОРТЫ В XVIII СТОЛЕТИИ (1889)
ІСТОРИЧНА НАУКА УСРР 1920-Х РОКІВ: СОЦІОПОЛІТИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ : [монографія] (2006)
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ЮЖНУЮ РОССИЮ, КРЫМ И ОДЕССУ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ, МАЛУЮ АЗИЮ, СЕВЕРНУЮ АФРИКУ, МАЛЬТУ, СИЦИЛИЮ, ИТАЛИЮ, ЮЖНУЮ ФРАНЦИЮ И ПАРИЖ В 1836 И 1837 ГОДАХ. Т. 2 (1839)
НА НОВИЙ ШЛЯХ : драма на п'ять дій (1906)
- ВОРОПАЙ ОЛЕКСА ІВАНОВИЧ
- РИЖОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- КОЯЛОВИЧ МИХАЙЛО ЙОСИПОВИ
- РІГЕЛЬМАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- КОРОВУШКІН ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ
- РОСТОВЦЕВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- МИТРОХІН ДМИТРО ІСИДОРОВИЧ
- ГАВРИЛИШИН БОГДАН ДМИТРОВИЧ
- ЦАЛИК СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
ЮЖНОРУССКИЕ ГОСПОДАРСКИЕ ЗАМКИ В ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА : ист.-стат. очерк (1890)
К ИСТОРИИ ИНОЗЕМЦЕВ В СТАРОЙ МАЛОРОССИИ : [отзыв об исслед. М. М. Плохинского: "Иноземцы в старой Малороссии, ч. 1. Греки, цыгане, грузины". Москва. 1905 г.] (1908)
ОЧЕРК ЗВУКОВОЙ ИСТОРИИ МАЛОРУССКОГО НАРЕЧИЯ (1878)
Н. И. ПИРОГОВ. ЕГО ЖИЗНЬ И НАУЧНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ : биогр. очерк : с портр. Пирогова, грав. в Петербурге К. Адтом (1893)
НАРИСИ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ (2009)
- ПОБОЛЬ ЛЕОНІД ДАВИДОВИЧ
- ШТИХОВ ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
- НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- ВАСИЛЬЄВ ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ
- БАБКІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
- БЕБИК ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
- ГУДЧЕНКО ЗОЯ СТЕПАНІВНА
- ПАЛЕХА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
- ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- КОНИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- МОТРЕНКО ТИМОФІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
- СЕРЕДА АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА
- ТАТАРОВ БОРИС ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БРОШЕВАН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- РЕПАН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЯГОТИН
- ІНСТИТУТ СУСПІЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- ХАРЛАН ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
- ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
МОГИЛЬНЫЕ ДРЕВНОСТИ СЕВЕРЯНСКОЙ ЧЕРНИГОВЩИНЫ (1916)
- ТОЛСТАЯ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА
УКРАЇНСЬКІ ГОВОРИ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСИ І СУМЕЖНИХ ОБЛАСТЕЙ. Ч. 1 : ЗВУЧНЯ І МОРФОЛОГІЯ (1938)
- ЗАВАЛЬНЮК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
- ЗАГОРОДНІЙ ІВАН МАКСИМОВИЧ
- САВЧЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
СОБРАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СТАТЕЙ Н. И. ПИРОГОВА, ВЫШЕДШИХ В УПРАВЛЕНИЕ ЕГО КИЕВСКИМ УЧЕБНЫМ ОКРУГОМ (1858-1861) : с портр. авт. (1861)
- ПАВЛЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ
- СЛАБОШПИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ФЕДОТОВИЧ
- ОБЕРТАС ОЛЕСЬ ЄВГЕНОВИЧ
- ЗІНКЕВИЧ ОСИП СТЕПАНОВИЧ
- ГОЛУБ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
ЗНАЧЕНИЕ ГРАМОТ XIV И XV ВЕКОВ ДЛЯ ИСТОРИИ МАЛОРУССКОГО ЯЗЫКА ([1907])
- СІКОРА РАДОСЛАВ
- ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- СЕМЕНКО ЛАРИСА ІВАНІВНА
КИЕВ, ЕГО СВЯТЫНИ, ДРЕВНОСТИ, ДОСТОПАМЯТНОСТИ И СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЕГО ПОЧИТАТЕЛЕЙ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ : с 96 политипажами, изображающими виды Киева... (1900)
- БАЧА ЮРІЙ
- СЛОВАЧЧИНА
- ЧЕХІЯ
- ЄРМАК ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПЛЮЩ ВАСИЛЬ
- ПРИЧЕПІЙ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
- СУСАК КАТЕРИНА РОМАНІВНА
- КОСІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
- СТЕФ'ЮК НІНА АНДРІЇВНА
- ГРАНОВСЬКИЙ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
- НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
- КИСІЛЬ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ГАДЯЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
- ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ
- ЗАХАРЧУК-ЧУГАЙ РАЇСА ВОЛОДИМІРІВНА
- БІЛЕЦЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ
- КАРПІЛОВСЬКА ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
- КЛИМЕНКО НІНА ФЕДОРІВНА
- ВОЗНЯК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
- ГНАТЮК ЛІДІЯ ПАВЛІВНА
- ГНАТЮК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- БАС-КОНОНЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА
- ДЗЕНДЗЕЛІВСЬКИЙ ЙОСИП ОЛЕКСІЙОВИЧ
- УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ДОРОШЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- КУЛИК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
- СЕМЕНОВ-ТЯНЬ-ШАНСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
- ВЕРЕЩАГІН ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
- СЛЮСАРСЬКИЙ АНТОН ГРИГОРОВИЧ
- ГОРБАТЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- ТОДІЙЧУК ОЛЬГА ВЕНІАМІНІВНА
- БУГАЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ГАЙКО ГЕННАДІЙ ІВАНОВИЧ
- ГОШУЛЯК ІВАН ЛЕОНІДОВИЧ
- ДЗИРА ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
- ЕЙДЕМАН РОБЕРТ ПЕТРОВИЧ
- ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
- КАКУРІН МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ
ИСТОРИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОПЫТ О ТОРГОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СИЛАХ ОДЕССЫ (1839)
НАЕЗДЫ ГАЙДАМАК НА ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ В XVIII СТОЛЕТИИ. 1733-1768 (1845)
ПОВНА АКАДЕМІЧНА ЗБІРКА ТВОРІВ (2011)
НАРИСИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДОБУ НЕПУ (1921-1928 РР.). Ч. 1 (2010)
НАРИСИ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В ДОБУ НЕПУ (1921-1928 РР.). Ч. 2 (2010)
ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ ДАЛЕЦКИЙ. ВОСПОМИНАНИЯ КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ, ДРУЗЕЙ И РОДСТВЕННИКОВ (2008)
- КУДЕЛКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
- ГАНІНА ОКСАНА ДАВИДІВНА
- МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УКРАЇНИ
- БОКАНЬ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- МАНЬКО ВІРА ВАСИЛІВНА
- ПИСАНКАРСТВО
- КОНКВЕСТ РОБЕРТ
- КАЛЬНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
- МИШАНИЧ ОЛЕКСА ВАСИЛЬОВИЧ
- КУПЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ
- КАЧАРАБА СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
- РОЖИК МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ
ХРОНІКА - 2005. СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ ІНСТИТУТУ МАТЕМАТИКИ (2005)
НОРИЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ (2008)
НАРИСИ ІСТОРІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ, 1917 - КВІТЕНЬ 1918 Р. (2000)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 2 : ВІД ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1933)
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК КИЕВСКОЙ ДРУЖИННОЙ РУСИ. Т. 2 (1887)
- НІКІТІНА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
- ЧЕРНЯХІВСЬКА КУЛЬТУРА
ФРАНЦУЗИ В ОДЕСІ (2012)
COSSACK FAIRY TALES AND FOLK TALES : selected (1902)
- ОЛЬХОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- СТРУВЕ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- ПОДКУР РОМАН ЮРІЙОВИЧ
- ПУЗДРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
- РЕНДЮК ТЕОФІЛ ГЕОРГІЙОВИЧ
- КРАМАР ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ
- ОРЄХОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ГІЛЯРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- КОВАЛЕВСЬКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
- КОРШ ФЕДІР ЄВГЕНОВИЧ
- ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- НАУЛКО ВСЕВОЛОД ІВАНОВИЧ
- АРТЮХ ЛІДІЯ ФЕДОРІВНА
- ГОРЛЕНКО ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
- СМИРНОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ
- ХАЗАНОВ АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ТУРЧЕНКО ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ
- ТУРЧЕНКО ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
- ЯКУБОВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА
- АНТОНЮК ЗИНОВІЙ ПАВЛОВИЧ
- КВІТ СЕРГІЙ МИРОНОВИЧ
- БРАТКО-КУТИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА
- КОСТЮК ГРИГОРІЙ СИЛОВИЧ
- ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
- ШЕРЕР ЖАН-БЕНУА
- КОПТІЛОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ
- КОНДРАТЮК КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ФАРІОН ІРИНА ДМИТРІВНА
- ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ СВОБОДА
- МІРЧУК ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
- МАРТИНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ СОЮЗ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА
- СТЕЛЛЕЦЬКИЙ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
- СОФРОНОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
- СЦІБОРСЬКИЙ МИКОЛА ОРЕСТОВИЧ
- ШКІЛЬНИК МИХАЙЛО
- МАРКЕВИЧ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
- РИБАКОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СУЛІМІРСЬКИЙ ТАДЕУШ
- ПОГРЕБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО БОРИСОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І КОНФЛІКТОЛОГІЇ
- ШЕВЧУК СЕМЕН
- БИТИНСЬКИЙ МИКОЛА ОВЕРКОВИЧ
ІЗБОРНИК
- ГОЛОВКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- ПАДАЛКА СЕРГІЙ СЕМЕНОВИЧ
- ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ІГОР
- ПАРТІЯ БУЛАВА
- ІВАНИШИН ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
- ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТРИЗУБ ІМЕНІ СТЕПАНА БАНДЕРИ
- РАДЕВИЧ-ВИННИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
- РІЗНИЧЕНКО ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
- ФЕДУН ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
БАНДЕРА : бібліотека націоналіста
- ХРАМОВ ВАСИЛЬ ОЛЕГОВИЧ
- ХРАМОВА ВІКТОРІЯ ЛЬВІВНА
- АРКУШИН ГРИГОРІЙ ЛЬВОВИЧ
- КУДРА СЕРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- ЛЯСКОРОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ