- КРЕМЕНЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
- ДІЯК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- САБАДОШ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ДІДУХ ЯКІВ ПЕТРОВИЧ
- ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО
- МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
- АКІМОВ ІГОР АНДРІЙОВИЧ
- ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
- НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА
- ГУСЄВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
- РУДНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ГУНЧИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- АНДРЕЙЦЕВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
- КОВАЛЬСЬКИЙ ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
- БОЛТРИК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ
- СТОРОЖЕНКО ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
- ШУМСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
- МЕЛЮКОВА ГАННА ІВАНІВНА
- ТЕРЕНОЖКІН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- РЕДЬКО ЮЛІАН КОСТЯНТИНОВИЧ
- СТЕЛЬМАЩУК ГАЛИНА ГРИГОРІВНА
- БЕДЗИК ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
- СИНЯВСЬКИЙ ОЛЕКСА НАУМОВИЧ
- ЮЩУК ІВАН ПИЛИПОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- БЖЕСЬКИЙ РОМАН СТЕПАНОВИЧ
- ТАЛАНЧУК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
- КИРДАН БОРИС ПЕТРОВИЧ
- МИЛОРАДОВИЧ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
ПОЛТАВІКА. ПОЛТАВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ : науково-видавничий проект
- ЦЕНТР ПО ДОСЛІДЖЕННЮ ІСТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ
- СТЕПОВИК ДМИТРО ВЛАСОВИЧ
ПОЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ВАЖКУ ПАМ'ЯТЬ. СХІДНА ГАЛИЧИНА (2015)
- СТЕПАНЧУК ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
POJEDNANIE PRZEZ TRUDNĄ PAMIĘĆ. WOŁYŃ 1943 ([2012])
УКРАЇНСЬКА ПІСЕННА СПАДЩИНА РІВНЕНЩИНИ І ТЕРНОПІЛЬЩИНИ : навч. посіб. (2004)
26-Й ПРОЦЕНТ, АБО ЯК ПОДОЛАТИ ІСТОРІЮ (2014)
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ И БЫТА ХАРЬКОВСКОЙ И ОТЧАСТИ КУРСКОЙ И ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБ. (1890)
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ СТЕПНОЙ ОКРАИНЫ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА (1887)
- БОЙКО ХРИСТИНА СТЕПАНІВНА
- ВАВРИЧИН МАРІЯ ГРИГОРІВНА
- ВЕГЕШ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- ТОКАР МАРІАН ЮРІЙОВИЧ
- БАСАРАБ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- ЗАКАРПАТСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
- БУЛЬВІНСЬКИЙ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ВІЗЕР СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- БІЛИНСЬКИЙ АНДРІЙ КЛАВДІЙОВИЧ
- БІЛЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ
- ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ЛОЩИЦ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ЗЕРКАЛЬ САВА ПЕТРОВИЧ
- ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ
- АСТАХОВА ВАЛЕНТИНА ІЛАРІОНІВНА
- ВОЙНАРОВСЬКИЙ ТИТ ЄВГЕН
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : ДО ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ (1932)
- ГУБЕРСЬКИЙ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
- ДРУЖИНІНА ОЛЕНА ЙОАСАФІВНА
МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ МАЛОРОССИИ (1892)
- ЗАСЛАВСЬКИЙ ДАВИД ЙОСИПОВИЧ
- ЗАХАРЧЕНКО ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
ЗАПИСКИ О ПОЛТАВЕ И ЕЕ ПАМЯТНИКАХ : с пл. Полтав. битвы и достопримечательностями г. Полтавы (1902)
- ІВАНОВ В’ЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
- ІВЧЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
- КОЛЯДУВАННЯ
НЕПРИБОРКАНЕ РІЗНОГОЛОССЯ: ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАСТРОЇ В УКРАЇНІ, 1939 - ЧЕРВЕНЬ 1941 РР. (2012)
- ЛАВРІВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
ДРЕВНОСТИ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ. РАСКОПКИ В СТРАНЕ ДРЕВЛЯН : с 7 пл. и 47 политипажами (1893)
- МАКАРОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ГЛУШКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
- КИРЧІВ РОМАН ФЕДОРОВИЧ
- ГОРИНЬ ГАННА ЙОСИПІВНА
- ГОНТАР ТАЇСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ
- РОМАНИЦЬКИЙ БОРИС ВАСИЛЬОВИЧ
- ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ГАЙ
- РАЧКОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ
ЛЬВІВ. ЩОДЕННЕ ЖИТТЯ МІСТА ОЧИМА ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ІЗ СІЛ (50-80-ТІ РОКИ XX СТ.) : монографія (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСІ : з 210 мал. і портр. та 9 картами (1908)
ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ У СВІТОВІЙ НАУЦІ : стислий довід. (2012)
CROSS-BORDER PARTNERSHIPS IN BELARUS, MOLDOVA AND UKRAINE AND THE CONSEQUENCES OF EU-ENLARGEMENT : state of the art literature review (2007)
- ГРОМ'ЯК РОМАН ТЕОДОРОВИЧ
- КОВАЛІВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (90-ТІ РОКИ ХХ СТ.) (2000)
МОЛОДЬ УСРР В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (1928-1933 РР.) (1999)
МАТЕРІЯЛИ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ БІБЛІОГРАФІЇ УКРАЇНИ. 1847-1929 : список бібліогр. пр., що стосуються до окремих місцевостей УСРР, Басарабії, Дону й Криму (1930)
- ТЕРЕМКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ЛОБУЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР КАРЛОВИЧ
- МОЩАНСЬКИЙ ІЛЛЯ БОРИСОВИЧ
- КУЛЬЖЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ОЛЕНКОВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
- ХЕРСОНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- ТЕР ФІЛІП
- ГРИМИЧ МАРИНА ВІЛЛІВНА
- БОРИСЕНКО ВАЛЕНТИНА КИРИЛІВНА
- ГОНЧАРОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
ДРЕВНЕЙШИЕ РУССКИЕ МОНЕТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА КИЕВСКОГО : нумизмат. опыт графа Ив. Ив. Толстого : с 19 табл. рис. (1882)
- СТРАЖНИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- АТАМАНЕНКО АЛЛА ЄВГЕНІВНА
- ДОНІК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ПАЛІЙ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
- БЕЛЬГАРД ОЛЕКСАНДР ЛЮЦІАНОВИЧ
- СУПРУН ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
- ШУЛЬЖЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА
- КРИШТАЛОВИЧ УЛЯНА РОМАНІВНА
- ІВАНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГІЇВНА
- БАГАН ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
- НАУКОВО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ ДМИТРА ДОНЦОВА
- ОГОРОДНИК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- РУСИН МИРОСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
- ТАРАСЕНКО МИКОЛА ФЕДОСІЙОВИЧ
- МАСЕНКО ЛАРИСА ТЕРЕНТІЇВНА
- КУБАЙЧУК ВІКТОР ПАВЛОВИЧ
- ДЕМСЬКА ОРИСЯ МАР'ЯНІВНА
ОПИСИ ХАРКІВСЬКОГО НАМІСНИЦТВА КІНЦЯ XVIII СТ. (1991)
ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕК МІСТА РІВНЕ : до 90-річчя від дня народж. О. М. Клімової : зб. матеріалів наук. конф., м. Рівне, 31 берез. 2015 р. (2015)
ПЕТРО ДОРОШЕНКО. ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ (2011)
ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ: ЕТНОІСТОРИЧНИЙ, МОВНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ ТА РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІРИ : матеріали V Міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 24-25 квіт. 2015 р.) (2015)
МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ : Елисаветград в старой открытке (2004)
ІСТОРІЯ КРИМУ В ЗАПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ (2015)
НАРИСИ ЖИТТЯ КИЄВА. 1919 РІК: ПОЛІТИКА І ПОВСЯКДЕННІСТЬ (2015)
ЛІТОПИС І ХРОНОГРАФ. СТУДІЇ З ТЕКСТОЛОГІЇ ДОМОНГОЛЬСЬКОГО КИЇВСЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ : [монографія] (2015)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ НА ДОНБАСІ (2015)
РАДЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ НА ДОНБАСІ: 1926-1938 (2015)
- КОЛЯДА ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- МУСІЄНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- СЕРЕБРЯКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
- БРАЙОН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ВЕЙНБЕРГ ЛЕОНІД БОРИСОВИЧ
- СНІЖКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- МИСЬКО ЕММАНУЇЛ ПЕТРОВИЧ
- КОРНІЄНКО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- ГОРДІЄНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
- ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МУЗЕЇВ
- СТЕФАНЮК СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА
- БОЙКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
- НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
- ПОЛІЩУК ТАМАРА ВІКТОРІВНА
- ВАЛКІВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- ЛЮБЧЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
- ПЕРНЕРСТОРФЕР ЕНҐЕЛЬБЕРТ
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В. В. ТАРНОВСЬКОГО
- ТУРАНЛИ ФЕРХАД ҐАРДАШКАН ОГЛУ
- ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ УКРАЇНА
- СИТИЙ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
- ХРАПУНОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
- ГЕРЦЕН ОЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ
- КОРОЛЬ ВІКТОР ЮХИМОВИЧ
- УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЗАЙЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- НІКІТЕНКО НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
- РИНСЕВИЧ В'ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
- СТАРИК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ У ЧЕРНІВЦЯХ
- ОСТАПКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ЗАЛИШАНИ
- КАЧМАРЧИК ЯНУШ
- РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- ОНИЩЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕМЕНОВИЧ
- ШАМРАЙ МАРГАРИТА АГАПІЇВНА
- КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА
- ДАНИЛЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- МУЗИЧЕНКО ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ
- ЧОПИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ МИКОЛИ ГРИШКА
- ГРИШКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- ХВИЛЯ АНДРІЙ АНАНІЙОВИЧ
- ГОРСЬКИЙ ВІЛЕН СЕРГІЙОВИЧ
- КОРДОН МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ІНСТИТУТ ДЕМОКРАТІЇ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА
- БЕЛІЦЕР НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
- ТРОЩИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
- КУДРЯЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- РУДИЧ ФЕЛІКС МИХАЙЛОВИЧ
- БІЛОУС ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ
- ДОЦЯК ІГОР ІВАНОВИЧ
- КЛИМОНЧУК ВАСИЛЬ ЙОСИФОВИЧ
- ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
- ТАРАН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГУБЕРНАЧУК СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
- ЯРЕМІЙЧУК ОЛЬГА СТЕПАНІВНА
- БОРОДІНОВ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ
- ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
- РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ
- ОСТАФІЙЧУК ВАСИЛЬ ФОКОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
- МАЙБОРОДА ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ
- ІВАНЧЕНКО РАЇСА ПЕТРІВНА
- ВАЩЕНКО ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
- ЧЕРТОРИЗЬКА ТЕТЯНА КУПРІЯНІВНА
- ГНАТЮК ГАЛИНА МАКАРІВНА
- РОДНІНА ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА
- МАЛИК ЯРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
- ЗІНЧЕНКО АРСЕН ЛЕОНІДОВИЧ
- ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО
- КОЦЮБИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
- ТКАЧЕНКО ОРЕСТ БОРИСОВИЧ
- ШМОРГУН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
- ЛАЩУК ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ
- БОНДАРЧУК ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА
- ЛИТВИН МИКОЛА РОМАНОВИЧ
- НАУМЕНКО КІМ ЄЛИСЕЙОВИЧ
- БУДЗИНОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ТИТОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ ПРАЦІ
- ПРИСТАЙКО ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
- ПУЛЮЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
- ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
- ОСТРОГРАДСЬКИЙ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- КРАВЧУК МИХАЙЛО ПИЛИПОВИЧ
- ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
- ЛЕВИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЙОСИПОВИЧ
- ЗАРИЦЬКИЙ МИРОН ОНУФРІЙОВИЧ
- ЧАЙКОВСЬКИЙ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
- ВОРОНИЙ ГЕОРГІЙ ФЕОДОСІЙОВИЧ
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : анот. іст. хроніка міжнар. відносин (2004-2007) (2014)
- ПИЛЬЧИКОВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНЕ Й ТЕРИТОРІАЛЬНЕ РЕФОРМУВАННЯ ГЕТЬМАНЩИНИ У XVIII СТ.: ПРИЧИНИ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ (2015)
- СТАСІВ ОСТАП ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СМАКУЛА ОЛЕКСАНДР ТЕОДОРОВИЧ
- МІЛІЯНЧУК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
ЛИЦАР ДУХУ: ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ В ІСТОРІЇ ТА ПАМ'ЯТІ (2015)
- ФЕЩЕНКО-ЧОПІВСЬКИЙ ІВАН АДРІЯНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
ПРОСТІР У НАУЦІ І ЛЮДИНА У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ : (до 100-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька) (2015)
- ЗАСЯДЬКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
ПРОЕКТ НОВОРОСІЯ І НОВІТНЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА (2015)
- КОНДРАТЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ТИМОШЕНКО СТЕПАН ПРОКОПОВИЧ
- ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМЕНІ С. П. ТИМОШЕНКА
- ПОДОЛИНСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ІВАН ЯКОВИЧ
ПОСТАТІ : нариси про діячів історії, політики, культури (2007)
- ФРАНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- ФРАНКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА
- ЛИПСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІПОЛИТОВИЧ
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: СТОРІНКИ ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ : [до 130-ліття з дня народження В. Винниченка] (2010)
- РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКОЇ МОВНОЇ МЕЖІ (1948)
- ТУТКОВСЬКИЙ ПАВЛО АПОЛЛОНОВИЧ
- РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
- ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
- ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
- СЛУЦЬКИЙ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ
- ВОЛОЩАК ОСТАП
- МЕЛЬНИК МИКОЛА ІЛЛІЧ
- МЕДВЕЦЬКИЙ ЮЛІАН
- АНТОНИЧ БОГДАН-ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
- БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
- ГНАТЮК ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ПЕТРА ЧАЙКОВСЬКОГО
- НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
- ГОНЧАР ОЛЕСЬ ТЕРЕНТІЙОВИЧ
- ГОРСЬКА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
- МАРИНОВИЧ МИРОСЛАВ ФРАНКОВИЧ
- ШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ВИННИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- ЖЕЛЕЗНЯК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
- СТРИЖАК ОЛЕКСІЙ СИЛЬВЕСТРОВИЧ
- ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
- ЗАРЕЦЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- АВРАМЕНКО ОЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- РОМАНЧУК ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ
- ЛИПА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
АНТРОПОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИБОРУ УКРАЇНИ : [монографія] (2014)
- МАТВІЯС ІВАН ГРИГОРОВИЧ
АРХЕОЛОГИЯ ПРИКАРПАТЬЯ, ВОЛЫНИ И ЗАКАРПАТЬЯ (КАМЕННЫЙ ВЕК) : [монография] (1987)
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА АРХІВНІ ДОВІДНИКИ. 1991-2010 : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2011)
БІБЛІОГРАФІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ, ОПУБЛІКОВАНИХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (2012)
- ПАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ФРАНЦОВИЧ
- КАБУЗАН ВОЛОДИМИР МАКСИМОВИЧ
СЕРГІЙ ПОБОЖІЙ : біобібліогр. покажч. (2004)
- ПАТЕР ІВАН ГРИГОРОВИЧ
- БОСИЙ ВОЛОДИМИР
- СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ
- УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ХЛІБОРОБІВ-ДЕРЖАВНИКІВ
- ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА
- ФУНДАЦІЯ ІМЕНІ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА
- ОЛЬЖИЧ ОЛЕГ
- КОТ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ
- СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
- МУЗЕЙ ГЕТЬМАНСТВА
- ЯКОВЛЄВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
- ЮНЕСКО
ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ : віртуальний музей
- УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА
- УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА ГРУПА
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ
DIASPORIANA : електронна бібліотека
- КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ЖБАНКОВА ОЛЬГА БОРИСІВНА
- КОСИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ОСАДЧУК РОМАН
- БАРВІНОК ГАННА
- ГОЛОВАТИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ЧИЖЕВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- МІСІОНЕР
- СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ
- ЛАЗОРСЬКИЙ МИКОЛА ПАНАСОВИЧ
- ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- БІЛОУС НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
- ПОП ІВАН ІВАНОВИЧ
- ДЯКІВ-ГОРНОВИЙ ОСИП
- КОЛЯНКІВСЬКИЙ МИКОЛА СПИРИДОНОВИЧ
- ДОМАНИЦЬКИЙ ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
- ДОМАНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
БОРБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА ВОЛЮ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ : огляд подій за р.р. 1918, 1919 і 1920 ([1920?])
НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО ЯВОРІВЩИНИ (1979)
ЦІННОСТІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І МОРАЛЬНИЙ ВИБІР: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД (2006)
РІК 1918, КИЇВ (1954)
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ КАРТА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКОЙ ССР В І ТЫС. Н. Э. : [монография] (1985)
ЄВРАЗІЙСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ : монографія (2010)
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (2009)
МУЗЕЙ ІСТОРИЧНИХ КОШТОВНОСТЕЙ УРСР : [комплект листівок] (1979)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2007)
ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОДЕСИ : [монографія] (2008)
ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЄВА (2012)
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ: ПОСТУП РОЗВИТКУ : бібліогр. покажч. до 70-річчя утворення Кіровоград. обл. (2013)
- МОГИЛЯНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- АНДРУСЯК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ В МОСКВІ
- ОВСЯННИКОВА АССОЛЬ ОЛЕКСІЇВНА
- ЄЛЬНИКОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА
- РОМАНЦОВ ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯНОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ЯРОШ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
- ПРАВИЙ СЕКТОР
- АНДРУСЯК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
- ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. В. ПТУХИ
- ЛІБАНОВА ЕЛЛА МАРЛЕНІВНА
- ПТУХА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
Г. С. КОСТЮК - ОСОБИСТІСТЬ, ВЧЕНИЙ, ГРОМАДЯНИН (2010)
КОЗАЦЬКЕ БЛАГОЧЕСТЯ: ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ НИЗОВЕ І КИЇВСЬКІ ЧОЛОВІЧІ МОНАСТИРІ В ХVІІ-ХVІІІ СТ.: ЕВОЛЮЦІЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН (2006)
НАРИС ІСТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ЗЕМЛІ (ДО 1914 Р.) (1953)
ЧЕРТЫ ИЗ ИСТОРИИ СОСЛОВИЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГАЛИЦКОЙ (РУСИ) XIV-XV В. (1894)
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА (У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛИЧИНИ) : [монографія] (2005)
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, М. ЛЬВІВ : путівник (2001)
УКРАЇНА В ПОШУКАХ СВОЄЇ ІДЕНТИЧНОСТІ. XVI - ПОЧАТОК XVII СТОЛІТТЯ : іст.-філос. нарис : [монографія] (2008)
SOCIETY IN TRANSITION: SOCIAL CHANGE IN UKRAINE IN WESTERN PERSPECTIVES (2003)
УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1918 : довід. вид. (2005)
АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ ФОНДІВ ЦДНТА УКРАЇНИ : довідник (2003)
МІЖ КУЛЬТУРОЮ І ПОЛІТИКОЮ (1998)
МАСОВА ЛІТЕРАТУРА В УКРАЇНІ: ДИСКУРС / ҐЕНДЕР / ЖАНР : монографія (2011)
НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ В XX СТОРІЧЧІ : довідник (2001)
ПІД ЧУЖИМИ ПРАПОРАМИ (1951)
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ В УКРАЇНІ : [навч. посіб.] (2010)
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XVII В.. Ч. 1 (1998)
ДРЕВНЕРУССКИЕ ПАТЕРИКИ : Киево-Печерский патерик. Волоколамский патерик (1999)
ЭВОЛЮЦИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. (1986)
НАЦІОНАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ УКРАЇНИ : альбом (2003)
ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ 1556-1561 : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик (2001)
ПЕТРО ПЕРШИЙ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (1706-1707 РР.) (1948)
СТАРИННЫЙ УКРАИНСКИЙ ТЕАТР (1996)
УСНА ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : ЗАПОРІЗЬКИЙ КРАЙ (2008)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ (1922)
ОТРЫВКИ ИЗ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ И ОДЕССКОГО ГРАДОНАЧАЛЬСТВА (1860)
РАЙНЕР МАРІЯ РІЛЬКЕ Й УКРАЇНА (1948)
НАСЕЛЕНИЕ НОВОРОССИЙСКАГО КРАЯ И БЕССАРАБИИ В 1851 Г. ([1851])
ХРОНІКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ САРМАТІЇ (2007)
ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ ДИННИК : [бібліогр. покажч.] (2001)
ВЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ : біографія, статті, цитати (2007)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ. Ч. 1 (2010)
СТАРОВИННЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ (1918)
СЛОВО : збірник українських письменників у екзилі: література, мистецтво, критика, мемуари, документи
СЛОВО : збірник українських письменників у екзилі: література, мистецтво, критика, мемуари, документи (1962)
СЛОВО : збірник українських письменників у екзилі: література, мистецтво, критика, мемуари, документи (1964)
СЛОВ'ЯНО-РУСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ (1969)
УКРАЇНСЬКІ ЗБРОЙНІ СИЛИ 1917-21 РР.. Ч. 1 : ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ Й ГЕТЬМАНАТУ (1947)
СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА КІНЦЯ ХVII-XVIII СТОЛІТТЯ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ : [монографія] (2008)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Т. 1 (2002)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ. 1917-1919 (1920)
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: ЛІТЕРАТУРНІ ПОСТАТІ, ТВОРИ, БІОБІБЛІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ (2012)
- КАУТСЬКИЙ КАРЛ
ЧТО ДУМАЮТ УЧЕНЫЕ О ВЕЛЕСОВОЙ КНИГЕ (2004)
- МИЦИК ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ
- ВЕЧЕРСЬКИЙ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ : біобібліогр. довід. (2010)
- ЖИВОТКО АРКАДІЙ ПЕТРОВИЧ
- РУДНИЦЬКИЙ ЮРІЙ ВАДИМОВИЧ
БУКВОЇД
КРАЄЗНАВЧА ЧЕРКАЩИНА
- ЛЕОНОВА МАРІЯ ВАСИЛІВНА
ВЛАДА ТА СОЦІУМ ГЕТЬМАНАТУ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)
ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ : укр. ранньомодер. духов. культура в європ. контексті : [монографія] (2008)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Т. 1 : ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (2012)
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ СФЕРИ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (2011)
УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА : бібліогр. покажч. (2013)
ЗВИЧАЇ НАШОГО НАРОДУ. Т. 2 (1958)
ШВАЙЦАРСЬКА РЕСПУБЛІКА (1899)
- РУДЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
- ВИШНЕВЕЦЬКИЙ ЯРЕМА
- ПОГРІБНИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ПЕТРОВ МИКОЛА БОРИСОВИЧ
ВТРАЧЕНІ ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ : [монографія] (2002)
- ФЕДЕНКО ПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ
- ВОЛИНСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
ЧИГИРИН - ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ (2007)
СОФИЯ КИЕВСКАЯ (1967)
- МАЛАНЮК ЄВГЕН ФИЛИМОНОВИЧ
ЗАМЕТКИ О ДРЕВНЕРУССКОМ ИКОНОПИСАНИИ. ИЗВЕСТНЫЕ ИКОНОПИСЦЫ И ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯ (1901)
- БАРВІНОК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- КОВАЛЬОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
- КУРОМІЯ ГІРОАКІ
ЧЕРНЯХОВСКИЙ (1985])
- СКРИПНИК ГАННА АРКАДІЇВНА
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ГАЛИЧИНИ. Т. 2 : АКТИ З Р. 1649-1651 (1901)
- СТЕРЧО ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
- МАКАРЧУК СТЕПАН АРСЕНТІЙОВИЧ
- СУХИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ГАЛИЧИНИ. Т. 3 : ЛІТОПИСНІ ПАМ'ЯТКИ З Р. 1648-1657 (1913)
- БОРЕЦЬ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
- МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ
- ЧУЧКА ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
- ДІПТАН ІРИНА ІВАНІВНА
ГЕРОЇНЯ УКРАЇНИ ОЛЕНА СТЕПАНІВ (2005)
- ПАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТВОРИ. Т. 7 : СТАТТІ, ВИСТУПИ, ІНТЕРВ'Ю (БЕРЕЗЕНЬ 1990 - ГРУДЕНЬ 1992) (2011)
УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК. ЖУРНАЛ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА : покажч. змісту 1963-1992 (ч. 1-115) (1993)
МОНЕТНОЕ ДЕЛО ХЕРСОНЕСА (IV В ДО Н. Э. - XII В Н. Э.) : [монография] (1977)
ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ : зб. наук. пр. : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 листоп. 2013 р.) (2013)
ПОВІСТКИ І ЕСКІЗИ З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ (1895)
ІСТОРІЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ. Т. 2 (1991)
- СТАРОДУБЕЦЬ ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА
- УКРАЇНСЬКИЙ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ
- ЄКЕЛЬЧИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПАНАШЕНКО ВІРА ВАСИЛІВНА
- ПУТРО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
- РЕВЕГУК ВІКТОР ЯКОВИЧ
- СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
- КРАПІВІНА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
- ҐАЛАҐАН ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА
ІСТОРІЯ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ. Т. 3 (1992)
- ІНСТИТУТ З ВИВЧЕННЯ СРСР
СЛОВО : збірник українських письменників у екзилі: література, мистецтво, критика, мемуари, документи (1968)
СЛОВО : збірник українських письменників у екзилі: література, мистецтво, критика, мемуари, документи (1970)
ГЕРОЇ УКРАЇНСЬКОГО НЕБА (2010)
- КАЛАШНИК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ
ХРАМИ УКРАЇНИ : альбом (2000)
- КОЛОМІЄЦЬ МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ
- РЕГУШЕВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕМЕНОВИЧ
РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей (2004)
- ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ЛЕВЕНЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ОФІЦЕРСЬКИЙ КОРПУС АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1917-1921). КН. 1 (2007)
- ЛЕБЕДЬ МИКОЛА
ФІЛОСОФСЬКІ ТВОРИ. Т. 1 : НАРИСИ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ НА УКРАЇНІ. ФІЛОСОФІЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ (2005)
ФІЛОСОФСЬКІ ТВОРИ. Т. 2 : МІЖ ІНТЕЛЕКТОМ І КУЛЬТУРОЮ: ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ (2005)
- СКРИПНИК ЛАРИСА ГРИГОРІВНА
- МІЛЬЧЕВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ГОРБАЧ НАЗАР ЯКОВИЧ
КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС ХІІ СТОЛІТТЯ : історичне дослідження (2009)
- ЛАТИШ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЛІТОПИС ГАДЯЦЬКОГО ПОЛКОВНИКА ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ (1992)
- КАПЕЛЮШНИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ (1971)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. 1893-2006 РР.. Ч. 1 : 1893-1937 РР. (2014)
- ГЕЛЕЙ СТЕПАН ДМИТРОВИЧ
- ЗАПОРІЗЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Я. НОВИЦЬКОГО
ДНЕВНИК ЯКОВА МАРКОВИЧА. Т. 4 : 1735-1740 РОКИ (1913)
- СХІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ КОВАЛЬСЬКИХ
- ЗВЄРЄВА ІРИНА ДМИТРІВНА
- БЕХ ІВАН ДМИТРОВИЧ
- ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ
ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717-1767 ГГ.). Ч. 1 : 1717-1725 ГГ. (1893)
ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717-1767 ГГ.). Ч. 2 : 1726-1729 ГГ. (1895)
ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717-1767 ГГ.). Ч. 3 : 1730-1734 ГГ. (1897)
ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVIII СТ. : зб. док. (1970)
- КРАВЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ВСЕСВІТНІЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
- ГОЛОСКЕВИЧ ГРИГОРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
- КОЖЕВНІКОВ ВАЛЕНТИН
- КОЗАЧЕНКО АНТОН ІВАНОВИЧ
ОФІЦЕРСЬКИЙ КОРПУС АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1917-1921). КН. 2 (2011)
- НАНІАШВІЛІ ІРИНА МИКОЛАЇВНА
ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА НАРОДАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И КРЕЩЕНИЕ РУСИ (1988)
- РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
АРХИТЕКТУРА ИМПЕРСКОГО КИЕВА (2000)
- ГЛІБОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
- СТАРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 1 : ПЕРВОБЫТНАЯ АРХЕОЛОГИЯ (1985)
- САМІЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
ОБ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ КАРПАТСКИХ ГОРЦЕВ, МАЛОРОССОВ И ВЕЛИКОРУССОВ : (Из Мацеиовского) (1878])
- ГРАБОВСЬКИЙ ПАВЛО АРСЕНОВИЧ
- ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ПАНЬКЕВИЧ ЮЛІАН ІВАНОВИЧ
АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 2 : СКИФО-САРМАТСКАЯ И АНТИЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ (1986)
АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 3 : РАННЕСЛАВЯНСКИЙ И ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОДЫ (1986)
- ФЕДОРОВ ВАЛЕРІЙ ДОМЕТІЙОВИЧ
- МАР'ЇНА ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА
ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (1890-1941). Т. 1 : 1890-1917 (2005)
ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (1890-1941). Т. 2 : 1918-1941 (2005)
КИЕВСКИЕ ГРАФФИТИ XI-XVII ВВ. : [монография] (1985)
- НОМИС МАТВІЙ
- ПАЗЯК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- МАРКОВИЧ ОПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1998)
- БЕНЕШ ЕДВАРД
МАНЮНЯ. ПОВІСТІ. ОПОВІДАННЯ. ЕСЕ (2003)
ОПОВІДІ ПРО СТАРОДАВНІЙ КИЇВ (1982)
- ЛЕПКИЙ БОГДАН СИЛЬВЕСТРОВИЧ
- КУЗЬМЕНКО ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
- ЩОГОЛІВ ЯКІВ ІВАНОВИЧ
- КУЛИК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
- АЛЕКСАНДРОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- МОВА ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
- ВЕРБИЦЬКИЙ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
- ВОРОБКЕВИЧ СИДІР ІВАНОВИЧ
- ЛЕВИЦЬКИЙ ОСТАП МИХАЙЛОВИЧ
ПАМЯТНИКИ РУССКОГО ПРАВА. ВЫП. 2 : ПАМЯТНИКИ ПРАВА ФЕОДАЛЬНО-РАЗДРОБЛЕННОЙ РУСИ. ХII-ХV ВВ. (1953)
- ШАШКЕВИЧ ВОЛОДИМИР МАРКІЯНОВИЧ
- УСТИЯНОВИЧ КОРНИЛО МИКОЛАЙОВИЧ
ПАМЯТНИКИ РУССКОГО ПРАВА. ВЫП. 1 : ПАМЯТНИКИ ПРАВА КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА. Х-ХІІ ВВ. (1952)
- ВОРОБКЕВИЧ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
- МАНЖУРА ІВАН ІВАНОВИЧ
ВОЛИНЬ І ПОЛІССЯ: УПА ТА ЗАПІЛЛЯ. 1943-1944 : док. і матеріали (1999)
- НІЩИНСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- МИРНИЙ ПАНАС
БОРОТЬБА ПРОТИ УПА І НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ: ДИРЕКТИВНІ ДОКУМЕНТИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ. 1943-1959 (2001)
- ПЧІЛКА ОЛЕНА
- НАВРОЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
БОРОТЬБА ПРОТИ УПА І НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЦК КП(Б)У, ОБКОМІВ ПАРТІЇ, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. КН. 1 : 1943-1945 (2002)
- КОЦОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- БІЛИЛОВСЬКИЙ КЕСАР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГРАБОВИЧ ІЛАРІОН МИХАЙЛОВИЧ
- МАСЛЯК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
БОРОТЬБА ПРОТИ УПА І НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЦК КП(Б)У, ОБКОМІВ ПАРТІЇ, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. КН. 2 : 1946-1947 (2002)
- МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ
БОРОТЬБА ПРОТИ УПА І НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЦК КП(Б)У, ОБКОМІВ ПАРТІЇ, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1948. КН. 3 : 1948 (2003)
- КОНОНЕНКО МУСІЙ СТЕПАНОВИЧ
БОРОТЬБА ПРОТИ УПА І НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ: ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ЦК КП(Б)У, ОБКОМІВ ПАРТІЇ, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1949-1959. КН. 4 : 1949-1959 (2003)
- КРАВЧЕНКО УЛЯНА
НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО : [з комплекту "Україна"] (1967])
- ПОПОВИЧ-БОЯРСЬКА КЛИМЕНТИНА КАРЛІВНА
- БОБЕНКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ІСТОРИЧНІ МОНОГРАФІЇ МИКОЛИ КОСТОМАРОВА. Т. 6 : ГЕТЬМАНУВАННЯ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО І ЮРІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (1891)
ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (1921)
- ЯЦЕНКО МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ
- АЛФЬОРОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
- УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ РУХ
- ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
- ЧАЙКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ЯКОВИЧ
- СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
- ЖУРАВЛЬОВ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЖАЙВОРОНОК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
- ЯНКО МИКОЛА ТИМОФІЙОВИЧ
- ГРОДЗІНСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ЛЕП'ЯВКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- УЛЬЯНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІРИНАРХОВИЧ
- КОСТЮК ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЯНОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
- МАЛЬОВАНИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
ХРОНІКА-2000 : український культурологічний альманах
- ПАНЧЕНКО ПЛАТОН МИКОЛАЙОВИЧ
ХРОНІКА-2000 : український культурологічний альманах (2009)
- УХАЧ-ОХОРОВИЧ КОСТЯНТИН ФРАНЦОВИЧ
- КОЛЕССА ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- ЛЕПКИЙ СИЛЬВЕСТР ТЕОДОРОВИЧ
- ДНІПРОВА ЧАЙКА
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ (1992)
- ЗАЛОЗНИЙ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
- КОВАЛЕНКО ОЛЕКСА КУЗЬМОВИЧ
ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. КЛАСИЧНА ДОБА 1300-1600 (1998)
- СЛАВИНСЬКИЙ МАКСИМ АНТОНОВИЧ
- МАСЛОВ-СТОКОЗ ВАСИЛЬ ПАВЛОВИЧ
- ЙОСИФОВИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
ГЕНЕРАЛ АРМИИ ЧЕРНЯХОВСКИЙ ([2014])
- СТАРИЦЬКА-ЧЕРНЯХІВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
МІЖ ВІЙНОЮ І РАДОЮ. КОЗАЦТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ - НА ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТТЯ : статті і матеріяли (2006)
- ЩУРАТ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
- РОМАНОВА ОДАРКА ВОЛОДИМИРІВНА
- ПІДКОВА ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ
- ГРАБОВИЧ ГРИГОРІЙ ЮЛІЙОВИЧ
КРИТИКА : часопис : міжнародний огляд книжок та ідей (1997–)
- ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ДУШЕЧКІН : біобібліогр. покажч. (2014)
- СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ
- БОРОВИК ВІТАЛІЙ ГАВРИЛОВИЧ
НОРИЛЬСЬКІ ТАБОРИ. ТАБІРНИК Е-058 : (спогади) (2002)
- КОВАЛЕНКО ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
UKRAINE AND RUSSIA. REPRESENTATIONS OF THE PAST (2008)
- КЕРНЕР ГРИГОРІЙ БОРИСОВИЧ
- МАЛИЦЬКА КОСТЯНТИНА ІВАНІВНА
ЯК ПОЗБУТИСЯ ПОСТРАДЯНСЬКОСТІ (2012)
- ЯРИЧЕВСЬКИЙ СИЛЬВЕСТР ГНАТОВИЧ
- БЕРДЯЄВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПЛАНИДА СТЕПАНА КОЖУМ'ЯКИ. 1898-1989 : життя й діяльність (2004)
- ЛИПА ІВАН ЛЬВОВИЧ
ФІЛОСОФІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КЛАСИЧНИХ ТЕОРІЯХ І НЕКЛАСИЧНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ : [монографія] (2003)
- ДООРОХОЛЬСЬКИЙ ОСИП ОСИПОВИЧ
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ. ТЕОРІЯ : підруч. для студ., аспірантів та молодих викл. вузів (1998)
- ГАЛІП ТЕОДОТ МЕЛЕТІЙОВИЧ
- КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ
- КИБАЛЬЧИЧ НАДІЯ КОСТЯНТИНІВНА
- ГНИЛОСИРОВ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
- ГАВРИЛЮК ІЛЬКО ДМИТРОВИЧ
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ : (с древнейших времен до второй половины XIV века) (2002)
- ШЕЛУДЬКО ФЕДОТ МАКАРОВИЧ
- КОМАРОВА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
- КАРМАНСЬКИЙ ПЕТРО СИЛЬВЕСТРОВИЧ
ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 1918 Р. : з іл. і шкіцами (1931)
- ПЕТРУШЕВИЧ ІВАН
- ВДОВИЧЕНКО МАКСИМ ІВАНОВИЧ
СЛАВЕТНИЙ СИН УКРАЇНИ ПИЛИП ОРЛИК (ДО 340-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) : бібліогр. покажч. (2012)
АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. 1917-1918 : утворення та боротьба за державу (1997)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИЧОК ТЕРМІНІВ ПРИРОДОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ (1917)
МЕТАЛЛОПРОМЫШЛЕННОСТЬ УКРАИНЫ (1926)
- ДЗЕВЕРІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ВСЯ УКРАИНА И КРЫМ ([1924?])
- КЛЯШТОРНА НАТАЛЯ ОНУФРІЇВНА
- КАЩЕНКО АДРІАН ФЕОФАНОВИЧ
СЛОВНИК ПРИРОДНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ : (проєкт) (1928)
- АБРАМОВИЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
- КРЕКОТЕНЬ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ЧАЧКОВСЬКИЙ ЛЕВ ЙОСИФОВИЧ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ФІЗИКИ І ХІМІЇ (1918)
- ХМІЛЕВСЬКИЙ ЯРОСЛАВ
СУРЖИК ДЛЯ ІНТЕЛІҐЕНЦІЇ : довідник з історії новітнього поступу 1998-2004 (2004)
ТВОРИ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО, ПЕТРА АРТЕМОВСЬКОГО-ГУЛАКА, ЄВГЕНІЯ ГРЕБІНКИ (1908)
УКРАЇНЦІ: ЗВІДКИ МИ І НАША МОВА : [монографія] (1993)
- ПАРТИЦЬКИЙ ОМЕЛЯН ЙОСИПОВИЧ
- ПІНЧЕВСЬКА БОГДАНА МАРІВНА
- ПІСОЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
- КОСТЕНКО ЛІНА ВАСИЛІВНА
- ЧУБАЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
- МОРОЗ ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ
- ХОЛОДНИЙ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ
- БЕСТЕРС-ДІЛЬҐЕР ЮЛІАНА
- КУЛИК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
КОЗАЦКАЯ ДУМА О ТРЕХ АЗОВСКИХ БРАТЬЯХ В ПЕРЕСКАЗЕ С ОБЪЯСНЕНИЯМИ И РАЗБОРОМ ЕЕ : публ. лекция преподавателя реал. училища М. А. Андриевского, чит. в Екатеринославе 20 марта 1883 г. : с картою (1884)
- ТРАЧ НАДІЯ СТЕПАНІВНА
ЕКОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЛОВА : практ. словничок-довід. (2003)
ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ПРАЦІ. Т. 1 (1970)
ЛІТЕРАТУРНО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ ПРАЦІ. Т. 2 (1970)
- ДЕЛЬ ҐАУДІО САЛЬВАТОРЕ
- БАУРІНҐ БІЛЛ
ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ : літопис : для ст. шк. віку (1989)
- ЗАБУЖКО ОКСАНА СТЕФАНІВНА
- ГОРЕЦЬКИЙ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ
- ВІЖЕНЕР БЛЕЗ ДЕ
- ГОРЕЦЬКИЙ ЛЕОНАРД
- ЛЯСОТА ЕРІХ
УСНА ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ. Т. 4 (2008)
- ГАЛЬЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
УСНА ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ. Т. 8 (2010)
- НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УСНА ІСТОРІЯ СТЕПОВОЇ УКРАЇНИ. Т. 9 (2010)
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. Т. 3 : ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ИСТОРИЯ СЛОВЕСНОСТИ (1880)
- БЄЛЯЄВА ЛІЛІЯ ВІКЕНТІЇВНА
- НЕМИРЯ ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПОВСЯКДЕННЯ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ. Т. 2 : СВІТ РЕЧЕЙ І ПОВСЯКДЕННИХ УЯВЛЕНЬ (2013)
РАДЯНСЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ У 1939 - ЧЕРВНІ 1941 Р. : док. ГДА СБ України (2009)
- ТИВОДАР МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
- ПІПАШ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- БЕЛЕЙ ЛЮБОМИР ОМЕЛЯНОВИЧ
ЯК БУДУВАВ І ЯК РУЙНУВАВ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД (1921)
- ЗАН МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
- КОЖОЛЯНКО ГЕОРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
- АЖНЮК БОГДАН МИКОЛАЙОВИЧ
- МОКЛЯК ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СОПОЛИГА МИРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
- МУШИНКА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
АРХИТЕКТУРА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ XVII-XVIII ВЕКОВ (1967])
- МУШИНКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У СВИДНИКУ
- КУРІННИЙ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2004])
- КУНДРАТ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
МІСІЯ БАНДЕРИ (2003)
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2001])
РОЗВІДКИ. Т. 1 (2013)
- КОВАЧ АНДРІЙ
- ШТЕЦЬ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
РОЗВІДКИ. Т. 2 (2013)
- ДУЙЧАК МИКОЛА
РОЗВІДКИ. Т. 3 (2013)
- ГАЛЬЧАК БОГДАН
ДОБА ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ДОКУМЕНТАХ (2007)
- МОЗЕР МІХАЕЛЬ
- ГОРВАТ ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА
САЛІНА (1995)
365 ДНІВ З ВЕЛИКИМ МИТРОПОЛИТОМ. РОЗДУМИ НА ЩОДЕНЬ : вибране (2014)
РОМАНТИК ШАХІВ ТА ЙОГО ЕПОХА. СТЕПАН ПОПЕЛЬ (2009)
ПОЕТ ІЗ ПЕКЛА (ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА) (2003)
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2011)
ЗАГИБЕЛЬ БАТУРИНА 2 ЛИСТОПАДА 1708 Р. (2007)
БІБЛІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНІ В 1939-1959 РОКАХ (2011)
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 1991-2006 РР. : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2008)
- СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ДАНЬКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
- САДІВНИЧИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- СОЛОВЕЙ ЕЛЕОНОРА СТЕПАНІВНА
- ГОРПИНИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПРЕЛОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
- ПІВТОРАК ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
- ЛУКІНОВА ТЕТЯНА БОРИСІВНА
- ГАЙКЕ ВОЛЬФ-ДІТРІХ
- ЖУР ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЮРЧУК ЛІДІЯ АНДРОНІВНА
- НАГОРНА ЛАРИСА ПАНАСІВНА
- ВИННИК ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ГОРЕНКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
- АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
- ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ОЗЕРОВА НІНА ГРИГОРІВНА
- АМОША ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
- БАЖАЛ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- АНДРОС ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
- ГЕЄЦЬ ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
- ЦІЛУЙКО КИРИЛО КУЗЬМОВИЧ
- КУЛЬБАКА ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
- МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- МАРІУПОЛЬ
- ІВАНЧЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- СТЕШЕНКО ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
- МОЛДОВАНИ
- ПРАСЛОВ'ЯНСЬКА МОВА
DACOROMANIA
- СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКА МОВА
КИЇВСЬКІ ГЛАГОЛИЧНІ ЛИСТКИ (IX - X ст.)
- СВІТ
- ДУХ І ЛІТЕРА
- ЯРОСЛАВІВ ВАЛ
- СМОЛОСКИП
- ЮРІНКОМ ІНТЕР
- ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР АКАДЕМІЯ
- ВЕСЕЛКА
- НАУКОВА ДУМКА
- ВИДАВНИЦТВО ІМЕНІ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ
- ТЕЛІГА ОЛЕНА ІВАНІВНА
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
ШЕВЧЕНКІВСЬКА МОСКВА : авторська енциклопедія-хроноскоп (2009)
УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО : вид. Українське видавництво
УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО : вид. Українське видавництво (1941)
ЛІТАВРИ : тижневик літератури і мистецтва
ЛІТАВРИ : тижневик літератури і мистецтва (1941)
- РОГАЧ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
- КАЗЬМИРЧУК ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ
ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ, ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В XV-XVI ВВ. : гл. тенденции полит. взаимоотношений (1984)
- ЗІНЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
БІБЛІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ, ОПУБЛІКОВАНИХ В УКРАЇНІ В 2006-2010 РОКАХ (2012)
- КАРПАТСЬКА СІЧ
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ МАЛОРУССКОГО НАРОДА. Т. 2, ВЫП. 1 : ПЕСНИ О БОРЬБЕ С ПОЛЯКАМИ ПРИ БОГДАНЕ ХМЕЛЬНИЦКОМ (1875)
- КОЛОЇЗ ЖАННА ВАСИЛІВНА
- КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СЕРЕДНІ ВІКИ НА УКРАЇНІ. ВИП. 1 (1971)
- СТАРОУКРАЇНСЬКА МОВА
- УКРАЇНСЬКА МОВА
- ПАЗЯК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
- КОШЕЛІВЕЦЬ ІВАН МАКСИМОВИЧ
- ВОЙТКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
- ШАХ СТЕПАН
- ДЕРГАЧОВ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
- КОВАЛЬ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- МИХАЛЬЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- БОРТНІКОВ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
- ГРИЦЯК НАТАЛІЯ ВІТІСЛАВІВНА
ПИСАННЯ ОСИПА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 3, Ч. 1-А : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1906)
НЕЗАЛЕЖНИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС Ї : журнал
- КАЛІНІЧЕВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
- ГРИЦЯК ІГОР АНДРІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ІДЕЯ І ХРИСТИЯНСТВО АБО КОЛИ ГАРЦЮЮТЬ КОЛЬОРОВІ КОНІ АПОКАЛІПСИСУ (2003)
- ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
БІЛА КНИГА 2013. ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ (2014)
- ЯКИМЕНКО ЮРІЙ ВІЛЕНОВИЧ
УНІВЕРСИТЕТИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЗВ'ЯЗКАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТ.) : [монографія] (2013)
- МУЛИК-ЛУЦИК ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСИ ЛЬВОВА. 1848-1939. Т. 1 : 1848-1900 (2001)
УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСИ ЛЬВОВА. 1848-1939. Т. 2 : 1901-1919 (2002)
- АКАДЕМПЕРІОДИКА
УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСИ ЛЬВОВА. 1848-1939. Т. 3 : 1920-1939 (2003) Кн. 1. 1920-1928 (2003)
УКРАЇНСЬКІ ЧАСОПИСИ ЛЬВОВА. 1848-1939. Т. 3 : 1920-1939 (2003) Кн. 2. 1929-1939 (2003)
- ЛИБІДЬ
УКРАЇНСЬКИЙ ЗДВИГ. Т. 1 : ЗАКЕРЗОННЯ. 1939-1947 (2004)
УКРАЇНСЬКИЙ ЗДВИГ. Т. 2 : ВОЛИНЬ. 1939-1955 (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ ЗДВИГ. Т. 4 : ПОДІЛЛЯ. 1939-1955 (2005)
ГАННА СОБАЧКО : [альбом] (1965)
САВУР-МОГИЛА. ЛЕГЕНДИ ТА ПЕРЕКАЗИ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ (1990)
ПИСАННЯ ОСИПА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 1 : ПОЕЗІЇ (1902)
ПИСАННЯ ОСИПА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 2 : ПОВІСТІ Й ОПОВІДАННЯ (1902)
- КУЛІШ МИКОЛА ГУРОВИЧ
ПИСАННЯ ОСИПА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 3, Ч. 1-Б : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1918)
- ДОСВІТНІЙ ОЛЕСЬ
ПИСАННЯ ОСИПА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 4 : МАТЕРІАЛИ ДО ЖИТТЄПИСИ ОСИПА ЮРІЯ ГОРДИНСЬКОГО-ФЕДЬКОВИЧА (1910)
- ВИШНЯ ОСТАП
- ПАНЧ ПЕТРО ЙОСИПОВИЧ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК. А-Я : 160 тис. слів (2003)
- ЛЮБЧЕНКО АРКАДІЙ ПАНАСОВИЧ
- ПІДМОГИЛЬНИЙ ВАЛЕР'ЯН ПЕТРОВИЧ
- СТЕЙНБЕК ДЖОН
- БАГРЯНИЙ ІВАН
- САМЧУК УЛАС ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ГУМЕННА ДОКІЯ КУЗЬМІВНА
THE CONTEXT AND DYNAMICS OF THE 2004 UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (2014)
- ГОРДИНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
- АНТИПЕНКО ІВАН ЯКОВИЧ
FOREIGN ASSISTANCE AND CIVIC ACTION IN THE 2004 UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (2014)
- ПОЗИЧАНЮК ЙОСИП ІВАНОВИЧ
ФОРМАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ : герб, монетна одиниця, військовий однострій, і стяги (1918)
- ПЛУГ
- ГЕНЕЗА
- ПІНЧУК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
- ПЕРЕТЦ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- САМВИДАВ
- КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ, ВИДАВНИЦТВО
- ОСНОВИ
УКРАЇНСЬКО-МОСКОВСЬКІ ДОГОВОРИ В XVII-XVIII ВІКАХ (1934)
ВЕЛИКИЙ ЗРИВ : (до історії укр. державности від берез. до листоп. 1918 р. на підставі споминів та док.) (1968)
- ОЛЕСЬ ОЛЕКСАНДР
СПРАВОЧНЫЙ СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ДРЕВНЕГО АКТОВОГО ЯЗЫКА ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ (1871)
- КАРПЕНКО-КАРИЙ ІВАН
- ТЕСЛЕНКО АРХИП ЮХИМОВИЧ
ГЕРОЙСЬКА УКРАЇНА. ІЛЮСТРОВАНІ СПОМИНИ З УКРАЇНИ : [альбом] (1920)
- НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
ЗА ДЕРЖАВУ : в 30-ліття IV Універсалу (1948)
СИМОН ПЕТЛЮРА - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ. 1879-1926 (1952)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МЕЖЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАЛОРОССИИ (1864)
МИРНЫЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПОЛЬШЕЙ С ДРУГОЙ : подпис. в г. Риге 18 марта 1921 года (1921])
РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ : антологія 1917-1933 : поезія - проза - драма - есей (1959)
- ЗАЛІЗНЯК ЛЕОНІД ЛЬВОВИЧ
- БРАТЧЕНКО СТАНІСЛАВ НИКИФОРОВИЧ
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ ДРАГОМАНОВ. 1841-1895. ЄГО ЮБИЛЕЙ, СМЕРТЬ, АВТОБІОГРАФІЯ І СПИС ТВОРІВ : с портр. небіжчика (1896)
УКРАЇНСЬКІ ІМЕНА І ПРІЗВИЩА (1990)
СВІДЧУ (1996)
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ (1956)
- БОГДАН ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКА АКАДЕМІЧНА ГІМНАЗІЯ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ АВТОШЛЯХОВИЙ СЛОВНИК : 9000 термінів (1995)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СЛОВНИК (2001)
- ВАКУЛЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
- УШКАЛОВ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЗА ЦІЛКОВИТУ УКРАЇНІЗАЦІЮ! (ЧОМУ ТРЕБА ВИВЧАТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ЯК ЇЇ ТРЕБА ВИВЧАТИ) ([1929])
ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА? : слов.-довід. : близько 10 000 номінацій (2004)
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ПЕРИФРАЗ (1985)
- ДАНИЛЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
КОРОТКИЙ СЛОВНИК СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1960)
- ПАВЛІЩЕВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- РУЇНА
КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЖАРҐОННОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : містить понад 3200 слів і 650 стійких словосполучень (2003)
ЕКОНОМІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (1995)
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО (1928)
- ПАЛИЦИН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
НАРОД СКАЖЕ - ЯК ЗАВ'ЯЖЕ : укр. нар. прислів'я, приказки, загадки (1973)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ СЛОВНИК : [30 000 слів] (1997)
- ШУЛЬГИН ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ (2001)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ : з покажч. укр. термінів : близько 15000 термінів (1994)
ТВОРИ ГРИГОРИЯ КВІТКИ-ОСНОВЯНЕНКА. Т. 1 (1911)
ТВОРИ ГРИГОРИЯ КВІТКИ-ОСНОВЯНЕНКА. Т. 2 (1913)
СЛОВНИК НАГОЛОСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ : близько 50 000 слів (1959)
- БУЦИНСЬКИЙ ПЕТРО МИКИТОВИЧ
СЛОВНИК ОМОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1996)
СЛОВНИК ПАРОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1986)
СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ : понад 21 000 скорочень (1988)
УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВОТВІР У ТЕРМІНАХ : слов.-довід. (2007)
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (2007)
- ДЄДКОВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- БЕЛЕБЕХА ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНЧА АРМІЯ, 1943-49 : довідник (1994)
- СТАДНИК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНЧА АРМІЯ, 1943-49 : довідник другий (1995])
- МАТЯХ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА
ЗАМІТКИ І МАТЕРІAЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. 1917-1920 РР.. Т. 3 (1921)
- ЩЕРБАК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
ТЕКСТ РУССКОЙ ПРАВДЫ НА ОСНОВАНИИ ЧЕТЫРЕХ СПИСКОВ РАЗНЫХ РЕДАКЦИЙ (1889)
- ГАЗІН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ФЕДОРУК ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СТАНІСЛАВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
УСТАНОВИ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНСЬКІЙ РСР (1917-1937 РР.) (1973)
- СТРУКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ КАРПОВИЧ
- САВЧУК ЮРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
ЦАРСЬКА РОСІЯ І УКРАЇНСЬКА СПРАВА (1917)
- ЯСЬ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ГУРЖІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ: ДОКТОР ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР : біобібліогр. покажч. (2015)
- КОПИЛОВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ПІДКАРПАТСЬКА РУСЬ. СУЧАСНИЙ СТАН (1921)
- ГУЙВАНЮК НІНА ВАСИЛІВНА
- СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬК
- БУЧКО ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
ДУНАЄВЕЧЧИНА В ІМЕНАХ : біобібліогр. довід. (2006)
- МОСКАЛЕНКО АРТЕМ АМВРОСІЙОВИЧ
ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЮ КОМИССИЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ, ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННОЮ ПРИ КИЕВСКОМ ВОЕННОМ, ПОДОЛЬСКОМ И ВОЛЫНСКОМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЕ. Т. 4 (1859)
МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ТОПОГРАФИЯ КИЕВА : сб. очерков (2012)
СПОМИНИ З ЖИТТЯ В ДИВІЗІЇ ГАЛИЧИНА І В ПОЛОНІ 1943-1947 (2003)
БІЖЕНСТВО ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (1914-1918 РР.) : [монографія] (2010)
- БІЛЕЦЬКИЙ-НОСЕНКО ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
НЕСКОРЕНІ ДУХОМ : іст.-літ. зб. (2012)
- ВОЙТОВИЧ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ФИЛИПОВИЧ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
- РУДНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ-БОГДАН АНТОНОВИЧ
- ГУНЧАК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
- НЕКРАСОВ ВІКТОР ПЛАТОНОВИЧ
- ЛОБАНОВСЬКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ (1921-1991 РОКИ) : монографія (2015)
- САМОЙЛОВИЧ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2004])
- МИСТЕЦТВО, ВИДАВНИЦТВО
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ : геогр. атлас ([2012])
БІЗНЕССЛОВНИК. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. БАНКИ. ІНВЕСТИЦІЇ. КРЕДИТИ : англо-український : понад 12 500 термінів (2002)
- РИБАЛКА ІВАН КЛИМЕНТІЙОВИЧ
HISTOIRE DE CHARLES XII (1878)
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ ПО МАЛОРОССИЙСКИМ ПЕСНЯМ : очерк из малорос. поэзии (1879)
- МЕЛЬНИК АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ (ХУДОЖНИК)
- БЕЗБАХ ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ
- ДЕЛЮГА ВАЛЬДЕМАР
СОЧИНЕНИЯ. Т. 1 : МАЛОРОССИЙСКИЕ ПОВЕСТИ, РАССКАЗАННЫЕ ГРИЦЬКОМ ОСНОВЬЯНЕНКОМ (1887)
- САБОДАШ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА
ЧЕРВОНА АРМІЯ І РЕЙХСВЕР. ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ У 1922-1933 РР. : [монографія] (2008)
- СТЕПЧЕНКО ОЛЬГА ПЕТРІВНА
ПЕРЕЛОГИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД АРМІЇ УНР (2008)
- СИДОР ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
ШЕВЧЕНКО ЯК МІФОТВОРЕЦЬ. СЕМАНТИКА СИМВОЛІВ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА (1991)
КИЇВСЬКЕ ВІКНО У ВСЕСВІТ : (історія Київ. астрон. обсерваторії в контексті історії розвитку нац. та світ. науки) (2007)
- КОСТЮК СТЕПАН ПАВЛОВИЧ
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК (1926)
- СТАВИЦЬКА ЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 8, Ч. 1 : ВІД КУРУКІВЩИНИ ДО КУМЕЙЩИНИ (1626-1638) (1956)
- ШЕМШУЧЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 8, Ч. 2 : ПОЧАТКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1638-1648) (1956)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 8, Ч. 3 : ХМЕЛЬНИЧЧИНА В РОЗЦВІТІ (1648-1650) (1956)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. Т. 10 : ВІД СМЕРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО ГАДЯЦЬКОЇ УМОВИ (1958)
- РОМАНЮК АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ
- ШВЕДА ЮРІЙ РОМАНОВИЧ
ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ ТРОНЬКО : [бібліогр. покажч.] (2005)
- КОМАРОВ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ. ГЕОГРАФІЧНИЙ ТА ЕТНІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (2010)
- МАЦІВ БОГДАН
СТАТЬИ И РЕЧИ ОБ УКРАИНЕ : сборник (1936)
- СКОКАН КАТЕРИНА ІЄРОНІМІВНА
ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. іст. спец. вузів (1999)
- ЗАСЕНКО ОЛЕКСІЙ ЄЛИСЕЙОВИЧ
СКИФЫ: ИСЧЕЗНУВШИЕ ВЛАДЫКИ СТЕПЕЙ (2010)
- АНДРУСІВ ПЕТРО СТЕФАНОВИЧ
1464 ВЗІРЦІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПИСАНОК (2005])
- ЧАЙКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
ДНЕПР И ПРИДНЕПРОВЬЕ : описание губерний: Смоленской, Минской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической и Курской : с рис. (1877)
МАРШАЛ ЖУКОВ І УКРАЇНЦІ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ : відповідь генералові Іщенку (2006)
- БЕЛІЧКО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ЯГІЛКИ : 51 укр. народ. пісень і забав на Великдень з розвідкою про ґенезу ягілок і їх теперіш. вигляд (1922)
- БУЛАШЕВ ГЕОРГІЙ ОНИСИМОВИЧ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, СОБРАННЫЕ В ЧЕРНИГОВСКОЙ И СОСЕДНИХ С НЕЙ ГУБЕРНИЯХ. ВЫП. 1 : РАССКАЗЫ, СКАЗКИ, ПРЕДАНИЯ, ПОСЛОВИЦЫ, ЗАГАДКИ И ПР. (1895)
- ЧЛЕНОВА ЛАРИСА ГРИГОРІВНА
НЕВОЛЯ БУСУРМАНСЬКА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ПОЕЗІЇ (1917)
- МІЛЯЄВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА
ТВОРИ МАРКА ВОВЧКА З ЖИТТЄПИСОМ АВТОРКИ Й ЖИТТЄПИСНИМИ МАТЕРІЯЛАМИ. Т. 1 : ЖИТТЄПИС І ЖИТТЄПИСНІ МАТЕРІЯЛИ ([1920])
ТВОРИ МАРКА ВОВЧКА З ЖИТТЄПИСОМ АВТОРКИ Й ЖИТТЄПИСНИМИ МАТЕРІЯЛАМИ. Т. 2 : НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ ([1920])
- ГУРНИЦЬКИЙ КАЗИМИР ІВАНОВИЧ
ТВОРИ МАРКА ВОВЧКА З ЖИТТЄПИСОМ АВТОРКИ Й ЖИТТЄПИСНИМИ МАТЕРІЯЛАМИ. Т. 3 : НАРОДНІ ОПОВІДАННЯ ([1920])
- ПАРХОМЧУК СТАНІСЛАВ МАКСИМОВИЧ
ЗА ТЕБЕ, РІДНА УКРАЇНО : спогади ветеранів УПА, повстанські пісні (2012)
- КАРПОВ ГЕННАДІЙ ФЕДОРОВИЧ
КОРЧМА: АЛКОГОЛЬНА ПОЛІТИКА І РУХ ТВЕРЕЗОСТІ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У XIX - 30-Х РОКАХ XX СТ. (2001)
МИСТЕЦТВО СТАРОДАВНЬОГО ГАЛИЧА (1997)
- КОЗАК НАЗАР БОГДАНОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ (1963)
ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА : пояснююча записка до законопроекту про заснування Української Академії Наук у Киіві (1918)
- КОГУТ ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. ТЕРМІНОЛОГІЯ І НОМЕНКЛАТУРА (1983)
- СІКОРСЬКА ЗІНАЇДА СТЕПАНІВНА
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЕКТ XVII СТ.: СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ВЛАДИ (2014)
- МАЦЬКІВ ТЕОДОР ІВАНОВИЧ
ПЛАТФОРМА УКРАЇНСЬКОЇ РАДИКАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНОЇ ПАРТІЇ (С. Ф.) ([1923])
- КЛЕВАНОВ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНА ЗА 1950-1970 РР. (1971)
- СТАНКЕВИЧ ВОЛОДИМИР БЕНЕДИКТОВИЧ
НАРИС РОЗВИТКУ І СТАНУ ВАСИЛІЯНСЬКОГО ЧИНА XVII-XX СТ. : топогр.-стат. розвідка (1979)
- БОЦЮРКІВ БОГДАН-РОСТИСЛАВ ІЛАРІОНОВИЧ
- ТУРІЙ ОЛЕГ
ВАСИЛІЯНИ В УКРАЇНСЬКІМ НАРОДІ (1950)
УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (УКП) І КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (БОЛЬШЕВИКІВ) УКРАЇНИ (КП(Б)У) (1921)
УКРАЇНА - УГОРЩИНА: СПІЛЬНЕ МИНУЛЕ ТА СЬОГОДЕННЯ : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 14-16 квіт. 2005 р.) (2006)
- ДАНІЛОВ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
ТЕТЯНА КУПРІЯНІВНА ЧЕРТОРИЗЬКА : біобібліогр. до 90-річчя (2009)
L'UKRAINE ET LA RUSSIE DANS LEURS RAPPORTS ÉCONOMIQUES ([1919])
RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L'UKRAINE ET LA FRANCE ([1919])
TRAKTAT ANDRUSZOWSKI 1667 ROKU I JEGO GENEZA (1959)
УКРАЇНСЬКИЙ ВИСОКИЙ ПЕДАҐОҐІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. М. ДРАГОМАНОВА. 1923-1933 : (історія ін-ту) (1934)
УКРАЇНЦІ: ЕТНОС І МОВА : монографія (2013)
СМИСЛОВА МОРФОЛОГІЯ СОЦІУМУ : [монографія] (2012)
ПУТІВНИК ПО КИЄВУ : (сучасний та давній Київ) (1930)
- ХУДАШ МИХАЙЛО ЛУКИЧ