До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
...
1.

 ЮНЕСКО (1945–)
міжнародна організація (спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй), яка сприяє ліквідації неписьменності, підготовці національних кадрів, розвиткові національної культури, охороні пам'яток культури

2.

 ЦЕНТР СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО (2007–)
громадська організація, метою якої є інформування громадськості та ЗМІ про значимі гуманітарні проблеми українського суспільства

3.

 ФУНДАЦІЯ ІМЕНІ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА (1998–)
громадська дослідна, видавнича, культурна освітня організація, яка ставить за мету боротися за незалежність, соборність і демократію в Україні

4.

 ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ (1995–)
всеукраїнська громадська організація, що об'єднує товариства греків України

5.

 УНІО (1902–1932)
громадське об'єднання, метою діяльності котрого були просвітницька діяльність серед широких верств населення Закарпаття, видавництво молитовників та шкільних підручників

6.

 УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ГОЛОКОСТУ (2002–)
громадська організація, основними темами наукових досліджень котрої є регіональні особливості Голокосту на теренах України, відображення Голокосту в ЗМІ під час нацистської окупації України, нацистська ідеологія та механізми її реалізації, проблеми антисемітизму та заперечення Голокосту, компаративні дослідження Голокосту та інших геноцидів

7.

 УКРАЇНСЬКИЙ ПУБЛІЦИСТИЧНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ (1961–1976) - Сполучені Штати Америки
установа діаспори створена з метою інформувати український загал і міжнародну спільноту про актуальні українські питання

8.

 УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ДІМ У ЧЕРНІВЦЯХ (1899–)
центр культурного, громадського і політичного життя українських національних громад у Буковині

9.

 УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР (1994–)
громадська дослідно-видавнича фундація

10.

 УКРАЇНСЬКИЙ КОНГРЕСОВИЙ КОМІТЕТ АМЕРИКИ (1940–) - Сполучені Штати Америки
безпартійна неприбуткова організація, яка репрезентує українську громаду Сполучених Штатів Америки

11.

 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ (2002–)
всеукраїнська громадська організація, метою якої є сприяння розвитку і популяризації воєнно-історичної науки

12.

 УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966–)
добровільна громадська організація, створена з метою залучити широкі верстви населення до активної участи у виявленні, вивченні, збереженні, реставрації, консервації та популяризації пам'ятників історії, археології, архітектури, мистецтва, літератури й письменності, етнології України

13.

 УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО (1881–1939)
освітньо-виховне товариство, засноване 1881 р. у м. Львів

14.

 УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АСАМБЛЕЯ (2014–)
громадська організація метої котрої визначено сприяння розбудові громадянського суспільства, підвищення самосвідомості мешканців Галичини, створення європейського формату людських взаємостосунків та організації громадського життя

15.

 УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ (1995–)
незалежна всеукраїнська громадська організація яка об'єднує на добровільних засадах осіб, професійно пов'язаних з бібліотечною справою, бібліографічною та інформаційною діяльністю

16.

 ТОВАРИСТВО ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (1947–) - Бразилія
організація українців Бразилії культурно-освітнього спрямування

17.

 ТОВАРИСТВО ІМЕНІ МИХАЙЛА КАЧКОВСЬКОГО (1874–1939)
галицьке москвофільське товариство засноване на противагу українофільському товариству "Просвіта"

18.

 ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ (1948–)
громадська науково-просвітницька організація

19.

 СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТОВАРИСТВО НАДСЯННЯ (1989–)
товариство українців, переселених з етнічних українських земель з регіону Надсяння (територія сучасної Польщі)

20.

 СТАРА ГРОМАДА (1859–1876)
організація української інтелігенції у м. Київ, котра займалася громадською, культурною та просвітницькою діяльністю

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського