До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»




Біографістика  





Краєзнавство  



Джерелознавство  

Історія  

Історики [118]
 • Історики (А - Я) [1308]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [534]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [43]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  













  Природознавство  





  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  ОБМЕЖЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1708–1782)
  ...
  1.

  Орлик П.
  ПАКТИ І КОНСТИТУЦІЯ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО : факсиміле україномовного оригіналу (1710)

  1710

   Інтернет-ресурси
  2.

  Voltaire 
  HISTOIRE DE CHARLES XII (1878)

  1878

   Книги
  3.

  Теличенко И. В.
  СОСЛОВНЫЕ НУЖДЫ И ЖЕЛАНИЯ МАЛОРОССИЯН В ЭПОХУ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ КОМИССИИ (1891)

  1891

   Книги
  4.

   ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717 – 1767 ГГ.) (1893)
  Ч. 1. 1717-1725

  1893

   Книги
  5.


  ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717-1767 ГГ.)
  Ч. 1 : 1717-1725 ГГ.
  (1893)

  1893

   Книги
  6.


  ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717-1767 ГГ.)
  Ч. 2 : 1726-1729 ГГ.
  (1895)

  1895

   Книги
  7.


  ДНЕВНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДСКАРБИЯ ЯКОВА МАРКОВИЧА (1717-1767 ГГ.)
  Ч. 3 : 1730-1734 ГГ.
  (1897)

  1897

   Книги
  8.

   МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ЮРИДИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА СТАРОЙ МАЛОРОССИИ (1908)
  Вып. 3. Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка 1729–1730 г.

  1908

   Книги
  9.

  Jensen A. A.
  MAZEPA : Historiska bilder fran Ukraina och Karl XII dagar ([1909])

  1909

   Книги
  10.

  Драгоманов М. П.
  ПРОПАЩИЙ ЧАС : українці під Московським царством (1654-1876) (1909)

  1909

   Книги
  11.

  Галант И.
  ЖЕРТВЫ РИТУАЛЬНОГО ОБВИНЕНИЯ В ЗАСЛАВЕ В 1747 Г : (По актам Киевского Центрального Архива) (1912)

  1912

   Книги
  12.


  ДНЕВНИК ЯКОВА МАРКОВИЧА
  Т. 4 : 1735-1740 РОКИ
  (1913)

  1913

   Книги
  13.

  Різниченко Вас.
  ПИЛИП ОРЛИК (ГЕТЬМАН-ЕМІГРАНТ) : його життя і діяльність (1918)

  1918

   Книги
  14.

  Романовський В. О.
  НОВИЙ ДОСЛІД ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XVIII ВІКУ : Рецензія на книжку проф. Г. А. Максимовича «Выбори и наказы в Малоросии в законодательную комиссию 1767 г.»). Часть первая. Выборы и составление наказов (1919)

  1919

   Статті, фрагменти публікацій
  15.

   ANNEXE. TEXTE UKRAINIEN 1710 ГОДУ, АПРЕЛЯ 5. ДОГОВОР И ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУ ГЕТМАНОМ ОРЛИКОМ И ВОЙСКОМ ЗАПОРОЖСКИМ В 1710 ГОДУ : Pacte de Bender ([191?])

  191?

   Статті, фрагменти публікацій
  16.

  Крупницький Б.
  ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК (1672-1742) : його життя і доля (1956)

  1956

   Книги
  17.

  Винар Л.
  АНДРІЙ ВОЙНАРОВСЬКИЙ : іст. нарис (1962)

  1962

   Книги
  18.

   ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVIII СТ. : зб. док. (1970)

  1970

   Книги
  19.

   ТУРЦИЯ НАКАНУНЕ И ПОСЛЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ : (глазами австр. дипломата) (1977)

  1977

   Книги
  20.

  Гуржий А. И.
  ЭВОЛЮЦИЯ ФЕОДАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. (1986)

  1986

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського