До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [111]
 • Історики (А - Я) [1303]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [531]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [46]

  Археологія [40]

  Давня історія (до VI ст.) [55]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [22]
       Радянська Україна (1921-1991) [40]

  Сучасна історія (1991– ) [68]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  РАДЯНСЬКА УКРАЇНА (1921-1991)
  ...
  1.

  Михайлюк Б.
  БУНТ БАНДЕРИ (1950)

  1950

   Книги
  2.

  Брадович М.
  ДЕРЖАВА БЕЗ НАЦІЇ (1952)

  1952

   Книги
  3.

  Наддніпрянець В.
  УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛ-КОМУНІСТИ : їх роля у визвольній боротьбі України, 1917-1956 рр. (1956)

  1956

   Книги
  4.

  Оглоблин О.
  ДУМКИ ПРО СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ СОВЄТСЬКУ ІСТОРІОГРАФІЮ (1963)

  1963

   Книги
  5.

  Волкогонов Д. А.
  ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ
  Кн. 1
  (1989)

  1989

   Книги
  6.

  Дукельский С.
  ЧК НА УКРАИНЕ (1989)

  1989

   Книги
  7.

  Мечник С.
  ВІД СТАЛІНА ДО ҐОРБАЧОВА (1990)

  1990

   Книги
  8.

  Волкогонов Д. А.
  ТРІУМФ І ТРАГЕДІЯ
  Кн. 2
  (1990)

  1990

   Книги
  9.

   НАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ У ХХ СТ. : зб. док. і матеріалів (1994)

  1994

   Книги
  10.

  Білас І. Г.
  РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ. 1917-1953
  Кн. 1
  (1994)

  1994

   Книги
  11.

  Білас І. Г.
  РЕПРЕСИВНО-КАРАЛЬНА СИСТЕМА В УКРАЇНІ. 1917-1953
  Кн. 2
  (1994)

  1994

   Книги
  12.

  Рубльов О. С.
  СТАЛІНЩИНА Й ДОЛЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ, 20-50-ТІ РОКИ XX СТ. : [монографія] (1994)

  1994

   Книги
  13.

  Винниченко І. І.
  УКРАЇНА 1920-1980-Х: ДЕПОРТАЦІЇ, ЗАСЛАННЯ, ВИСЛАННЯ (1994)

  1994

   Книги
  14.


  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: НОВЕ БАЧЕННЯ
  Т. 2
  (1996)

  1996

   Книги
  15.

  Хрущев Н. С.
  ВОСПОМИНАНИЯ: ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ (1997)

  1997

   Книги
  16.

  Шаповал Ю.
  ЧК-ГПУ-НКВД В УКРАЇНІ: ОСОБИ, ФАКТИ, ДОКУМЕНТИ (1997)

  1997

   Книги
  17.

  Валіцький А.
  МАРКСИЗМ І СТРИБОК У ЦАРСТВО СВОБОДИ. ІСТОРІЯ КОМУНІСТИЧНОЇ УТОПІЇ (1999)

  1999

   Книги
  18.

  Szporluk R.
  RUSSIA, UKRAINE, AND THE BREAKUP OF THE SOVIET UNION (2000)

  2000

   Книги
  19.

  Шаповал Ю. І.
  УКРАЇНА XX СТОЛІТТЯ: ОСОБИ ТА ПОДІЇ В КОНТЕКСТІ ВАЖКОЇ ІСТОРІЇ (2001)

  2001

   Книги
  20.

   ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ОЦІНКА : Міжнар. наук.-теорет. конф., Київ, 25 листопада 2000 р.: Матеріали (2003)

  2003

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського