До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ДЕРЖАВНЕ (КОНСТИТУЦІЙНЕ) ПРАВО
...
1.

Орлик П.
ПАКТИ І КОНСТИТУЦІЯ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО : факсиміле україномовного оригіналу (1710)

1710

 Інтернет-ресурси
2.

 ПОЧАТКИ НАУКИ ПРО ПРАВА КОНСТИТУЦІЙНІ (1906)

1906

 Книги
3.

 ANNEXE. TEXTE UKRAINIEN 1710 ГОДУ, АПРЕЛЯ 5. ДОГОВОР И ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУ ГЕТМАНОМ ОРЛИКОМ И ВОЙСКОМ ЗАПОРОЖСКИМ В 1710 ГОДУ : Pacte de Bender ([191?])

191?

 Статті, фрагменти публікацій
4.

Вишинський А. Я.
ДО ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ (1937)

1937

 Книги
5.

Корецкий В. М.
ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ГОСУДАРСТВА (1962)

1962

 Книги
6.

Білинський А.
СВІТ І МИ : Аналіза української політики на тлі конфлікту вільної демократії з комунізмом (1963)

1963

 Книги
7.

Мірчук П.
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ. 1917-1920 (1967)

1967

 Книги
8.

 ВИВІД ПРАВ УКРАЇНИ (1991)

1991

 Книги
9.

 КОНСТИТУЦІЙНІ АКТИ УКРАЇНИ. 1917-1920 : невідомі конституції України (1992)

1992

 Книги
10.

Шевчук В.
КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА : етюди до історії українського державотворення (1995)

1995

 Книги
11.

Мироненко О. М.
ІСТОРІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (1997)

1997

 Книги
12.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ (1997)

1997

 Книги
13.

 УНІВЕРСАЛИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО. 1648-1657 (1998)

1998

 Книги
14.

Андрусяк Т. Г.
ШЛЯХ ДО СВОБОДИ (МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ) : [монографія] (1998)

1998

 Книги
15.

 КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У XXI СТОЛІТТІ: КОНСЕРВАТИВНА МОДЕЛЬ (2003)

2003

 Книги
16.

 ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. (2005)

2005

 Книги
17.

 КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ : матеріали "круглого столу", організованого і проведеного НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН України з нагоди 10-ї річниці прийняття Конституції України, м. Харків, 21 червня 2006 р. (2006)

2006

 Книги
18.

Коляда С. Ю.
ПИЛИП ОРЛИК (2008)

2008

 Книги
19.

Чухліб Т.
ПИЛИП ОРЛИК (2008)

2008

 Книги
20.

Терлюк І. Я.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ДОКТРИНА КОЗАЦЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : нарис історії укр. держ. ідеї (2008)

2008

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського