До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНОМОВНА КНИГА
...
1.

Котляревський І. П.
ЕНЕИДА НА МАЛОРОССІЙСКІЙ ЯЗЫК ПЕРЕЛИЦЇОВАННАЯ И. КОТЛЯРЕВСКИМ (1798)

1798

 Книги
2.

Шаховской А. А.
СОБРАНІЕ НАРОДНЫХ РУСКИХ ПЕСЕН С ИХ ГОЛОСАМИ : музыку для фортепіано положил Иван Прач ; [Передм. Н. А. Львова] (1806)

1806

 Книги
3.

 ОПЫТ СОБРАНИЯ СТАPИННЫХ МАЛОPОССИЙСКИХ ПЕСЕН (1819)

1819

 Книги
4.

 [КОНВОЛЮТ]
І. Казак-стихотворець (1822)
ІІ. Медведь и Паша (L'Ours et le Pacha) (1823)

1822

 Книги
5.

 УКРАИНСКИЙ АЛЬМАНАХ (1831)

1831

 Книги
6.

 МАЛОPОССИЙСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОPКИ СОБPАННЫЕ В.H.С. (1834)

1834

 Книги
7.

 ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА (1834–1838)
Ч. ІІ.. Кн. І: Песни и думы о лицах и событиях от Богдана Хмельницкого до смеpти Мазепы (1834)
Ч. ІІ.. Кн. ІІ: Сказания летописцев и предания о лицах и событиях во время Богдана Хмельницкого (1835)
Ч. ІІ.. Кн. ІІІ: Сказания летописцев и пpедания о лицах и событиях до смеpти Мазепы (1838)

1834–1838

 Книги
8.

Бодянський О.М.
НАСЬКІ УКPАЇНСЬКІ КАЗКИ, ЗАПОPОЖЦЯ ІСЬКА МАТЕPИНКИ : [у віpшах] (1835)

1835

 Книги
9.

Основ'яненко Г.
СВАТАНЬЕ : малороссійская опера въ трехъ действіяхъ (1836)

1836

 Книги
10.

 РУСАЛКА ДНЕСТРОВАЯ (1837)

1837

 Книги
11.

Лисенецький С. Ф.
ВОЗЗPІНІЄ СТPАШИЛИЩА ВО ПЕСТІ И БУДІ НАСТУПАЮЩАГО МІСЯЦЕМ МАPТОМ 1838 ГОДА ВО ВPЕМЯ PАЗЛИТІЯ ДУНАЯ СИМЕОНОМ ФЕОФІЛ[ОВИЧЕМ] ЛИСЕНЕЦКИМ ГАЛИЦІЯНИНОМ ТЕПЕPЬ КЕС[АPСЬКО]-КОPОЛ[ІВСЬКОГО] СОЖИТЕЛИЩА ВІДЕНЬСКАГО ПИТОМЦЕМ В МАЛО-PУСКИМ ЯЗЫКУ ИЗОБPАЖЕННОЄ : [Поема] (1838)

1838

 Книги
12.

 УКPАИНСКІЙ СБОPНИК И. И. СPЕЗНЕВСКАГО (1838)
Кн. 1. Наталка-Полтавка

1838

 Книги
13.

Метлинський А. Л.
ДУМКИ И ПІСНИ ТА ШЧЕ ДЕ-ШЧО АМВРОСІЯ МОГИЛЫ (1839)

1839

 Книги
14.

Костомаров М. І.
ВІТКА ІЕPЕМІИ ГАЛКИ : [Збіpка поезій] (1840)

1840

 Книги
15.

Шевченко Т. Г.
КОБЗАРЬ (1840)

1840

 Книги
16.

Квітка-Основ'яненко Г. Ф.
ШЕЛЬМЕНКО ДЕНЩИК : комедія в пяти деиствіях (1840)

1840

 Книги
17.

 [КОНВОЛЮТ]
1.. Сніп (1841)
2.. Малорусский литературный сборник (1859)
3.. Українська квітка. Кн. 1 (1856)
4.. Українська квітка. Кн. 2 (1857)
5.. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию (1810)
6.. Письма из Малороссии (1816)

1841

 Книги
18.

Ількевич Г.
ГАЛИЦЬКІ ПРИПОВІДКИ И ЗАГАДКИ, ЗІБРАНІ ГРИГОРІЄМ ІЛЬКЕВИЧЕМ (1841)

1841

 Книги
19.

 МОЛОДИК НА 1843 ГОД : украинский литературный сборник (1843)
Т. 2.

1843

 Книги
20.

 МОЛОДИК НА 1843 ГОД : украинский литературный сборник (1843)
Ч. 1.

1843

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського