До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНСЬКІ ГРАМАТИКИ, ПРАВОПИСИ
...
1.

Lutskay M.
GRAMMATICA SLAVO-RUTHENA: SEU VETERO-SLAVICAE, ET ACTU IN MONTIBUS CARPATHICIS PARVO-RUSSICAE, CEU DIALECTI VIGENTIS LINGVAE (1830)

1830

 Книги
2.

Smal-Stockyj S.
RUTHENISCHE GRAMMATIK (1913)

1913

 Книги
3.

 [КОНВОЛЮТ]
Ч. 1. Азбука по методе Золотова для южно-pусского кpая (1861)
Ч. 2. Граматка для українського люду (1862)

1861

 Книги
4.

Szaszkiewicz M.
АЗБУКА I ABECADŁO. UWAGI NAD ROZPRAWĄ O WPROWADZENIU ABECADŁA POLSKIEGO DO PISMIEŃNICTWA RUSKIEGO, NAPISANĄ PRZEZ M. LOZIŃSKIEGO, UMIESZCZONĄ W ROZMAITOŚCIACH LWOWSKICH Z ROKU 1834 (1836)

1836

 Книги
5.

Шевченко Т. Г.
БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКИЙ (1861)

1861

 Книги
6.

Меженко Ю. С.
ВЕЛИКИЙ ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 150 000 (2008)

2008

 Книги
7.

Зизаній Л.І.
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА : (з додатком) (1980)

1980

 Книги
8.

Зизаній Л. І.
ГРАМАТИКА СЛОВЕНСЬКА : додаток (1980)

1980

 Книги
9.

Сїмович В.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для самонавчання та в допомогу шк. науці ([1919])

1919

 Книги
10.

Олійник О. Б.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
11.

Безпояско О. К.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
12.

Вихованець І. Р.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНТАКСИС : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
13.

Плющ М. Я.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Ч. 1 : МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ
(2005)

2005

 Книги
14.

 ГРАМАТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРАВОПИС, УХВАЛЕНІ КОМІСІЄЮ МОВИ ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ Т-ВІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КИЄВІ (1917)

1917

 Книги
15.

[Куліш П. О.]
ГРАМАТКА (1857)

1857

 Книги
16.

 ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (2006)

2006

 Книги
17.

 ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посібник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів (1980)

1980

 Книги
18.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ XVI-XX СТОЛІТТЯ : хрестоматія (2004)

2004

 Книги
19.

Кримський А. Е.
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (1921)

1921

 Книги
20.

Синявський О. Н.
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : (за новим правописом) (1929)

1929

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського