До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНСЬКІ ГРАМАТИКИ, ПРАВОПИСИ
...
1.

Smal-Stockyj S.
RUTHENISCHE GRAMMATIK (1913)

1913

 Книги
2.

Szaszkiewicz M.
АЗБУКА I ABECADŁO. UWAGI NAD ROZPRAWĄ O WPROWADZENIU ABECADŁA POLSKIEGO DO PISMIEŃNICTWA RUSKIEGO, NAPISANĄ PRZEZ M. LOZIŃSKIEGO, UMIESZCZONĄ W ROZMAITOŚCIACH LWOWSKICH Z ROKU 1834 (1836)

1836

 Книги
3.

Шевченко Т. Г.
БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКИЙ (1861)

1861

 Книги
4.

Меженко Ю. С.
ВЕЛИКИЙ ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 150 000 (2008)

2008

 Книги
5.

Сїмович В.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для самонавчання та в допомогу шк. науці ([1919])

1919

 Книги
6.

Олійник О. Б.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
7.

Безпояско О. К.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
8.

Вихованець І. Р.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. СИНТАКСИС : підруч. для студ. філол. ф-тів вузів (1993)

1993

 Книги
9.

Плющ М. Я.
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Ч. 1 : МОРФЕМІКА. СЛОВОТВІР. МОРФОЛОГІЯ
(2005)

2005

 Книги
10.

[Куліш П. О.]
ГРАМАТКА (1857)

1857

 Книги
11.

 ДОВІДНИК З УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (2006)

2006

 Книги
12.

 ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : навч. посібник для студ. філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів (1980)

1980

 Книги
13.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ XVI-XX СТОЛІТТЯ : хрестоматія (2004)

2004

 Книги
14.

Синявський О.
НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (1941)

1941

 Книги
15.

Фаріон І.
ПРАВОПИС - КОРСЕТ МОВИ? УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС ЯК КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИБІР (2004)

2004

 Книги
16.

Голоскевич Г.К.
ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК : близько 40,000 слів (1962)

1962

 Книги
17.

 ПРАВОПИСНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1979)

1979

 Книги
18.

Ющук І. П.
ПРАКТИКУМ З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2000)

2000

 Книги
19.

Німчук В. В.
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ XX - ПОЧАТКУ XXI СТ. СТ. (2002)

2002

 Книги
20.

Головащук С. І.
СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ПРАВОПИСУ ТА СЛОВОВЖИВАННЯ (1989)

1989

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського