До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПАМ’ЯТКИ ПИСЕМНОСТІ
...
1.

 БУЧАЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ (12??–13??)
пам’ятка книжної писемності 12–13 ст., збірник євангельських читань, виписаних з Четвероєвангелія та призначених на кожне свято; написана уставом на пергаменті

2.

 ВЕЛЕСОВА КНИГА ( 9 тис. до н. е.–9 ст.)
фальсифікат 20 ст., вигаданий твір, що "оповідає" історію Русі з 9 ст. до н.е. до часів Аскольда і Діра (9 ст. н. е.), найбільш імовірним її творцем вважають історика-дилетанта Ю.Миролюбова

3.

 ВЕЛИКОПОЛЬСЬКА ХРОНІКА (13 ст.) - Польща
польська анонімна літописна хроніка написана латиною котрою описує події з історії Польщі до 1273 р.

4.

 ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС (13 ст.)
видатна пам'ятка давньоруської літератури та історіографії 13 ст., присвячена історії Галичини і Волині

5.

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1766–1769) - Російська імперія
генеральна ревізія або ж генеральний опис Лівобережної України проведений за дорученням уряду Російської імперії

6.

 ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС (17 ст.)
український літопис початку 17 ст.; названий за місцем збереження одного зі списків твору – у Густинському Свято-Троїцькому монастирі

7.

 ДОБРОМИЛЬСЬКИЙ ЛІТОПИС (17 ст.)
український літопис створений близько 1700 р. Симеоном Коростенським – греко-католицьким священиком церкви Різдва Пресвятої Богородиці у м. Добромиль

8.

 ІПАТІЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС (15 ст.–)
найдавніший список руського літописного ізводу південноруської редакції; охоплює хронологічний період до 1292 р. і має три частини – "Повість временних літ", Київський літопис, Галицько-Волинський літопис

9.

 ІСТОРІЯ РУСІВ (125?–182?)
одна з найвизначніших пам'яток української історичної та суспільно-політичної думки 2-ї пол. 18 – поч. 19 ст.; в ній дається тогочасний виклад історії України від найдавніших часів до початку російсько-турецької війни 1768–1774 рр. з пріоритетним розглядом історії козацтва та Гетьманщини

10.

 КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК (13 ст.)
збірка оповідань про початки Печерського монастиря та перших печерських подвижників; текст дійшов у списках 15–17 ст., проте вважається, що ядро пам'ятки було сформоване на початку 13 ст.

11.

 КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС (12 ст.)
одна з найдавніших пам’яток історії та літератури Київської Русі, є більшою за обсягом частиною рукописного збірника, відомого як Іпатіївський літопис, що міститься між "Повістю врем'яних літ" і Галицько-Волинським літописом і охоплює події від 1117 р. до 1198 р.

12.

 КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА (1710)
договір, укладений 1710 р. між обраним гетьманом П.Орликом та козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького

13.

 ЛІТОПИС ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ (17??–)
козацький літопис 2-ї половини 17–поч. 18 ст., складений гадяцьким полковником Григорієм Грабянкою, одна з найвидатніших пам'яток української історіографічної прози

14.

 ЛІТОПИС ПОДІЙ У ПІВДЕННІЙ РУСІ (17 ст.)
латиномовний твір 17 ст. польського історика та хроніста Я.Т. Юзефовича написаний для кармелітського монастиря; уперше видана К.Півоцьким у польскому перекладі під назвою "Kronika miasta Lwowa od 1634–1690" (1854), згодом – В.Антоновичем під назвою "Летопись событий в Южной Руси львовского каноника Яна Юзефовича 1624–1700" (1888)

15.

 ЛІТОПИС ПОЛЬСЬКИЙ, ЛИТОВСЬКИЙ, ЖМУДСЬКИЙ І ВСІЄЇ РУСИ (1582) - Польща
одна з найвизначніших пам’яток польської історіографії перехідного періоду від літописання до історичних досліджень, цінне джерело з історії Східної Європи, зокрема України

16.

 ЛІТОПИС САМІЙЛА ВЕЛИЧКА (1715–1720)
фундаментальний історичний трактат присвячений подіям української історії з середини 17 до початку 18 ст.

17.

 ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ (17 ст.)
одне з джерел вивчення історії Української козацької держави 2-ї половини 17 ст., пам’ятка національної писемності

18.

 ЛЬВІВСЬКИЙ КАРМЕЛІТСЬКИЙ ЛІТОПИС (17 ст.)
літопис 17 ст. присвячений історії львівського монастиря кармелітів

19.

 ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІТОПИС (17 ст.)
умовна назва одного з найбільш ранніх із відомих нині українських літописів 12 ст.

20.

 МГАРСЬКИЙ ЛІТОПИС (17 ст.–18 ст.)
літопис складений у 17–18 ст. ченцями Мгарського Лубенського Спасо-Преображенського монастиря, а також цивільними особами

...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського