До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЗБІРНИКИ ДОКУМЕНТІВ
...
1.

Conquest R.
BOOK OF DOCUMENTS (1988)

1988

 Книги
2.

 COMMISSION ON THE UKRAINE FAMINE. REPORT TO CONGRESS (1988)

1988

 Книги
3.

 PAGINI UITATE ALE ISTORIEI BASARABIEI DE SUD (1856-1861) : culegere de documente şi materiale (2012)

2012

 Книги
4.

 POJEDNANIE PRZEZ TRUDNĄ PAMIĘĆ. WOŁYŃ 1943 ([2012])

2012

 Книги
5.

 THE FOREIGN OFFICE AND THE FAMINE : British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932-1933 (1988)

1988

 Книги
6.

 THE UKRAINIAN REVOLUTION. DOCUMENTS, 1919-1921 (1984)

1984

 Книги
7.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 1
(2009)

2009

 Книги
8.

 [КОНВОЛЮТ 1-13] (1873–1913)
1.. Устав Киевского общества распространения русского печатного слова (1913)
2.. Южно-Русское торгово-промышленное паевое товарищество (1913)
3.. Устав общества пособия учащимся, организованного служащими у наследников И. Н. Терещенко (1910)
4.. Устав Центральной пенсионной кассы обществ взаимного кредита в России ([191?])
5.. Устав С.-Петербургского Общества взаимного мелкого кредита (1906)
6.. Устав Одесского общества взаимного мелкого кредита (1907)
7.. Устав кассы взаимопомощи на случай смерти членовКиевкого Подольского еврейского ссудо-сберегательного товарищества (1910)
8.. Устав Киевской коммерческой артели в г. Киеве (1904)
9.. Устав: Общество заpеестpованное с обмеженною поpукою "Львовская Самопомощь" (1873)
10.. Устав 1-го Киевского русского народного єкономического общества (1910)
11.. Устав Киевского земельного банка (1911)
12.. Доклад СПБ купеческой комиссии о пользах и нуждах общественных и торгово-промышленных (1911)
13.. Проект устава кассы обеспечения служащих в Киевском городском Общественном управлении на случай смерти, инвалидности и старости их (1910)

1873–1913

 Книги
9.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК : (до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го) (1927)
1926.. до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го

1927

 Книги
10.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК : (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ) (1927)
1927.. до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го

1927

 Книги
11.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928)
1928. Відділ 1–2

1928

 Книги
12.

 АКТ ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ : світлини, карти, документи (2008)

2008

 Книги
13.

 АКТИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА КІНЦЯ ХV-ХVI СТ. : (із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) (2014)

2014

 Книги
14.

 АКТИ ЖИТОМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО УРЯДУ: 1590 Р., 1635 Р. (2004)

2004

 Книги
15.

Купчинський О.
АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ХІІІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІV СТОЛІТЬ : Дослідження. Тексти (2004)

2004

 Книги
16.

 АКТОВАЯ КНИГА СТАРОДУБСКОГО ГОРОДОВОГО УРЯДА 1693 ГОДА (1914)

1914

 Книги
17.


АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
Т. 1 : 1340-1506
(1846)

1846

 Книги
18.


АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
Т. 2 : 1506-1544
(1848)

1848

 Книги
19.


АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
Т. 3 : 1544-1587
(1848)

1848

 Книги
20.


АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
Т. 4 : 1588-1652
(1851)

1851

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського