До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
...
1.

Стецько Я. С.
30 ЧЕРВНЯ 1941 : Проголошення відновлення державности України (1967)

1967

 Книги
2.

 ANNEXE. TEXTE UKRAINIEN 1710 ГОДУ, АПРЕЛЯ 5. ДОГОВОР И ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУ ГЕТМАНОМ ОРЛИКОМ И ВОЙСКОМ ЗАПОРОЖСКИМ В 1710 ГОДУ : Pacte de Bender ([191?])

191?

 Статті, фрагменти публікацій
3.

 MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES ON THE RECOGNITION OF THE UKRAINIAN PEOPLE'S REPUBLIC (1920)

1920

 Книги
4.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928)
1928. Відділ 1–2

1928

 Книги
5.

 АКТ ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ : світлини, карти, документи (2008)

2008

 Книги
6.

 АКТИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА КІНЦЯ ХV-ХVI СТ. : (із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) (2014)

2014

 Книги
7.

Купчинський О.
АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ХІІІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІV СТОЛІТЬ : Дослідження. Тексти (2004)

2004

 Книги
8.

 АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1922 ГОД (1922)
1922.

1922

 Книги
9.


БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ!
№ 6 : ПРОЄКТ ПРОҐРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІЯЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
(1922)

1922

 Книги
10.

 ВІДЛУННЯ ВІКІВ. УКРАЇНСЬКИЙ ПАМ'ЯТКООХОРОННИЙ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС

[ ]

 Інтернет-ресурси
 Мультимедійні матеріали
11.

 ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В 1941 РОЦІ. НОВІ ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ (2001)

2001

 Книги
12.

 ВРЕМЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН : утверждённый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 г (1918)

1918

 Книги
13.

 ГАЙДАМАЦЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В XVIII СТ. : зб. док. (1970)

1970

 Книги
14.

 ГРАМОТИ ХІV СТ. (1974)

1974

 Книги
15.

Мицик Ю. А.
ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ : [монографія] (1996)

1996

 Книги
16.

Вишинський А. Я.
ДО ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ (1937)

1937

 Книги
17.

Василенко Н.
ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА : пояснююча записка до законопроекту про заснування Української Академії Наук у Киіві (1918)

1918

 Книги
18.

 ДО РАДИ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ОД МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ТА МИСТЕЦТВА: ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА ДО ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ (1918)

1918

 Книги
19.

 ДОБА ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ДОКУМЕНТАХ (2007)

2007

 Книги
20.

 ДОГОВОРИ І ПОСТАНОВИ (2010)

2010

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського