До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОГЛЯДИ ДЖЕРЕЛ
...
1.

 ... СОЗДАВАТЬ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВРАГА И ВСЕХ ЕГО ПОСОБНИКОВ.... КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ УКРАИНЫ. 1941-1944 (2006)

2006

 Книги
2.

Дорошенко Д.
HАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА : сборник отзывов на народные украинские издания (1904)

1904

 Книги
3.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 1
(2009)

2009

 Книги
4.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 2
(2013)

2013

 Книги
5.

 [КОНВОЛЮТ] (1825–1884)
Ч. 7. Опыт исследования о летописи Самовидца (1878)

1825–1884

 Книги
6.

Купчинський О.
АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ХІІІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІV СТОЛІТЬ : Дослідження. Тексти (2004)

2004

 Книги
7.

Ковальский Н. П.
АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. : учеб. пособие (1986)

1986

 Книги
8.

 БАСТІОН І БАТУРИН. УПА ТА ПІДПІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОУН В ЯРОСЛАВЩИНІ, ЛЮБАЧІВЩИНІ ТА ТОМАШІВЩИНІ В РР. 1944-1947 : док. та матеріали (2012)

2012

 Книги
9.

 БІБЛІОТЕКИ КИЄВА В ПЕРІОД НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941-1943) : дослідж., анот. покажч., публ. док. (2004)

2004

 Книги
10.

Грушевський М. С.
ВИЇМКИ З ЖЕРЕЛ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ : до половини XI віка (1895)

1895

 Книги
11.

Причепій Є.
ВИШИВКА СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ : структура орнаменту та спроба інтерпретації образів : за матеріалами однієї етнографічної збірки (2007)

2007

 Книги
12.

 ВІЙСЬКОВІ КАМПАНІЇ ДОБИ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ДОКУМЕНТАХ (2009)

2009

 Книги
13.

 ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШЛЯХТИ. ПОСЛУЖНІ СПИСКИ ПОГАРСЬКОЇ ШЛЯХТИ 1772-1781 РР. ОПИСАНІЕ НІЖИНСЬКОЇ ШЛЯХТИ 1784 Р. (2008)

2008

 Книги
14.

Юсова Н. М.
ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ СРСР (1930-ТІ - ПЕРША ПОЛОВИНА 1940-Х РР.) : [монографія] (2005)

2005

 Книги
15.

Багалей Д.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ОПИСЬ МАЛОРОССИИ : эпизод из деятельности первого правителя Малороссии, гр. П. А. Румянцева-Задунайского (1883)

1883

 Статті, фрагменти публікацій
16.

 ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765-1769 : покажчик населених пунктів (1959)

1959

 Книги
17.

Кульчицький С. В.
ГОЛОД 1932-1933 РР. В УКРАЇНІ ЯК ГЕНОЦИД: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ, ОЧИМА СВІДКІВ (2008)

2008

 Книги
18.

Марочко В.
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ : хроніка (2008)

2008

 Книги
19.

 ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ГДА СБУ : анот. довід. (2010)

2010

 Книги
20.

Луцький Ю. О.
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ВАПЛІТЕ (1956])

1956]

 Статті, фрагменти публікацій
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського