До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
РІДКІСНІ ВИДАННЯ
...
1.

Kalinka W.
DZIEA KS. WALERYANA KALINKI
Tom dziesiaty : GALICYA I KRAKOW POD PANOWANIEM AUSTRYACKIEM
(1898)

1898

 Книги
2.

Syewcyenko T.
HAJDAMACZ : Poprzedzone studjum o Tarasie Szewczence (18??)

18??

 Книги
3.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1866)
Ч. 2. Середній век

1866

 Книги
4.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1867)
Ч. 3. Новый век

1867

 Книги
5.

Драгоманов М. П.
HАPОДНІ ШКОЛИ НА УКPАЇНІ СЕPЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОССІЇ М. ДPАГОМАНОВА (1877)

1877

 Книги
6.

Пиц В.
HАЧЕРК ГЕОГPАФІЇ І ІСТОPІЇ СТАPОДАВНЬОГО, СЕPЕДНЬОГО І НОВОГО СВІТУ : для шкіл нижчих гімназіальних (1866)
Ч. І. Стаpинный свет

1866

 Книги
7.

Szewczenko Т.
KOBZARZ TARASA SZEWCZENKI : Z małorossyjskiego spolszczył Władyslaw Syrokomla (1863)

1863

 Книги
8.

Szewczenko T.
MARIJA MATY ISUSOWA : wirszy (1882)

1882

 Книги
9.

Jensen A. A.
MAZEPA : Historiska bilder fran Ukraina och Karl XII dagar ([1909])

1909

 Книги
10.

Zaleski W. M.
MUZYKA DO PIEŚNI POLSKICH I RUSKICH LUDU GALICYJSKIEGO : [голос з фп.] (1833)

1833

 Ноти
11.

 [КОНВОЛЮТ 1-2] (1872–1885)
1.. Письни, думки и шумки руського народа на Подоли, Украини и в Малороссіи (1885)
2.. Малоpусские загадки (1872)

1872–1885

 Книги
12.

 [КОНВОЛЮТ 1-2] (1895)
Т. 7.. Кн. 3 Записки наукового товариства імені Шевченка (1895)
Т. 8.. Кн. 4 Записки наукового товариства імені Шевченка (1895)

1895

 Періодика
13.

 [КОНВОЛЮТ 1-2] (1875–1903)
Ч. 1. Наталка Полтавка (1903)
Ч. 2. Гайдамаки (1875)

1875–1903

 Книги
14.

 [КОНВОЛЮТ 1-3] (1872–1873)
1.. Спліотні Михалка Семенюка (1872)
2.. Розмовы крестьянина В. Евгеньева (1873)
3.. Голос Украины (после 1861 года) (1872)

1872–1873

 Книги
15.

 [КОНВОЛЮТ 1-8] (1827–1883)
Ч. 1. Малоpоссийская деpевня
Ч. 2. Очерки Юго-Западного края (1873)
Ч. 3. Потуги литературного сепаратизма (1883)
4.. Спліотні Михалка Семенюка (1872)
Ч. 5. Выдумки "Киевлянина" и польских газет о малорусском патриотизме (1874)
Ч. 6. Байки (по Крылову) (1882)
Ч. 7.. Т. 1; вып. 1: О "Гаївках". Отд. II Бытовые песни Быт подолян (1859)
Ч. 7.. Т. 1; вып. 2: О похоронах. отд. II Сказки, объясняющие представления подолян о загробном мире Быт подолян (1860)
Ч. 8. Юбилей Михаила Александровича Максимовича (1871)

1827–1883

 Книги
16.

 [КОНВОЛЮТ] (1910-1914)
1. Літературно-наукові дезідерати для ювілейного обходу сотих роковин уродження Тараса Шевченка
2. Ідеї Шевченкової творчости: Читано на сьвяточних зборах членів Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові 10 марта 1914. : Описано мовою оригіналу. Передрук із "Хроніки Наукового Товариства ім. Шевченка"
3. Читанє Шевченкових поезій. : Описано мовою оригіналу. Передрук з ювилейного числа "Нашої Школи" за 1914 рік

1910-1914

 Книги
17.

 [КОНВОЛЮТ] (1871–1882)
1.. Очерк внутренней истории Малороссии во второй половине ХVII в (1875)

1871–1882

 Книги
18.

 [КОНВОЛЮТ]
1.. Повісті Івана Левіцького (1874)
2.. Бурлачка (1880)

1874

 Книги
19.

 [КОНВОЛЮТ]
1.. Сніп (1841)
2.. Малорусский литературный сборник (1859)
3.. Українська квітка. Кн. 1 (1856)
4.. Українська квітка. Кн. 2 (1857)
5.. Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию (1810)
6.. Письма из Малороссии (1816)

1841

 Книги
20.

 [КОНВОЛЮТ]
І. Казак-стихотворець (1822)
ІІ. Медведь и Паша (L'Ours et le Pacha) (1823)

1822

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського