До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»




Біографістика  





Краєзнавство  



Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  













Природознавство  





Сортувати знайдені документи за: назвою датою
РІДКІСНІ ВИДАННЯ
...
1.

Kalinka W.
DZIEA KS. WALERYANA KALINKI
Tom dziesiaty : GALICYA I KRAKOW POD PANOWANIEM AUSTRYACKIEM
(1898)

1898

 Книги
2.

 ESCRIPTORIUM - АРХІВ РІДКІСНИХ ВИДАНЬ І РУКОПИСІВ ДЛЯ НАУКИ ТА ОСВІТИ

[ ]

 Інтернет-ресурси
3.

Lewicki J.
GRAMMATIC DER RUTHENISCHEN ODER KLEIN RUSSISCHEN SPRACHE IN GALIZIEN (1834)

1834

 Книги
4.

Syewcyenko T.
HAJDAMACZ : Poprzedzone studjum o Tarasie Szewczence (18??)

18??

 Книги
5.

[Hечуй-Левицький] [І. С.]
HА КОЖУМЪЯКАХ : Комедія в п'яти діях (1875)

1875

 Книги
6.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1866)
Ч. 2. Середній век

1866

 Книги
7.

Пиц В.
HАPИС ГЕОГPАФИИ И ИСТОPИИ СТАPИННОГО, СЕPЕДНЁГО И НОВОГО СВІТА : для шкіл низших гимназіальных (1867)
Ч. 3. Новый век

1867

 Книги
8.

Згарський Є. Я.
HАPОДНАЯ PУССКАЯ ФИЛОСОФІЯ (1873)

1873

 Книги
9.

Драгоманов М. П.
HАPОДНІ ШКОЛИ НА УКPАЇНІ СЕPЕД ЖИТТЯ І ПИСЬМЕНСТВА В РОССІЇ М. ДPАГОМАНОВА (1877)

1877

 Книги
10.

Дорошенко Д.
HАРОДНАЯ УКРАИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА : сборник отзывов на народные украинские издания (1904)

1904

 Книги
11.

Пиц В.
HАЧЕРК ГЕОГPАФІЇ І ІСТОPІЇ СТАPОДАВНЬОГО, СЕPЕДНЬОГО І НОВОГО СВІТУ : для шкіл нижчих гімназіальних (1866)
Ч. І. Стаpинный свет

1866

 Книги
12.

Чубинський П. П.
HЕСКОЛЬКО НАPОДНЫХ ИСТОPИЧЕСКИХ ПPЕДАНІЙ ЗАПИСАННЫХ П.П. ЧУБИНСКИМ : [розвідка] ([1873])

1873

 Книги
13.

[Гpебінка] [Є.П.]
HІЖЕНЬСКИЙ ПОЛКОВНИК ИВАН ЗОЛОТАPЕНКО : ПОВІСТЬ (1874)

1874

 Книги
14.

Янота [Є. ]
HІМЕЦКА ГPАМАТИКА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1876)

1876

 Книги
15.

Szewczenko Т.
KOBZARZ TARASA SZEWCZENKI : Z małorossyjskiego spolszczył Władyslaw Syrokomla (1863)

1863

 Книги
16.

Szewczenko T.
MARIJA MATY ISUSOWA : wirszy (1882)

1882

 Книги
17.

Jensen A. A.
MAZEPA : Historiska bilder fran Ukraina och Karl XII dagar ([1909])

1909

 Книги
18.

Zaleski W. M.
MUZYKA DO PIEŚNI POLSKICH I RUSKICH LUDU GALICYJSKIEGO : [голос з фп.] (1833)

1833

 Ноти
19.

[Тобілевич] [І.]
[ДРАМИ І КОМЕДІЇ] ([1903])
[Т. ІІІ]. [По-над Дніпром, драматичні картини в 5 одмінах. Хазяїн, комедія в 4-х діях. Лиха іскра поле спалить і сама щезне, драматична поема в 5 д.]

1903

 Книги
20.

 [КОНВОЛЮТ 1-10]
1.. Ювілейна збірка статий про Тараса Григоровича Шевченка в соті роковини Його народження (1914)
2.. Літературно-наукові дезідерати для ювілейного обходу сотих роковин уродження Тараса Шевченка (1910)
3.. Ідеї Шевченкової творчости (1914)
4.. Читанє Шевченкових поезій (1914)
5.. Українська партія самостійників-соціалістів (У. Н. П.) (1920)
6.. Шлях до катастрофи (1920)
7.. Народня освіта й виховання народу (1920)
8.. Історія української влади 1917-1919 (1920)
9.. Українсько-Німецький підручник до науки німецької мови з доданєм словарця (1916)
10.. В часи війни (1917)

1914

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського