До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СТАРОДРУКИ
...
1.

Szymonowicz S.
EPITHALAMIUM. SERENISSIMI SIGISMUNDI III. POLONIARUM REGIS, ET ANNAE CAROLI ARCHIDUCIS AUSTRIAE F (1592)

1592

 Книги
2.

 [КОНВОЛЮТ]
Т. 1. Апокрисис, албо Отповідь на книжкы о съборі Берестейском... (1598-1599)
Т. 2. Отпись. На лист... отца Ипатіа, Володимерского і Берестейского епископа (1598)

1598-1599

 Книги
3.

Bratkowski D.
ŚWIAT PO CZĘŚCI PRZEYZRANY (1697)

1697

 Книги
4.

[Smotrycki M.]
ΘΡΉΝΟΣ, TO JEST LAMENT, IEDYNEY Ś. POWSZECHNEY APOSTOLSKIEY WSCHODNIEY CERKWIE, Z OBIAŚNIENIEM DOGMAT WIARY (1610)

1610

 Книги
5.

 АПОСТОЛ (1574)

1574

 Книги
6.

 БІБЛІЯ = БИБЛІА, СИРІЧ КНИГЫ ВЕТХАГО И НОВАГО ЗАВІТА, ПО ЯЗЫКУ СЛОВЕНСКУ (1581)

1581

 Книги
7.

 БІБЛІЯ РУСЬКА (1519) Книга Буття (1519) Книга Вихід (1519) Книга Левит (1519) Книга Числа (1519) Книга Повторення Закону (1519)

1519

 Книги
8.

 БОГОГЛАСНИК : пісни благоговіиныя... (1790)

1790

 Ноти
9.

 ВЕЛИЧАНІЯ ПО ВСЯ ДНИ В ПРАЗДНИКИ ГОСПОДЬСКІЯ, БОГОРОДИЦЫ И НАРОЧИТЫХ СВЯТЫХ (1774)

1774

 Книги
10.

Радивиловський А.
ВЕНЕЦ ХРИСТОВ (1688)

1688

 Книги
11.

Максимович-Амбодик Н. М.
ВРАЧЕБНОЕ ВЕЩЕСТВОСЛОВІЕ ИЛИ ОПИСАНІЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ РАСТЕНІЙ ВО ВРАЧЕВСТВЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ, СЪ ИЗЪЯСНЕНІЕМ ПОЛЬЗЫ И УПОТРЕБЛЕНІЯ ОНЫХЪ, И ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ РИСУНКОВЪ, ПРИРОДНОМУ ВИДУ КАЖДАГО РАСТЕНІЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХЪ. КНИГА 1. : по Высочайшему повеленію сочинилъ (1783)
Ч. 1.. Врачебного веществословія часть первая
Ч. 2.. Врачебного веществословія или описанія целительныхъ растеній книги перьвой часть вторая

1783

 Книги
12.

 ГОРА ПОЧАЕВСКАЯ (1793)

1793

 Книги
13.

 ДІОПТРА, АЛЬБО ЗЕРЦАЛО И ВЫРАЖЕНЕ ЖИВОТА ЛЮДСКОГО НА ТОМ СВЕТЕ (1612)

1612

 Книги
14.

Транквіліон-Ставровецький К.
ЕВАНГЕЛІЕ УЧИТЕЛНОЕ (1697)

1697

 Книги
15.

Почаський Софроній 
ЕВХАРІСТИРІОН, АЛБО ВДЯЧНОСТЬ... ПЕТРУ МОГИЛІ. ([1632])

1632

 Книги
16.

 ЄВАНГЕЛІЄ УЧИТЕЛЬНЕ (1637)

1637

 Книги
17.

 ЄВАНГЕЛІЄ УЧИТЕЛЬНЕ : Евангеліе учителное (1569)

1569

 Книги
18.

 ЖИТІЕ БЛАЖЕННАГО ОТЦА НАШЕГО ІОВА ЖЕЛІЗА ([1791])

1791

 Книги
19.

Транквіліон-Ставровецький К.
ЗЕРЦАЛО БОГОСЛОВІИ (1790)

1790

 Книги
20.

 КPАТКОЄ НА КPАТКІЯ ВОПPОСЫ И ОТВІТЫ СПОСОБОМ КАТИХІСМА БОГОСЛОВІЯ О ТАЙНАХ ЦЕPКОВНЫХ И ЦЕНСУPАХ СОБPАНІЄ, НА ЕКСАМЕН ГОТОВЯЩИМСЯ ПОТPЕБНОЄ, СО ОТСЫЛАНІЕМ К ПPОСТPАННОМУ ОПИСАНІЮ ТYХ ЖЕ ТАИН В КНИЗІ НАPЕЧЕННОЙ: БОГОСЛОВІЕ НPАВОУЧИТЕЛНОЕ ([1781])

1781

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського