До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНЦІ
...
1.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
2.

Дяченко В. Д.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : порівнял. дослідж. народів УРСР і суміж. територій : [монографія] (1965)

1965

 Книги
3.

Сно Е. Э.
В СТЕПЯХ И САДАХ УКРАИНЫ. МАЛОРОССЫ : очерк : с 1 рис. ([1904])

1904

 Книги
4.

Соколова  В. К.
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ ХІХ-НАЧ. ХХ В. (1979)

1979

 Книги
5.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
6.

Лук'яненко Л. Г.
ДЕ ТИ, ДОЛЕ УКРАЇНИ? (2011)

2011

 Книги
7.

Іларіон (Огієнко І.; митрополит) 
ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : історично-релігійна монографія (1992)

1992

 Книги
8.

Макарчук С. А.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2008)

2008

 Книги
9.

Пономарьов А. П.
ЕТНІЧНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (1996)

1996

 Книги
10.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 178 : КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА ТА ВИНИКНЕННЯ ТРЬОХ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ НАЦІЙ
(1964)

1964

 Книги
11.

Бойко Я. В.
ЗАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ: РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ (КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО ХХІ В.)
Вып. 1
(2007)

2007

 Книги
12.

Ефименко А. Я.
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ И ЕЕ НАРОДА (1907)

1907

 Книги
13.

Семенюк С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (2010)

2010

 Книги
14.

 КУЛЬТУРА І ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для вузів (1993)

1993

 Книги
15.

Грицак Я. Й.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ (2000)

2000

 Книги
16.

Кабузан В. М.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ : (конец XVIII - первая половина XIX в.) (1974)

1974

 Книги
17.


НАРОДЫ РОССИИ
Вып. 1 : ВЕЛИКОРУССЫ. МАЛОРОССЫ. БЕЛОРУССЫ. ПОЛЯКИ
: четыре хромолитографіи и 12 гравюр (1878) Малороссы

1878

 Книги
18.

Фігурний Ю. С.
ОСОБЛИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ XIV СТ. НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ЕТНІЧНІ, ДЕРЖАВОТВОРЧІ І НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ : [монографія] (2010)

2010

 Книги
19.

Грушевский М. С.
ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1906)

1906

 Книги
20.

Мавродин В. В.
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ : (с древнейших времен до второй половины XIV века) (2002)

2002

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського