До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
УКРАЇНЦІ
...
1.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
2.

Дяченко В. Д.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : порівнял. дослідж. народів УРСР і суміж. територій : [монографія] (1965)

1965

 Книги
3.

Сно Е. Э.
В СТЕПЯХ И САДАХ УКРАИНЫ. МАЛОРОССЫ : очерк : с 1 рис. ([1904])

1904

 Книги
4.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
5.

Лук'яненко Л. Г.
ДЕ ТИ, ДОЛЕ УКРАЇНИ? (2011)

2011

 Книги
6.

Іларіон (Огієнко І.; митрополит) 
ДОХРИСТИЯНСЬКІ ВІРУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : історично-релігійна монографія (1992)

1992

 Книги
7.

Макарчук С. А.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посібник (2008)

2008

 Книги
8.

Пономарьов А. П.
ЕТНІЧНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (1996)

1996

 Книги
9.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 178 : КНЯЖА РУСЬ-УКРАЇНА ТА ВИНИКНЕННЯ ТРЬОХ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ НАЦІЙ
(1964)

1964

 Книги
10.

Бойко Я. В.
ЗАСЕЛЕНИЕ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ. ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ: РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ (КОНЕЦ XVIII - НАЧАЛО ХХІ В.)
Вып. 1
(2007)

2007

 Книги
11.

Ефименко А. Я.
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ И ЕЕ НАРОДА (1907)

1907

 Книги
12.

Семенюк С.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (2010)

2010

 Книги
13.

 КУЛЬТУРА І ПОБУТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для вузів (1993)

1993

 Книги
14.

Грицак Я. Й.
НАРИСИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОЇ НАЦІЇ (2000)

2000

 Книги
15.

Кабузан В. М.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ БЕССАРАБСКОЙ ОБЛАСТИ И ЛЕВОБЕРЕЖНЫХ РАЙОНОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ : (конец XVIII - первая половина XIX в.) (1974)

1974

 Книги
16.


НАРОДЫ РОССИИ
Вып. 1 : ВЕЛИКОРУССЫ. МАЛОРОССЫ. БЕЛОРУССЫ. ПОЛЯКИ
: четыре хромолитографіи и 12 гравюр (1878) Малороссы

1878

 Книги
17.

Фігурний Ю. С.
ОСОБЛИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАРОДЖЕННЯ, ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОСУ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО СЕРЕДИНИ XIV СТ. НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ: ЕТНІЧНІ, ДЕРЖАВОТВОРЧІ І НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ : [монографія] (2010)

2010

 Книги
18.

Грушевский М. С.
ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1906)

1906

 Книги
19.

Мавродин В. В.
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ : (с древнейших времен до второй половины XIV века) (2002)

2002

 Книги
20.

Мохов Н. А.
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ МОЛДАВСКО-РУССКО-УКРАИНСКИХ СВЯЗЕЙ : (с древнейших времен до начала XIX века) (1961)

1961

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського