До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ПЕРСОНАЛІЇ
...
1.

Харченко Т. М.
100 ЗНАМЕНИТИХ ЛЮДЕЙ УКРАЇНИ (2004)

2004

 Книги
2.

 50 ЗНАМЕНИТЫХ ЗАГАДОК ИСТОРИИ УКРАИНЫ (2010)

2010

 Книги
3.

 BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE TWENTIETH CENTURY (2008)

2008

 Книги
4.

 ODESSA FOR ALL ([между 2012 и 2018])

2012 и 2018между

 Книги
5.

Tulub Z.
THE EXILE: A BIOGRAPHICAL NOVEL OF TARAS SHEVCHENKO : abridged (1988)

1988

 Книги
6.

Духнович А. В.
АВТОБІОГРАФІЯ (1928)

1928

 Книги
7.

 АКСІОМИ ДЛЯ НАЩАДКІВ : українські імена у світовій науці : зб. нарисів (1992)

1992

 Книги
8.

 АРХІВ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

[ ]

 Інтернет-ресурси
 Мультимедійні матеріали
9.

Папакін Г.В.
АРХІВ СКОРОПАДСЬКИХ: ФАМІЛЬНІ АРХІВИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII-XX СТ. ТА АРХІВНА СПАДЩИНА РОДУ СКОРОПАДСЬКИХ : [монографія] (2004)

2004

 Книги
10.

 БАТУРИНСКИЙ АРХИВ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ГЕТМАНСТВА 1690-1709 ГГ. (2014)

2014

 Книги
11.

Яковлев В. А.
БИОГРАФИИ ДЕ-РИБАСА, РИШЕЛЬЕ И ВОРОНЦОВА (1894)

1894

 Книги
12.

Королевич Н. Ф.
БІБЛІОГРАФ М. І. ЯСИНСЬКИЙ (1889-1967) : біобібліографічний нарис (1995)

1995

 Книги
13.

Марунчак М. Г.
БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНЦІВ КАНАДИ. (1986)

1986

 Книги
14.

 БОРИС ГРІНЧЕНКО

[ ]

 Інтернет-ресурси
 Мультимедійні матеріали
15.

Бердиховська Б.
БУНТ ПОКОЛІННЯ : Розмови з українськими інтелектуалами (2004)

2004

 Книги
16.

Слюсарский А. Г.
В. Н. КАРАЗИН, ЕГО НАУЧНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1955)

1955

 Книги
17.

Вірченко Н. О.
ВЕЛЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МАТЕМАТИКИ : [про акад. М. П. Кравчука] (2012)

2012

 Книги
18.

Назарко І.
ВЕЛИКІ ЛЮДИ: БІОГРАФ. СИЛЬВЕТКИ ІСТОРІЇ СУЧАСНОСТІ (1964)

1964

 Книги
19.

Каган С. С.
ВИДАТНИЙ САНІТАРНИЙ ДІЯЧ УКРАЇНИ – АКАДЕМІК АН УРСР О. В. КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ (1965)

1965

 Книги
20.

Полонська-Василенко Н. Д.
ВИДАТНІ ЖІНКИ УКРАЇНИ (1969)

1969

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського