До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕТНОГРАФИ
1.

Шаповал І. М.
В ПОШУКАХ СКАРБІВ (1963)

1963

 Книги
2.

Шубравська М. М.
Д. І. ЯВОРНИЦЬКИЙ. ЖИТТЯ, ФОЛЬКЛОРИСТИЧНО-ЕТНОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ (1972)

1972

 Книги
3.

Сумцов Н. Ф.
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ (1910)

1910

 Книги
4.

Гуржій О. І.
ЕТНОЛОГІЧНІ ОСЕРЕДКИ УКРАЇНИ В 20-Х- НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ : нарис діяльності (2004)

2004

 Книги
5.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 169 : ЗБІРНИК НА ПОШАНУ ЗЕНОНА КУЗЕЛІ
(1962)

1962

 Періодика
6.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 205 : У ПОШУКАХ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ
: зб. на пошану Миколи Чубатого, 1889-1975 (1987)

1987

 Періодика
7.

Мусієнко П.
ІВАН ГОНЧАР (1952)

1952

 Книги
8.

 ІВАН ГОНЧАР: МИСТЕЦЬ, ЗБИРАЧ, ДОСЛІДНИК : бібліографічний покажчик (1949-2009 рр.) (2011)

2011

 Книги
9.


КНИГАРЬ
Липень
(1918)

1918

 Періодика
10.


КНИГАРЬ
Липень – Серпень
(1919)

1919

 Періодика
11.

Смолій В. А.
МИКОЛА КОСТОМАРОВ : віхи життя і творчості : енцикл. довід. (2005)

2005

 Книги
12.

Гринченко Б. Д.
П. А. КУЛИШ : биогр. очерк (1899)

1899

 Книги
13.

Ященко Л. І.
П. Д. ДЕМУЦЬКИЙ : нарис про життя і творчість (1957)

1957

 Книги
14.

Чередниченко Д. С.
ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ (2005)

2005

 Книги
15.

 ПУТІВНИК ПО ОСОБОВИХ ФОНДАХ АРХІВНИХ НАУКОВИХ ФОНДІВ РУКОПИСІВ ТА ФОНОЗАПИСІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО (2005)

2005

 Книги
16.

Кирдан Б. П.
СОБИРАТЕЛИ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ : из истории укр. фольклористики ХІХ в.: [монография] (1974)

1974

 Книги
17.

Колесса Ф.
УКРАЇНСЬКА УСНА СЛОВЕСНІСТЬ : Загальний огляд (із портретиками українських етнографів та народних співців): Вибір творів із поясненнями та нотами (1938)

1938

 Книги
18.

Фігурний Ю. С.
ФАХОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНЦІВ І ПРОФЕСІЙНЕ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ, НАЦІЄТВОРЧИХ І ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ ВЧЕНИМИ ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ ННДІУ МОН УКРАЇНИ В КІНЦІ ХХ - НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ : [монографія] (2011)

2011

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського