До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДИ
...
1.

Horbal B.
DZIALALNOSC POLITYCZNA LEMKOW NA LEMKOWSZCZYZNIE 1918-1921 (1997)

1997

 Книги
2.

Zipperstein S. J.
THE JEWS OF ODESSA : A Cultural History, 1794-1881 (1985)

1985

 Книги
3.

Dyrud Keith P.
THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)

1992

 Книги
4.

Сно Е. Э.
В СТЕПЯХ И САДАХ УКРАИНЫ. МАЛОРОССЫ : очерк : с 1 рис. ([1904])

1904

 Книги
5.

Арсений (архимандрит) 
ГОТСКАЯ ЕПАРХИЯ В КРЫМУ (1873)

1873

 Статті, фрагменти публікацій
6.

Абдуллаєва М. А.
ГРЕЦЬКІ ГРОМАДИ КРИМУ У 1917-1938 РР. (ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ) (2001)

2001

 Книги
7.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
8.

 ДЕПОРТОВАНІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ, БОЛГАРИ, ВІРМЕНИ, ГРЕКИ, НІМЦІ : зб. док. Автономної Республіки Крим (1989-1999) (1999)

1999

 Книги
9.

Лісевич І. Т.
ДУХОВНО СПРАГЛІ (ДУХОВНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1864-1917 РР.) (1997)

1997

 Книги
10.

Абдуллаєва М. А.
ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ГРЕКІВ КРИМУ НАПРИКІНЦІ ХVIII - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (2000)

2000

 Книги
11.

Лозинський Р. М.
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ ЛЬВОВА (У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛИЧИНИ) : [монографія] (2005)

2005

 Книги
12.

Скляр В. М.
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1959-1989 РР.: ЕТНОМОВНІ НАСЛІДКИ РОСІЙЩЕННЯ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
13.

Кубійович В. М.
ЕТНІЧНІ ГРУПИ ПІВДЕННОЗАХІДНЬОЇ УКРАЇНИ (ГАЛИЧИНИ) НА 1.1.1939 : нац. статистика Галичини (1983)

1983

 Книги
14.

Шитюк М.М.
ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В XIX - НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ (2008)

2008

 Книги
15.

 ЗАПОРІЗЬКИЙ АРХІВ. СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ГРЕКІВ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ XVIII-XX СТ. : зб. ст. і док. (2003)

2003

 Книги
16.

Унгурян Э. Г.
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ ПОДНЕСТРОВЬЕ В XIX ВЕКЕ (2003)

2003

 Книги
17.

 КАРПАТОРУСИНСТВО: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : доп. на І Конгр. Міжнар. асоц. україністів (Київ, 27 серп. - 3 верес. 1990 р.) та І Конгр. Респ. асоц. українознавців (Київ, 20-23 груд. 1990 р.) (1994)

1994

 Книги
18.

 КОРІНЬ БЕЗСМЕРТНОЇ УКРАЇНИ І УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1995)

1995

 Книги
19.

Пуздровский А. Е.
КРЫМСКАЯ СКИФИЯ II В. ДО Н. Э . - III В. Н. Э. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ : [монография] (2007)

2007

 Книги
20.

Бацак Н. І.
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК ГРЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ'Я (XVIII-XIX СТ.) (1998)

1998

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського