До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
НАРОДИ
...
1.

Horbal B.
DZIALALNOSC POLITYCZNA LEMKOW NA LEMKOWSZCZYZNIE 1918-1921 (1997)

1997

 Книги
2.

Fisher A. W.
THE CRIMEAN TATARS (1978)

1978

 Книги
3.

Zipperstein S. J.
THE JEWS OF ODESSA : A Cultural History, 1794-1881 (1985)

1985

 Книги
4.

Dyrud Keith P.
THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)

1992

 Книги
5.

Рогалев А. Ф.
БЕЛАЯ РУСЬ И БЕЛОРУСЫ : в поисках истоков (1994)

1994

 Книги
6.

Сно Е. Э.
В СТЕПЯХ И САДАХ УКРАИНЫ. МАЛОРОССЫ : очерк : с 1 рис. ([1904])

1904

 Книги
7.

Третьяков П. Н.
ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ПЛЕМЕНА (1953)

1953

 Книги
8.

 ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)

2008

 Книги
9.

Рыбаков Б. А.
ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ : Историко-географический анализ (1979)

1979

 Книги
10.

 ГОРДІСТЬ НАЦІЙ. ВИХІДЦІ З УКРАЇНИ - ВИДАТНІ ДІЯЧІ ІЗРАЇЛЮ (2014)

2014

 Книги
11.

Арсений (архимандрит) 
ГОТСКАЯ ЕПАРХИЯ В КРЫМУ (1873)

1873

 Статті, фрагменти публікацій
12.

Абдуллаєва М. А.
ГРЕЦЬКІ ГРОМАДИ КРИМУ У 1917-1938 РР. (ЕТНОКОНФЕСІЙНИЙ АСПЕКТ) (2001)

2001

 Книги
13.

 ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

2009

 Книги
14.

Хоткевич Г.
ГУЦУЛИ Й ГУЦУЛЬЩИНА (1920)

1920

 Книги
15.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
16.

 ДЕПОРТОВАНІ КРИМСЬКІ ТАТАРИ, БОЛГАРИ, ВІРМЕНИ, ГРЕКИ, НІМЦІ : зб. док. Автономної Республіки Крим (1989-1999) (1999)

1999

 Книги
17.

Лісевич І. Т.
ДУХОВНО СПРАГЛІ (ДУХОВНЕ ЖИТТЯ ПОЛЬСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ НА НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1864-1917 РР.) (1997)

1997

 Книги
18.

Абдуллаєва М. А.
ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ ГРЕКІВ КРИМУ НАПРИКІНЦІ ХVIII - НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (2000)

2000

 Книги
19.

Лернер О. М.
ЕВРЕИ В НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ : ист. очерки. По данным из архива бывшего Новороссийского генерал-губернатора (1901)

1901

 Книги
20.


ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Т. 1, кн. 1
(2004)

2004

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського