До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СОЦІАЛЬНІ СТОСУНКИ І ЗВ'ЯЗКИ
...
1.

Кучма Л. Д.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА СПРАВА (2004)

2004

 Книги
2.

[Драгоманов] [М. П.]
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ ЧИНОВНИЧЕСТВА С ЗЕМСТВОМ : отдельный оттиск из "Вольного Слова" (1883)

1883

 Книги
3.

Вишняк О. І.
ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
4.

Костенко М. А.
ЗБІРКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ (2014)

2014

 Книги
5.

 ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА

[ ]

 Інтернет-ресурси
6.

Горобець В. М.
КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715-1722 (2016)

2016

 Книги
7.

Назарук О. Т.
КОРУПЦІЯ В ДЕРЖАВНІМ ЖИТТЮ (1921)

1921

 Книги
8.

Невмержицький Є. В.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
9.

 ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ : колект. монографія: у 2 т. (2012)

2012

 Книги
10.

 ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ : [колект. монографія] (2007)

2007

 Книги
11.

Щокін Г. В.
НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ. ВІДВЕРТА РОЗМОВА (2005)

2005

 Книги
12.

Кононенко П.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ : [монографія] (2005)

2005

 Книги
13.

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНІ НАРИСИ : [колект. моногр.] (2012)

2012

 Книги
14.

Махній М. М.
НЕЗВИЧАЙНА АНТРОПОЛОГІЯ : науково-популярний нарис (2011)

2011

 Книги
15.

 ОТЧЕТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА КИЕВСКОГО ОБЩЕСТВА ДНЕВНЫХ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАБОЧЕГО КЛАССА ЗА 1898 ГОД (1900)

1900

 Книги
16.

Дзюба О. М.
ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ХVIII СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ) : [монографія] (2012)

2012

 Книги
17.

Євтух В.
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ, ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ, МІГРАЦІЇ... (2000)

2000

 Книги
18.

Максимейко М.
ПРО СМЕРДІВ РУСЬКОЇ ПРАВДИ (1927)

1927

 Книги
19.

 РАСИЗМ І КСЕНОФОБІЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ВИГАДКИ (2009)

2009

 Книги
20.

 СІМ'Я ТА СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : [кол. монографія] (2009)

2009

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського