До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
СОЦІАЛЬНІ СТОСУНКИ І ЗВ'ЯЗКИ
1.

Кучма Л. Д.
БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ - ЖИТТЄВО НЕОБХІДНА СПРАВА (2004)

2004

 Книги
2.

[Драгоманов] [М. П.]
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ ЧИНОВНИЧЕСТВА С ЗЕМСТВОМ : отдельный оттиск из "Вольного Слова" (1883)

1883

 Книги
3.

 ІНКЛЮЗИВНА ЛІТЕРАТУРА

[ ]

 Інтернет-ресурси
4.

Горобець В. М.
КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715-1722 (2016)

2016

 Книги
5.

Назарук О. Т.
КОРУПЦІЯ В ДЕРЖАВНІМ ЖИТТЮ (1921)

1921

 Книги
6.

Невмержицький Є. В.
КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ : [монографія] (2008)

2008

 Книги
7.

Щокін Г. В.
НАЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЕРЖАВНА ІДЕОЛОГІЯ. ВІДВЕРТА РОЗМОВА (2005)

2005

 Книги
8.

Кононенко П.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ, НАЦІЯ, НАЦІОНАЛІЗМ : [монографія] (2005)

2005

 Книги
9.

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ ХХ - ПОЧАТКУ ХХІ СТ.: ІСТОРИЧНІ НАРИСИ : [колект. моногр.] (2012)

2012

 Книги
10.

Дзюба О. М.
ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ХVIII СТ. (НА МАТЕРІАЛАХ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ) : [монографія] (2012)

2012

 Книги
11.

Євтух В.
ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ІДЕЮ, ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ, МІГРАЦІЇ... (2000)

2000

 Книги
12.

 РАСИЗМ І КСЕНОФОБІЯ В УКРАЇНІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ВИГАДКИ (2009)

2009

 Книги
13.

 СІМ'Я ТА СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : [кол. монографія] (2009)

2009

 Книги
14.

Перебенесюк В. П.
СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ: ПОТЕНЦІАЛ, СФЕРИ РОЗГОРТАННЯ, ПРОБЛЕМИ РОЗВ'ЯЗАННЯ (ГРОМАДСЬКА ДУМКА МОЛОДІ) (1994)

1994

 Книги
15.

Перебенесюк В. П.
СОЦІАЛЬНІ КОНФЛІКТИ І МОЛОДЬ : [монографія] (1994)

1994

 Книги
16.

 УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ (2003)

2003

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського