До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕМІГРАЦІЯ
1.

Шульга Н. А.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: РЕПАТРИАНТЫ, БЕЖЕНЦЫ, ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ (2002)

2002

 Книги
2.

Педак В. П.
ДЯКУЄМО І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ : док. нарис (2007)

2007

 Книги
3.

 З РІДНОГО ГНІЗДА. ДІАСПОРА : [альб. фотодок.] (1992)

1992

 Книги
4.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІҐРАЦІЇ В АМЕРИЦІ : збереження культурної спадщини ([1984])

1984

 Книги
5.

Адамович С. В.
НАДДНІПРЯНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1914-1918 РР.) (2003)

2003

 Книги
6.

Годованська О. М.
НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. ТРУДОВІ МІГРАНТИ В ІТАЛІЇ, ІСПАНІЇ ТА ПОРТУГАЛІЇ : [монографія] (2011)

2011

 Книги
7.

Яхонтов А. П.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ (1926)

1926

 Книги
8.

Шайкан В.
ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. 1941-1944 (2010)

2010

 Книги
9.

 ПРОШУ ВАС МЕНЕ НЕ ЗАБУВАТИ: УСНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОСТАРБАЙТЕРІВ (2009)

2009

 Книги
10.

 РЕПАТРІАЦІЯ ЧИ ДЕПОРТАЦІЯ. ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ ДО УРСР : зб. док. (2007)

2007

 Книги
11.

 РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 1918-1938 : путеводитель по арх. фондам и собр. в Чешской республике (1995)

1995

 Книги
12.

Дорошенко В. В.
УКРАЇНСТВО В РОСІЇ : новійші часи (1916)

1916

 Книги
13.

 УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА: СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ (2003)

2003

 Книги
14.

Качараба С.
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. ЕМІГРАЦІЙНИЙ РУХ ЗІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У 1890-1914 РР. (1995)

1995

 Книги
15.

 УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю еміграції українців до Канади) (1992)

1992

 Книги
16.

 УКРАЇНЦІ В СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ : інтернет-енциклопедія

[ ]

 Інтернет-ресурси
17.

Марунчак М. Г.
УКРАЇНЦІ В СССР ПОЗА КОРДОНАМИ УРСР (1974)

1974

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського