До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЕМІГРАЦІЯ
1.

Шульга Н. А.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: РЕПАТРИАНТЫ, БЕЖЕНЦЫ, ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ (2002)

2002

 Книги
2.

Педак В. П.
ДЯКУЄМО І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ : док. нарис (2007)

2007

 Книги
3.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІМІҐРАЦІЇ В АМЕРИЦІ : збереження культурної спадщини ([1984])

1984

 Книги
4.

Адамович С. В.
НАДДНІПРЯНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1914-1918 РР.) (2003)

2003

 Книги
5.

Годованська О. М.
НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА. ТРУДОВІ МІГРАНТИ В ІТАЛІЇ, ІСПАНІЇ ТА ПОРТУГАЛІЇ : [монографія] (2011)

2011

 Книги
6.

Яхонтов А. П.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ (1926)

1926

 Книги
7.

Шайкан В.
ПОВСЯКДЕННЯ УКРАЇНЦІВ У РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ. 1941-1944 (2010)

2010

 Книги
8.

 ПРОШУ ВАС МЕНЕ НЕ ЗАБУВАТИ: УСНІ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ОСТАРБАЙТЕРІВ (2009)

2009

 Книги
9.

 РЕПАТРІАЦІЯ ЧИ ДЕПОРТАЦІЯ. ПЕРЕСЕЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ З ПОЛЬЩІ ДО УРСР : зб. док. (2007)

2007

 Книги
10.

 РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ. 1918-1938 : путеводитель по арх. фондам и собр. в Чешской республике (1995)

1995

 Книги
11.

Дорошенко В. В.
УКРАЇНСТВО В РОСІЇ : новійші часи (1916)

1916

 Книги
12.

Качараба С.
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. ЕМІГРАЦІЙНИЙ РУХ ЗІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ТА ПІВНІЧНОЇ БУКОВИНИ У 1890-1914 РР. (1995)

1995

 Книги
13.

 УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : (матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю еміграції українців до Канади) (1992)

1992

 Книги
14.

Марунчак М. Г.
УКРАЇНЦІ В СССР ПОЗА КОРДОНАМИ УРСР (1974)

1974

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського