До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Антропологія [15]

Археологія [40]

Археографія, палеографія, кодикологія [44]

Архівознавство [55]

Біографістика [22]

Геральдика, вексилологія, сфрагістика [25]

Генеалогія [31]

Зброєзнавство [21]

Історична бібліографія [38]

Історична географія та картографія [75]

Історична хронологія [38]

Нумізматика, боністика [15]

Пам’яткознавство [29]
 • Пам’ятки культури (А - Я) [124]

 • Фалеристика [3]

  Філателія [2]

  Історія  


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  АРХЕОЛОГІЯ
  ...
  1.

   BIBLIOTHECA CHERSONESSITANA

  [ ]

   Інтернет-ресурси
  2.

  Антонович В. Б.
  АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ : (прил. к XV т. "Древности") (1895)

  1895

   Карти
  3.

  Фабрициус И. В.
  АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРИЧЕРНОМОРЬЯ УКРАИНСКОЙ ССР (1951)

  1951

   Карти
  4.

   АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В КРЫМУ. 1993 ГОД (1994)

  1994

   Книги
  5.


  АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 1 : ПЕРВОБЫТНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
  (1985)

  1985

   Книги
  6.


  АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 2 : СКИФО-САРМАТСКАЯ И АНТИЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
  (1986)

  1986

   Книги
  7.


  АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 3 : РАННЕСЛАВЯНСКИЙ И ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОДЫ
  (1986)

  1986

   Книги
  8.


  АРХЕОЛОГИЯ
  Т. 19 : КРЫМ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ И ЗАКАВКАЗЬЕ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. IV-XIII ВЕКА
  (2003)

  2003

   Книги
  9.

  Супруненко О. Б.
  АРХЕОЛОГІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРШОГО ПРИВАТНОГО МУЗЕЮ УКРАЇНИ : Лубенський музей К. М. Скаржинської (2000)

  2000

   Книги
  10.

   АРХЕОЛОГІЯ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА XVI-XVIII СТ. : навч. посіб. (1997)

  1997

   Книги
  11.

   АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)

  2005

   Книги
  12.

  Пастернак Я. І.
  АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ : первісна, давня та середня історія України за археологічними джерелами (1961)

  1961

   Книги
  13.

  Винокур І. С.
  АРХЕОЛОГІЯ УКРАЇНИ : підруч. для студ. іст. спец. ВНЗ (2008)

  2008

   Книги
  14.

  Абашина Н. С.
  ДАВНІ СЛОВ'ЯНИ. АРХЕОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ : навч. посіб. (2012)

  2012

   Книги
  15.


  ДАВНЯ КЕРАМІКА УКРАЇНИ
  Ч. 1
  (2002)

  2002

   Книги
  16.

  Бранденбург Н. Е.
  ЖУРНАЛ РАСКОПОК Н. Е. БРАНДЕНБУРГА. 1888-1902 ГГ. (1908)

  1908

   Книги
  17.

  Кульбака В. К.
  ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ ПЛЕМЕНА УКРАЇНИ ЕПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛУ (2000)

  2000

   Книги
  18.

   МАТЕРИАЛЫ ПО АРХЕОЛОГИИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : сборник научных трудов (1983)

  1983

   Книги
  19.

  Відейко М. Ю.
  НАУКОВА СПАДЩИНА ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА (2008)

  2008

   Книги
  20.

  Полин С. В.
  ОТ СКИФИИ К САРМАТИИ : [монография] (1992)

  1992

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського