До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Антропологія [15]

Археологія [40]

Археографія, палеографія, кодикологія [44]

Архівознавство [55]

Біографістика [22]

Геральдика, вексилологія, сфрагістика [25]

Генеалогія [31]

Зброєзнавство [21]

Історична бібліографія [38]

Історична географія та картографія [75]

Історична хронологія [38]

Нумізматика, боністика [15]

Пам’яткознавство [29]
 • Пам’ятки культури (А - Я) [124]

 • Фалеристика [3]

  Філателія [2]

  Історія  


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  ІСТОРИЧНА ХРОНОЛОГІЯ
  ...
  1.

  Палій О.
  25 ПЕРЕМОГ УКРАЇНИ (2013)

  2013

   Книги
  2.

   73 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЯ : (хроника обороны Одессы в 1941 году) (1978)

  1978

   Книги
  3.

  Войтов А. Н.
  БОГОПОЛЬ - ОЛЬВИОПОЛЬ - ГОЛТА. ВЕК ХVII - XVIII. ЛЕТОПИСЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ : ист.-краевед. очерк (2012)

  2012

   Книги
  4.

  Сосса Р. І.
  ІСТОРІЯ КАРТОГРАФУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ : Підручник для студ. ВНЗ (2007)

  2007

   Книги
  5.


  ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
  Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА
  (2009)
  кн. 1. Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року

  2009

   Книги
  6.


  ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
  Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА
  (2009)
  кн. 2. Історія міста Києва періоду 186І – першої половини 1917 рр.

  2009

   Книги
  7.


  ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
  Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА
  (2009)
  кн. 3. Історія міста Києва періоду 1917 - 1990 рр.

  2009

   Книги
  8.


  ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ
  Т. 1 : ХРОНОЛОГІЧНИЙ ЛІТОПИС МІСТА КИЄВА
  (2009)
  кн. 4. Київ на межі тисячоліть (1991-2000 рр.)

  2009

   Книги
  9.

   ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : хронологія основних подій (1995)

  1995

   Книги
  10.

  Дзира І. Я.
  КОЗАЦЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ 30-Х - 80-Х РР. XVIII СТ.: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ ТА ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТИ (2006)

  2006

   Книги
  11.

  Ригельман А. И.
  ЛЕТОПИСНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О МАЛОЙ РОССИИ И ЕЕ НАРОДЕ И КАЗАКАХ ВООБЩЕ : собрано и сост. через труды А. Ригельмана 1785-86 года : [в 4-х ч.] (1847)

  1847

   Книги
  12.

  Вілкул Т. Л.
  ЛІТОПИС І ХРОНОГРАФ. СТУДІЇ З ТЕКСТОЛОГІЇ ДОМОНГОЛЬСЬКОГО КИЇВСЬКОГО ЛІТОПИСАННЯ : [монографія] (2015)

  2015

   Книги
  13.

   НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА РІК ЗВЫЧАЙНЫЙ 1870 (1869)

  1869

   Книги
  14.

   НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 1918-2013. ХРОНОЛОГІЯ (2013)

  2013

   Книги
  15.

  Малахов В. П.
  ОДЕССА, 1920-1965. ЛЮДИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ... (2008)

  2008

   Книги
  16.

  Климишин І. А.
  ОСНОВИ ПАСХАЛІЇ З ТАБЛИЧНО-ГРАФІЧНИМ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯМ (2005)

  2005

   Книги
  17.

  Базильчук Г. К.
  СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ІСТОРІЇ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)

  2005

   Книги
  18.

  Гуржій О. І.
  СТО ВЕЛИКИХ ПОСТАТЕЙ І ПОДІЙ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ (2008)

  2008

   Книги
  19.

   УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1918 : довід. вид. (2005)

  2005

   Книги
  20.

   УКРАЇНА: ХРОНІКА ХХ СТОЛІТТЯ. РІК 1919 : довід. вид. (2005)

  2005

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського