До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [117]
 • Історики (А - Я) [1307]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [533]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [41]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР'Я І ПРИАЗОВ'Я (СЕРЕДИНА І ТИС. ДО Н.Е. — V СТ. Н.Е.)
  ...
  1.

  Menghin W.
  IM ZEICHEN DES GOLDENEN GREIFEN : königsgräber der Skythen (2007)

  2007

   Книги
  2.

  Зубар В. М.
  АНТИЧНИЙ СВІТ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я : нариси істор. та соц.-економ. розвитку: навч. посіб. (1999)

  1999

   Книги
  3.

   АНТИЧНЫЕ ДРЕВНОСТИ ПОДОНЬЯ-ПРИАЗОВЬЯ (1969)

  1969

   Книги
  4.

   АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ БОСПОРА И ХЕРСОНЕСА (1941)

  1941

   Книги
  5.


  АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 2 : СКИФО-САРМАТСКАЯ И АНТИЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
  (1986)

  1986

   Книги
  6.

   АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ УРСР
  Т. 2. Матеріали польових досліджень Інституту археології Академії наук УРСР за 1945-1946 рр (1949)

  1949

   Книги
  7.

  Зубарь В. М.
  БОГИ И ГЕРОИ АНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА (2005)

  2005

   Книги
  8.

  Молев Е. А.
  БОСПОР В ПЕРИОД ЭЛЛИНИЗМА : монография (1994)

  1994

   Книги
  9.

  Янович В. С.
  ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ: ИСТОРИЯ ДОКИЕВСКОЙ РУСИ (2008)

  2008

   Книги
  10.

  Андрєєв В. М.
  ВІКТОР ПЕТРОВ. НАРИСИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БІОГРАФІЇ ВЧЕНОГО : монографія (2012)

  2012

   Книги
  11.

   ВООРУЖЕНИЕ СКИФОВ И САРМАТОВ : сб. науч. тр. (1984)

  1984

   Книги
  12.

   ВОПРОСЫ СКИФО-САРМАТСКОЙ АРХЕОЛОГИИ : [по материалам конф. ИИМК АН СССР 1952 г.] ([1954])

  1954

   Книги
  13.

  Ашик А. Б.
  ВОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО С ЕГО ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИМИ И НАДГРОБНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ, РАСПИСНЫМИ ВАЗАМИ, ПЛАНАМИ, КАРТАМИ И ВИДАМИ
  Ч. 1
  (1848)

  1848

   Книги
  14.

  Ашик А. Б.
  ВОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО С ЕГО ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИМИ И НАДГРОБНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ, РАСПИСНЫМИ ВАЗАМИ, ПЛАНАМИ, КАРТАМИ И ВИДАМИ
  Ч. 2
  (1848)

  1848

   Книги
  15.

  Ашик А. Б.
  ВОСПОРСКОЕ ЦАРСТВО С ЕГО ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИМИ И НАДГРОБНЫМИ ПАМЯТНИКАМИ, РАСПИСНЫМИ ВАЗАМИ, ПЛАНАМИ, КАРТАМИ И ВИДАМИ
  Ч. 3
  (1849)

  1849

   Книги
  16.

  Рыбаков Б. А.
  ГЕРОДОТОВА СКИФИЯ : Историко-географический анализ (1979)

  1979

   Книги
  17.

  Арсений (архимандрит) 
  ГОТСКАЯ ЕПАРХИЯ В КРЫМУ (1873)

  1873

   Статті, фрагменти публікацій
  18.

  Иессен А. А.
  ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ. ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ (1947)

  1947

   Книги
  19.

  Гречко Д. С.
  ГРИШКОВСКИЙ МОГИЛЬНИК СКИФОВ НА ХАРЬКОВЩИНЕ (2012)

  2012

   Книги
  20.

   ГУННЫ, ГОТЫ И САРМАТЫ МЕЖДУ ВОЛГОЙ И ДУНАЕМ : сб. науч. ст. (2009)

  2009

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського