До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [117]
 • Історики (А - Я) [1307]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [533]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [41]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРЯ (VI СТ.–XVI СТ.)
  ...
  1.

  Benoist-Méchin  J.
  L`UKRAINE DES ORIGINS À STALINE (1941)

  1941

   Книги
  2.

   RETHINKING UKRAINIAN HISTORY (1981)

  1981

   Книги
  3.

   TERRA COSSACORUM: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова (2007)

  2007

   Книги
  4.

  Bondioli R.
  UCRAINA, LA TERRA MARTIRE ED INDOMA (1939)

  1939

   Книги
  5.

  Grabowski M.
  UKRAINA DAWNA I TERAZNIEJSZA (1850)
  Tom pierwszy. O zabytkach najgłębszej starożytności

  1850

   Книги
  6.

   [КОНВОЛЮТ]
  1.. Откуда идетъ русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другимъ стариннымъ писаніямъ русскимъ (1837)
  2.. Був кінь, та зъіздився: Комедія у тpох діях Данила Костянтиновича (1864)
  3.. Украинецъ 1864 года, (1864)
  4.. Шчо таке Ібн-Дастова "Русь" (1870)

  1837

   Книги
  7.


  АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 3 : РАННЕСЛАВЯНСКИЙ И ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОДЫ
  (1986)

  1986

   Книги
  8.

  Брайчевський М. Ю.
  ВИБРАНЕ
  Т. 2 : ХОЗАРІЯ І РУСЬ. АСКОЛЬД - ЦАР КИЇВСЬКИЙ
  (2009)

  2009

   Книги
  9.

  Гаркавець О. М.
  ВІРМЕНО-КИПЧАЦЬКІ РУКОПИСИ В УКРАЇНІ, ВІРМЕНІЇ, РОСІЇ : каталог (1993)

  1993

   Книги
  10.

  Войтович Л. В.
  ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ XI-XIV СТОЛІТЬ : [монографія] (2015)

  2015

   Книги
  11.

  Войтович Л. В.
  ГЕНЕАЛОГІЯ ДИНАСТІЙ РЮРИКОВИЧІВ І ГЕДИМІНОВИЧІВ (1992])

  1992]

   Книги
  12.

  Кучинко М. М.
  ДАВНІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНІ СКАРБИ ВОЛИНІ : [монографія] (2007)

  2007

   Книги
  13.

  Вальденберг В. Е.
  ДРЕВНЕРУССКИЕ УЧЕНИЯ О ПРЕДЕЛАХ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ : очерки рус. полит. л-ры от Владимира Святого до конца ХVІІ в. (2006)

  2006

   Книги
  14.

  Цегельський Л. М.
  ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА (1917)

  1917

   Книги
  15.

  Цегельський Л.
  ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА ([1917])

  1917

   Книги
  16.

  Бантыш-Каменский Д. Н.
  ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ ОТ ВОДВОРЕНИЯ СЛАВЯН В СЕЙ СТРАНЕ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ ГЕТМАНСТВА : в 3 ч. (1903)

  1903

   Книги
  17.

  Багалей Д. И.
  ИСТОРИЯ СЕВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ ДО ПОЛОВИНЫ XIV СТ. : с картою и рис. : ист. моногр. (1882)

  1882

   Книги
  18.

  Ефименко А.Я
  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1990)

  1990

   Книги
  19.


  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 1
  (1951)

  1951

   Книги
  20.

  Артамонов М. И.
  ИСТОРИЯ ХАЗАР (1962)

  1962

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського