До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [62]
 • Історики (А - Я) [1159]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [68]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [36]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [432]

  Історіографія [62]

  Підручники з історії [38]

  Археологія [32]

  Давня історія (до VI ст.) [47]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [30]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [52]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [19]

  Новітня історія (1900–1991) [17]
       Радянська Україна (1921-1991) [34]

  Сучасна історія (1991– ) [58]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  cистема проходить тестування


  Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРЯ (VI СТ.–XVI СТ.)
  ...
  1.

   RETHINKING UKRAINIAN HISTORY (1981)

  1981

   Книги
  2.

   TERRA COSSACORUM: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова (2007)

  2007

   Книги
  3.


  АРХЕОЛОГИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 3 : РАННЕСЛАВЯНСКИЙ И ДРЕВНЕРУССКИЙ ПЕРИОДЫ
  (1986)

  1986

   Книги
  4.

  Гаркавець О. М.
  ВІРМЕНО-КИПЧАЦЬКІ РУКОПИСИ В УКРАЇНІ, ВІРМЕНІЇ, РОСІЇ : каталог (1993)

  1993

   Книги
  5.

  Войтович Л. В.
  ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ XI-XIV СТОЛІТЬ : [монографія] (2015)

  2015

   Книги
  6.

  Цегельський Л.
  ЗВІДКИ ВЗЯЛИ СЯ І ЩО ЗНАЧАТЬ НАЗВИ РУСЬ І УКРАЇНА ([1917])

  1917

   Книги
  7.

  Бантыш-Каменский Д. Н.
  ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОССИИ ОТ ВОДВОРЕНИЯ СЛАВЯН В СЕЙ СТРАНЕ ДО УНИЧТОЖЕНИЯ ГЕТМАНСТВА : в 3 ч. (1903)

  1903

   Книги
  8.

  Багалей Д. И.
  ИСТОРИЯ СЕВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ ДО ПОЛОВИНЫ XIV СТ. : с картою и рис. : ист. моногр. (1882)

  1882

   Книги
  9.

  Артамонов М. И.
  ИСТОРИЯ ХАЗАР (1962)

  1962

   Книги
  10.

  Клеванов А.
  ИСТОРИЯ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РУСИ ОТ ЕЕ НАЧАЛА ДО ПОЛОВИНЫ XIV ВЕКА (1849)

  1849

   Книги
  11.

  Иннокентий (Гизель ; архимандрит) 
  КИЕВСКИЙ СИНОПСИС ИЛИ КРАТКОЕ СОБРАНИЕ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕТОПИСЦОВ О НАЧАЛЕ СЛАВЯНОРОССИЙСКОГО НАРОДА И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КНЯЗЕЙ БОГОСПАСАЕМОГО ГРАДА КИЕВА (1836)

  1836

   Книги
  12.


  МЕМУАРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ РУСИ
  Вып. 1 : XVI СТ.
  (1890)

  1890

   Книги
  13.


  МЕМУАРЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ РУСИ
  Вып. 2 : ПЕРВ. ПОЛОВИНА XVII СТ.
  (1896)

  1896

   Книги
  14.

  Самоквасов Д. Я.
  МОГИЛЬНЫЕ ДРЕВНОСТИ СЕВЕРЯНСКОЙ ЧЕРНИГОВЩИНЫ (1916)

  1916

   Книги
  15.

  Артамонов М. И.
  ОЧЕРКИ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ХАЗАР (1936)

  1936

   Книги
  16.

  Мавродин В. В.
  ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ : (с древнейших времен до второй половины XIV века) (2002)

  2002

   Книги
  17.

  Наливайко Д. С.
  ОЧИМА ЗАХОДУ: РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНИ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ XI-XVIII СТ (1998)

  1998

   Книги
  18.

  Плетнева С. А.
  ПОЛОВЦЫ (1990)

  1990

   Книги
  19.

  Плетнева С. А.
  ПОЛОВЦЫ (2010)

  2010

   Книги
  20.

  Волощук М.
  РУСЬ В УГОРСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ (XI - ДРУГА ПОЛОВИНА XIV СТ.): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА РОЛЬ, МАЙНОВІ СТОСУНКИ, МІҐРАЦІЇ : [монографія] (2014)

  2014

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського