До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [117]
 • Історики (А - Я) [1307]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [533]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [41]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ТАТАРСЬКИМ ПАНУВАННЯМ (XIII–XV СТ.)
  1.

   [КОНВОЛЮТ 1-9]
  1.. Перші київські князі Олег, Игорь, Святослав і святий Володимир і его потомки (1876)
  2.. Татари і Литва на Україні (1876)
  3.. Унія і Петро Могила (1875)
  4.. Де-що пpо світ Божий (1871)
  5.. Розмова про небо та землю (1874)
  6.. Дітські пісні, казки й загадки (1876)
  7.. Про кари, до яких присуджують мирові судді (1876)
  8.. Як роспізнати грунт і які бувають грунти (1876)
  9.. Що робиться у воздусі і що з того треба знати землеробу (1875)

  1876

   Книги
  2.


  АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ РОССИИ, СОБРАННЫЕ И ИЗДАННЫЕ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
  Т. 1 : 1340-1506
  (1846)

  1846

   Книги
  3.

   ГРАМОТИ ХІV СТ. (1974)

  1974

   Книги
  4.


  ЗАПИСКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
  Т. 13. № 6 и последний : ХАН ИЗ ТЕМНИКОВ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ НОГАЙ И ЕГО ВРЕМЯ
  (1922)

  1922

   Книги
  5.

  Єльников М. В.
  ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ЧАСИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (2008)

  2008

   Книги
  6.

  Кулиш П. А.
  ИСТОРИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ РУСИ
  Т. 1
  (1874)

  1874

   Книги
  7.


  СТЕПИ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
  Т. 3 : ПОЛОВЕЦКО-ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ
  (2003)

  2003

   Книги
  8.

  Нечуй-Левицький І. С.
  ТАТАPИ І ЛИТВА НА УКPАЇНІ (1876)

  1876

   Книги
  9.

  Войтович Л.
  УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА РЮРИКОВИЧІВ І ГЕДИМІНОВИЧІВ У XII-XVI СТ. : [іст.-генеал. дослідж.] (1996)

  1996

   Книги
  10.


  УКРАЇНА КРІЗЬ ВІКИ
  Т. 6 : УКРАЇНА ПІД ТАТАРАМИ І ЛИТВОЮ
  (1998)

  1998

   Книги
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського