До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [62]
 • Історики (А - Я) [1159]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [68]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [36]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [432]

  Історіографія [62]

  Підручники з історії [38]

  Археологія [32]

  Давня історія (до VI ст.) [47]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [30]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [52]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [18]

  Новітня історія (1900–1991) [17]
       Радянська Україна (1921-1991) [34]

  Сучасна історія (1991– ) [58]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  cистема проходить тестування


  Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (XVI СТ. – XVIII СТ.)
  ...
  1.

   TERRA COSSACORUM: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова (2007)

  2007

   Книги
  2.

  Plokhy S.
  THE COSSACKS AND RELIGION IN EARLY MODERN UKRAINE (2001)

  2001

   Книги
  3.

  Dyrud Keith P.
  THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)

  1992

   Книги
  4.

  Крикун М. Г.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ХV-ХVІІІ СТ. КОРДОНИ ВОЄВОДСТВ У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ : [монографія] (1993)

  1993

   Книги
  5.

  Войтов А. Н.
  БОГОПОЛЬ - ОЛЬВИОПОЛЬ - ГОЛТА. ВЕК ХVII - XVIII. ЛЕТОПИСЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ : ист.-краевед. очерк (2012)

  2012

   Книги
  6.

  Ісаєвич Я. Д.
  БРАТСТВА ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ XVI-XVIII СТ. (1966)

  1966

   Книги
  7.

  Сас П. М.
  ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ : [монографія] (2010)

  2010

   Книги
  8.

  Собчук В. Д.
  ВІД КОРІННЯ ДО КРОНИ : дослідж. з історії князів. і шляхет. родів Волині ХV - першої половини ХVII ст. (2014)

  2014

   Книги
  9.

  Стецюк К.
  ВПЛИВ ПОВСТАННЯ СТЕПАНА РАЗІНА НА УКРАЇНУ : (з історії спіл. боротьби рос. і укр. народів проти феод.-кріпосн. гніту) (1947)

  1947

   Книги
  10.

  Мордовцев Д. Л.
  ГАЙДАМАЧИНА : историческая монография (1884)

  1884

   Книги
  11.

  Яковенко Н. М.
  ДЗЕРКАЛА ІДЕНТИЧНОСТІ : дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVI - початку XVIII ст. (2012)

  2012

   Книги
  12.

  Чухліб Т. В.
  ДОНЕЧЧИНА ТА ЛУГАНЩИНА - КОЗАЦЬКІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ (ХVI-XVIII СТ.) (2014)

  2014

   Книги
  13.

  Пірко В. О.
  ЗАСЕЛЕННЯ ДОНЕЧЧИНИ У XVI-XVIII СТ. : корот. іст. нарис і уривки з джерел : [монографія] (2003)

  2003

   Книги
  14.

  Багалей Д. И.
  ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (С 1655-ГО ПО 1905-Й ГОД)
  Т. 1 : XVII - XVIII ВВ.
  (1905)

  1905

   Книги
  15.

  Петров М. Б.
  ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО КІНЦЯ XVII-XVIII СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА) : [монографія] (2002)

  2002

   Книги
  16.

  Багалій Д. І.
  ІСТОРІЯ СЛОБОДСЬКОЇ УКРАЇНИ : з 71 малюнками і 2 картами (1918)

  1918

   Книги
  17.

  Кримський А. Ю.
  ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности (1996)

  1996

   Книги
  18.

  Уривалкін О. М.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА ХІІІ - СЕРЕДИНА XVII СТ.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2005)

  2005

   Книги
  19.

   ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КНИЖКОВИХ ПАМ'ЯТКАХ XVI-XVII СТ. : з колекції Наук. б-ки ОНУ імені І. І. Мєчникова : зб. наук. пр. (2011)

  2011

   Книги
  20.

  Білоус Н.
  КИЇВ НАПРИКІНЦІ XV - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ. МІСЬКА ВЛАДА І САМОВРЯДУВАННЯ : [монографія] (2008)

  2008

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського