До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [117]
 • Історики (А - Я) [1307]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [533]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [41]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  РАННІЙ НОВИЙ ЧАС (XVI СТ. – XVIII СТ.)
  ...
  1.

  Benoist-Méchin  J.
  L`UKRAINE DES ORIGINS À STALINE (1941)

  1941

   Книги
  2.

   TERRA COSSACORUM: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : наук. зб. на пошану д-ра іст. наук, проф. Валерія Степанкова (2007)

  2007

   Книги
  3.

  Plokhy S.
  THE COSSACKS AND RELIGION IN EARLY MODERN UKRAINE (2001)

  2001

   Книги
  4.

  Dyrud Keith P.
  THE QUEST FOR THE RUSYN SOUL: THE POLITICS OF RELIGION AND CULTURE IN EASTERN EUROPE AND IN AMERICA, 1890-WORLD WAR I (1992)

  1992

   Книги
  5.

  Крикун М. Г.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ХV-ХVІІІ СТ. КОРДОНИ ВОЄВОДСТВ У СВІТЛІ ДЖЕРЕЛ : [монографія] (1993)

  1993

   Книги
  6.

  Войтов А. Н.
  БОГОПОЛЬ - ОЛЬВИОПОЛЬ - ГОЛТА. ВЕК ХVII - XVIII. ЛЕТОПИСЬ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ : ист.-краевед. очерк (2012)

  2012

   Книги
  7.

  Ісаєвич Я. Д.
  БРАТСТВА ТА ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ XVI-XVIII СТ. (1966)

  1966

   Книги
  8.

  Сас П. М.
  ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ : [монографія] (2010)

  2010

   Книги
  9.

  Собчук В. Д.
  ВІД КОРІННЯ ДО КРОНИ : дослідж. з історії князів. і шляхет. родів Волині ХV - першої половини ХVII ст. (2014)

  2014

   Книги
  10.

  Стецюк К.
  ВПЛИВ ПОВСТАННЯ СТЕПАНА РАЗІНА НА УКРАЇНУ : (з історії спіл. боротьби рос. і укр. народів проти феод.-кріпосн. гніту) (1947)

  1947

   Книги
  11.

  Мордовцев Д. Л.
  ГАЙДАМАЧИНА : историческая монография (1884)

  1884

   Книги
  12.

  Яковенко Н. М.
  ДЗЕРКАЛА ІДЕНТИЧНОСТІ : дослідж. з історії уявлень та ідей в Україні ХVI - початку XVIII ст. (2012)

  2012

   Книги
  13.

  Чухліб Т. В.
  ДОНЕЧЧИНА ТА ЛУГАНЩИНА - КОЗАЦЬКІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ (ХVI-XVIII СТ.) (2014)

  2014

   Книги
  14.

  Пірко В. О.
  ЗАСЕЛЕННЯ ДОНЕЧЧИНИ У XVI-XVIII СТ. : корот. іст. нарис і уривки з джерел : [монографія] (2003)

  2003

   Книги
  15.

  Багалей Д. И.
  ИСТОРИЯ ГОРОДА ХАРЬКОВА ЗА 250 ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (С 1655-ГО ПО 1905-Й ГОД)
  Т. 1 : XVII - XVIII ВВ.
  (1905)

  1905

   Книги
  16.

  Ефименко А.Я
  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1990)

  1990

   Книги
  17.


  ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР
  Т. 1
  (1951)

  1951

   Книги
  18.

  Грабовецький В.
  ІЛЮСТРОВАНА ІСТОРІЯ ПРИКАРПАТТЯ (2003)
  Т. II. Друга половина XVII-XVIII ст

  2003

   Книги
  19.

  Петров М. Б.
  ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ КАМ'ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО КІНЦЯ XVII-XVIII СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛА) : [монографія] (2002)

  2002

   Книги
  20.

  Багалій Д. І.
  ІСТОРІЯ СЛОБОДСЬКОЇ УКРАЇНИ : з 71 малюнками і 2 картами (1918)

  1918

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського