До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [117]
 • Історики (А - Я) [1307]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [533]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [48]

  Археологія [41]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [24]
       Радянська Україна (1921-1991) [44]

  Сучасна історія (1991– ) [71]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  ЗАПОРОЗЬКА СІЧ (XVI СТ. – XVII СТ.)
  ...
  1.

  Plotho  von Carl
  DE GESCHIEDENIS DER KOZAKKEN, VAN HUNNEN OORSPRONG AF, TOT OF DEN TEGENWOORDIGEN TIJD, MET EENE BESCHRIJVING VAN HUNNE INRIGTING EN HUNNE WOONPLAATSEN (1814)

  1814

   Книги
  2.

  Lesur Ch.–L.
  HISTOIRE DES KOSAQUES
  T. 1 : HISTOIRE DES KOSAQUES, PRECEDEE D'UNE INTRODUCTION OU COUP-D'OEIL SUR LES PEUPLES QUI ONT HABITE LES PAYS DES KOSAQUES, AVANT L'INVASION DES TARTARES
  (1814)

  1814

   Книги
  3.

  Lesur Ch.–L.
  HISTOIRE DES KOSAQUES
  T. 2 : HISTOIRE DES KOSAQUES, PRECEDEE D'UNE INTRODUCTION OU COUP-D'OEIL SUR LES PEUPLES QUI ONT HABITE LES PAYS DES KOSAQUES, AVANT L'INVASION DES TARTARES
  (1814)

  1814

   Книги
  4.

  Cresson W. P.
  THE COSSACKS : their history and country (1919)

  1919

   Книги
  5.

  Алекберли М. А.
  БОРЬБА УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ТУРЕЦКО-ТАТАРСКОЙ АГРЕССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVІ - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХVІІ ВЕКОВ (1961)

  1961

   Книги
  6.

  Сас П. М.
  ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ : [монографія] (2010)

  2010

   Книги
  7.

  Эварницкий Д. И.
  ВОЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ : историко-топографический очерк (1898)

  1898

   Книги
  8.

  Сушинський Б. І.
  ВСЕСВІТНЯ КОЗАЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ХV - ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ (2007)

  2007

   Книги
  9.

  Крупницький Б.
  ГЕТЬМАН ДАНИЛО АПОСТОЛ І ЙОГО ДОБА (1727-1734) (1948)

  1948

   Книги
  10.

  Чухліб Т. В.
  ГЕТЬМАНИ І МОНАРХИ. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ 1648-1714 РР. : [монографія] (2003)

  2003

   Книги
  11.

  Чухліб Т. В.
  ГЕТЬМАНИ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1663-1713) (2004)

  2004

   Книги
  12.

   ДЖЕРЕЛА ПРО ЗРУЙНУВАННЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ (2005)

  2005

   Книги
  13.

  Борисенко В. Й.
  ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІДНОСИН У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (2006)

  2006

   Книги
  14.

  Павленко С.
  ЗАГИБЕЛЬ БАТУРИНА 2 ЛИСТОПАДА 1708 Р. (2007)

  2007

   Книги
  15.

   ЗАМКИ, ФОРТЕЦІ, ПАЛАЦИ УКРАЇНИ (2012)

  2012

   Книги
  16.


  ЗАПОРІЖЖЯ XVIII СТОЛІТТЯ ТА ЙОГО СПАДЩИНА
  Т. 1
  (1965)

  1965

   Книги
  17.


  ЗАПОРІЖЖЯ XVIII СТОЛІТТЯ ТА ЙОГО СПАДЩИНА
  Т. 2
  (1967)

  1967

   Книги
  18.

  Голобуцький В. О.
  ЗАПОРІЗЬКА СІЧ В ОСТАННІ ЧАСИ СВОГО ІСНУВАННЯ 1734-1775 (1961)

  1961

   Книги
  19.

  Апанович О. М.
  ЗАПОРІЗЬКА СІЧ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТУРЕЦЬКО-ТАТАРСЬКОЇ АГРЕСІЇ : 50-70-і роки XVII ст. (1961)

  1961

   Книги
  20.

  Яворницький Д. І.
  ЗАПОРОЖЖЯ В ЗАЛИШКАХ СТАРОВИНИ І ПЕРЕКАЗАХ НАРОДУ
  Ч. 1
  (2005)

  2005

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського