До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [116]
 • Історики (А - Я) [1300]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [531]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [47]

  Археологія [40]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [23]
       Радянська Україна (1921-1991) [41]

  Сучасна історія (1991– ) [69]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  ГЕТЬМАНСЬКА УКРАЇНА (1648–1782)
  ...
  1.

  Gajecky G.
  THE COSSACK ADMINISTRATION OF THE HETMANATE. VOL.1 (1978)

  1978

   Книги
  2.

  Gajecky G.
  THE COSSACK ADMINISTRATION OF THE HETMANATE. VOL.2 (1978)

  1978

   Книги
  3.

   [КОНВОЛЮТ 1-3]
  1.. Alkoran Machometow... (1683)
  2.. Łabędź z piórami swemi... (1679)
  3.. Alphabetum rozmaitym heretykom niewiernym dla ich nauczenia y nawrocenia do wiary katholickiey od prawowiernych katholikow (1681)

  1683

   Книги
  4.

  Заруба В. М.
  АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО У 1648-1782 РР. (2007)

  2007

   Книги
  5.

   АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1861)
  Т. 3. 1638-1657

  1861

   Книги
  6.

  Вечерський В. В.
  АРХІТЕКТУРНА Й МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ. ФОРМУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА : [монографія] (2001)

  2001

   Книги
  7.

   БАТУРИНСКИЙ АРХИВ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО ГЕТМАНСТВА 1690-1709 ГГ. (2014)

  2014

   Книги
  8.

  Петровский Н. Н.
  БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1944)

  1944

   Книги
  9.

  Дядиченко В.
  БОРЬБА УКРАИНСКОГО НАРОДА ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ (1954)

  1954

   Книги
  10.

   ВІЙСЬКОВІ КАМПАНІЇ ДОБИ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ В ДОКУМЕНТАХ (2009)

  2009

   Книги
  11.

  Горобець В.
  ВЛАДА ТА СОЦІУМ ГЕТЬМАНАТУ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

  2009

   Книги
  12.

  Горобець В. М.
  ВОЛИМО ЦАРЯ СХІДНОГО.... УКРАЇНСЬКИЙ ГЕТЬМАНАТ ТА РОСІЙСЬКА ДИНАСТІЯ ДО І ПІСЛЯ ПЕРЕЯСЛАВА (2007)

  2007

   Книги
  13.

  Чухліб Т. В.
  ГАДЯЧ 1658 РОКУ ТА ІДЕЯ ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКАХ (1660-ТІ-ПОЧАТОК 1680-Х РР.) (2008)

  2008

   Книги
  14.

   ГЕНЕАЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ШЛЯХТИ. ПОСЛУЖНІ СПИСКИ ПОГАРСЬКОЇ ШЛЯХТИ 1772-1781 РР. ОПИСАНІЕ НІЖИНСЬКОЇ ШЛЯХТИ 1784 Р. (2008)

  2008

   Книги
  15.

  Таирова-Яковлева Т.
  ГЕТМАНЫ УКРАИНЫ. ИСТОРИИ О СЛАВЕ, ТРАГЕДИЯХ И МУЖЕСТВЕ (2011])

  2011]

   Книги
  16.

  Качмарчик Я.
  ГЕТЬМАН БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (1996)

  1996

   Книги
  17.

  Мацьків Т.
  ГЕТЬМАН ІВАН МАЗЕПА В ЗАХІДНЬОЕВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛАХ 1687-1709 (1988)

  1988

   Книги
  18.

  Будзиновський В.
  ГЕТЬМАН МАЗЕПА (1916)

  1916

   Книги
  19.

  Млиновецький Р.
  ГЕТЬМАН МАЗЕПА : в 2-х кн (1976)
  Кн. 1. Гетьман Мазепа в світлі фактів і документів
  Кн. 2. Гетьман Мазепа в дзеркалі "історій"

  1976

   Книги
  20.

  Дорошенко Д.
  ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО : огляд його життя і політ. діяльності (1985)

  1985

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського