До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
...
1.

Горліс-Горський Ю.
AVE DIKTATOR! ([1948])

1948

 Книги
2.

Birch S.
ELECTIONS AND DEMOCRATIZATION IN UKRAINE (2000)

2000

 Книги
3.

 THE CONTEXT AND DYNAMICS OF THE 2004 UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (2014)

2014

 Книги
4.

Мужикова Н. М.
АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
5.


ВЕЛИКИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ. "КУРКУЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ" 1937-1938 РР.
Ч. 1
(2010)

2010

 Книги
6.

Рябчук М.
ВІД ХАОСУ ДО СТАБІЛЬНОСТІ: ХРОНІКА АВТОРИТАРНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ (2012)

2012

 Книги
7.

[Драгоманов] [М. П.]
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ ЧИНОВНИЧЕСТВА С ЗЕМСТВОМ : отдельный оттиск из "Вольного Слова" (1883)

1883

 Книги
8.

Наймарк Н. М.
ГЕНОЦИДИ СТАЛІНА (2011)

2011

 Книги
9.

Марочко В.
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ : хроніка (2008)

2008

 Книги
10.

Афонін Е. А.
ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ У ТВОРЕННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (2006)

2006

 Книги
11.

 ДЕРЖАВА, ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ДОКУМЕНТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ 1980-Х - ПЕРША ПОЛОВИНА 2011 РР.) (2011)

2011

 Книги
12.

 ДОНБАС І КРИМ: ЦІНА ПОВЕРНЕННЯ : [монографія] (2015)

2015

 Книги
13.

 ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ (1991-2010 РОКИ) : зб. наук. ст. (2012)

2012

 Книги
14.

Подкур Р. Ю.
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (2000)

2000

 Книги
15.

Рубльов О. С.
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ У ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСАХ (1914-1939) : [монографія] (2004)

2004

 Книги
16.

Сціборський М. О.
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ (1939)

1939

 Книги
17.


КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ. ЗАХІДНІ ЗЕМЛІ
Т. 3 : 1966-1971
(2006)

2006

 Книги
18.


ЛІКВІДАЦІЯ УГКЦ (1939-1946). ДОКУМЕНТИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
Т. 1
(2006)

2006

 Книги
19.


ЛІКВІДАЦІЯ УГКЦ (1939-1946). ДОКУМЕНТИ РАДЯНСЬКИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ
Т. 2
(2006)

2006

 Книги
20.

Крикун М.
МІЖ ВІЙНОЮ І РАДОЮ. КОЗАЦТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ - НА ПОЧАТКУ ХVІІІ СТОЛІТТЯ : статті і матеріяли (2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського