До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
...
1.

Горліс-Горський Ю.
AVE DIKTATOR! ([1948])

1948

 Книги
2.

Birch S.
ELECTIONS AND DEMOCRATIZATION IN UKRAINE (2000)

2000

 Книги
3.

 THE CONTEXT AND DYNAMICS OF THE 2004 UKRAINIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS (2014)

2014

 Книги
4.

Кульчицкий  К.
АВТОНОМИЯ И ФЕДЕРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГОСУДАРСТВАХ (1907)

1907

 Книги
5.

Крижановський [Ф.]
АВТОНОМІЯ УКРАЇНИ І ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ (ЩО ДО НАШОЇ ТАКТИКИ) : доклад, прочитаний на першому Всеукраїнському Національному Конгресові у Києві 6 - 9 квітня 1917 року (1917)

1917

 Книги
6.

Мужикова Н. М.
АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄС : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
7.


ВЕЛИКИЙ ТЕРОР В УКРАЇНІ. "КУРКУЛЬСЬКА ОПЕРАЦІЯ" 1937-1938 РР.
Ч. 1
(2010)

2010

 Книги
8.

Рябчук М.
ВІД ХАОСУ ДО СТАБІЛЬНОСТІ: ХРОНІКА АВТОРИТАРНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ (2012)

2012

 Книги
9.

 ВЛАДА, СУСПІЛЬСТВО, ГРОМАДЯНИН: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ : аналіт. доп. (2013)

2013

 Книги
10.

[Драгоманов] [М. П.]
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ ЧИНОВНИЧЕСТВА С ЗЕМСТВОМ : отдельный оттиск из "Вольного Слова" (1883)

1883

 Книги
11.

Наймарк Н. М.
ГЕНОЦИДИ СТАЛІНА (2011)

2011

 Книги
12.

Марочко В.
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ : хроніка (2008)

2008

 Книги
13.

Афонін Е. А.
ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ У ТВОРЕННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ (2006)

2006

 Книги
14.

 ДЕРЖАВА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ: ПОШУК КОНЦЕПЦІЇ СПІВПРАЦІ : аналіт. доп. (2013)

2013

 Книги
15.

 ДЕРЖАВА, ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ДОКУМЕНТАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ 1980-Х - ПЕРША ПОЛОВИНА 2011 РР.) (2011)

2011

 Книги
16.

 ДОНБАС І КРИМ: ЦІНА ПОВЕРНЕННЯ : [монографія] (2015)

2015

 Книги
17.

Вальденберг В. Е.
ДРЕВНЕРУССКИЕ УЧЕНИЯ О ПРЕДЕЛАХ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ : очерки рус. полит. л-ры от Владимира Святого до конца ХVІІ в. (2006)

2006

 Книги
18.

Вишняк О. І.
ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ: ІСТОРІЯ, ТЕОРІЇ, МЕТОДИ : [монографія] (2000)

2000

 Книги
19.

 ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: ПОЛІТИЧНИЙ ТА ГУМАНІТАРНИЙ ВИМІРИ (1991-2010 РОКИ) : зб. наук. ст. (2012)

2012

 Книги
20.

Подкур Р. Ю.
ЗА ПОВІДОМЛЕННЯМ РАДЯНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ (2000)

2000

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського