До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ
...
1.

Revyuk E.
POLISH ATROCITIES IN UKRAINE (1931)

1931

 Книги
2.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
3.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 1
(2009)

2009

 Книги
4.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 2
(2013)

2013

 Книги
5.

Сhumatsky Y.
WHY IS ONE HOLOCAUST WORTH MORE THAN OTHER (1986)

1986

 Книги
6.

 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ: ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (2004)

2004

 Книги
7.

Драгоманов М. П.
ВЕЛИКОРУССКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ПОЛЬСКО-УКРАИНСКИЙ ВОПРОС (1906)

1906

 Книги
8.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
9.

Мотика Ґ.
ВІД ВОЛИНСЬКОЇ РІЗАНИНИ ДО ОПЕРАЦІЇ ВІСЛА : польсько-український конфлікт 1943-1947 рр. (2013)

2013

 Книги
10.

Грушевський М. С.
ВІЛЬНА УКРАЇНА (1918)

1918

 Статті, фрагменти публікацій
11.

Стецюк К.
ВПЛИВ ПОВСТАННЯ СТЕПАНА РАЗІНА НА УКРАЇНУ : (з історії спіл. боротьби рос. і укр. народів проти феод.-кріпосн. гніту) (1947)

1947

 Книги
12.

Чухліб Т. В.
ГАДЯЧ 1658 РОКУ ТА ІДЕЯ ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКАХ (1660-ТІ-ПОЧАТОК 1680-Х РР.) (2008)

2008

 Книги
13.

 ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)

2008

 Книги
14.

Бовуа Д.
ГОРДИЕВ УЗЕЛ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ВЛАСТЬ, ШЛЯХТА И НАРОД НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ (1793-1914) (2011)

2011

 Книги
15.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
16.

Рафес М. Г.
ДВА ГОДА РЕВОЛЮЦИИ НА УКРАИНЕ. (ЭВОЛЮЦИЯ И РАСКОЛ БУНДА) (1920)

1920

 Книги
17.

Кривицька О. В.
ДЕМАРКАЦІЙНІ ЛІНІЇ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ : [монографія] (2015)

2015

 Книги
18.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
19.

Смолій В.
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СИТУАЦІЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ : аналіт. доп. (2015)

2015

 Книги
20.

Смолій В. А.
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА: МІСЦЕ В МОДЕРНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ : аналіт. доп. (2015)

2015

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського