До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ
...
1.

Revyuk E.
POLISH ATROCITIES IN UKRAINE (1931)

1931

 Книги
2.

Plokhy S.
THE ORIGINS OF THE SLAVIC NATIONS : Premodern identities in Russia, Ukraine, and Belarus (2006)

2006

 Книги
3.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 1
(2009)

2009

 Книги
4.


UKRAINA LITHUANICA
Т. 2
(2013)

2013

 Книги
5.

 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ: ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ, ВРАХУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ (2004)

2004

 Книги
6.

Жаботинський В.
ВИБРАНІ СТАТТІ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ : [збірка] (1991)

1991

 Книги
7.

Стецюк К.
ВПЛИВ ПОВСТАННЯ СТЕПАНА РАЗІНА НА УКРАЇНУ : (з історії спіл. боротьби рос. і укр. народів проти феод.-кріпосн. гніту) (1947)

1947

 Книги
8.

Чухліб Т. В.
ГАДЯЧ 1658 РОКУ ТА ІДЕЯ ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ СТОСУНКАХ (1660-ТІ-ПОЧАТОК 1680-Х РР.) (2008)

2008

 Книги
9.

 ГАЛИЧИНА: ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ : тематичний зб. ст. (2008)

2008

 Книги
10.

Шилов Ю. О.
ДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
11.

Рафес М. Г.
ДВА ГОДА РЕВОЛЮЦИИ НА УКРАИНЕ. (ЭВОЛЮЦИЯ И РАСКОЛ БУНДА) (1920)

1920

 Книги
12.

Кривицька О. В.
ДЕМАРКАЦІЙНІ ЛІНІЇ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ : [монографія] (2015)

2015

 Книги
13.

 ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА: ПРАВОВИЙ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ : зб. наук. пр. VІ Всеукр. наук.-практ. конф., 6-8 жовт. 2005 р., м. Запоріжжя (2005)

2005

 Книги
14.

Смолій В. А.
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА: МІСЦЕ В МОДЕРНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ : аналіт. доп. (2015)

2015

 Книги
15.

Доманицький В.
ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКИ ПРО НАЦІЮ (1962)

1962

 Книги
16.

Наливайко С.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2007)

2007

 Книги
17.

Майборода О. М.
ЕТНІЧНІСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ (2015)

2015

 Книги
18.

Якубова Л. Д.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ДОНБАСУ: ТЕНДЕНЦІЇ, СУПЕРЕЧНОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ В СВІТЛІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ (2014)

2014

 Книги
19.

Устименко В.
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ (1917-1920 РР.) (2010)

2010

 Книги
20.

 ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : довідник (2004)

2004

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського