До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
...
1.

Линниченко И. А.
ВЕЧЕ В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ (1881)

1881

 Книги
2.

 ВІНОК PУСИНАМ НА ОБЖИНКИ : [Альманах] (1846)
Ч. 1.

1846

 Періодика
3.

Горобець В.
ВЛАДА ТА СОЦІУМ ГЕТЬМАНАТУ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

2009

 Книги
4.

[Драгоманов] [М. П.]
ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ ВОЙНЫ ЧИНОВНИЧЕСТВА С ЗЕМСТВОМ : отдельный оттиск из "Вольного Слова" (1883)

1883

 Книги
5.

Яковлів А.
ВПЛИВИ СТАРОЧЕСЬКОГО ПРАВА НА ПРАВО УКРАЇНСЬКЕ ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ XV-XVI В (1929)

1929

 Книги
6.

 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИУЧУВАННЯ НАРОДНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (1928)

1928

 Книги
7.

Слабченко М. Є.
ЕСКІЗИ З ІСТОРІЇ ПРАВ, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД (1927)

1927

 Книги
8.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 159 : УКРАЇНСЬКИЙ КОДЕКС 1743 РОКУ ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
: його історія, джерела та систематичний виклад змісту (1949)

1949

 Книги
9.


ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
Т. 209 : СУДИ Й СУДОВИЙ ПРОЦЕС СТАРОЇ УКРАЇНИ
: нарис історії (1990)

1990

 Періодика
10.

Дебенко В. З.
ЗАРОДЖЕННЯ ІМПЕРСЬКОЇ ІДЕЇ В МОСКОВСЬКІЙ ДЕРЖАВІ В КІНЦІ XV-XVI СТ. (2002)

2002

 Книги
11.

Музыченко П. П.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА УКРАИНЫ : учеб. пособ. (2008)

2008

 Книги
12.

Єрмолаєв В. М.
ІСТОРІЯ ВИЩИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
13.

Іванов В. М.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : навч. посіб. (2003)

2003

 Книги
14.

Боярська З. І.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни (2001)

2001

 Книги
15.

Захарченко П. П.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : підручник (2005)

2005

 Книги
16.

Гавриленко О. А.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ. СТАРОДАВНЯ ДОБА : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
17.

Середа А. М.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
Ч. 1
(2010)

2010

 Книги
18.

 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНСЬКОЇ РСР (1917-1960) (1961)

1961

 Книги
19.

 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОНСТИТУЦІЇ (1997)

1997

 Книги
20.

 К ИСТОРИИ ЛИТОВСКОГО СТАТУТА, КАК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МАЛОРОССИИ

1896

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського