До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
...
1.

 ВІНОК PУСИНАМ НА ОБЖИНКИ : [Альманах] (1846)
Ч. 1.

1846

 Книги
2.

Горобець В.
ВЛАДА ТА СОЦІУМ ГЕТЬМАНАТУ. ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЛІТИЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ РАННЬОМОДЕРНОЇ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

2009

 Книги
3.

 ДО ПИТАННЯ ПРО ВИУЧУВАННЯ НАРОДНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (1928)

1928

 Книги
4.

Слабченко М. Є.
ЕСКІЗИ З ІСТОРІЇ ПРАВ, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД (1927)

1927

 Книги
5.

Музыченко П. П.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА УКРАИНЫ : учеб. пособ. (2008)

2008

 Книги
6.

Єрмолаєв В. М.
ІСТОРІЯ ВИЩИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2007)

2007

 Книги
7.

Іванов В. М.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : навч. посіб. (2003)

2003

 Книги
8.

Боярська З. І.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни (2001)

2001

 Книги
9.

Захарченко П. П.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : підручник (2005)

2005

 Книги
10.

Гавриленко О. А.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ. СТАРОДАВНЯ ДОБА : навч. посіб. (2011)

2011

 Книги
11.

Середа А. М.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ
Ч. 1
(2010)

2010

 Книги
12.

 К ИСТОРИИ ЛИТОВСКОГО СТАТУТА, КАК ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В МАЛОРОССИИ

1896

 Книги
13.

Черепанов А. І.
КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 (2016)

2016

 Книги
14.

 КРЕСТЬЯНЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ ПО ЛИТОВСКОМУ ПРАВУ XV И XVI СТОЛЕТИЙ (1863)
І.. Разсужденіе pro venia legendi Ф. Леонтовича
ІІ.. Русская Правда и Литовскій Статутъ

1863

 Книги
15.

Лащенко Р.
ЛЕКЦІЇ ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
Ч. 1 : КНЯЖА ДОБА. І. ЛІТЕРАТУРА. ІІ. ПАМЯТНИКИ ПРАВА. ІІІ. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВН. ПРАВА
(1923)

1923

 Книги
16.

Лащенко Р.
ЛЕКЦІЇ ПО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
Ч. 2 : ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКА ДОБА
(1924)
Вип. 1. Памятники права (1924)

1924

 Книги
17.

 ЛУЦЬКА ЗАМКОВА КНИГА 1560-1561 РР. (2013)

2013

 Книги
18.


МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ЮРИДИЧЕСКОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО БЫТА СТАРОЙ МАЛОРОСИИ
Выпуск II : ЭКСТРАКТ ИЗ УКАЗОВ, ИНСТРУКЦИЙ И УЧЕРЕЖДЕНИЙ, С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО МАТЕРИЯМ, НА ДЕВЯТНАДЦАТЬ ЧАСТЕЙ
: собрано в Правительствующем Сенате по малороссийской экспедиции 1786 года (1902)

1902

 Книги
19.

Дядиченко В. А.
НАРИСИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVII - ПОЧАТКУ XVIII СТ. (1959)

1959

 Книги
20.

Мацеевский В. А.
ОБ ОБЫЧНОМ ПРАВЕ КАРПАТСКИХ ГОРЦЕВ, МАЛОРОССОВ И ВЕЛИКОРУССОВ : (Из Мацеиовского) (1878])

1878]

 Статті, фрагменти публікацій
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського