До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
...
1.

Стецько Я. С.
30 ЧЕРВНЯ 1941 : Проголошення відновлення державности України (1967)

1967

 Книги
2.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК : (до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го) (1927)
1926.. до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го

1927

 Книги
3.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК : (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ) (1927)
1927.. до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го

1927

 Книги
4.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928)
1928. Відділ 1–2

1928

 Книги
5.

 АКТ ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ : світлини, карти, документи (2008)

2008

 Книги
6.

 АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ И ПОЛЬСКОЙ УКРАИНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛНОМОЧНЫМИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬСКИХ КОМИСАРАМИ В 5-Й ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1781 ГОДА ([1781])

1781

 Книги
7.

 АКТИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА КІНЦЯ ХV-ХVI СТ. : (із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) (2014)

2014

 Книги
8.

 АКТИ ЖИТОМИРСЬКОГО ГРОДСЬКОГО УРЯДУ: 1590 Р., 1635 Р. (2004)

2004

 Книги
9.

Купчинський О.
АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ХІІІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІV СТОЛІТЬ : Дослідження. Тексти (2004)

2004

 Книги
10.

 АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1878)
Т. 10. Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Россиею 1653-1654

1878

 Книги
11.

 АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1922 ГОД (1922)
1922.

1922

 Книги
12.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 1: Акты, относящіеся къ исторіи православной церкви въ Югозападной Россіи (1859)

1859

 Книги
13.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 2: Матеріалы для исторіи православія въ Западной Украине въ XVIII ст. Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский. 1759-1771. (1864)

1864

 Книги
14.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 3: Матеріалы для исторіи православія въ Западной Украине въ XVIII ст. Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский. 1759-1771. (1864)

1864

 Книги
15.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 4: Акты объ уніи и состояніи православной церкви съ половины XVII века. (1648-1798). (1871)

1871

 Книги
16.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 5: Акты, относящиеся къ делу о подчинении Кіевской митрополіи Московскому патріархату. (1620-1694 г.). (1872)

1872

 Книги
17.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 6: Акты о церковно-религиозныхъ отношенияхъ въ Юго-Западной руси (1322-1648 г.). (1883)

1883

 Книги
18.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 10: Акты, относящіеся къ исторіи Галицко-русской православной церкви (1423-1714 г. г.). (1904)

1904

 Книги
19.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 2.. Том 1: Содержаніе постановленій дворянскихъ провинциальныхъ сеймовъ въ Югозападной Россіи (1861)

1861

 Книги
20.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 2.. Том 2: Акты для исторіи Провинціальныхъ сеймиковъ Юго-западнаго края во второй половине XVII века. (1888)

1888

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського