До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
...
1.

Стецько Я. С.
30 ЧЕРВНЯ 1941 : Проголошення відновлення державности України (1967)

1967

 Книги
2.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК : (до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го) (1927)
1926.. до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го

1927

 Книги
3.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК : (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ) (1927)
1927.. до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го

1927

 Книги
4.

 АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928)
1928. Відділ 1–2

1928

 Книги
5.

 АКТ ЗЛУКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ І ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ : світлини, карти, документи (2008)

2008

 Книги
6.

 АКТ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МЕЖДУ НОВОРОССИЙСКОЙ ГУБЕРНИЕЙ И ПОЛЬСКОЙ УКРАИНОЙ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ПОЛНОМОЧНЫМИ ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА И ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ И РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬСКИХ КОМИСАРАМИ В 5-Й ДЕНЬ ЯНВАРЯ 1781 ГОДА ([1781])

1781

 Книги
7.

 АКТИ ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА КІНЦЯ ХV-ХVI СТ. : (із зібр. Пергамент. док. Архіву голов. актів давніх у Варшаві) (2014)

2014

 Книги
8.

Купчинський О.
АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО КНЯЗІВСТВА ХІІІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІV СТОЛІТЬ : Дослідження. Тексти (2004)

2004

 Книги
9.

 АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1922 ГОД (1922)
1922.

1922

 Книги
10.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 1: Акты, относящіеся къ исторіи православной церкви въ Югозападной Россіи (1859)

1859

 Книги
11.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 2: Матеріалы для исторіи православія въ Западной Украине въ XVIII ст. Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский. 1759-1771. (1864)

1864

 Книги
12.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 3: Матеріалы для исторіи православія въ Западной Украине въ XVIII ст. Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский. 1759-1771. (1864)

1864

 Книги
13.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 4: Акты объ уніи и состояніи православной церкви съ половины XVII века. (1648-1798). (1871)

1871

 Книги
14.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 5: Акты, относящиеся къ делу о подчинении Кіевской митрополіи Московскому патріархату. (1620-1694 г.). (1872)

1872

 Книги
15.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 6: Акты о церковно-религиозныхъ отношенияхъ въ Юго-Западной руси (1322-1648 г.). (1883)

1883

 Книги
16.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 1.. Том 10: Акты, относящіеся къ исторіи Галицко-русской православной церкви (1423-1714 г. г.). (1904)

1904

 Книги
17.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 2.. Том 1: Содержаніе постановленій дворянскихъ провинциальныхъ сеймовъ въ Югозападной Россіи (1861)

1861

 Книги
18.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 2.. Том 2: Акты для исторіи Провинціальныхъ сеймиковъ Юго-западнаго края во второй половине XVII века. (1888)

1888

 Книги
19.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 2.. Том 3: Постановленія провинціальныхъ сеймиков Юго-западной Руси въ 1698-1726 г.г. (1910)

1910

 Книги
20.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 3.. Том 1: Акты о козакахъ (1500-1648 г.) (1863)

1863

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського