До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
...
1.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 6.. Том 1. Приложение.: Акты объ экономическихъ и юридическихъ отношеніяхъ крестьянъ въ XVI-XVIIІ веке (1498-1795). (1876)

1876

 Книги
2.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 6.. Том 2: Акты объ экономическихъ и юридическихъ отношеніяхъ крестьянъ въ XVIIІ веке (1700-1799). (1870)

1870

 Книги
3.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 4: Акты о землевладеніи въ Юго-Западной Россіи въ ХV-XVІІІ вв. (1907)

1907

 Книги
4.

 АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
Часть 8.. Том 6: Акты о землевладеніи въ Юго-Западной Россіи ХV-XVІІІ вв. (1911)

1911

 Книги
5.

 ВРЕМЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАКОН : утверждённый Украинской Центральной Радой 18 января 1918 г (1918)

1918

 Книги
6.

 ГЕНЕРАЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ О МАЕТНОСТЯХ НЕЖИНСКОГО ПОЛКА 1729-1730 ГГ. (1901)

1901

 Книги
7.

Макарчук  В. С.
ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЗАПАДНО-УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ : историко-правовое исследование (2010)

2010

 Книги
8.

 ЗАКОНИ ПРО ЗЕМЛЮ І ЛІСИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ І УНІВЕРСАЛ ДИРЕКТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ДО ТРУДОВОГО СЕЛЯНСТВА (1919)

1919

 Книги
9.

 ЗАКУПЫ РУССКОЙ ПРАВДЫ И ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНО-РУССКАГО ПРАВА : (юридическая природа закупничества) (1904)

1904

 Книги
10.

Рудченко И.
ЗАПИСКА О ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ КРАЕ : обзор законодательства и фактического положения (1882)

1882

 Книги
11.

 ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)

1918

 Книги
12.

 ЗБІРНИК ЗАКОНІВ, ОБІЖНИХ ТА ІНШИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПО СПРАВАМ ЗЕМЕЛЬНИМ : в Українській народній республіці (1918)

1918

 Книги
13.

Блануца А.
ЗЕМЕЛЬНА ПОЛІТИКА ЯҐЕЛЛОНІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО (1440-1572 РР.) : [монографія] (2017)

2017

 Книги
14.

Шеремет А. П.
ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2009)

2009

 Книги
15.

Мицюк О.
ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ НА УКРАЇНІ (1921)

1921

 Книги
16.

Ханенко А. И.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК МЕЖЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В МАЛОРОССИИ (1864)

1864

 Книги
17.

 КРЕСТЬЯНЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ ПО ЛИТОВСКОМУ ПРАВУ XV И XVI СТОЛЕТИЙ (1863)
І.. Разсужденіе pro venia legendi Ф. Леонтовича
ІІ.. Русская Правда и Литовскій Статутъ

1863

 Книги
18.

Мякотин В. А.
ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИ УКРАИНЫ В ХVII-XVIII ВВ.

Т. 1, вып.3. (1926)

19261924

 Книги
19.

Мякотин В. А.
ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ХVII-XVIII ВВ.

Т. 1, вып. 2. (1926)

19261924

 Книги
20.

Мякотин В. А.
ОЧЕРКИ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ХVII-ХVIII ВВ.

Т. 1, вып. 1. (1924)

19241924

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського