До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
КУЛЬТУРОЛОГІЯ
...
1.

 АКТУАЛЬНЕ НАРОДНЕ: ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ : матеріали VII Ювілейних Гончарівських читань (2011)

2011

 Книги
2.

Драгоманов М. П.
ВИБРАНІ ПРАЦІ
Т. 1, кн. 2 : ІСТОРІЯ. ПУБЛІЦИСТИКА. ПОЛІТОЛОГІЯ
(2007)

2007

 Книги
3.

Костенко Л. В.
ГУМАНІТАРНА АУРА НАЦІЇ, АБО ДЕФЕКТ ГОЛОВНОГО ДЗЕРКАЛА (2001)

2001

 Книги
4.

Йосипенко С. Л.
ДО ВИТОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ : укр. ранньомодер. духов. культура в європ. контексті : [монографія] (2008)

2008

 Книги
5.

 ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК СИМВОЛІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2015)

2015

 Книги
6.

Гирич І.
ІСТОРИЧНІ ПРИЧИНИ НАШИХ ПОРАЗОК І ПЕРЕМОГ (2011)

2011

 Книги
7.

 ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : підручник ([2006])

2006

 Книги
8.

Берегова О. М.
КУЛЬТУРА ТА КОМУНІКАЦІЯ: ДИСКУРСИ КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ХХІ СТ. : монографія (2009)

2009

 Книги
9.

Сенченко М. І.
КУЛЬТУРНА РЕВОЛЮЦІЯ В УКРАЇНІ, АБО УПРАВЛІННЯ ДЕГРАДАЦІЄЮ (2004)

2004

 Книги
10.

Чижевський Д. І.
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНІ ЕПОХИ (1978)

1978

 Книги
11.

 КУЛЬТУРОЛОГІЯ: УКРАЇНСЬКА ТА ЗАРУБІЖНА КУЛЬТУРА : навч. посіб. (2009)

2009

 Книги
12.

Пилипенко В. Є.
ЛЮДИНА В РИНКОВОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ОРІЄНТАЦІЇ, ПОВЕДІНКА, КУЛЬТУРА : [монографія] (2005)

2005

 Книги
13.

Дзюба І.
МІЖ КУЛЬТУРОЮ І ПОЛІТИКОЮ (1998)

1998

 Книги
14.

Могилянский М.
О КУЛЬТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ (УКРАИНСКАЯ ПРОБЛЕМА) (1916)

1916

 Книги
15.

Мельник Я. Г.
ПРОЛЕГОМЕНИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЛІНГВО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ : [монографія] (2012)

2012

 Книги
16.

Свідзинський А. В.
СИНЕРҐЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ КУЛЬТУРИ (2008)

2008

 Книги
17.

Бацевич Ф. С.
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (2007)

2007

 Книги
18.

Фадєєв В.
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРЕНДИ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ (2009)

2009

 Книги
19.

 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ : курс лекцій : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (1993])

1993]

 Книги
20.

 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ І ВІТЧИЗНЯНОЇ КУЛЬТУРИ : підруч. для студ. негуманіт. ф-тів вузів (1992)

1992

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського