До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АРХІТЕКТУРА
...
1.

Асеев Ю. С.
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО КИЕВА (1982)

1982

 Книги
2.

Ерофалов-Пилипчак Б.
АРХИТЕКТУРА ИМПЕРСКОГО КИЕВА (2000)

2000

 Книги
3.

Цапенко М. П.
АРХИТЕКТУРА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ XVII-XVIII ВЕКОВ (1967])

1967]

 Книги
4.

 АРХИТЕКТУРА СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ. 1951-1952 : [альбом] (1955)

1955

 Книги
5.

 АРХИТЕКТУРА УКРАИНСКОЙ ССР : Альбом
Т. 1. (1954)

1954

 Образотворчі матеріали
 Фотоматеріали
6.

 АРХИТЕКТУРА УКРАИНСКОЙ ССР : Альбом
Т. 2. (1951)

1951

 Фотоматеріали
 Образотворчі матеріали
7.

Жовква О. І.
АРХІТЕКТУРА ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

2009

 Книги
8.

Січинський В. Ю.
АРХІТЕКТУРА СТАРОКНЯЗІВСЬКОЇ ДОБИ (X-XIII СТ.) : (з 78 іл.) (1926)

1926

 Книги
9.

Щербаківський В.
АРХІТЕКТУРА У РІЗНИХ НАРОДІВ І НА УКРАЇНІ (1910)

1910

 Книги
10.

Леонтьєв Д. В.
АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ : від античності до нашого часу : велика ілюстр. енцикл. ([2010])

2010

 Книги
11.

Вечерський В. В.
АРХІТЕКТУРНА Й МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ. ФОРМУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА : [монографія] (2001)

2001

 Книги
12.


АРХІТЕКТУРНА СПАДЩИНА УКРАЇНИ
[Вип.] 1 : МАЛОВИВЧЕНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
(1994)

1994

 Періодика
13.

Матвієнко М. Г.
АРХІТЕКТУРНИЙ АНСАМБЛЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА (1981)

1981

 Книги
14.

Вечерський В. В.
ВТРАЧЕНІ ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ : [монографія] (2002)

2002

 Книги
15.

Лукомский Г. К.
ГАЛИЦИЯ В ЕЕ СТАРИНЕ : очерки по истории архитектуры XII-XVIII вв. и рисунки Г. К. Лукомского (1915)

1915

 Книги
16.

 ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ([1954?])

1954?

 Фотоматеріали
 Образотворчі матеріали
17.

 ДОНЕЦК : архитектур.-ист. очерк (1982)

1982

 Книги
18.

Высоцкий С. А.
ДРЕВНЕРУССКИЕ НАДПИСИ СОФИИ КИЕВСКОЙ
Вып. 1 : XI-XIV ВВ.
(1966)

1966

 Книги
19.

Айналов Д. В.
ДРЕВНИЕ ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА КИЕВА. СОФИЙСКИЙ СОБОР, ЗЛАТОВЕРХО-МИХАЙЛОВСКИЙ И КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРИ (1899)

1899

 Книги
20.

 ЗАМКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ : історія, фотографії, карта-схема, поради туристам : путівник (2004)

2004

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського