До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
АРХІТЕКТУРА
...
1.

Асеев Ю. С.
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО КИЕВА (1982)

1982

 Книги
2.

Ерофалов-Пилипчак Б.
АРХИТЕКТУРА ИМПЕРСКОГО КИЕВА (2000)

2000

 Книги
3.

Цапенко М. П.
АРХИТЕКТУРА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ XVII-XVIII ВЕКОВ (1967])

1967]

 Книги
4.

Жовква О. І.
АРХІТЕКТУРА ПРАВОСЛАВНИХ ДУХОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ : [монографія] (2009)

2009

 Книги
5.

Січинський В. Ю.
АРХІТЕКТУРА СТАРОКНЯЗІВСЬКОЇ ДОБИ (X-XIII СТ.) : (з 78 іл.) (1926)

1926

 Книги
6.

Щербаківський В.
АРХІТЕКТУРА У РІЗНИХ НАРОДІВ І НА УКРАЇНІ (1910)

1910

 Книги
7.

Леонтьєв Д. В.
АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ : від античності до нашого часу : велика ілюстр. енцикл. ([2010])

2010

 Книги
8.

Вечерський В. В.
АРХІТЕКТУРНА Й МІСТОБУДІВНА СПАДЩИНА ДОБИ ГЕТЬМАНЩИНИ. ФОРМУВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОХОРОНА : [монографія] (2001)

2001

 Книги
9.

Матвієнко М. Г.
АРХІТЕКТУРНИЙ АНСАМБЛЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА (1981)

1981

 Книги
10.

Вечерський В. В.
ВТРАЧЕНІ ОБ'ЄКТИ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ : [монографія] (2002)

2002

 Книги
11.

Лукомский Г. К.
ГАЛИЦИЯ В ЕЕ СТАРИНЕ : очерки по истории архитектуры XII-XVIII вв. и рисунки Г. К. Лукомского (1915)

1915

 Книги
12.

 ДЕРЕВ'ЯНІ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ ([1954?])

1954?

 Фотоматеріали
 Образотворчі матеріали
13.

 ДОНЕЦК : архитектур.-ист. очерк (1982)

1982

 Книги
14.

Высоцкий С. А.
ДРЕВНЕРУССКИЕ НАДПИСИ СОФИИ КИЕВСКОЙ
Вып. 1 : XI-XIV ВВ.
(1966)

1966

 Книги
15.

Айналов Д. В.
ДРЕВНИЕ ПАМЯТНИКИ ИСКУССТВА КИЕВА. СОФИЙСКИЙ СОБОР, ЗЛАТОВЕРХО-МИХАЙЛОВСКИЙ И КИРИЛЛОВСКИЙ МОНАСТЫРИ (1899)

1899

 Книги
16.

 ЗАМКИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ : історія, фотографії, карта-схема, поради туристам : путівник (2004)

2004

 Книги
17.

Гуркіна Г. О.
ЗАМКИ ТА ФОРТЕЦІ УКРАЇНИ (2009)

2009

 Книги
18.


ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Т. 1 : КИЇВ
: [у 2 кн.] (1999 - )
Кн. 1, ч. 1. А-Л (1999)

1999 -

 Книги
19.


ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Т. 1 : КИЇВ
: [у 2 кн.] (1999 - )
Кн. 1, ч. 3. С-Я (2011)

1999 -

 Книги
20.

 ІСТОРИКО-МІСТОБУДІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КИЄВА (2012)

2012

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського