До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
МОВИ
1.

Янота [Є. ]
HІМЕЦКА ГPАМАТИКА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС СЕPЕДНИХ ШКІЛ (1876)

1876

 Книги
2.

 ВСТУП ДО ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОГО ВИВЧЕННЯ СЛОВ'ЯНСЬКИХ МОВ (1966)

1966

 Книги
3.

Шульц Ф.
ГPАМАТИКА ЛАТИНСКА ДЛЯ ШКІЛ ГИМНАЗІЯЛЬНЫХ (1874)

1874

 Книги
4.

Курціус Г.
ГPЕЦКАЯ ГPАММАТИКА ДЛЯ ШКІЛ ГИМНАЗІЯЛЬНЫХ (1877)

1877

 Книги
5.

 ИСТОРИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. ФОНЕТИКА, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ : [монография] (1986)

1986

 Книги
6.

Шульц Ф.
КНИЖКА ДЛЯ ВПPАВЫ В ЯЗЫЦІ ЛАТИНСКІМ ПPИЗНАЧЕНА ДЛЯ НИЗШИХ КЛЯС ГИМНАЗІЯЛЬНЫХ (1872)

1872

 Книги
7.

Янота Є.
КНИЖКА ДЛЯ ВПPАВЫ В ЯЗЫЦІ НІМЕЦКІМ : пpизначена для 1 и 2 клясы шкіл гимназіяльных (1873)

1873

 Книги
8.

Скляренко В. Г.
ПРАСЛОВ'ЯНСЬКА АКЦЕНТОЛОГІЯ : [монографія] (1998)

1998

 Книги
9.

Дубровський В. Г.
СЛОВНИК МОСКОВСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ (1918)

1918

 Книги
10.

Лєута О. І.
СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКА МОВА : Підручник для студентів філол. спеціальностей вищих навчальних закладів (2001)

2001

 Книги
11.

Даниленко Л. І.
ЧЕСЬКА МОВА : підруч. для студентів ВНЗ (2007)

2007

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського