До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

cистема проходить тестування


Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОНОМАСТИКА
1.

Дзира Я.
АВТОПОРТРЕТ НАЦІЇ (1997)

1997

 Книги
2.

Жайворонок В. В.
ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА? : слов.-довід. : близько 10 000 номінацій (2004)

2004

 Книги
3.

 ГРАМОТИ ХІV СТ. (1974)

1974

 Книги
4.

Редько Ю. К.
ДОВІДНИК УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ (1968)

1968

 Книги
5.

Наливайко С.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2007)

2007

 Книги
6.

Пономаренко Л. А.
КИЇВ : короткий топонімічний довідник (2003)

2003

 Книги
7.

Белецкий А. А.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ : (ономастика) (1972)

1972

 Книги
8.

Беринда П.
ЛЕКСІКОН СЛАВЕНОРОССКІЙ И ИМЕН ТЛЪКОВАНІЄ (1627)

1627

 Книги
9.

Кровицька О. В.
НАЗВИ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ ТРАДИЦІЇ XVI-XVIII СТ. : семантика і словотвір : [монографія] (2002)

2002

 Книги
10.

Грабець В.
НАЗВОЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ З ГАЛИЧИНИ (1964)

1964

 Книги
11.

Чучка П. П.
ПРІЗВИЩА ЗАКАРПАТСЬКИХ УКРАЇНЦІВ : Іст.-етимолог. словник (2005)

2005

 Книги
12.

 РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ : транслітерація тексту (1995)

1995

 Книги
13.

Лозко Г. С.
РІДНІ ІМЕНА : слов'янський іменослов (2011)

2011

 Книги
14.

Демчук М. О.
СЛОВ'ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ОСОБОВІ ВЛАСНІ ІМЕНА В ПОБУТІ УКРАЇНЦІВ XIV-XVII СТ. : [монографія] (1988)

1988

 Книги
15.

Редько Ю. К.
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА (1966)

1966

 Книги
16.

 УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА : бібліогр. покажч. (2013)

2013

 Книги
17.

Масенко Л. Т.
УКРАЇНСЬКІ ІМЕНА І ПРІЗВИЩА (1990)

1990

 Книги
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського