До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ОНОМАСТИКА
...
1.

Дзира Я.
АВТОПОРТРЕТ НАЦІЇ (1997)

1997

 Книги
2.

Жайворонок В. В.
ВЕЛИКА ЧИ МАЛА ЛІТЕРА? : слов.-довід. : близько 10 000 номінацій (2004)

2004

 Книги
3.

 ГРАМОТИ ХІV СТ. (1974)

1974

 Книги
4.

Редько Ю. К.
ДОВІДНИК УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ (1968)

1968

 Книги
5.

Наливайко С.
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ (2007)

2007

 Книги
6.

Пономаренко Л. А.
КИЇВ : короткий топонімічний довідник (2003)

2003

 Книги
7.

Белецкий А. А.
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ : (ономастика) (1972)

1972

 Книги
8.

Беринда П.
ЛЕКСІКОН СЛАВЕНОРОССКІЙ И ИМЕН ТЛЪКОВАНІЄ (1627)

1627

 Книги
9.

Кровицька О. В.
НАЗВИ ОСІБ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ ТРАДИЦІЇ XVI-XVIII СТ. : семантика і словотвір : [монографія] (2002)

2002

 Книги
10.

Грабець В.
НАЗВОЗНАВЧІ МАТЕРІАЛИ З ГАЛИЧИНИ (1964)

1964

 Книги
11.

 ОНОМАСТИКА УКРАЇНИ ПЕРШОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ НАШОЇ ЕРИ : [монографія] (1992)

1992

 Книги
12.

Чучка П. П.
ПРІЗВИЩА ЗАКАРПАТСЬКИХ УКРАЇНЦІВ : Іст.-етимолог. словник (2005)

2005

 Книги
13.

 РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ : транслітерація тексту (1995)

1995

 Книги
14.

Лозко Г. С.
РІДНІ ІМЕНА : слов'янський іменослов (2011)

2011

 Книги
15.

 СЛОВНИК ВЛАСНИХ ІМЕН ЛЮДЕЙ (УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ І РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ) (1967)

1967

 Книги
16.

Тулуб О. О.
СЛОВНИК ПСЕВДОНІМІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ : матеріали (1928)

1928

 Книги
17.

Дей О. І.
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ПСЕВДОНІМІВ ТА КРИПТОНІМІВ (XVI - XX СТ.) (1969)

1969

 Книги
18.

Демчук М. О.
СЛОВ'ЯНСЬКІ АВТОХТОННІ ОСОБОВІ ВЛАСНІ ІМЕНА В ПОБУТІ УКРАЇНЦІВ XIV-XVII СТ. : [монографія] (1988)

1988

 Книги
19.

Чучка П. П.
СЛОВ'ЯНСЬКІ ОСОБОВІ ІМЕНА УКРАЇНЦІВ : іст.-етимол. слов. (2011)

2011

 Книги
20.

Редько Ю. К.
СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА (1966)

1966

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського