До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Сортувати знайдені документи за: назвою датою
ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ
...
1.

 20-І РОКИ: ЛІТЕРАТУРНІ ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКИ : літ.-критич. ст. (1991)

1991

 Книги
2.

Čyževs'kyj D.
A HISTORY OF UKRAINIAN LITERATURE (FROM THE 11TH TO THE END OF THE 19TH CENTURY) (1997)

1997

 Книги
3.

Luckyj 
BETWEEN GOGOL' AND SEVČENKO (1971)

1971

 Книги
4.

Bondioli R.
UCRAINA, LA TERRA MARTIRE ED INDOMA (1939)

1939

 Книги
5.

 БЕЗСМЕРТНІ : зб. спогадів про М. Зерова, П. Филиповича і М. Драй-Хмару (1963)

1963

 Книги
6.

Комаров М.
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : (1798-1883 р.) (1883)

1883

 Книги
7.

 БОГДАН ЛЕПКИЙ (1872-1941) : зб. у пошану пам'яті поета (1943)

1943

 Книги
8.

Голубенко П.
ВАПЛІТЕ (ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) (1948)

1948

 Книги
9.

Білецький О. І.
ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ : збірник праць з питань української літератури (1960)
Том II.

1960

 Книги
10.

Ільницький М. М.
ВІД МОЛОДОЇ МУЗИ ДО ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ : [монографія] (1995)

1995

 Книги
11.

Свєнціцький П.
ВІК XIX У ДІЯХ ЛІТЕPАТУPИ УКPАЇНСЬКОЇ : відчит П. Свєнціцького вчителя Академ[ічної] гімназії (1871)

1871

 Статті, фрагменти публікацій
12.

 ВІНОК PУСИНАМ НА ОБЖИНКИ : [Альманах] (1846)
Ч. 1.

1846

 Книги
13.

 ВІЧНИЙ ЯК НАРОД : сторінки до біографії Т. Г. Шевченка (1998)

1998

 Книги
14.

Комаренко Т. О.
ВЛАДА І ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: 20-ТІ РОКИ XX СТ. (1999)

1999

 Книги
15.

Лейтес О. М.
ДЕСЯТЬ РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1917-1927) (1928)
Т. 2. Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури

1928

 Книги
16.

Павличко С. Д.
ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (1999)

1999

 Книги
17.

Грабович Г.
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : дослідження, есе, полеміка (1997)

1997

 Книги
18.

 ЖИВИЙ ОСЬМАЧКА : спогади (1998)

1998

 Книги
19.

Мандрика М. І.
З БОЛГАРСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВЗАЄМИН : Вплив Шевченка на болгарську поезію (1956)

1956

 Книги
20.

Дзюба І. М.
З КРИНИЦІ ЛІТ
Т. 1 : СТАТТІ. ДОПОВІДІ. РЕЦЕНЗІЇ. ПЕРЕДМОВИ. ДЕЩО ПРО ДОБРИХ СУСІДІВ І ДУХОВНУ РІДНЮ
(2006)

2006

 Книги
...
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського